Woordenboekje niet-weten

Wat is agnose, wat is een dwaaltekst, wat is wis-kunde, wat is een dwijsgeer, wat is de lege leer? Het Woordenboekje niet-weten staat vol eenvoudige woorden die je kunnen helpen bij het stamelen over spiritualiteit. Dwaaltaal spreek je zo.

Dwaalgids > Niet-weten > Woordenboekje niet-weten

Woordenboekje niet-weten: condensstrepen in de lucht, woorden in de wind

Zie ook: Woordenlijstje niet-weten (met de belangrijkste woorden uit het Woordenboekje niet-weten hieronder), Stijlgidsje niet-weten (met de belangrijkste stijlfiguren voor stamelaars), Metaforen niet-weten, Eufemismen niet-weten, Weetnietkunde (over niet-weten en scepsis door de eeuwen heen), Niet-weten als passe-partout

Spreken zonder spreken

Een agnost zal je er niet een twee drie van worden, maar wauwelen als een weetniet kan je leren.

Nederlands is een rijke taal, maar wie over niet-weten wil praten, heeft een probleem. Filosofische, religieuze en spirituele tradities hebben vooral moeilijke, klassiektalige, veellettergrepige termen geconstrueerd, zoals ataraxia, aporie, deconstructie, epoche, iconoclasme en de via negativa, waarmee het makkelijk imponeren maar moeilijk communiceren is. Een overzicht van dit soort termen vind je op mijn pagina Weetnietkunde.

Gelukkig is onze taal al net zo plooibaar als onze geest, en een van de genoegens van het leven is de overlevering naar je tong te zetten.

Dat doe je bijvoorbeeld met neologismen: nieuwe woorden samengesteld uit oude componenten of oude woorden met een nieuwe betekenis.

De meeste nieuwvormingen op deze website zijn zelfverklarend: dwijze, agnose, dwaalmeester, spookwoord, denk-beeld. Wie toch een verklaring wil, kan hieronder naar keus zijn hart of zijn neus ophalen.

Een weetniet zal je er niet een twee drie van worden, maar wauwelen als een weetniet kan je leren, en wie wil dat nou niet?


Ha-ha-Hans

‘En dat ook niet! En dat ook niet! En dat ook niet!’

Toen ik net tot niet-weten was gekomen, kon ik alleen maar stamelen: ‘En dat ook niet! En dat ook niet! En dat ook niet!’ in reactie op gedachten die tevergeefs kaas probeerden te maken van wat ik destijds zelfs geen niet-weten wist te noemen. Die term, niet-weten, heb ik pas later ontdekt, toen ik in de literatuur dook op zoek naar mensen die iets soortgelijks hadden meegemaakt.

Jaren ben ik bezig geweest om woorden en uitdrukkingen te verzinnen en te verzamelen en ze aan elkaar te rijgen tot iets dat enigszins op proza lijkt, de proza van het stamelen, de proza van het herroepen, de proza van het sprekend niet-spreken, de proza van agnose. Verder dan ‘enigszins’ zal ik het wel nooit brengen.

Tegenwoordig kijk ik vol verbazing terug op die periode. Een woordenlijst heb ik allang niet meer nodig en de metaforen fladderen ’s zomers en ’s winters als vlinders door de dwaaltuin van mijn geest. Makkelijke woorden, moeilijke woorden, sommige lovend, andere neutraal of schertsend, net wat de situatie vraagt. Het zijn ook allang geen losse woorden meer, maar hele woordvelden, sjablonen, formules, denkwijzen.

Al die woorden en uitdrukkingen (er zijn er nog veel meer) – ei ei, spielerei. Holle klanken voor een lege leer. Condensstrepen in de lucht. Woorden in de wind. Knollen voor citroenen. Weg ermee. En weg ook met het ‘weg ermee’.


Eén woord is geen woord

Hoofwoord

Om over niet-weten te kunnen praten heb je maar één woord nodig: niet-weten. Zelfs dat kun je op den duur vergeten.

Sleutelwoorden

Voor de variatie kun je wat synoniemen en afgeleiden van het hoofdwoord in gebruik nemen, bijvoorbeeld agnose (agnost, agnostisch), dwijsheid (dwijze, dwijsgeer), groot ongeloof, groot voorbehoud, grote vrede en de lege leer.

Omdat ik die woorden vrij vaak gebruik, heb ik ze opgenomen in het Woordenlijstje niet-weten. Je vindt dit lijstje bovenaan de startpagina en in de linkerkolom van iedere pagina, zodat je het altijd bij de hand hebt.

Wegwerpwoorden

Als je net als ik een woordenaar bent, wordt het bedenken van woorden een doel op zich. Ik heb woorden verzonnen die ik zelden of nooit gebruik, maar die toch helpen bij het definiëren en afbakenen van het begrip niet-weten. Bijvoorbeeld wis-kunde, geesst, verduisterd (als tegenhanger van verlicht), bestaansmystiek (in plaats van godsmystiek) en filasofie (fil-a-sofie, in tegenstelling tot filo-sofie). De meeste vindt je hieronder.

Aan sommige termen heb ik een hele pagina gewijd: Bestaansmystiek, Dwijsheid, Groot Ongeloof, Grote Twijfel, De lege leer, Lege mystiek, Niet-weten, Tja, Verduisterd, De weetnietgeest.

Weetnietkunde

Dit Woordenboekje niet-weten bevat bijna alle woorden die ik voor niet-weten bedacht heb. Verwante woorden die door anderen bedacht zijn – ataraxia, scepsis, epoche, aporie, pyrronisme, deconstructie en dergelijke – vind je op mijn pagina Weetnietkunde.

Zoekvak

Mocht een vreemd woord in geen van beide lijsten te vinden zijn, gebruik dan het zoekvak bovenin de linkerkolom. Dat leidt je bijvoorbeeld naar de pagina De lege leer waarop ik de woordgroep de lege stelling, de lege religie, de lege mystiek, de lege mens, het lege lichaam et cetera introduceer. Of naar de pagina De Mont Fou, met een Woordenlijstje Wijsheid, een Woordenlijstje Dwaasheid en een Woordenlijstje Inzicht.

Zoeken met het zoekvak is gewoon leuk: je weet nooit wat je zult vinden. Ikzelf inmiddels ook niet meer.


Alle synoniemen voor niet-weten bij elkaar

Voor het zelfstandig naamwoord ‘niet-weten’ zou je een of meer van de volgende woorden kunnen gebruiken:

Adoxie, agnose, asofie, autoclasme, de dwaalweg, dwijsbegeerte, dwijsheid, filasofie, kenneloosheid, het lege boek, de lege leer, lege mystiek, lege religie, lege spiritualiteit, mindlesness, niet-weten, paradoxie, variologie, verduistering, weteloosheid, de wolk van niet-weten, wis-kunde.

In het zenboeddhisme spreekt men in dit verband eufemistisch van de kennis zonder leraar, de wijsheid zonder wijsheid en de wijsheid voorbij alle wijsheid. Eufemistisch omdat niet-weten wat mij betreft geen hogere vorm van kennis of wijsheid is. Onwetendheid is het al helemaal niet; dat kun je niet eens een dysfemisme meer noemen.

Naar analogie van, en in contrast met, gevleugelde zenboeddhistische termen als Grote Twijfel, Grote Verlichting, Groot Vertrouwen en Groot Inzicht dienen zich voor een radicaal niet-weten ook termen aan als Groot doorzicht, Groot Ongeloof, Groot Schouderophalen, Groot Uitzicht, Groot Voorbehoud, Groot Wantrouwen Grote Leegte, Grote Stilte, Grote Vrede en het Grote Tja.

Het gaat hierbij natuurlijk steeds om dezelfde houding van totale scepsis ten opzichte van al je gedachten, gevoelens en waarnemingen. Dus ook ten opzichte van de houding van totale scepsis ten opzichte van al je gedachten, gevoelens en waarnemingen. Ben je daar ook weer van verlost.

Iemand die niet weet, kun je bijvoorbeeld een agnost, arme van geest, asoof, autoclast, dummy, duisterling, dwaalgast, dwaalgeest, dwaalgids, dwaalmeester, dwijsgeer, dwijsneus, dwijze, filasoof, kenneloze, lege leerling, niet-weter, nitwit, tjaïst, tja-zegger, varioloog, verduisterde, weetnietgeest, weteloze, wis-kundige of wiskunstenaar noemen. In een verhaaltje in de Uiterlijke Geschriften van de taoïst Zhuang Zi komt een figuur voor die (in de vertaling van Kristofer Schipper) Wijde Weetniet heet. Tja, ik wou dat ik dat bedacht had…

In plaats van het voltooid deelwoord niet-wetend kun je ook weteloos, kenneloos, dwijs, verduisterd, wis-kundig, agnostisch, asofistisch, filasofisch, asofisch of autoclastisch zeggen.

Heb jij een beter idee? Ik hoor het graag.

Lees ook: Dwaalspreuken voor in de vrolijke keuken, Groot Ongeloof, Grote God, Zeg maar tja tegen het leven

Niet-weten

Het sleutelwoord van de website niet-weten.nl is, verassing, niet-weten. De hele website staat vol verhalen, dialogen, spreuken, artikelen, gedichten, grappen, lofliederen en litanieën over, en metaforen, eufemismen en definities van niet-weten. Ik kan ze onmogelijk samenvatten in één lemma, niet-weten.nl is het lemma. De site is zijn eigen samenvatting.

Tips: Wat is niet-weten? Zalig zijn de armen van geest

Niet-weten in paradoxen

Ja, zul je zeggen, nou weet ik nog niks. Heb je niet een pakkende paradox of zo? Jawel.

Niet-weten is een sleutel zonder slot. Het laat zich niet vatten, behalve door niet-vatten. Het laat zich niet definiëren, behalve door niet-definiëren. Het laat zich niet bezitten, behalve door niet-bezitten. Het laat zich niet zien, behalve door niet-zien. Het laat zich niet doen, behalve door niet-doen. Het laat zich niet verdedigen, behalve door niet-verdedigen. Het laat zich niet bezingen, behalve door vals zingen.

Ja, zul je zeggen, maar wat heb je dan gevonden?

Ik heb verlichting gevonden in de duisternis. Ik heb rust gevonden in mijn onrust. Ik heb stilte gevonden in de storm. Ik heb zekerheid gevonden in dubio. Ik heb mijn draai gevonden in stuurloosheid. Ik heb de oplossing gevonden in het raadsel. Ik heb de waarheid gevonden in agnose. Ik heb de werkelijkheid gevonden in de illusie. Ik heb vervulling gevonden in de leegte. Ik heb nirwana gevonden in samsara. Ik heb alles gevonden in niet vinden. Ik ben thuisgekomen in den vreemde.

Tip: Stijlgidsje niet-weten

Niet-weten in definities

Ja, zul je zeggen, nou weet ik nog niks. Heb je niet een korte definitie of zo? Jawel.

 1. Niet-weten is je gedachten niet geloven, en daar vrede mee hebben
 2. Niet-weten is geen oordeel weten te vellen, ook niet over het oordelen
 3. Niet-weten is geen onderscheid weten te maken, of de onderscheidingen die je nou eenmaal schijnt te moeten maken niet hard weten te maken.
 4. Niet-weten is al je denkbeelden (zelfbeelden, mensbeelden, godsbeelden, boeddhabeelden, ideaalbeelden, schrikbeelden…) omverwerpen, en omver blijven werpen, deze ook
 5. Niet-weten is de vrijplaats tussen dwaasheid en wijsheid
 6. Niet-weten is het einde van je gelijk en het einde van je ongelijk
 7. Niet-weten is alles van alle kanten bekijken, een ongebreidelde vermenigvuldiging van standpunten
 8. Niet-weten is groot voorbehoud, grote twijfel, groot ongeloof
 9. Niet-weten is alles in het midden laten, ook of je alles in het midden moet laten
 10. Niet-weten is het einde van ieder zoeken, al was het maar naar niet-zoeken
 11. Niet-weten is het einde van ieder streven, zelfs naar niet-streven
 12. Niet-weten is verlossing van de verlossers, bevrijding van de bevrijders

Niet-weten in spreuken

Ja, zul je zeggen, nou weet ik nog niks. Heb je niet een motto of zo? Jawel.

 1. Niet weten maar niet-weten.
 2. Ook dat er geen antwoorden zijn, is niet het antwoord.
 3. Zelfs niet geloven in niet geloven.
 4. Niet-weten is waar iedereen mee flirt maar niemand mee trouwt.
 5. Wie eindelijk begrijpt dat er niets te begrijpen valt, heeft nog steeds iets begrepen.
 6. Beter tien meningen in de lucht dan één in je hoofd.
 7. Wijsheid komt voor de val.
 8. Wie een kuil graaft voor zijn weten, valt er zelf in.
 9. Al is de wijsheid nog zo snel, het leven achterhaalt haar wel.
 10. Wie niet weet die niet deert.
 11. Beter ten hele gedwaald dan ten halve gekeerd.
 12. Wijzen en dwazen leren het leven uit boeken en glazen.

Tip: Dwaalspreuken voor in de vrolijke keuken

Niet-weten in metaforen

Ja, zul je zeggen, nou weet ik nog niks. Heb je niet een beeldspraak of zo? Jawel.

 1. Weten is alles dichttimmeren, niet-weten is overal kieren zien.
 2. Weten is dingen zien, niet-weten is de tussenruimte zien.
 3. Weten is steeds door hetzelfde raam kijken, niet-weten is steeds door een ander raam kijken.
 4. Weten is eindeloos puzzelen, niet-weten is stukjes zien.
 5. Weten is vastzitten in het web van je gedachten, niet-weten is rondlopen op het web van je gedachten.
 6. Weten is een boom in een potje, niet-weten is een boom in de vrije natuur.
 7. Weten is op iedere vraag een antwoord, niet-weten is op ieder antwoord een vraag.
 8. Weten is een overwinning van de rede op de realiteit, niet-weten is een overwinning op de rede.
 9. Weten is vallen en opstaan, niet-weten is alleen maar vallen.
 10. Weten is vals spelen, niet-weten is spelen.
 11. Weten is volgens de regels spelen, niet-weten is met de regels spelen.
 12. Weten is een landkaart, niet-weten is het land.

Tip: 69 Metaforen voor niet-weten

Niet-weten in eufemismen

Ja, zul je zeggen, nou weet ik nog niks. Hoe zeggen anderen het eigenlijk?

 1. De hoogste waarheid is voorbij de woorden.
 2. In de stroom van wijsheid gaat de verlichte voorbij alle wijsheid.
 3. De hoogste wijsheid is zonder wijsheid.
 4. De hoogste leraar is zonder kennis.
 5. Gods wegen zijn wonderbaarlijk.
 6. Het leven is een mysterie.
 7. De weg is het doel.
 8. Alles is zoals het moet zijn, anders was het wel anders geweest.
 9. Het is wat het is.
 10. Het gaat zoals het gaat.
 11. Ik doe wat ik doe.
 12. Ik ben die ik ben.

Tips: Eufemismen voor niet-weten, Niet-weten als passe-partout, Weetnietkunde

Wat is niet-weten niet?

Ieder woord betekent voor iedereen wat anders. Soms zijn de verschillen klein, soms reusachtig. Vaak komen ze helemaal niet aan het licht, waardoor mensen ten onrechte denken dat ze het eens of juist oneens zijn.

Ook niet-weten betekent voor iedereen wat anders. Wat het voor mij betekent, heb ik hierboven aangegeven. Dat is niet wat het bij anderen betekent.

In de mystiek bijvoorbeeld, in het bijzonder bij Johannes van het Kruis, staat niet-weten voor een toestand waarin je jezelf hebt bevrijd van alle zelfbeelden en godsbeelden, en daardoor ontvankelijk bent voor het moment dat God zichzelf, op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd, aan jou bekend maakt.

Erg aangenaam is deze toestand niet. Johannes van het Kruis spreekt over de donkere nacht van de ziel, een kwelling waaraan voor enkelen een einde komt in de mystieke vereniging met God. Het radicale niet-weten waarover ik spreek is daarentegen geen tussenstadium maar een eindstadium waarin het denken volkomen zelfbewust wordt en ophoudt een kwelling te zijn.

In het hedendaagse zenboeddhisme staat niet-weten meestal voor een bejegeningsideaal. Zo wordt een lid van de Zen Peacemakers geacht zijn medemens open en onbevooroordeeld tegemoet te treden, met ‘een houding van niet-weten.’ Het oude ch’anboeddhisme uit China staat naar mijn mening dichter bij het radicale niet-weten waarover ik het heb – voor zover dat uit de overlevering nog op te maken valt.

Ook in managementboeken wordt het woord niet-weten steeds vaker gebruikt als een bejegeningsideaal. De manager wordt geadviseerd zijn onwetendheid openlijk toe te geven en een beroep te doen op de expertise van de werkvloer.

In een radicaal niet-weten is er geen sprake van een bejegeningsideaal. Ook het meta-ideaal om andere zonder idealen tegemoet te treden, vindt er geen onderdak.

Verder lezen: Uitvegen maar


Agnose

Wat is agnose?

Agnose (Grieks: a, niet + gnosis, kennis) is een eufemisme voor niet-weten.

Voorbeeldzin: Agnose is mijn natuurlijke staat.

Agnostisch is het bijvoeglijk naamwoord van agnose.

De mystiek van Eckhart is eerder agnostisch dan orthodox.

Een agnost is iemand die niet weet, een weetniet, een dummy, een dwijze.

Een agnost heeft wel meningen maar meningen hebben hem niet.

In agnose (verkeren, verblijven, zijn) betekent in een toestand of een wolk van niet-weten (vertoeven).

In agnose zijn er geen antwoorden en geen vragen meer.

Niet-weten heeft als term een streepje voor op agnose omdat het behalve een zelfstandig naamwoord ook een werkwoord is. Aan de andere kant heeft agnose meer cachet en is het geen ontkenning, zoals niet-weten. Het klinkt vriendelijker en zachter en past daarom beter bij de gemoedstoestand waarmee niet-weten gewoonlijk gepaard gaat.

In agnose vind je geen immanentie en geen transcendentie, geen theïsme en geen atheïsme, geen gnosticisme en geen agnosticisme, geen moralisme en geen immoralisme, geen dualiteit en geen non-dualiteit, geen activisme en geen fatalisme, geen militarisme en geen pacifisme, geen vorm en geen leegte, geen ego en geen zelf, geen wijsheid en geen dwaasheid, geen eenheid, geen tweeheid, geen niet-tweeheid, geen drieheid en geen veelheid, geen twijfel en geen zekerheid, geen weten en geen niet-weten.

In de wolk van niet-weten vind je niets, daar is het agnose voor, maar als je geluk hebt mag je er de extase van ek-stase ervaren.

Lees ook: Wat is non-dualiteit? en Wat is non-dualisme?

Wat is agnose niet?

Agnose is geen agnosie (een neurologische herkenningsstoornis).

Agnose is geen agnosticisme (de leer van Spencer en Huxley dat het al dan niet bestaan van God onbewijsbaar is).

Agnose verwijst niet naar een toestand van onwetendheid, zwakzinnigheid of dementie.

Agnose staat niet voor een romantische, obscurantistische of anti-intellectualistische verheerlijking van irrationaliteit boven rationaliteit, van het gevoel boven het verstand, van spontaniteit boven gemaaktheid, van de daad boven de gedachte, van de onbezonnenheid boven de bedachtzaamheid of van de natuur boven de beschaving.

Agnose is niet de claim dat er geen gnosis bestaat – geheime kennis over de zin van het leven, het wezen van de mens, de aard van de realiteit, het leven na de dood, transcendentie en andere levensbeschouwelijke, spirituele, theologische en filosofische zaken.

Agnose is geen voorbijgaande meditatieve of trancetoestand.

Agnose is geen verruimd of vernauwd bewustzijn.

Agnose is geen mystieke eenheidservaring of een ander soort piekervaring.

Agnose betekent alleen maar dat je de wijsheid niet in pacht hebt, dit durft toe te geven aan jezelf en aan anderen, je erbij neerlegt, ernaar denkt, spreekt en handelt, en er vrede mee hebt, Grote Vrede, wat ook de woelingen in de hogere denklagen mogen wezen. Een zielenrust die verder gaat dan die van welk weten of geloven ook.

Om het woord zelfverklarend te maken, kun je agnost ook schrijven als agnosst. Zie ook het Sstiltecentrum hieronder.

Lees ook: Zalig zijn de armen van geest


Weteloosheid

In den beginne heette niet-weten.nl weteloosheid.nl, en later nog een poosje weteloos.nl.

Ik had voor weteloos(heid) gekozen omdat ik niet-weten maar een lelijk woord vond, met dat onhandige streepje en die negatieve niet. Tot overmaat van ramp werd de zoekterm niet-weten tien jaar terug door de zoekmachines automatisch vertaald in de zoekopdracht ‘niet’ OR ‘weten’, die veel te veel zoekresultaten opleverde, hoofdzakelijk ruis.

De zoekresultaten zijn inmiddels wel wat verbeterd, maar nog steeds bedroevend slecht, of je moet net op zoek zijn naar ‘ikke niet weten’ of ‘niet willen weten of je zwanger bent’ of ‘ik zou het ook niet weten’ en soortgelijke zinnetjes in talloze krantenartikeltjes, blogs, forums en reacties.

Ik had dus goed over nagedacht over mijn hoofdwoord, maar niet goed genoeg. Weteloos(heid) zou inderdaad een prima zoekterm zijn als het woord eenmaal was ingeburgerd, maar dat was het op dat moment niet. Niemand zocht erop. Ik meende dat er een latente behoefte was aan een enkelvoudig trefwoord, en dat weteloos(heid) wel snel zou aanslaan, maar dat is nooit gebeurd. Het werd gedoogd op linkpagina’s, een enkele keer geciteerd, maar door niemand actief in gebruik genomen.

We zijn inmiddels tien jaar verder en niet-weten is nog altijd de enige ingeburgerde term, zowel in de mystiek als in het zenboeddhisme, om naar niet-weten te verwijzen. Ingeburgerd is een groot woord, voor de meeste mensen betekent niet-weten gewoon onwetendheid. Maar toch. Wil je weten wat andere weetnietgeesten over dit onderwerp te melden hebben dan moet je zoeken op niet-weten. Wil je dat anderen lezen wat jij over dit onderwerp te melden hebt, dan moet je schrijven over niet-weten.

In de filosofie ben ik het woord niet-weten jammer genoeg nooit tegengekomen, behalve bij Georges Bataille, maar wie leest die nog? De wijsgeer spreekt liever van scepticisme, pyrronisme, stoïcisme, relativisme, perspectivisme, nihilisme en noem het allemaal maar op. Moeilijke woorden met meer cachet, zeker, die echter filosofisch blijven en wel reiken naar niet-weten maar het nooit bereiken. Iets wat trouwens ook van de meeste mystici en zenboeddhisten gezegd kan worden.

In het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT) komt het woord weteloos niet voor. Vreemd genoeg, want in Nederlandse en Zuid-Afrikaanse geschriften wel, en ook in Nederlandse wordt het al sinds de middeleeuwen gebruikt, zij het sporadisch.

Zo meen ik me te herinneren dat er een vertaling bestaat van de preken van Meister Eckhart waarin deze, of tenminste zijn vertaler, zoiets zegt als ‘want hun weten is weteloos’, maar ik kan zo gauw niet terugvinden waar, dus de literatuurverwijzing hou je van me te goed. (Als jij het toevallig weet, stuur me dan even een mailtje).

In het gedicht Duc nos quo tendimus van Guido Gezelle komt het zeker voor:

Groot van oogen, grauw van velle,
lang van ooren, krom van been,
zitten nu de lieve, snelle
jongskes op mijn hand, getween,
weteloos of, weggedreven,
vader nog en moeder leven!

Het woord weteloos mag dan in de WNT ontbreken, het bevat wel de vormvarianten weetloos en wetenloos in de betekenis van onwetend, onkundig, onbekend, vergeten, onbewust. Beide zouden verouderd zijn. In de Van Dale ontbreken ze alle drie. Dat komt goed uit, want dan kunnen we ze zonder gevaar voor ambiguïteit hergebruiken. Niet als hoofdwoord natuurlijk, maar wel als synoniem, voor de variatie.

Hierbij definieer ik de termen weetloos, wetenloos en weteloos als niet-wetend, (agnostisch, dwijs). Weetloosheid, wetenloosheid en weteloosheid betekenen niet-weten (agnose, dwijsheid) en een weetloze, wetenloze of weteloze is gewoon een weetniet (agnost, dwijze).

Zie ook het lemma kunneloos hierboven.


Dwaal-

Wie niet meer weet is niet meer op zoek, maar dolende, zwervende, dwalende. Het voorvoegsel dwaal- is heel geschikt voor samenstellingen met betrekking tot niet-weten. Ik geef een paar voorbeelden.

dwaalgast, dwaalgeest
1. zoeker
2. weetniet

dwaalgebed
dwaaltekst in de vorm van een gebed

Op deze website vind je bijvoorbeeld tientallen dwaalteksten in de vorm van een tweestemmig wisselgebed, oftewel dwaalgebeden.

dwaalgids
1. uw gastheer in deze dwaaltuin, Hans van Dam
2. willekeurig welke ‘meester’ op niet-weten.nl
3. iedereen die het spoor bijster is en daar niet meer mee zit

dwaalgesprek
dwaaltekst in de vorm van een dialoog

De meeste teksten op deze website hebben de vorm van een dwaalgesprek. Ook brieven en interviews reken ik tot de dwaalgesprekken.

dwaalleer
de lege leer

dwaalpad, dwaalspoor, dwaalweg
de weg van wie niet meer weet en gewoon wat ronddoolt onder de zon

dwaalrede
wegwerpredenering die uit een of ander weten leidt, regelrecht het bos in – het bos zonder teken of taal

dwaalspreuk
dwaaltekst in de vorm van een aforisme of euforisme

dwaaltaal
karakteristiek taalgebruik van een dwaalgeest, vol tegenstrijdigheden om een tegenstrijdig heden (z)onder woorden te kunnen brengen

dwaaltekst
gesproken of geschreven demonstratie van niet-weten, bijvoorbeeld een dwaalspreuk of een dwaalgesprek; synoniemen: faaltekst, kraaktekst

dwaaltocht
reis van de dwijze over het dwaalpad van zijn leven

dwaaltuin
1. niet-weten.nl
2. de wereld gezien door de ogen van een weetniet

dwaalwoord, dwaalbegrip
1. samenstelling die met ‘dwaal’ begint, bijvoorbeeld dwaalwoord of dwaalbegrip
2. woord uit deze woordenlijst

dwaalzang
dwaaltekst in de vorm van een lied of een gedicht

Al deze woorden zijn min of meer zelfverklarend. Zo heb je weinig uit te leggen. Je hoeft ze ook niet te onthouden omdat je zelf kunt maken op het moment dat je ze eventjes nodig hebt. Daar streef ik naar: een eenvoudig gelegenheidsjargon dat je na gebruik wegwerpt.

Hieronder ga ik op enkele van deze dwaalwoorden wat dieper in.


Dwaalgids

Een dwaalgids is iemand die voorgoed de weg kwijt is en daarvan getuigenis aflegt.

Zozeer is hij de weg kwijt dat hij niet eens meer weet of hij wel op weg was, of dat hij wás, of ís, of wat ‘voorgoed’ betekent, laat staan dat hij zichzelf ziet als iemand die voorgoed de weg kwijt is en daarvan getuigenis aflegt.

Legt hij toch getuigenis af, dan eerder ter vermaeck dan ter leering, want wat valt er te leren aan een lege leer? Aan de andere kant, wat valt eraan te lachen?

Natuurlijk staat het iedereen vrij om een voorbeeld te nemen aan een dwaalgids of iemand die zich daarvoor uitgeeft, maar vroeger of later zul je deze kwesties onder ogen moeten zien: Waarvan is de dwaalgids een voorbeeld? Waarheen wijst zijn vinger, en wijst hij eigenlijk wel?

Tegen de tijd dat al je antwoorden in rook zijn opgegaan, en je vragen erbij, ben je hard op weg een voorbeeld te nemen aan je dwaalgids – maar dan hoeft het al niet meer.

Lees ook: Meester Hans

Dwaalleer

De lege leer is de enige leer die géén eind probeert te maken aan onze onwetendheid. Hij mag dan ook met recht een dwaalleer heten. Niet in de klassieke zin van een leer die de verkeerde kant op wijst, maar in de postmoderne zin van een leer die helemaal niet wijst – niet de verkeerde kant op en niet de goede. Een leer die zelfs het niet-wijzen niet tot norm verheft. Een leer zonder leer. Een ‘leer’.

Dwaalmeester

Het woord ‘meester’ verwijst op deze website niet zoals gebruikelijk naar een goeroe, een mystagoog, een wijze, een wetende, iemand die de waarheid al weet of heeft of leeft, maar naar iemand die niet weet.

Meesters in mijn dwaalteksten zijn anti-helden, gevallenen – dwaalmeesters. Dat kun je ook zien aan hun namen. Meestal blijven ze anoniem, maar als ze toch een naam krijgen dan heten ze Meester Bijster, Meester Dement, Meester Eh, Meester Nebbisj, Meester Tja of Meester Zuetsu of zoiets. Dwaalmeesters dragen geen kennis of wijsheid over, maar ondermijnen het denken, of liever, het heilige geloof in het denken en het heilige gelijk van de denker.

Het woord ‘leerling’ verwijst op deze website niet zoals gebruikelijk naar een zoeker, een onwetende, iemand die de waarheid nog niet heeft of leeft, maar naar iemand die weet of meent te weten: een gids, een leraar, een raadgever, een coach, iemand die het allemaal wel doorheeft en anderen graag in zijn oneindige wijsheid laat delen.

Leerlingen blijven op deze website naamloos, op een enkele uitzondering na, zoals ‘leerling Meester’.

Waarom gebruik in mijn dwaalgesprekken nog steeds het oubollige woordpaar meester-leerling in een tijd dat steeds meer mensen zelfs het tweetal leraar-leerling als te hiërarchisch ervaren en een voorkeur hebben voor iets anti-autoritairs als het intervisiemodel van Hisamatsu?

Daarom juist. Ik heb geen betere manier kunnen vinden om het idee van de alwetende meester en de onwetende leerling te ondermijnen dan door de rollen volledig om te draaien met behoud van de oorspronkelijke terminologie, inclusief de bijbehorende beleefdheidsvormen.

Lees ook: Meester Schaap en Broeder Ezel

Dwaalmeesters op naam

Om het niet-weten van de meesters op niet-weten.nl te benadrukken, dragen ze namen zoals:

 • Meester Ach
 • Meester Af
 • Meester Baibai
 • Meester Bè
 • Meester Bijster
 • Meester Blabla
 • Meester Blanco
 • Meester Boei’en
 • Meester Dement
 • Meester Eh
 • Meester Foei
 • Meester Foetsie
 • Meester Haha
 • Meester Hak
 • Meester Hè
 • Meester Hilarius
 • Meester Ik
 • Meester Kwenie
 • Meester Lijk
 • Meester Leerling
 • Meester Minder
 • Meester Mouche
 • Meester Nebbisj
 • Meester Nietes
 • Meester O
 • Meester Oei
 • Meester Paf
 • Meester Quatsch
 • Meester Rara
 • Meester Sof
 • Meester Soit
 • Meester Spoorloos
 • Meester Spoorniet
 • Meester Sst
 • Meester Tia
 • Meester Tja
 • Meester Wablief
 • Meester Wie
 • Meester Ziemaar
 • Meester Zomaar
 • Meester Zuetsu

Ch’anmeesters Foei! (842-849) en Boei’en (821-920) behoren samen met (onder meer) meester Zuetsu, meester Baibai, meesteres Oei! en meester Tia tot de zogenaamde Vergeten Dynastie, de zesde van vijf ch’anhuizen* en de enige school die niet te boek staat als school en niet als boek.

In werkelijkheid zijn de leden van de Vergeten Dynastie niet vergeten, maar bewust ondergedoken in het Collectief Onbewuste, diep onder het Mentale Massief, door Cao Yung zo treffend omschreven als Limbo für Narren ohne Ausweiss während oben die Weisheit weiter wuchert.2

* Guiyang, Linji, Caodong, Yunmen en Fayan

Dwaalmeesters vind je onder andere terug op de pagina’s Meester Tja en de tao van tja, Meester Nebbisj, Meester Schaap en Broeder Ezel, Meester Hans, Meester Spoorloos en Agent Speurneus, Meester Zuetsu en het mom van niet-weten en Een leer die nooit verkondigd is

Dwaaltekst

Onder een dwaaltekst versta ik iedere tekst die, ongeacht zijn lengte en vorm, niet-weten tot uitdrukking brengt. Alle teksten op niet-weten.nl zijn dwaalteksten.

Tegen de stroom in bewegen dwaalteksten zich van de oplossing naar het probleem, van het antwoord naar de vraag, van de conclusie naar de premissen, van de stelling naar de onderstellingen, van begrip naar onbegrip, van zekerheid naar twijfel, van helderheid naar troebelheid, van vasthouden naar loslaten, van weten naar niet-weten – en daar dan weer voorbij.

Een dwaaltekst in de vorm van een woord of uitdrukking (‘wetend niet-weten’) noem ik een dwaalwoord, een dwaaltekst in de vorm van een sententie (De Grote Weg is niet moeilijk voor wie hem kwijt is) een dwaalspreuk, een dwaaltekst in de vorm van een dialoog, interview of correspondentie een dwaalgesprek, en zo voort.

Dwaallicht is het licht van niet-weten dat een dwaaltekst doorstraalt.

Dwaaltekst, de orde van

Beschouw de volgende reeks van dwaalzinnen:

 1. Ik weet niets.
 2. Ik weet niets, en dat ook niet.
 3. Ik weet niets, en dat ook niet, en dat ook niet.
 4. Ik weet niets, en dat ook niet, en dat ook niet, en dat ook niet…

Een dwaaltekst van de laagste (eerste) orde (1) ontkracht een gangbaar of voorafgaand denkbeeld, maar niet met zoveel woorden zichzelf.

Een dwaaltekst van de tweede orde (2) herroept tevens zichzelf (en heeft daardoor altijd de vorm van een paradox).*

Een dwaaltekst van de derde orde (3) herroept tevens het herroepen.

Een dwaaltekst van de hoogste orde (4) herroept zichzelf en iedere herroeping van zichzelf.

Vreemd genoeg drukken dwaalteksten van de hoogste orde nog steeds een weten uit, al is het maar een weten van niet-weten. Een oneindige ontkenning is nog steeds een bewering. Dwaalteksten reiken naar niet-weten maar bereiken het nooit.

Zwijgen is weliswaar geen beweren, maar ook geen herroepen, dus ook geen uiting van niet-weten of van wat dan ook.

Dwaaltuin

De leidende metafoor van deze website, niet-weten.nl, is die van een dwaaltuin, waarin je eeuwig kan zoeken zonder iets te vinden, als ik mijn werk tenminste goed heb gedaan. Dat heb ik niet, want menigeen blijkt er toch weer het zijne in te vinden. Paaseieren die hij er zelf heeft verstopt of wegwerpwijsheden van mijn hand waarmee ik iets anders weerspreek, maar die ik op hun beurt niet weersproken heb omdat je nou eenmaal niet aan de gang kan blijven.

De dwaaltuin is ook een metafoor voor de wereld, waarin de dwijze niet alleen de weg kwijt is, maar ook zichzelf, en daarmee zijn wereld, om nog maar te zwijgen over het kwijt zijn, dat is hij ook kwijt, en daarmee het zoeken, en daarmee het vinden, want hij mag dan misschien het hoofd hebben verloren, maar om nou te zeggen dat hij een dwaaltuin heeft gevonden?

Dwijs

Wetend noemen we degene die in de ban is van standpunten,
overtuigingen, begrippen, theorieën, veronderstellingen, normen,
waarden en andersoortige gedachten. Zijn we het met hem eens dan noemen we hem wijs. Zijn we het met het niet met hem eens dan noemen we hem dwaas.

Niet-wetend noemen we degene die niet in de ban is van standpunten,
overtuigingen, begrippen, theorieën, veronderstellingen, normen,
waarden en andersoortige gedachten. Dus ook niet van de gedachte dat hij niet in de ban is van zijn gedachten. Ook niet van de gedachte dat je je aan de ban van je gedachten zou kunnen onttrekken. Ook niet van de gedachte dat je je niet aan de ban van je gedachten zou kunnen onttrekken. Ook niet van de gedachte dat er een hij is die ergens al dan niet van in de ban zou kunnen zijn, of zich daaraan al dan niet zou kunnen onttrekken. Ook niet van de gedachte dat er geen hij is die ergens al dan niet van in de ban zou kunnen zijn, of zich daaraan al dan niet zou kunnen onttrekken.

Daar de weetniet geen enkele gedachte bevestigt of ontkent, deze ook niet, kunnen we het ook niet met hem eens of oneens zijn, en kunnen we hem wijs noch dwaas noemen. Daarom noem ik hem maar dwijs. Zijn denken getuigt van wijsheid noch van dwaasheid, maar van dwijsheid.

Dood noemen we degene die zonder gedachten is.

Verder lezen: Dwijsheid, vrijplaats tussen dwaasheid en wijsheid

Dwijsbegeerte

Zoals het woord wijsheid het woord dwijsheid suggereert, zo wijst wijsbegeerte de weg naar dwijsbegeerte.

Zoals wijsbegeerte gedefinieerd kan worden als het construeren van onderscheidingen, met name de allerhoogste, zo kunnen we dwijsbegeerte definiëren als het deconstrueren van onderscheidingen – met name de allerhoogste.

Onderscheidingen zoals: vrijheid – gebondenheid, macht – overmacht, hemel – aarde, eenheid – veelheid, vorm – leegte, het eendere – het andere, eenheid – tweeheid – veelheid, ik – gij, heilig – profaan, hoger – lager, afgescheiden – verbonden, immanent – transcendent, subject – object, buitenwereld – binnenwereld, geest – lichaam, teken – betekende, absoluut – relatief, verlicht – onverlicht, lijden – vreugde, waarheid – leugen, echt – vals, spontaan – berekenend, weg – doel, leven – dood, geboren – ongeboren, vergankelijk – onvergankelijk, in de tijd – buiten de tijd, bestaand – onbestaand, reëel – illusoir, gegrond – grondeloos, weten – niet-weten, dualiteit – non-dualiteit, constructie – deconstructie, verlicht – onverlicht, wijsheid – dwaasheid en niet te vergeten wijsbegeerte – dwijsbegeerte.

Systematische deconstructie heeft bij mij helaas niet geleid tot ‘realisatie van non-dualiteit’ of tot een ‘hoger inzicht’ in de ‘transcendente eenheid van schijnbare tegenstellingen’, zoals ik pas weer ergens mocht lezen, maar gewoon tot een toestand van – ja, wat? Kalme verbijstering?

En mag het wel een toestand heten als je niet voortdurend kalm bent en niet voortdurend verbijsterd en niet voortdurend je?

dwijsgeer
iemand die geneigd is tot het deconstrueren van onderscheidingen

dwijsgerig
deconstructief

dwijselijk
op de wijze van, zoals een dwijsgeer

Dummy

dummy
1. iemand die nog niet weet
2. iemand die niet meer weet, iemand wiens boek leeg is
3. het Lege Boek

Verder lezen: De Poortloze Poort, De Linji-lu, De Hartsoetra, De Diamantsoetra

Groot uitzicht

Groot Uitzicht
het onbelemmerde uitzicht van iemand die niet gehinderd wordt door enig vorm van wijsheid of inzicht, groot, spiritueel of anderszins; synoniem: Groot Doorzicht

Tip: Wat is verlichting? Het denken doorzien

Kenneloos

In het Woordenboek der Nederlandse Taal kwam ik het woord kenneloos (kennelôs, kinneloos) tegen.

Kenneloos zou een antoniem (het tegenovergestelde) zijn van kennelijk (kennelijc) en in algemene zin ‘zonder kennis’ betekenen, in de middeleeuwse mystiek ‘zonder kennis of bewustheid van het onzienlijke, het geestelijke’. In het laatste geval zou het gaan om een soort onwetendheid en niet om een wolk van niet-weten, zoals in het gelijknamige Engelse tractaatje, of om de donkere nacht van de ziel, zoals bij Johannes van het Kruis.

Net als weteloos (zie onder) zou kenneloos een geschikt synoniem zijn van niet-wetend, en kenneloosheid van niet-weten (zelfstandig naamwoord) oftewel agnose. Kenneloos kennend betekent dan weteloos wetend. Een kenneloze is een weteloze, een dwijze, een agnost.

Zelf gebruik ik de termen kenneloos en kenneloosheid (nog) niet.

Leeg

de lege leer
niet-weten, opgevat als een leer zonder leerstellingen (dan lijkt het nog wat)

het lege boek
symbool voor de lege leer (dan heb je nog wat)

Verder lezen: Zeven soorten leegte

Onderscheidingsonvermogen

Dat de wijze over wijsheid beschikt – kennis, inzicht, onderscheidingsvermogen – betekent nog niet dat de dwijze over dwijsheid beschikt. Dwijsheid is eerder een onderscheidingsonvermogen. Het is niet zozeer iets waarover je beschikt als iets waarover je de beschikking bent kwijtgeraakt – of waardoor je niet langer wordt beschikt.

Willen we ons voor de verandering positief uitdrukken, dan moeten we dwijsheid omschrijven als het inzicht dat al onze onderscheidingen grondeloos zijn.

Met deze kunstgreep introduceren we onwillekeurig het onderscheid gegrond – grondeloos, dat uitgaande van bovenstaande omschrijving zelf niet anders dan grondeloos kan zijn.

Is het dat niet dan volgt daaruit op grond van de logica alsnog de grondeloosheid van onze eigen dwijsheid, zodat we geen steek zijn opgeschoten.

Bovendien positioneert het woord dwijsheid, dat het onderscheid tussen dwaasheid en wijsheid wil overstijgen, zich ongewild tussen deze termen in en introduceert het, of ik het nou leuk vind of niet, maar liefst drie nieuwe onderscheidingen: dwaasheid – dwijsheid, dwijsheid – wijsheid, en (dwaasheid – wijsheid) – dwijsheid.

Voor het geval je eroverheen hebt gelezen: ik heb en passant ook nog onderscheid gemaakt tussen onderscheiden en niet onderscheiden, tussen inzicht en geen inzicht en tussen ik en jij, en ik sta op het punt onderscheid te maken tussen (onder meer) onder en boven, meer en minder, dit en dat, ons en de anderen, opzadelen en afzadelen, spreken en zwijgen, en verdelen en verenigen.

Dit heet: van kwaad tot erger.

Wat ons weer met de onderscheidingen kwaad – goed en erger – beter opzadelt.

Want spreken is verdelen.

Maar daarom is zwijgen nog geen verenigen.

Verder lezen: Wat is non-dualiteit? Wat is non-dualisme?

Ontzeggingskracht

De effectiviteit waarmee een bepaald weten onder woorden wordt gebracht, heet de zeggingskracht. Net zo kunnen we de effectiviteit waarmee een bepaald niet-weten onder woorden wordt gebracht, de ontzeggingskracht noemen.

Een dwaaltekst waarin afgerekend wordt met een groot aantal verschillende ideeën over, laten we zeggen, god, waarheid, wijsheid, verlichting, ethiek, de mens, de geest, het lichaam, de liefde, de dood of de (on)zin van het leven, heeft dan een grote ontzeggingskracht.

Verder lezen: Wat is de zin van het leven?

Spookwoord

spookwoord
Woord zonder tegenhanger in de werkelijkheid

Volgens nominalisten en volgens boeddhisten die de doctrine van de leegte (sunyata) aanhangen, zijn alle woorden spookwoorden. Ook ‘werkelijkheid’, ‘nominalist’, ‘boeddhist’ en ‘leegte’. Volgens realisten (de tegenstrevers van de nominalisten in de middeleeuwen) heeft ieder woord een tegenhanger in de werkelijkheid, zelfs spookwoord. De meeste mensen nemen een tussenpositie in. Ikzelf neem helemaal geen positie in. Een spookpositie, als het ware. Had ik er maar een woord voor.

Verder lezen: Het regressieprobleem

Sstiltecentrum

De figuurlijke stilte van niet-weten

Als je het allemaal niet meer weet, zoals ik, dan is het net alsof je de hele tijd ‘sst’ (‘tja’, ‘eh’… ) zegt tegen je gedachten. Net alsof, maar niet letterlijk. Want in werkelijkheid zeg ik nooit ‘sst’ (‘tja’, ‘eh’… ) tegen mijn gedachten. Ik voel ook helemaal niet de behoefte om ze te sussen of te bezweren.

Van mij mogen ze tot volle wasdom komen, ketens vormen, hele kaartenhuizen, geen probleem, maar al die tijd hoor ik ze aan ALSOF ik naar een kind, een fantast, een dwaas, een vertegenwoordiger, een conferencier, een confabulist luister. Dat geldt ook voor de gedachten die ik daarnet heb opgeschreven, en waarschijnlijk ook voor de gedachten die ik zometeen ga opschrijven, maar dat weet ik nog niet.

‘Sst’ is voor mij dus geen mantra of methode om mezelf gerust te stellen of om tot niet-weten te komen of om in niet-weten te verblijven. Evenmin is het een instructie of oefening voor de adept op weg naar niet-weten. Het is alleen maar een wijze van spreken over mijn eigen niet-weten.

Oefeningen in stilzwijgen (silentie), meditatie- en concentratieoefeningen om de geest tot rust te brengen of leeg te maken – ik doe ze nooit en ik heb ze nooit gedaan. Integendeel, de beste manier om rustig te worden is in mijn geval praten met mijn lief. Urenlang. Als geen ander hou ik van denken, spreken, schrijven.

Als er al een oorzaak is aan te wijzen voor mijn dwijsheid (alweer een wijze van spreken) dan is het dat het denken, spreken en schrijven zichzelf onomkeerbaar ten einde heeft gedacht, gesproken en geschreven, en maar ten einde blijft denken, spreken en schrijven. Dat geldt ook voor deze gedachten, en waarschijnlijk ook voor de gedachten die ik zometeen ga opschrijven, maar dat weet ik nog niet.

De stilte waarover ik hieronder en in het algemeen op deze website spreek is dus alleen maar een figuurlijke stilte. De figuurlijke stilte van niet-weten. Een levende stilte, geen doodse. Levend als een vrolijke keuken. Stil als een olifant in een porseleinkast.

Niet-weten is trouwens ook maar een wijze van spreken. Of zal ik het toch maar een wijze van zwijgen noemen. Bij wijze van lachen.

Nieuwsste woorden voor de armssten van geesst

Met deze kanttekeningen, presenteer ik hier mijn nieuwsste wegwerpwoorden voor de armssten van geesst:

agnosst
iemand die in agnose verkeert

bewusst
met een versstild bewusstzijn

dwaalteksst
dwaaltekst opgevat als middel om de geesst te wekken

eksstase
buiten alle denkbeelden (zelfbeelden, wereldbeelden, godsbeelden, tijdsbeelden, ideaalbeelden) sstaan

fluissteraar
iemand met een fluisstergeest; synoniem: gedachtenfluissteraar

fluissteren
‘sst’ (‘tja’, ‘eh’, ‘och’…) zeggen tegen al je gedachten

geesst
geest die fluisstert; synoniem: fluisstergeest

Meester Sst
verpersoonlijking van de sstilte; kloon van meester Tja (dus een echte ouwehoer)

Meester Sst zegt: ‘Stilte maakt nog lang geen sstilte.’
Meester Sst zegt ook: ‘Sstilte is beslist niet stil.’

misst
metafoor voor de toestand van de geesst: ‘Dwalend in de misst van niet-weten’; zo ook duissternis, duisster: ‘verzaligd in de duissternis van mijn ziel’

mysstiek
mystiek van de sstilte

russt
gemoedstoestand van de geesst; synoniemen: gemoedsrusst, zielenrusst, berussting; afleidingen: russtig, gerusst, berusstend

russten
rusten in de geesst

sst
antwoord van de dwijze op alle levensvragen
synoniemen: tja, eh, och…

sstilte
stilte van de geesst; afleidingen: sstil, sstillen, versstild

sstom
sprekend niet sprekend of zwijgend niet zwijgend in de geesst van niet-weten; synoniem: sstilzwijgend

welterussten
een versstild bewustzijn toewensen

Hoe zeg je dat?

Bij het spreken is het enige verschil tussen de oorspronkelijke woorden en hun sst-variant een extra s. Om deze hoorbaar te maken moet je de s-klank verlengen, iets wat wij Nedertalers zelden doen, behalve in het tussenwerpsel sst. Het gaat best, maar het is wel even wennen, zeker voor je paleologistische gesprekspartner.

Hoe schrijf je dat?

Bij het schrijven kom je flink in de problemen als je gebruikmaakt van een tekstverwerker, want de spellingcorrectie weigert consequent alle sst-varianten, tot je ze stuk voor stuk hebt toegevoegd aan je privéwoordenboek. Ook de lezer die niet al op de hoogte is, zal in eerste insstantie denken dat je een s teveel hebt geschreven.

Je moet als schrijver niet alleen uitleggen dat je de s moedwillig hebt tussengevoegd, maar dat ook expliciet maken in het woordbeeld, bijvoorbeeld met behulp van hoofdletters, koppeltekens of opmaak. Geesst kun je bijvoorbeeld schrijven als geesSt, wat de sst minder herkenbaar maakt, of als gees-s-t, wat tot ongewenste woordafbrekingen leidt, of als geesst, wat eruitziet als een hyperlink, of als geeSST, wat aan de SS doet denken, of als geeSst, dat geen van deze nadelen heeft en daarom mijn voorkeur geniet.

GeeSst, dat is de geest die sst zegt tegen zijn eigen gedachten. Scheelt toch weer een paar letters, vergeleken met stiltegeest (sstiltegeesst) of weetnietgeest (weetnietgeesst).

MySstiek, dat is mystiek die van God wil zwijgen (of beter nog, daadwerkelijk van God zwijgt, wat heel iets anders is).1 Scheelt toch weer een paar letters, vergeleken met lege mystiek.

Maar nooit zoveel letters als ik hier verkwanseld heb met mijn beschrijving van het Sstiltecentrum.

 1. Zie bijvoorbeeld Meister Eckhart (‘Over God wil ik zwijgen’) en Hadewijch (‘Ende hier omme swighic sachte’).

Lees ook: Thuis in de ruis, Het Stilte-evangelie


Tja

tja
1. uiting van niet-weten
2. het niet-weten zelf

Verder lezen: Bla bla bla, Zeg maar tja tegen het leven, Wat is taoïsme? Meester Tja en de tao van tja

Verduisterd

verduistering
‘verlichting’ in de zin van een radicaal, zelfvernietigend niet-weten; afleidingen: verduisterd, verduisterde

Verder lezen: Ik ben niet verlicht, ik ben verduisterd

Weetniet

weetniet, weetnietgeest, nitwit
iemand die niet weet, dummy, dwijze, agnost

weetnietfeest
de zaligheid van de weetnietgeest

Tip: Wat is de weetnietgeest?

Weetnietkunde

‘Weetnietkunde’ is een oxymoron, een contradictio in terminis, vanwege de tegenstelling tussen weetniet en kunde. Het woord wordt vrijwel alleen gebruikt in de uitdrukking ‘professor in de weetnietkunde’, dat op zijn beurt een oxymoron is, of een paradox, dat ligt dicht bij elkaar, vanwege de tegenstelling tussen professor en weetnietkunde. Een professor in de weetnietkunde is iemand die dom is of niks weet.

Ik heb nooit serieus overwogen om het woord weetnietkunde te gebruiken als synoniem voor niet-weten. Vanwege die kunde. Niet-weten is nou eenmaal geen kunst en geen kunde maar een onvermogen.

Ik moet dat nuanceren. Niet-weten is wel degelijk een kunst, maar alleen voor zover het een kunst is om de diepten van je intellectuele onvermogen te peilen. Niet-weten is ook een kwestie van lef, maar alleen voor zover je de moed moet zien te vinden om toe te geven dat je bij nader inzien geen clou hebt.

Ik moet dat nuanceren. Persoonlijk vind ik het tegenwoordig veel riskanter om te doen alsof ik iets weet dan om toe te geven dat ik niet weet. Zo bezien is niet-weten eerder een kwestie van bang genoeg zijn. Ik ben simpelweg te angstig om de diepten van mijn onvermogen ongepeild te laten en te angstig om mezelf nog langer wijs te blijven maken dat ik het allemaal wel door heb. Laat dit een troost zijn voor de angsthazen onder ons: voor agnose ben je nooit te bang.

Weetnietkunde is dus geen niet-weten maar wel een mooi woord dat in het paradigma van niet-weten niet mag ontbreken. Ik heb het in gebruik genomen om te verwijzen naar de studie van en kennis over met niet-weten verwante begrippen in de filosofische, spirituele en religieuze tradities, zoals aporie, paradox, ataraxie, apofase, pyronnisme, epoche, nominalisme, deconstructie, zen, leegte, satori, mystiek, agnosticisme, iconoclasme en noem maar op.

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze termen en niet-weten? Wie dat wil weten, kan terecht op mijn pagina Weetnietkunde. Een academisch hoogstandje is het niet, maar ik doe mijn best.

Wegwerp-

wegwerpbegrip
tijdelijk begrip met als enige functie het ondermijnen van andere begrippen

Alle begrippen uit deze lijst zijn wegwerpbegrippen.

wegwerpbewering
tijdelijke bewering met als enige functie het ondermijnen van andere beweringen

Alle beweringen op deze website zijn wegwerpbeweringen, deze ook.

Zo ook wegwerptheorie, wegwerpsite, wegwerpverhaal, wegwerpwijsheid

wegwerpwoord
woord dat een uitweg biedt uit een schijnbegrip of schijndilemma; synoniemen: onwoord, schertswoord, nepwoord, wegwerpwoord, vluchtwoord

Weg ermee

weg ermee
taaldaad waarmee je afstand neemt van een verhaal, opvatting, theorie, geloof, waarheid of begrip of het niet-weten zelf

en weg ook met het weg ermee
taaldaad waarmee je afstand neemt van het afstand nemen, en zo alle afstanden in één klap tot nul reduceert

Wis-kunde

Agnose is niet een bestendige toestand die je op enig moment voorgoed bereikt. Het is niet het einde van je gedachten, of een halstarrig ongeloof dat op voorhand iedere gedachte afwijst, of een denkfobie, of een dooddoener om anderen en jezelf de mond te snoeren of zo.

Integendeel, agnose is een bereidwillig, zelfverzekerd denken dat ieder woord, iedere gedachte, iedere zaak van zoveel mogelijk kanten bekijkt en daardoor nooit tot een vast uitgangspunt, een definitief onderscheid, een eensluidende conclusie, een onwrikbaar standpunt of een heilig geloof komt. Niet omdat dat verkeerd zou zijn, maar gewoon omdat het niet gebeurt.

Alles wat zich in de bovenkamer aandient, wordt rustig bekeken, aangehoord, bepoteld, rondgewalst, besnoven, in de mond genomen en weer uitgetufd, als betrof het een wijnproeverij. Wie niet zat wil worden van zijn weten proeft naar hartenlust maar slikt geen droppel door. Zo kan hij blijven drinken zonder een spoor van beneveling. Helder is de weetniet zonder wolk van weten.

Krijg nou wat. Ben ik me daar ineens in de verkeerde beeldspraken beland. Dat overkomt me nou steeds. Maakt niet uit, iedere beeldspraak is verkeerd. Even een bruggetje verzinnen naar het lemma wis-kunde.

Cruciaal in bovenstaand verhaal is niet het proeven maar het uittuffen, niet het denken maar het loslaten, niet het schrijven maar het wissen. Et voilà.

Weten is schrijven, niet-weten is wissen. Omdat een agnost voortdurend van standpunt wisselt en onophoudelijk zijn gedachten wist, zou je hem een wiskunstenaar kunnen noemen, zijn agnose wis-kunde of wis-kunst, zijn levenshouding wiswijs.

Mooie woorden, en juist daarom gebruik ik ze niet graag. Voor je het weet gaan mensen weer wis-kunde bedrijven en zich wiswijs wanen en prijzen uitreiken aan en wierook branden voor en dwepen met de beste wiskunstenaars.

Alsof het een intellectuele prestatie is, een vaardigheid, een goed voornemen, een doel dat bereikt moet worden, een kwestie van aandacht, mindfulness, bewust leven en denken, mediteren, contempleren, mentale reinheid, een gezonde geest in een gezond lichaam – in plaats van iets wat je ook maar overkomt, of je nou wilt of niet.

Alsof het goed is, en nastrevenswaardig, om alles te onderzoeken, voortdurend van standpunt te wisselen en visies te vermenigvuldigen.

Alsof ik zelf geen standpunten heb en van mezelf geen standpunten mag hebben.

Ik dank je lekker. Dan wis ik ze liever meteen.

Adoxie

Naar analogie van woorden als orthodoxie en heterodoxie zouden we niet-weten – het ontbreken of althans het tussen haakjes staan van iedere mening – adoxie (a- + doxie: geen mening) kunnen noemen.

Orthodoxie is rechtzinnigheid, heterodoxie is onrechtzinnigheid. Het is daarom niet vergezocht om adoxie terug te vertalen als onzinnigheid. In normaal Nederlands duidt dit woord op een gebrek aan gezond verstand, wat voor de meeste mensen iets negatiefs schijnt te zijn.

Om het verschil tussen deze betekenis en die van adoxie aan te geven, schrijven we daarom on-zinnigheid, met een streepje tussen on en zinnigheid. De bijbehorende adjectieven zijn respectievelijk adox en on-zinnig, in de betekenis van niet-wetend.

Zoals men van een christen kan zeggen dat hij rechtzinnig is omdat hij in overeenstemming met de rechte leer leeft, zo kan men van een dwijze zeggen dat hij on-zinnig is omdat hij in overeenstemming met de lege leer leeft.

Voor zover het niet-weten zich manifesteert als een eindeloze nevenschikking van meningen (standpunten, perspectieven, oordelen et cetera) waartussen de weetniet ten diepste geen onderscheid weet te maken, is paradoxie [Grieks, para, naast, bij + doxa] een voor de hand liggend synoniem.

Verder lezen: Leven in de paradox, Wat is non-dualisme? Wat is non-dualiteit?

Autoclasme

Iconoclasme is van alle tijden. Iedere religie lokt zijn eigen tegenbeweging uit, soms zelfs meerdere. Terwijl de oorspronkelijke religie uitdijt, diversifieert, inlijft, politiseert en verwatert, ontstaat vanzelf het verlangen om terug te keren naar de oorsprong, de roep om versobering.

Het orthodoxe christendom inspireerde tot de mystiek, het katholicisme tot de reformatie, het calvinisme en het quakerisme, de islam tot het soefisme, het jodendom tot het chassidisme, het boeddhisme tot zen, het hindoeïsme tot de advaita vedanta en die weer tot neo-advaita.

Inderdaad kun je niet-weten opvatten als het zoveelste iconoclasme, zij het dat het zich niet tegen één specifieke traditie richt – cultureel, spiritueel, filosofisch, psychologisch, religieus of anderszins – maar tegen alle tegelijk. Of liever, tegen geen van alle, want niet-weten is niet naar buiten gekeerd, maar naar binnen. Het is een autoclasme.

Niet-weten vreet je eigen iconen aan – ideeën, helden, standpunten, theorieën, overtuigingen, idealen – zonder zich om die van de buitenwereld te bekommeren. Totdat het zelfs het onderscheid tussen binnen en buiten vernietigt. Totdat het zelfs het onderscheid tussen weten en niet-weten vernietigt.

Als ten slotte ook het vernietigen zélf ten prooi valt aan deze onverzadigbare veelvraat, is alles gewoon weer bij het oude. Maar wat was eigenlijk het oude? En wat is nog gewoon?

Verder lezen: Denkbeeldenstorm

Filasofie

Wijsbegeerte is een vertalende ontlening aan het Griekse philosophia [philos, vriend + sophia, wijsheid].

Bewandelen we deze weg in omgekeerde richting vanuit de nieuwvorming dwijsbegeerte, dan komen we als vanzelf tot filasofie [Philos + a, niet + sophia].*

Afleidingen van filasofie liggen voor de hand, maar ik noem ze toch maar even. Een dwijsgeer, iemand die filasofie bedrijft, heet een filasoof. Het bedrijven van filasofie heet filasoferen. Iets filasofie-achtigs heet filasofisch. Een filasofeem is een filasofische stelling of uitspraak. Een filasofaster is iemand die voorwendt filasoof te zijn, oftewel een nepdwijze.

Van filasofie is het maar een kleine stap naar asofie. We hoeven alleen maar het voorvoegsel philos (vriend van, liefhebber van) te amputeren en we houden de staart a- (niet) + sophia (kennis, wijsheid) over. Asofie: geen-kennis, niet-weten.

Asofie laat zich net zo vervoegen als filosofie en filasofie. Een asoof is iemand die niet weet, een dwijze. Asofisch betekent niet-wetend, dwijs. Asoferen is dwijsheid beoefenen (of ondergaan; het is maar net hoe je het beleeft). Een asofeem is een stelling of uitspraak die getuigd van niet-weten. Een asofaster is iemand die voorwendt niet-wetend te zijn. Een asofisme is een dwaaltekst. Een asofist is iemand die dwaalteksten schrijft (of spreekt, of denkt).

Asofia, ten slotte, is de naam van onze beschermheilige. Zoals alle heiligen, bestaat ze niet meer of heeft ze nooit bestaan. Juist dit is wat haar in staat stelt ons tegen het weten te beschermen, en niet-weten tegen ons.

Ziezo. Nog meer woorden om in te slikken of te stikken.


* Filasofie, de liefde voor niet-weten, is niet hetzelfde als morosofie, waanwijsheid, een term van Matthijs van Boxel om te verwijzen naar briljante pseudowetenschap – intelligente flauwekul. Het levenswerk van Matthijs is zelf een morosofie van jewelste, een oeverloze obsessie, maar wel een zelfbewuste, en hilarisch bovendien.

morosofie in de Wikipedia

Nu-isme

Als je iemand met belangstelling voor spiritualiteit vraagt hoe laat het is, moet je niet gek opkijken als hij zegt: ‘Nu.’ Dan weet je meteen dat je te maken hebt met een aanhanger van de leer van het eeuwige heden.

Volgens deze leer is het altijd nu. Het verleden is een herinnering nu. De toekomst is een verwachting nu. Tijd als zodanig is een illusie. Alleen het huidige moment is reëel.

De leer van het eeuwige heden is in het huidige heden zo populair dat ik er maar een naam voor bedacht heb: nu-isme. Iemand die het nu-isme aanhangt is een nu-ist.

De nu-ist leeft naar zijn idee buiten de tijd in een heden zonder begin of einde, waarbinnen de lineaire en de cyclische, de logische en de psychologische, de relatieve en de absolute, de omkeerbare en de onomkeerbare tijd als illusie verschijnen. Hij weet zich in zijn diepste wezen ex tempore.

Ik vind het nu-isme een mooie theorie. Een prachtexemplaar tussen miljoenen andere prachtexemplaren aangaande de tijd en talloze andere thema’s.

Of het altijd nu is mag iedereen voor zichzelf uitmaken. Mij is het niet gelukt. Ik ben er niet uitgekomen, en toch zit ik er niet meer in. Ik weet mij niet in een eeuwig heden en niet erbuiten. Ik weet mij niet in de tijd noch de tijd in mijzelf. Ook in andere opzichten heb ik over tijd niets te melden.

Dat was het voor nu. Welterusten, en morgen gezond weer op.

Numinisme

Het bestaan af en toe ervaren als een ‘goddelijk mysterie dat fascineert en doet beven’ omdat men zich overgeleverd voelt aan ‘het grote onbekende’, is één ding. Het bestaan opvatten als een goddelijk mysterie is iets heel anders.

In het laatste geval is er sprake van een niet-lege leer omtrent de ware aard van de werkelijkheid, waarvoor ik hier maar even de term numinisme gebruik [Latijn, numen, goddelijke openbaring; Duits, das Numinose (Rudolf Otto); Nederlands, het numineuze, het goddelijke mysterie]. Een aanhanger van het numinisme heet dan een numinist.

Deze toevoeging aan onze wondere taal heeft weinig zin, behalve dat ik nu in vier niet mis te verstane woorden kan zeggen: niet-weten is geen numinisme.

Dat deze vier woorden niet mis te verstaan zijn is natuurlijk ijdele hoop, maar gelukkig geloofde ik het toch al niet.

Verder lezen: De mystiek van alledag, of het wonder van het water