De wereld van niet-weten

Dwaalgids

Uitputtend overzicht van de meest uitgebreide website van de lage landen over spiritueel niet weten. Voor iedereen die de weg kwijt is of kwijt wil raken.

Nieuw hier, of nog nooit van niet-weten gehoord?
Lees dan eerst de inleiding niet-weten of zie maar.


Deze website

Deze website, niet-weten.nl, verkondigt geen leer en is niet verbonden aan een specifieke traditie, religie, moraal of praktijk.
Hij geeft alleen maar te denken.
Of je het néémt, moet je zelf weten.
Van mij hoef je niet anders te denken of meer te denken of minder te denken of op te houden met denken.
Je hoeft niet te veranderen en je hoeft niet hetzelfde te blijven.
Je hoeft niet los te laten en je hoeft niet vast te houden.
Ik wil je niet bevrijden of verleiden of bekeren of souffleren, en je geld mag je lekker in je zak houden.
Niets wil ik van je—hoe dat kan?
Een dwaalgids geeft alleen maar te denken.
Of je het néémt, moet je zelf weten.


Deze dwaalgids

Deze dwaalgids bevat geannoteerde links naar alle pagina’s van niet-weten.nl, en bestaat uit drie alfabetische lijsten:

  1. Teksten over niet-weten van Hans van Dam (‘dwaalteksten’)
  2. Teksten over niet-weten van derden (citaten)
  3. Een thematische indeling van alle dwaalteksten en citaten (advaita, belletrie, brieven, filosofie, interviews, mystiek, niet weten, over, verlichting, zen)

Als je op een link in deze dwaalgids klikt, wordt hij geopend in een nieuw tabblad. De dwaalgids zelf blijft beschikbaar in dit tabblad. Zo kun je er steeds naar terugkeren tot je uitgedwaald bent.

In de linkerkolom vind je van boven naar beneden het hoofdmenu, een zoekvak en de inhoudsopgave van de actuele pagina, op dit moment de dwaalgids. De inhoudsopgave bestaat uit hyperlinks en blijft op zijn plek terwijl je door de tekst springt of rolt. Mochten er bij gebruik van het zoekvak advertenties boven de zoekresultaten verschijnen, installeer dan een adblocker.

De komende maanden zal deze website, niet-weten.nl, regelmatig aangevuld worden met oud en nieuw materiaal. Daarna zijn we nog wel een jaartje of twee zoet met redigeren en illustreren.

Hans van Dam, Amsterdam 2016


Dwaalteksten a-z

Advaita vedanta voor dummy’s
Niet-twee is niet één. Dwaalteksten over de ondubbelzinnige eenvoud van niet weten en de dubbelhartige dualismen van monistische non-dualisten.

Bekijk het maar; de waarheid voorbij de woorden
P(l)akkende plaatjes van niet weten, loslaten en verdergaan. Je ware aard, keuzeloos gewaarzijn, het derde oog, eeuwige wijsheid, mindfulness, non-dualiteit, verlichting en meer. Gewoon lekker kijken.

Het bewustzijn voorbij; brieven over advaita en niet-weten
“Advaita is geen monisme maar een afwijzing van het dualisme; vedanta is geen wijsheid maar het einde van de wijsheid.” Correspondenties over non-dualisme en niet-weten.

Je binnenste buiten
Waar de vogeltjes fluiten? Je binnenste buiten, je buitenste binnen en beide binnenstebuiten; dwaalteksten over waarneming en metafysica.

Byron Katie voor Workaholics
Je kunt je gedachten onderzoeken—is dat waar? Werk maken van het Werk onder het motto: beter ten hele gedwaald dan ten halve geleerd.

Catch 22: metaforen voor spirituele verlichting
Maar liefst tweeëntwintig metaforen voor spirituele verlichting. Wat zelf ook maar een metafoor is. Maar waarvoor?

Colofon
Contactgegevens, personalia, afstandsverklaring en disclaimer.

De diamantsoetra (voorbij)
Radicalisering van deze beeldenbrekende zenklassieker: de diamantsnijder besneden. Voor hardhorenden.

Ziek zijn, doodgaan en niet weten
“Ik ben helemaal kapotgeschoten. Begrijp je wat ik bedoel?” Dyspeptische dwaalteksten over de dood van het leven en het leven van de dood.

Dwaalspreuken
“Aforismen zijn net bloemen: voor je het weet zijn ze verwelkt.” Oneliners en flatliners over wijsheid en dwijsheid.

Dwaaltaal
Spreken zonder spreken en zwijgen zonder zwijgen over weten zonder weten – hoe doe je dat? Dwaalwoorden en stijlfiguren niet-weten.

Dwijsheid—voorbij wijsheid en dwaasheid
Dwaalgesprekken over de zwaarheid van de waarheid en het luwe niemandsland tussen wijsheid en dwaasheid.

De elf plaatjes van de ezel
Wat geen oor wil horen; beeldverhaal voor blinden over de en het Grote Weg geïnspireerd door de zenklassieker ‘de Tien Plaatjes van de Os’.

Gebakken licht; de illusies voorbij
Dwaalgesprek over de gouden bergen van verlichting en de diepe wateren van niet-weten.

Geen woord over de lege leer
Wat weegt meer, een kilo lucht of een kilo leer? Loze dwaalteksten over niet weten als loze leer. Voor losers.

Een groot mysterie (vraagt groot ongeloof)
God spreekt (in de mislukking van het denken); denken over god (bij wijze van spreken). Dwaalteksten vanuit de afgrond van het bestaan.

Grote twijfel, grote verlichting
Kleine twijfel, kleine verlichting. Grote twijfel, grote verlichting. Totale twijfel, niet-weten. Ontwaken uit de droom van ontwaken.

De Grote Weg is niet moeilijk
“De Grote Weg is niet moeilijk voor wie hem kwijt is.” Dwaalteksten over de zenweg, zazen, koans en geloften.

Haiku op haiku; lettergrepen naar niet-weten
“Nooit boog het beeld van Boeddha / eens naar mij terug.” Dwijze variaties op haiku en andere dichtvormen.

Hans van Dam weet het ook niet
Waarin de auteur van niet-weten.nl eindelijk zijn ware gezicht laat zien. Curriculum vitae, curriculum morte, ziel en zaligheid.

De hartsoetra (voorbij)
Radicalisering van deze beeldenbrekende zenklassieker. De leegte van de Boeddha in de ruimte van je hart en de wijdsheid van je geest. Voor leeghoofden.

Hoera, verlicht!
Een vervloekte zegen of een gezegende vloek? Niet-weten van verlichting en niet-weten als verlichting (niet voor wattjes).

Idolen van de zoeker
“Een goede leraar maakt het begrijpelijke onbegrijpelijk.” Dwaalteksten over meesteroplichters, meesterleerlingen, goeroelopers en ouwehoeroes.

De illusie van de illusie
Maya-maya—de goochelaar begoocheld; waanteksten over de illusie van de werkelijkheid en de illusie van de illusie. Voor desillusionisten.

Een kaartenhuis; metaforen voor niet-weten
“Spelen met de spelregels”; beeldsprakige dwaalgesprekken over het onuitsprekelijke verschil tussen weten en niet-weten.

De leegte voorbij; brieven over zen en niet-weten
Correspondenties over de beginnersgeest, leegte, vriendelijkheid, mededogen, leven en dood, eenvoud, zazen, mindfulness, onthechting, vrijheid en meer.

Het lege geheim; voorbij zelf en niet-zelf
Dwaalgesprek over het open geheim van Tony Parsons, het verschrikkelijke geheim van Adyashanti en het lege geheim van niet weten.

De liefde voorbij
Liefde is alles, maar wat is alles? Alles is liefde, maar wat is liefde? Desperate dwaalteksten over de minne van niet weten en niet weten van de minne.

De Linji-lu
“Wie meent dat ik een hogere leer heb, doet uit de hoogte. Hij leeft in een roze wolk.” Integrale tekst van de zenklassieker ‘de Linji lu’ in de hertaling van Hans van Dam. Met links naar gratis pdf en epub en fraaie hardcover.

Loflied op niet-weten
“Niet weten maakt je niets!” Lyrische en delirische litanieën en lofliederen op het eeuwige Tja.

Meester Tja praat niemand na
“Zelfs als hij spreekt gebruikt de dwijze geen woorden en gebruiken de woorden hem niet.” Tjaoïstische dwaalteksten geïnspireerd door de Tao-te-tjing.

De mind; het denken doorzien
Wat denk je allemaal niet! Demente dialogen en beschonken beschouwingen over de mogelijkheden en de beperkingen van het verstand.

De Mont Fou; de wijsheid voorbij
“Al dat zoeken en dan uitkomen bij niet vinden. Al die studie en dan uitkomen bij de lege leer.”Dwaalgesprek over Eeuwige Dwaasheid, Universele Onzin en niet-weten.

Nada nada nada; het mysterie voorbij
Wat als je je zelfs van de leegte hebt ontledigd? Dwaalgesprek over de onwoorden van Meister Eckhart, Rumi, Hafiz, Johannes van het Kruis, Wumen Huikai en Angelus Silesius.

Niet-weten als passe-partout; de woorden voorbij
Dwaalgesprek over filosofische, religieuze en spirituele eufemismen voor ‘ik weet het niet’.

Non-dualiteit = niet weten te onderscheiden
Dubbelhartige dwaalteksten over de dualiteit van non-dualiteit en de non-dualiteit van niet-weten. Voor telgangers.

de Perongelukexpress
Ben jij het die wat wil of heerst de wil in jou? Is kiezen wel een keuze? Dwingende dialogen over onvrije wil en ongewilde vrijheid.

Pleinvrees; de zekerheid voorbij
Eeuwig zweven is geen leven; angst en beven voor een grondeloos bestaan. Dwaalgesprek over niet-weten als nachtmerrie en niet-weten als realiteit.

De Poortloze Poort 1-12, 13-24, 25-36
Niet om door te komen: de Poortloze Poort. Lachen en huilen om het raadsel van het leven. Voor beginners, gevorderden en vertwijfelden.

Publicaties van Hans van Dam over niet-weten
Overzicht van alle stukjes van de schrijver van niet-weten.nl in het Boeddhistisch Dagblad en links naar alle versies van zijn boek, de Linji-lu.

Soefisofie; de extase voorbij
“Wanneer niet weten komt wordt de Waarheid verdreven.” Dwaalgesprekken van Hans van Dam en een derwisj naar aanleiding van citaten uit het soefisme.

Stilte in de storm
Berusten in je onrust; vrede sluiten met je onvrede. Dwaalteksten over gelatenheid, overgave, schijndilemma’s, niet-oordelen en niet-weten.

De stilte voorbij; brieven over mystiek en niet-weten
“Een schietstoel uit het denken”; over extase en rust, spreken en zwijgen, mystieke en premystieke ervaringen, levensgeluk en zielsgeluk, goddelijke mystiek en lege mystiek.

De twijfel voorbij; brieven over niet-weten
“Grote Vrede vinden in hetzelfde niet weten dat mij een halve eeuw Grote Vrees aanjoeg.” Brieven en monologen van Hans van Dam over de hokjesgeest, de beginnersgeest en het weetnietfeest van de weetnietgeest.

Verdwijnpunten
Kom uit je kokervisie! Standpunten, vluchtlijnen en raakvlakken in de eindeloze ruimte van niet-weten. Voor uitloopmensen.

Verlichting voor dummy’s
Wat is verlichting? Het denken doorzien door het denken; dwaalteksten over de schemertoestand van niet-weten.

Wijde Weetniet en Nauwe Weetal; de verlichting voorbij
Dwaalgesprek over de onzienlijke lichtheid van de duisternis en de wijdsheid voorbij alle wijsheid.

Voorbij goed en kwaad
Geen moralisme, geen immoralisme, geen amoralisme; delinquente dwaalgesprekken over de deugd van niet weten en niet weten van deugd.

De vrijheid voorbij; brieven over verlichting en niet-weten
Groot is de vrijheid van wie het weten doorziet. Groter is de vrijheid van wie het niet-weten doorziet. Groots is de vrijheid van wie het doorzien doorziet. Lichter wordt het niet.

Wat is niet-weten? Lichte inleiding in een duistere zaak
Kennismaking met wat geen kennismaking veelt. Voor beginners, gevorderden en gesjeesden.

Weetnietkunde
Lemma’s over met niet-weten verwante begrippen in de filosofie, mystiek religie en spiritualiteit; kennis over het gat in onze kennis.

Wegen naar de onbekende vraag
Sterven aan het bekende en sterven aan het onbekende; dwaalteksten over de weg van niet-weten en niet weten van de weg.

Wie ben ik?
Schijngestalten van het zelf en het zelf als schijngestalte. Houvast voor mensen met een identiteitscrisis. Of hou gewoon vast aan je identiteitscrisis.

Zelftests spirituele verlichting
Ben jij verlicht? Foolproof vragen en lijstjes om zelf vast te stellen of je al ontwaakt bent. Voor beginners, goeroelopers en gerealiseerden.

Zen voor dummy’s
Wat is zen? Dwaalteksten over de dharma, je ware gezicht, de poortloze poort en het doden van de Boeddha.

De zingeving voorbij
“Er is geen weg. Dat is geluk.” Dwaalteksten over de zin van het leven, de onzin van het denken en de zon van niet weten. Voor zotten.

Zoeken naar het einde van het zoeken
“Wat moet dat hier!” Thuiskomen in den vreemde en vreemdgaan in het bekende. Wees een dwaallicht voor jezelf.


Citaten a-z

Aforisten weten het ook niet
“Onze ervaring bestaat eerder uit verloren illusies dan uit verworven wijsheid.” Ont-stellende aforismen uit alle windstreken.

Alexander Smit wist het ook niet
“De ‘Kennis’ die we nu hebben, is een Weten vol mysteriën. Dat Weten is de in-grond in alles. Dat Weten is het mysterie zelf.” Citaten van de radicale advaitaleraar Alexander Smit (Shri Parabrahmadatta Maharaj).

Armando weet het ook niet
“Ik zeg het je midden in je smoel: ik ben op de wereld gekomen om me te verbazen.” Verhaaltjes van schrijver, dichter en kunstenaar Armando (1929).

Arthur Schopenhauer wist het ook niet
“Er is geen potscherf, ook al is ze nog zo waardeloos, die niet volledig is samengesteld uit louter onverklaarbare eigenschappen.” Citaten van de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860).

Byron Katie weet het ook niet
“Wat is de ‘duisternis in de duisternis’? Het is het denken dat niets weet.” Citaten van spiritueel begeleidster en cognitief therapeute Byron Katie.

Cornelis Verhoeven wist het ook niet
“Eén millimeter onder de gladde oppervlakte wordt de wereld al onbegrijpelijkheid.” Citaten van hoogleraar, essayist en filosoof van de verwondering Cornelis Verhoeven.

Dadaïsten en surrealisten wisten het ook niet
“We willen de breekbaarheid van het denken laten zien, en op welke onzekere gronden we onze wankele huizen hebben gebouwd.” Citaten van Theo van Doesburg, André Breton en anderen.

Evangelie van Thomas
“Verbijsterd zijnde zal hij in verwondering opgaan.” Integrale tekst van het Thomas-Evangelie in de vertaling van Erik van Ruysbeek.

Fernando Pessoa wist het ook niet
“We zijn twee afgronden – een put die naar de hemel staart.” Citaten van schrijver en dichter Fernando Pessoa (1888-1935).

Friedrich Nietzsche wist het ook niet
“Het kind kan niet leven als het niets in stukken breekt.” Citaten van de Duitse filosoof, dichter en filoloog Friedrich Nietzsche.

Georges Bataille wist het ook niet
“Ik schaam me dat ik alles heb willen zijn, want dat was slapen, zo zie ik nu in.” Citaten van schrijver, dichter, filosoof en surrealist Georges Bataille (1897-1962).

Ger Vertogen: Weten het niet-weten
“Geen verlichte mens zal het mysterie van zijn bestaan ooit doorgronden.” Citaten en artikelen van emeritus hoogleraar natuurkunde Ger Vertogen.

Hans Andreus wist het ook niet
“Niet te geloven: iedereen heeft meningen alsof het niets is.” Gedichten van Hans Andreus (1926-19177).

Huangbo wist het ook niet
“Alles loslaten is de dharma, en wie dat begrijpt is een boeddha; maar het loslaten van alle waanideeën laat geen dharma na om je aan vast te houden.” Teksten van en over de ch’anboeddhist Huangbo Xiyun.

Hugo Pos wist het ook niet
“Geloof en ongeloof, ik vree met beide, maar geen van twee dorst ik ten huwelijk vragen.” Poëzie van jurist, schrijver en dichter Hugo Pos (1913-2000).

Jan van den Oever weet het ook niet
“Je bent niet in de war. Je bent de ongrond.” Citaten van advaitaleraar Jan van den Oever.

Janwillem van de Wetering wist het ook niet
“Ik was gebonden door het idee dat ik ongebonden was.” Citaten van zenboeddhist, schrijver en zakenman Janwillem van de Wetering (1931-2008).

Jed McKenna weet het ook niet
“Vernietig alles. Verbrand het allemaal. Steek zelfs je hart in brand. Gooi je ziel in de oven.” Citaten van de spirituele auteur ‘Jed McKenna’.

Jiddu Krishnamurti wist het ook niet
“Als je een vooropgezet idee omtrent jezelf hebt, kun je het onbekende, dat wat spontaan is, niet doorgronden.” Citaten van spiritueel leraar en schrijver Jiddu Krishnamurti (1895-1986).

Johannes van het Kruis wist het ook niet
“Om te geraken tot wat ge nog niet weet – moet ge gaan langs de weg van het niet-weten.” Citaten van de Spaanse heilige, dichter, mysticus en kerkleraar Johannes van het Kruis (1542-1591).

De Linji-lu: hertaling van een zenklassieker
“Wie deel uitmaakt van de feiten wordt er nooit door ingehaald.” Integrale tekst van de zenklassieker ‘de Linji lu’ in de hertaling van Hans van Dam. Met links naar gratis pdf en epub en fraaie hardcover.

Meister Eckhart wist het ook niet
“En zo is jouw onweten niet een gebrek, maar juist je opperste volmaaktheid.” Citaten over niet-weten van theoloog, filosoof en mysticus Meister Eckhart.

Nagarjuna wist het ook niet
“Namen zijn zonder betekenis want zelf, niet-zelf, zelf én niet-zelf, bestaan niet.” Teksten en citaten van de Indiase boeddhistische filosoof Nagarjuna.

Nico Tydeman weet het ook niet
“Er is niets te vinden, niets te zoeken, niets te overdenken, niets te vragen, niets te antwoorden.” Citaten van zenboeddhist, mystagoog en auteur Nico Tydeman.

Niet-weten in koancollecties
Tekstfragmenten over zen en niet-weten uit the Blue Cliff Record, the Book of Serenity, de Poortloze Poort en Samurai zen.

Niet-weten is het meest nabij
Vertalingen van koan 20 van het Boek van Sereniteit en acht mooie toespraken daarover van Zoketsu Norman Fischer, James Ishmael Ford, Gil Fronsdal, Zenkei Blanche Hartman, Joko Dave Haselwood, Misha Shungen Merrill en Malgosia Braunek Roshi.

Nisargadatta wist het ook niet
“mijn Guru heeft mij ook geleerd dat ik aan alles moest twijfelen, maar dan ook helemaal.” Citaten van advaitaleraar, goeroe en bidist Shri Nisargadatta Maharaj (1897-1981).

Oude Cheng wist het ook niet
“Ik, oude Cheng, doe niemand na, ik belijd geen enkel geloof, ik volg geen enkele school en ben niemands volgeling.” Integrale tekst van De Woorden van de Oude Cheng, met een inleiding over de oorspronkelijke geest en de weetnietgeest.

Osho wist het ook niet
“Zodra je eenmaal je verwondering kwijt bent, ben je religie kwijt. Religie is het opengaan van je verwonderd hart.” Citaten van filosoof, spiritueel leraar en goeroe Osho (Bhagwan Shree Rajneesh, 1931-1990).

Patricia de Martelaere wist het ook niet
“Het scepticisme maakt plaats voor de perplexiteit.” Citaten van hoogleraar, filosofe en schrijfster Patricia de Martelaere.

De Poortloze Poort 1-12, 13-24, 25-36
Niet om door te komen: de Poortloze Poort. Lachen en huilen om het raadsel van het leven. Voor beginners, gevorderden en vertwijfelden.

Postmodernisten weten het ook niet
Citaten van Jean Baudrillard, Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy, Th.C.W. Oudemans, Kees van Peursen en Clément Rosset.

Pseudo-Dionysius de Areopagiet wist het ook niet
Integrale tekst van het traktaatje Over Mystieke Theologie (De Mystica Theologica) van de neoplatoonse mysticus Pseudo-Dionysius de Areopagiet.

René Descartes wist het ook niet
“Maar misschien is er een onbekende bedrieger, uiterst machtig en uiterst slim, die mij opzettelijk misleidt.” Citaten en meditaties van de Franse filosoof en wiskundige René Descartes (1596-1650).

Rutger Kopland wist het ook niet
“Je kwam en gaat weer weg, ook nu. Zo zal het blijven tussen ons, ik ben een onbekende plek.” Poëzie van psychiater, dichter en schrijver Rutger Kopland (1934-2012).

Samuel Beckett wist het ook niet
“Ja, het was hem niet voldoende dat hij er niets van begreep, hij moest ook nog geloven dat hij er alles van begreep.” Citaten van de Ierse absurdistische (toneel)schrijver en dichter Samuel Beckett (1906-1989).

Sengzhao wist het ook niet
“Wijsheid, absoluut, is zuiver als de lege ruimte. Er is niets dat zij weet, waarneemt, doet of veroorzaakt.” Citaten van de Chinese madhyamika-boeddhist Sengzhao (384–414).

Seung Sahn wist het ook niet
“Only don’t know.” Brieven en gedichten van de Koreaanse sonmeester Seung Sahn Soen Sa Nim over de zen van de weetnietgeest.

Shantideva wist het ook niet
De volmaakte deugd van de wijsheid; mahasiddha en madhyamaka-filosoof Shantideva (685-763) over leegte en vergankelijkheid, illusie en werkelijkheid, denken en geest.

Simon Vinkenoog wist het ook niet
“Ik ken de woorden van de taal niet die ik spreek, en verwonderd zie ik mijn gedachten na.” Poëzie van schrijver en dichter Simon Vinkenoog (1928-2009).

Soefi’s weten het ook niet
“Zij die zich aan hun eigen zicht vastklampen, blijven blind als vleermuizen in het volle licht.” Citaten over niet-weten in het soefisme.

Tao-tê-tjing
“Aan studie doen eist dagelijks meer. Aan Tao doen eist dagelijks minder. Minder en minder tot niet-doen bereikt is.” Integrale tekst van de Daodejing in de klassieke vertaling uit 1918 van Ir. Blok.

Ton Lathouwers weet het ook niet
“Het bestaan is een mysterie, een raadsel. Het is: niet weten. Het komt als een levensgrote vraag op je af.” Toespraken en citaten over zen en niet-weten van hoogleraar en zenleraar Ton Lathouwers.

Toon Hermans wist het ook niet
Muizenissen, hersenspinsels / mensen lijden aan verzinsels / maar je leert wel mettertijd / ‘denken is geen werkelijkheid’. Teksten van kleinkunstenaar, schilder en dichter Toon Hermans (1916-2000).

Toon Tellegen weet het ook niet
“Ik schreef eens op papier van lucht en alles wat ik schreef was lucht, en alles wat ik dacht.” Poëzie van schrijver, arts en dichter Toon Tellegen (1941).

U.G. Krishnamurti wist het ook niet
“Begrijpen dat er niets valt te begrijpen, is waar het om gaat. En zelfs dat is een armzalige bewering.” Citaten over niet-weten van anti-guru U.G. Krishnamurti.

Wittgenstein wist het ook niet
“Zijn de rozen rood in het donker?” Citaten van de Oostenrijks-Britse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) over de grenzen van onze taal en onze kennis.

De Wolk van niet-weten
“Dat men alle kennis en ervaring omtrent zichzelf moet verliezen.” Citaten uit het anonieme middeleeuwse christelijk-mystieke werk De Wolk van niet-weten.

Zenboeddhisten weten het ook niet
Citaten over zen en niet-weten van André van der Braak, John Cage, Elisabeth Dinnissen, Dogen, Willigis Jäger, Karl Jaspers, Dennis Genpo Merzel, Seido Ray Ronci, Shunryu Suzuki, Eckhart Tolle, Joan Tollifson, Jeroen Witkam en Doris Zölls.

Zhuang Zi wist het ook niet
“Ben ik een vlinder die droomt dat hij Zhuang Zi is of Zhuang Zi die droomt dat hij een vlinder is?” Citaten uit de Zhuang Zi over niet weten.


Thema’s a-z


Advaita

Dwaalteksten a-z

Advaita vedanta voor dummy’s
Niet-twee is niet één. Dwaalteksten over de ondubbelzinnige eenvoud van niet weten en de dubbelhartige dualismen van monistische non-dualisten.

Het bewustzijn voorbij; brieven over advaita en niet-weten
“Advaita is geen monisme maar een afwijzing van het dualisme; vedanta is geen wijsheid maar het einde van de wijsheid.” Correspondenties over non-dualisme en niet-weten.

Byron Katie voor Workaholics
Je kunt je gedachten onderzoeken—is dat waar? Werk maken van het Werk onder het motto: beter ten hele gedwaald dan ten halve geleerd.

Het lege geheim; voorbij zelf en niet-zelf
Dwaalgesprek over het open geheim van Tony Parsons, het verschrikkelijke geheim van Adyashanti en het lege geheim van niet weten.

Non-dualiteit = niet weten te onderscheiden
Dubbelhartige dwaalteksten over de dualiteit van non-dualiteit en de non-dualiteit van niet-weten. Voor telgangers.

Citaten a-z

Alexander Smit wist het ook niet
“Heel weinig mensen zijn er maar in geïnteresseerd om te verdwijnen, en dat is wat Zelf-realisatie impliceert: de totale verdwijning van het bekende.” Citaten van de radicale advaitaleraar Alexander Smit (Shri Parabrahmadatta Maharaj).

Byron Katie weet het ook niet
“Wat is de ‘duisternis in de duisternis’? Het is het denken dat niets weet.” Citaten van spiritueel begeleidster en cognitief therapeute Byron Katie.

Jan van den Oever weet het ook niet
“Pas als de vragen ophouden, val je in de ongrond. En daar schieten alle woorden tekort. Dan moet je genoegen nemen met het vraagteken, met niet-weten. Wat een bevrijding!” Citaten van advaitaleraar Jan van den Oever.

Jed McKenna weet het ook niet
“Het losbreken uit de begoocheling vraagt alles van je. De prijs voor de waarheid is alles. Alles. Dat is de wet, en die is onschendbaar.” Citaten van de spirituele auteur ‘Jed McKenna’.

Jiddu Krishnamurti wist het ook niet
“De geest die iedere dag afsterft aan de herinneringen van gisteren, aan alle vreugden en alle verdriet van het verleden, zo’n geest is fris, onbedorven, leeftijdloos.” Citaten van spiritueel leraar Jiddu Krishnamurti (1895-1986).

Nisargadatta wist het ook niet
“Je moet alles in twijfel trekken, alles weigeren en onder geen voorwaarde dingen aannemen op gezag van anderen.” Citaten van advaitaleraar, goeroe en bidist Shri Nisargadatta Maharaj (1897-1981).

Osho wist het ook niet
“Het denken is een kater, stof van het verleden dat de spiegel van je bewustzijn bedekt.” Citaten van filosoof, spiritueel leraar en goeroe Osho (Bhagwan Shree Rajneesh, 1931-1990).

U.G. Krishnamurti wist het ook niet
“Begrijpen dat er niets valt te begrijpen, is waar het om gaat. En zelfs dat is een armzalige bewering.” Citaten over niet-weten van anti-guru U.G. Krishnamurti.


Belletrie

Citaten a-z

Aforisten weten het ook niet
“Onze ervaring bestaat eerder uit verloren illusies dan uit verworven wijsheid.” Ont-stellende aforismen uit alle windstreken.

Armando weet het ook niet
“Ik zeg het je midden in je smoel: ik ben op de wereld gekomen om me te verbazen.” Verhaaltjes van schrijver, dichter en kunstenaar Armando (1929).

Fernando Pessoa wist het ook niet
“Ik heb geen enkele opvatting over mijzelf, zelfs niet de opvatting dat ik geen opvatting over mijzelf heb.” Citaten van schrijver en dichter Fernando Pessoa (1888-1935).

Hans Andreus wist het ook niet
“Ik weet niet wie ik ben / ik weet niet wie ik was / ik loop alleen maar men /
wordt nooit van iets iets wijzer.” Gedichten van Hans Andreus (1926-19177).

Hugo Pos wist het ook niet
“Geloof en ongeloof, ik vree met beide, maar geen van twee dorst ik ten huwelijk vragen.” Poëzie van jurist, schrijver en dichter Hugo Pos (1913-2000).

Rutger Kopland wist het ook niet
“Geef mij maar een paard in galop, maar op zijn zij in het gras. Geef mij maar een vraag en geen antwoord.” Poëzie van psychiater, dichter en schrijver Rutger Kopland (1934-2012).

Samuel Beckett wist het ook niet
“Ja, het was hem niet voldoende dat hij er niets van begreep, hij moest ook nog geloven dat hij er alles van begreep.” Citaten van de Ierse absurdistische (toneel)schrijver en dichter Samuel Beckett (1906-1989).

Simon Vinkenoog wist het ook niet
“Ik ken de woorden van de taal niet die ik spreek, en verwonderd zie ik mijn gedachten na.” Poëzie van schrijver en dichter Simon Vinkenoog (1928-2009).

Toon Hermans wist het ook niet
Muizenissen, hersenspinsels / mensen lijden aan verzinsels / maar je leert wel mettertijd / ‘denken is geen werkelijkheid’. Teksten van kleinkunstenaar, schilder en dichter Toon Hermans (1916-2000).

Toon Tellegen weet het ook niet
“Ik schreef eens op papier van lucht en alles wat ik schreef was lucht, en alles wat ik dacht.” Poëzie van schrijver, arts en dichter Toon Tellegen (1941).


Brieven

Dwaalteksten a-z

Het bewustzijn voorbij; brieven over advaita en niet-weten
“Advaita is geen monisme maar een afwijzing van het dualisme; vedanta is geen wijsheid maar het einde van de wijsheid.” Correspondenties over non-dualisme en niet-weten.

De leegte voorbij; brieven over zen en niet-weten
Correspondenties over de beginnersgeest, leegte, vriendelijkheid, mededogen, leven en dood, eenvoud, zazen, mindfulness, onthechting, vrijheid en meer.

De stilte voorbij; brieven over mystiek en niet-weten
“Een schietstoel uit het denken”; over extase en rust, spreken en zwijgen, mystieke en premystieke ervaringen, levensgeluk en zielsgeluk, goddelijke mystiek en lege mystiek.

De twijfel voorbij; brieven over niet-weten
“Grote Vrede vinden in hetzelfde niet weten dat mij een halve eeuw Grote Vrees aanjoeg.” Brieven en monologen van Hans van Dam over de hokjesgeest, de beginnersgeest en het weetnietfeest van de weetnietgeest.

De vrijheid voorbij; brieven over verlichting en niet-weten
Groot is de vrijheid van wie het weten doorziet. Groter is de vrijheid van wie het niet-weten doorziet. Groots is de vrijheid van wie het doorzien doorziet. Lichter wordt het niet.


Filosofie

Dwaalteksten a-z

Je binnenste buiten
Waar de vogeltjes fluiten? Je binnenste buiten, je buitenste binnen en beide binnenstebuiten; dwaalteksten over waarneming en metafysica.

Ziek zijn, doodgaan en niet weten
“Ik ben helemaal kapotgeschoten. Begrijp je wat ik bedoel?” Dyspeptische dwaalteksten over de dood van het leven en het leven van de dood.

De liefde voorbij
Liefde is alles, maar wat is alles? Alles is liefde, maar wat is liefde? Desperate dwaalteksten over de minne van niet weten en niet weten van de minne.

De mind; het denken doorzien
Wat denk je allemaal niet! Demente dialogen en beschonken beschouwingen over de mogelijkheden en de beperkingen van het verstand.

De perongelukexpress
Ben jij het die wat wil of heerst de wil in jou? Is kiezen wel een keuze? Dwingende dialogen over onvrije wil en ongewilde vrijheid.

Voorbij goed en kwaad
Geen moralisme, geen immoralisme, geen amoralisme; delinquente dwaalgesprekken over de deugd van niet weten en niet weten van deugd.

Wie ben ik?
Schijngestalten van het zelf en het zelf als schijngestalte. Houvast voor mensen met een identiteitscrisis. Of hou gewoon vast aan je identiteitscrisis.

De zingeving voorbij
“Er is geen weg. Dat is geluk.” Dwaalteksten over de zin van het leven, de onzin van het denken en de zon van niet weten. Voor zotten.

Citaten a-z

Arthur Schopenhauer wist het ook niet
“Er is geen potscherf, ook al is ze nog zo waardeloos, die niet volledig is samengesteld uit louter onverklaarbare eigenschappen.” Citaten van de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860).

Cornelis Verhoeven wist het ook niet
“Eén millimeter onder de gladde oppervlakte wordt de wereld al onbegrijpelijkheid.” Citaten van hoogleraar, essayist en filosoof van de verwondering Cornelis Verhoeven.

Dadaïsten en surrealisten wisten het ook niet
“We willen de breekbaarheid van het denken laten zien, en op welke onzekere gronden we onze wankele huizen hebben gebouwd.” Citaten van Theo van Doesburg, André Breton en anderen.

Friedrich Nietzsche wist het ook niet
“De ‘ware wereld’, hoe men die tot dusver ook heeft geconcipieerd – het was steeds de schijnbare wereld nog een keer.” Citaten van de Duitse filosoof, dichter en filoloog Friedrich Nietzsche.

Georges Bataille wist het ook niet
“Het zand waarin wij wegzakken om niet te zien, bestaat uit woorden.” Citaten van schrijver, dichter, filosoof en surrealist Georges Bataille (1897-1962).

Ger Vertogen: Weten het niet-weten
“Geen verlichte mens zal het mysterie van zijn bestaan ooit doorgronden.” Citaten en artikelen van emeritus hoogleraar natuurkunde Ger Vertogen.

Patricia de Martelaere wist het ook niet
“Het scepticisme maakt plaats voor de perplexiteit.” Citaten van hoogleraar, filosofe en schrijfster Patricia de Martelaere.

Postmodernisten weten het ook niet
Citaten van Jean Baudrillard, Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy, Th.C.W. Oudemans, Kees van Peursen en Clément Rosset.

René Descartes wist het ook niet
“Maar misschien is er een onbekende bedrieger, uiterst machtig en uiterst slim, die mij opzettelijk misleidt.” Citaten en meditaties van de Franse filosoof en wiskundige René Descartes (1596-1650).

Wittgenstein wist het ook niet
“Zijn de rozen rood in het donker?” Citaten van de Oostenrijks-Britse filosoof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) over de grenzen van onze taal en onze kennis.


Interviews

Dwaalteksten a-z

Gebakken licht; de illusies voorbij
Dwaalgesprek over de gouden bergen van verlichting en de diepe wateren van niet-weten.

Het lege geheim; voorbij zelf en niet-zelf
Dwaalgesprek over het open geheim van Tony Parsons, het verschrikkelijke geheim van Adyashanti en het lege geheim van niet weten.

De Mont Fou; de wijsheid voorbij
“Al dat zoeken en dan uitkomen bij niet vinden. Al die studie en dan uitkomen bij de lege leer.”Dwaalgesprek over Eeuwige Dwaasheid, Universele Onzin en niet-weten.

Nada nada nada; het mysterie voorbij
Wat als je je zelfs van de leegte hebt ontledigd? Dwaalgesprek over de onwoorden van Meister Eckhart, Rumi, Hafiz, Johannes van het Kruis, Wumen Huikai en Angelus Silesius.

Niet-weten als passe-partout; de woorden voorbij
Dwaalgesprek over filosofische, religieuze en spirituele eufemismen voor ‘ik weet het niet’.

Pleinvrees; de zekerheid voorbij
Eeuwig zweven is geen leven; angst en beven voor een grondeloos bestaan. Dwaalgesprek over niet-weten als nachtmerrie en niet-weten als realiteit.

Soefisofie; de extase voorbij
“Wanneer niet weten komt wordt de Waarheid verdreven.” Dwaalgesprekken van Hans van Dam en een derwisj naar aanleiding van citaten uit het soefisme.

Wijde Weetniet en Nauwe Weetal; de verlichting voorbij
Dwaalgesprek over de onzienlijke lichtheid van de duisternis en de wijdsheid voorbij alle wijsheid.


Mystiek

Dwaalteksten a-z

Een groot mysterie (vraagt groot ongeloof)
God spreekt (in de mislukking van het denken); denken over god (bij wijze van spreken). Dwaalteksten vanuit de afgrond van het bestaan.

Meester Tja praat niemand na
“Zelfs als hij spreekt gebruikt de dwijze geen woorden en gebruiken de woorden hem niet.” Tjaoïstische dwaalteksten geïnspireerd door de Tao-te-tjing.

Nada nada nada; het mysterie voorbij
Wat als je je zelfs van de leegte hebt ontledigd? Dwaalgesprek over de onwoorden van Meister Eckhart, Rumi, Hafiz, Johannes van het Kruis, Wumen Huikai en Angelus Silesius.

Soefisofie; de extase voorbij
“Wanneer niet weten komt wordt de Waarheid verdreven.” Dwaalgesprekken van Hans van Dam en een derwisj naar aanleiding van citaten uit het soefisme.

De stilte voorbij; brieven over mystiek en niet-weten
“Een schietstoel uit het denken”; over extase en rust, spreken en zwijgen, mystieke en premystieke ervaringen, levensgeluk en zielsgeluk, goddelijke mystiek en lege mystiek.

Citaten a-z

Evangelie van Thomas
“Verbijsterd zijnde zal hij in verwondering opgaan.” Integrale tekst van het Thomas-Evangelie in de vertaling van Erik van Ruysbeek.

Johannes van het Kruis wist het ook niet
“Hoe minder men van Hem begrijpt in onderscheiden begrippen, des te dichter komt men bij Hem.” Citaten van de Spaanse heilige, dichter, mysticus en kerkleraar Johannes van het Kruis (1542-1591).

Meister Eckhart wist het ook niet
“En zo is jouw onweten niet een gebrek, maar juist je opperste volmaaktheid.” Citaten over niet-weten van theoloog, filosoof en mysticus Meister Eckhart.

Pseudo-Dionysius de Areopagiet wist het ook niet
Integrale tekst van het traktaatje Over Mystieke Theologie (De Mystica Theologica) van de neoplatoonse mysticus Pseudo-Dionysius de Areopagiet.

Soefi’s weten het ook niet
“Zij die zich aan hun eigen zicht vastklampen, blijven blind als vleermuizen in het volle licht.” Citaten over niet-weten in het soefisme.

Tao-tê-tjing
“Juist omdat ik groot ben, lijk ik een mislukte. De welgeslaagden – hoe lang duurt al hun onbeduidendheid.” Integrale tekst van de Daodejing in de klassieke vertaling uit 1918 van Ir. Blok.

De Wolk van niet-weten
“Dat men alle kennis en ervaring omtrent zichzelf moet verliezen.” Citaten uit het anonieme middeleeuwse christelijk-mystieke werk De Wolk van niet-weten.

Zhuang Zi wist het ook niet
“Ben ik een vlinder die droomt dat hij Zhuang Zi is of Zhuang Zi die droomt dat hij een vlinder is?” Citaten uit de Zhuang Zi over niet weten.


Niet weten

Dwaalteksten a-z

Bekijk het maar; de waarheid voorbij de woorden
P(l)akkende plaatjes van niet weten, loslaten en verdergaan. Je ware aard, keuzeloos gewaarzijn, het derde oog, eeuwige wijsheid, mindfulness, non-dualiteit, verlichting en meer. Gewoon lekker kijken.

Dwaalspreuken
“Aforismen zijn net bloemen: voor je het weet zijn ze verwelkt.” Oneliners en flatliners over wijsheid en dwijsheid.

Dwaaltaal
Spreken zonder spreken en zwijgen zonder zwijgen over weten zonder weten – hoe doe je dat? Dwaalwoorden en stijlfiguren niet-weten.

Dwijsheid—voorbij wijsheid en dwaasheid
Dwaalgesprekken over de zwaarheid van de waarheid en het luwe niemandsland tussen wijsheid en dwaasheid.

Geen woord over de lege leer
Wat weegt meer, een kilo lucht of een kilo leer? Loze dwaalteksten over niet weten als loze leer. Voor losers.

Idolen van de zoeker
“Een goede leraar maakt het begrijpelijke onbegrijpelijk.” Dwaalteksten over meesteroplichters, meesterleerlingen, goeroelopers en ouwehoeroes.

Een kaartenhuis; metaforen voor niet-weten
“Spelen met de spelregels”; beeldsprakige dwaalgesprekken over het onuitsprekelijke verschil tussen weten en niet-weten.

Loflied op niet-weten
“Niet weten maakt je niets!” Lyrische en delirische litanieën en lofliederen op het eeuwige Tja.

De Mont Fou; de wijsheid voorbij
“Al dat zoeken en dan uitkomen bij niet vinden. Al die studie en dan uitkomen bij de lege leer.”Dwaalgesprek over Eeuwige Dwaasheid, Universele Onzin en niet-weten.

Niet-weten als passe-partout; de woorden voorbij
Dwaalgesprek over filosofische, religieuze en spirituele eufemismen voor ‘ik weet het niet’.

Pleinvrees; de zekerheid voorbij
Eeuwig zweven is geen leven; angst en beven voor een grondeloos bestaan. Dwaalgesprek over niet-weten als nachtmerrie en niet-weten als realiteit.

De twijfel voorbij; brieven over niet-weten
“Grote Vrede vinden in hetzelfde niet weten dat mij een halve eeuw Grote Vrees aanjoeg.” Brieven en monologen van Hans van Dam over de hokjesgeest, de beginnersgeest en het weetnietfeest van de weetnietgeest.

Verdwijnpunten
Kom uit je kokervisie! Standpunten, vluchtlijnen en raakvlakken in de eindeloze ruimte van niet-weten. Voor uitloopmensen.

Wat is niet-weten? Lichte inleiding in een duistere zaak
Kennismaking met wat geen kennismaking veelt. Voor beginners, gevorderden en gesjeesden.

Weetnietkunde
Lemma’s over met niet-weten verwante begrippen in de filosofie, mystiek religie en spiritualiteit; kennis over het gat in onze kennis.

Wegen naar de onbekende vraag
Sterven aan het bekende en sterven aan het onbekende; dwaalteksten over de weg van niet-weten en niet weten van de weg.

Zoeken naar het einde van het zoeken
“Wat moet dat hier!” Thuiskomen in den vreemde en vreemdgaan in het bekende. Wees een dwaallicht voor jezelf.


Over

Colofon
Contactgegevens, personalia, afstandsverklaring en disclaimer.

Hans van Dam weet het ook niet
Waarin de auteur van niet-weten.nl eindelijk zijn ware gezicht laat zien. Curriculum vitae, curriculum morte, ziel en zaligheid.

Publicaties van Hans van Dam over niet-weten
Overzicht van alle stukjes van de schrijver van niet-weten.nl in het Boeddhistisch Dagblad en links naar alle versies van zijn boek, de Linji-lu.


Verlichting

Dwaalteksten a-z

Catch 22: metaforen voor spirituele verlichting
Maar liefst tweeëntwintig metaforen voor spirituele verlichting. Wat zelf ook maar een metafoor is. Maar waarvoor?

Gebakken licht; de illusies voorbij
De illusies voorbij; dwaalgesprek over de gouden bergen van verlichting en de diepe wateren van niet-weten.

Grote twijfel, grote verlichting
Kleine twijfel, kleine verlichting. Grote twijfel, grote verlichting. Totale twijfel, niet-weten. Ontwaken uit de droom van ontwaken.

Hoera, verlicht!
Een vervloekte zegen of een gezegende vloek? Niet-weten van verlichting en niet-weten als verlichting (niet voor wattjes).

Stilte in de storm
Berusten in je onrust; vrede sluiten met je onvrede. Dwaalteksten over gelatenheid, overgave, schijndilemma’s, niet-oordelen en niet-weten.

Verlichting voor dummy’s
Wat is verlichting? Het denken doorzien door het denken; dwaalteksten over de schemertoestand van niet-weten.

Wijde Weetniet en Nauwe Weetal; de verlichting voorbij
Dwaalgesprek met Hans van Dam over de onzienlijke lichtheid van de duisternis en de wijdsheid voorbij alle wijsheid.

De vrijheid voorbij; brieven over verlichting en niet-weten
Groot is de vrijheid van wie het weten doorziet. Groter is de vrijheid van wie het niet-weten doorziet. Groots is de vrijheid van wie het doorzien doorziet. Lichter wordt het niet.

Zelftests spirituele verlichting
Ben jij verlicht? Foolproof vragen en lijstjes om zelf vast te stellen of je al ontwaakt bent. Voor beginners, goeroelopers en gerealiseerden.


Zen

Dwaalteksten a-z

De diamantsoetra (voorbij)
Radicalisering van deze beeldenbrekende zenklassieker: de diamantsnijder besneden. Voor hardhorenden.

De elf plaatjes van de ezel
Wat geen oor wil horen; beeldverhaal voor blinden over de en het Grote Weg geïnspireerd door de zenklassieker ‘de Tien Plaatjes van de Os’.

De Grote Weg is niet moeilijk
“De Grote Weg is niet moeilijk voor wie hem kwijt is.” Dwaalteksten over de zenweg, zazen, koans en geloften.

Haiku op haiku; lettergrepen naar niet-weten
“Nooit boog het beeld van Boeddha / eens naar mij terug.” Dwijze variaties op haiku en andere dichtvormen.

De hartsoetra (voorbij)
Radicalisering van deze beeldenbrekende zenklassieker. De leegte van de Boeddha in de ruimte van je hart en de wijdsheid van je geest. Voor leeghoofden.

Idolen van de zoeker
“Een goede leraar maakt het begrijpelijke onbegrijpelijk.” Dwaalteksten over meesteroplichters, meesterleerlingen, goeroelopers en ouwehoeroes.

De leegte voorbij; brieven over zen en niet-weten
Correspondenties over de beginnersgeest, leegte, vriendelijkheid, mededogen, leven en dood, eenvoud, zazen, mindfulness, onthechting, vrijheid en meer.

de Linji-lu: hertaling van een zenklassieker
“Er is helemaal geen leer. Wie dit begrijpt is een ware nestvlieder en hoeft niet langer op zijn eieren te zitten.” Integrale tekst van de zenklassieker ‘de Linji lu’ in de hertaling van Hans van Dam. Met links naar gratis pdf en epub en fraaie hardcover.

De Poortloze Poort 1-12, 13-24, 25-36
Niet om door te komen: de Poortloze Poort. Lachen en huilen om het raadsel van het leven. Voor beginners, gevorderden en vertwijfelden.

Zen voor dummy’s
Wat is zen? Dwaalteksten over de dharma, je ware gezicht, de poortloze poort en het doden van de Boeddha.

Citaten a-z

Huangbo wist het ook niet
“Alles loslaten is de dharma, en wie dat begrijpt is een boeddha; maar het loslaten van alle waanideeën laat geen dharma na om je aan vast te houden.” Teksten van en over de ch’anboeddhist Huangbo Xiyun.

Janwillem van de Wetering wist het ook niet
“Dogma’s”, schreeuwde ik. “Allemaal onzin. Onzin op onzin. Allemaal niks.” Citaten van zenboeddhist, schrijver en zakenman Janwillem van de Wetering (1931-2008).

Nagarjuna wist het ook niet
“Namen zijn zonder betekenis want zelf, niet-zelf, zelf én niet-zelf, bestaan niet.” Teksten en citaten van de Indiase boeddhistische filosoof Nagarjuna.

Nico Tydeman weet het ook niet
“Het gaat niet over een geheim dat achter of boven de dingen van de wereld zou bestaan. Deze aarde, mijn leven en de levens van alle anderen zijn een en al mysterie.” Citaten van zenboeddhist, mystagoog en auteur Nico Tydeman.

Niet-weten in koancollecties
Tekstfragmenten over zen en niet-weten uit the Blue Cliff Record, the Book of Serenity, de Poortloze Poort en Samurai zen.

Niet-weten is het meest nabij
Vertalingen van koan 20 van het Boek van Sereniteit en acht mooie toespraken daarover van Zoketsu Norman Fischer, James Ishmael Ford, Gil Fronsdal, Zenkei Blanche Hartman, Joko Dave Haselwood, Misha Shungen Merrill en Malgosia Braunek Roshi.

Oude Cheng wist het ook niet
“Ik, oude Cheng, doe niemand na, ik belijd geen enkel geloof, ik volg geen enkele school en ben niemands volgeling.” Integrale tekst van De Woorden van de Oude Cheng, met een inleiding over de oorspronkelijke geest en de weetnietgeest.

Sengzhao wist het ook niet
“Wijsheid, absoluut, is zuiver als de lege ruimte. Er is niets dat zij weet, waarneemt, doet of veroorzaakt.” Citaten van de Chinese madhyamika-boeddhist Sengzhao (384–414).

Seung Sahn wist het ook niet
“Only don’t know.” Brieven en gedichten van de Koreaanse sonmeester Seung Sahn Soen Sa Nim over de zen van de weetnietgeest.

Shantideva wist het ook niet
De volmaakte deugd van de wijsheid; mahasiddha en madhyamaka-filosoof Shantideva (685-763) over leegte en vergankelijkheid, illusie en werkelijkheid, denken en geest.

Ton Lathouwers weet het ook niet
“Het bestaan is een mysterie, een raadsel. Het is: niet weten. Het komt als een levensgrote vraag op je af.” Toespraken en citaten over zen en niet-weten van hoogleraar en zenleraar Ton Lathouwers.

Zenboeddhisten weten het ook niet
Citaten over zen en niet-weten van André van der Braak, John Cage, Elisabeth Dinnissen, Dogen, Willigis Jäger, Karl Jaspers, Dennis Genpo Merzel, Seido Ray Ronci, Shunryu Suzuki, Eckhart Tolle, Joan Tollifson, Jeroen Witkam en Doris Zölls.