Voorbij dualiteit en non-dualiteit

Dubbelhartige dwaalteksten over de dualiteit van non-dualiteit en de non-dualiteit van niet-weten. Voor telgangers.

Een aanbeveling

‘Wat weet jij eigenlijk van non-dualiteit, Hans?’
‘Minder dan wie ook.’
‘Dat lijkt me geen aanbeveling.’
‘Integendeel.’


Grenzen verleggen

Meester Eh heeft gezegd: ‘Dat je grenzen weet te trekken betekent nog niet dat ze er zijn.’

Hij heeft ook gezegd: ‘Dat je geen grenzen weet te trekken betekent nog niet dat ze er niet zijn.’

Toen iemand hem vroeg wat het dan wel betekent, zei hij: ‘Dat je niet weet wat het betekent betekent nog niet dat het iets betekent.’

En bij een soortgelijke gelegenheid: ‘Dat je niet weet wat het betekent betekent nog niet dat het niets betekent.’

En bij een soortgelijke gelegenheid: ‘Dat je weet wat het betekent betekent nog niet dat het iets betekent.’

Meester Eh heeft tevens gezegd: ‘Dat grenzen wegvallen betekent niet dat er grenzeloosheid voor in de plaats komt.’

En ook: ‘Dat grenzeloosheid wegvalt betekent niet dat er grenzen voor in de plaats komen.’

En: ‘Dat grenzen wegvallen betekent niet dat alles één is.’

En: ‘Dat alles niet een is betekent niet dat alles twee, niet-twee, veel of oneindig is.’

Over dit laatste heeft hij tevens gezegd: ‘Eenheid is nog steeds een bepaling.’

En: ‘Onbepaaldheid is nog steeds geen eenheid.’

En: ‘Onbepaaldheid is nog steeds een bepaling.’

Toen iemand hem vroeg hoe het dan wel zit, zei hij alleen maar: ‘Eh…’

Dat is hoe hij aan zijn bijnaam kwam.


Het onbegrensde andere

‘Wat is non-dualiteit?’
‘Het is maar net aan wie je het vraagt.’
‘Ik vraag het nu aan jou.’
‘Niet weten te onderscheiden.’
‘Ik dacht dat non-dualiteit stond voor het onbegrensde ene dat wij zijn.’
‘Het is maar net aan wie je het vraagt.’
‘Maar volgens jou is non-dualiteit een bijzonder geval van niet-weten.’
‘Als het al niet andersom is.’
‘Ja, ligt niet-weten nou ten grondslag aan non-dualiteit of non-dualiteit aan niet-weten?’
‘Misschien wel beide.’
‘Niet-weten en non-dualiteit liggen ten grondslag aan elkaar?’
‘Of geen van beide.’
‘Je maakt me helemaal gek!’
‘Ik bedoel, wat is eigenlijk non-dualiteit?’
‘Als ik dat eens wist!’
‘En wat is toch niet weten?’


Ideomantie

‘Wat betekent non-dualiteit voor jou?’
‘In concreto?’
‘Hier en nu.’
‘Niet weten wat ik zeg.’
‘Geef eens een voorbeeld.’
‘Dat was al een voorbeeld.’
‘Hè?’
‘Wel opletten, hè.’
‘Geef nog eens een voorbeeld.’
‘Iets goed of kwaad noemen.’
‘Wat is daarmee?’
‘Als ik dat doe dan weet ik niet wat ik zeg.’
‘Hoe komt dat?’
‘Doordat ik niet weet wat goed of kwaad is.’
‘Met welke begrippen heb je nog meer moeite?’
‘Eigenlijk met alle begrippen.’
‘Zoals?’
‘Betekenen, non-dualiteit, hier en nu, niet weten, zeggen, geven, voorbeeld, zijn, opletten, goed, kwaad, noemen, doen, weten, komen, begrippen, moeite, uitzondering, allemaal, onbegrepen, jemineetje, onbegrippen, zwijgen, je, uitmaken…’
‘Zonder uitzondering?’
‘Allemaal onbegrepen.’
‘Jemineetje.’
‘Allemaal onbegrippen.’
‘Maar waarom zwijg je dan niet gewoon?’
‘Wat maakt het uit?’


Uitgesproken

‘Bestaat non-dualiteit eigenlijk wel?’
‘In plaats van?’
‘Niet te bestaan natuurlijk.’
‘Dat is een dualiteit.’
‘Zelfs dat het bestaat kun je van non-dualiteit niet zeggen?’
‘En zelfs niet dat het niet bestaat.’
‘Ik vind het zo… nietszeggend allemaal.’
‘Zo kun je het ook zeggen.’
‘Maar op een vreemde manier ook heel veelzeggend.’
‘Meer kun je eigenlijk niet zeggen.’
‘Maar wat het nou wil zeggen?’
‘Ik durf het niet te zeggen.’


Echt niet

‘Wat betekent non-dualiteit?’
‘Als ik dat eens wist.’
‘Volgens mij betekent het dat onderscheidingen zoals goed en kwaad, mannelijk en vrouwelijk, rijk en arm, schijnbaar zijn.’
‘In tegenstelling tot?’


Alles of niets

‘Wat betekent non-dualiteit?’
‘Wie zegt dat het iets betekent?’
‘Hè?’
‘Stel dat het inderdaad iets betekent…’
‘Nou?’
‘Dan betekent het iets anders niet.’
‘En?’
‘Dat zou toch weer een onderscheid zijn.’
‘Dus non-dualiteit betekent niets?’
‘In tegenstelling tot?’


De hoogste onderscheiding

‘Hoe kom ik tot volledig inzicht inzake non-dualiteit?’
‘Denk je dat zij zich laat kennen?’
‘Hoe bevrijd ik mij van alle inzichten inzake non-dualiteit?’
‘Denk je dat zij zich niet laat kennen?’
‘Welke oefeningen kan ik doen om tot non-dualiteit te komen?’
‘Denk je dat zij zich laat praktiseren?’
‘Is het beter om helemaal geen oefeningen te doen?’
‘Denk je dat zij zich zomaar prijsgeeft?’
‘Bestaat non-dualiteit eigenlijk wel?’
‘Bestaan, niet bestaan…’
‘Wat zou jij zeggen?’
‘Spreken, zwijgen…’
‘Zijn dit de woorden van iemand die in non-dualiteit verblijft?’
‘Iemand, niemand…’
‘Wat versta jij onder non-dualiteit?’
‘Ach…’
‘Ach, wat?’
‘Op een gegeven moment lukt het je gewoon niet meer.’
‘Wat niet?’
‘Onderscheid maken niet.’
‘Echt niet?’
‘Niet echt.’
‘En dat is alles?’
‘Alles, niets…’
‘Wou jij beweren dat non-dualiteit een onvermogen is?’
‘Vermogen, onvermogen…’
‘Want daarop kan men zich onmogelijk laten voorstaan!’
‘Wou jij je onderscheiden met niet-onderscheiden?’


Hebbefrenie

‘Ik wil hebben wat jij hebt.’
‘Het is geen kwestie van hebben.’
‘Is het dan een kwestie van kwijtraken?’
‘Denk niet hebben, denk niet kwijtraken.’
‘Ik wil dat de mensen tegen me opkijken.’
‘Het is geen kwestie van opkijken.’
‘Dan wil ik op de mensen neerkijken.’
‘Denk niet opkijken, denk niet neerkijken.’
‘Verwijs je naar het grenzeloze?’
‘Denk niet dualiteit, denk niet non-dualiteit.’
‘Ik ben het spoor helemaal bijster.’
‘Denk niet zoeken, denk niet vinden.’
‘Ik weet gewoon niet meer wat ik moet denken.’
‘Denk niet zwart, denk niet wit.’
‘Bedoel je dat ik de nuance moet zoeken?’
‘Denk niet grijs, denk niet kleur.’
‘Bedoel je dat ik helemaal niet meer moet denken?’
‘Denk niet wel, denk niet niet.’
‘Alsjeblieft, wat is mijn oorspronkelijke gezicht?’
‘Denk niet oorspronkelijk, denk niet afgeleid.’
‘Maar…’
‘Denk niet masker, denk niet gezicht.’
‘Wat is mijn hoogste zelf?’
‘Denk niet hoog, denk niet laag.’
‘Maar…’
‘Denk niet zelf, denk niet geen-zelf.’
‘Jij laat zich niets in de mond leggen, hè?’
‘Denk niet slikken, denk niet spugen.’
‘Voor mij ben jij waarlijk verlicht.’
‘Denk niet waarlijk, denk niet valselijk.’
‘Maar…’
‘Denk niet verlicht, denk niet onverlicht.’
‘Evengoed wil ik je feliciteren met je…’
‘Denk niet evengoed, denk niet beter.’
‘Maar…’
‘Denk niet jij, denk niet ik.’
‘Maar…’
‘Denk niet feliciteren, denk niet condoleren.’
‘Wat moet ik dan zeggen?’
‘Denk niet spreken, denk niet zwijgen.’
‘Dan weet ik het ook niet meer.’
‘Denk niet weten, denk niet niet-weten.’
‘Ik wil hebben wat jij hebt.’
‘Het is geen kwestie van hebben.’


Reikhals

‘Verwijst non-dualiteit naar een hogere werkelijkheid?’
‘Hoger dan wat?’
‘De alledaagse werkelijkheid natuurlijk.’
‘Toch weer een verschil gevonden?’
‘Bedoel je dat de hogere werkelijkheid dezelfde is als de alledaagse?’
‘Toch weer een overeenkomst gevonden?’
‘Wat wil je daarmee zeggen?’
‘Ik stel alleen maar vragen.’
‘Ik ook.’
‘Toch weer een overeenkomst gevonden?’
‘Maar ik wil antwoorden!’
‘Dan zal dat het verschil wel zijn.’


De schepper

‘Wat schept Tao en Tê?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept deugd en ondeugd?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept doen en niet-doen?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept wezen en verschijningsvorm?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept licht en duisternis?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept hemel en aarde?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept hoog en laag?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept heerser en onderdaan?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept relatief en absoluut?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept werkelijkheid en illusie?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept leven en dood?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept vrijheid en gebondenheid?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept oost en west?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept rust en onrust?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept eenheid en veelheid?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept leerling en meester?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept waarheid en leugen?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept wijsheid en dwaasheid?’
‘Deze vraag.’

‘Wat schept weten en niet-weten?’
‘Deze vraag.’


Tussen theorie en praktijk

‘Wat is een boeddhist?’
‘Iemand die onderscheid maakt tussen samsara en nirwana.’
‘Wat is een taoïst?’
‘Iemand die onderscheid maakt tussen doen en niet doen.’
‘Wat is een mysticus?’
‘Iemand die onderscheid maakt tussen onder en boven.’
‘Wat is een non-dualist?’
‘Iemand die onderscheid maakt tussen dit en Dat.’
‘Hoe noem je degene die geen onderscheid maakt?’
‘Kan jou het schelen.’
‘Toe nou.’
‘Iemand noch niemand dan maar.’
‘Ben jij zo iemand noch niemand?’
‘Ja noch nee.’
‘Nou weet ik nog niets!’
‘Dan weet je toch nog iets.’


Tweestrijd

‘Wat is een dualist?’
‘Een duellist.’
‘Tegen wie duelleert hij?’
‘Tegen zichzelf, maar dat weet hij niet.’
‘Wat is een non-dualist?’
‘Een non-duellist.’
‘Waarom duelleert hij niet?’
‘Hij kan maar geen tegenstander vinden.’
‘Ben jij een duellist of een non-duellist?’
‘Kan je geen tegenstander vinden?’


Concreet

‘Ben jij één met de wereld?’
‘Wie?’
‘Wie wie zegt.’
‘Met de wat?’
‘Wat wat zegt.’
‘Mij te abstract allemaal.’
‘Ben jij één met mij?’
‘Zo voelt het niet, maar eigenlijk kan ik dat niet weten.’
‘Zijn wij gescheiden?’
‘Zo voelt het wel, maar eigenlijk kan ik dat niet weten.’
‘Maar dat weet je dan weer wel?’
‘Wat?’
‘Dat je dat niet kunt weten.’
‘Zo voelt het wel, maar eigenlijk kan ik dat niet weten.’
‘Ben jij gerealiseerd?’
‘Zo voelt het niet, maar eigenlijk kan ik dat niet weten.’
‘Nou weet ik weer niks.’
‘Zo voelt het wel, maar eigenlijk kun je dat niet weten.’


Telganger

‘Wat moet ik doen om tot eenheid te geraken?’
‘Het is geen kwestie van doen, het is een kwestie van laten.’
‘Wat moet ik laten om tot eenheid te geraken?’
‘Het is geen kwestie van laten, het is een kwestie van kwijtraken.’
‘Wat moet ik kwijtraken om tot eenheid te geraken?’
‘De tel.’


Lijden in last

Zoeker: Scheiden doet lijden.
Leraar: Verenigen ook.

Zoeker: Scheiden doet lijden.
Leraar: En omgekeerd.

Zoeker: Scheiden doet lijden.
Leraar: Scheiden doet verenigen.
Zoeker: Scheiden doet verenigen?
Leraar: En omgekeerd.
Zoeker: Verenigen doet scheiden?
Leraar: Wat anders.
Zoeker: En wat doet lijden?
Leraar: Ja, wat niet.


Tel uit je winst

Zoeker: Alles is één.
Leraar: Alles wel, maar verder?

Zoeker: Alles is één.
Leraar: Een arm is geen been.

Zoeker: Alles is één.
Leraar: Niets ook.

Zoeker: Alles is één.
Leraar: Maar wat is één.

Zoeker: Alles is één.
Leraar: En?


Alleszins

Zoeker: Alles is één.
Leraar: Zei de monist.

Zoeker: Alles is geen.
Leraar: Zei de boeddhist.

Zoeker: Alles is twee.
Leraar: Zei de dualist.

Zoeker: Alles is niet-twee.
Leraar: Zei de non-dualist.

Zoeker: Alles is veel.
Leraar: Zei de pluralist.

Zoeker: Wat zeg jij?
Leraar: Wat heet alles.


Vrijspraak

Leraar: Wat betekent advaita?
Zoeker: Eén.
Zoeker: Niet-één.
Zoeker: Niet-twee.
Leraar: Niet veel.

Leraar: Wat betekent advaita?
Zoeker: Eén.
Zoeker: Niet-één.
Zoeker: Niet-twee.
Leraar: Niet tellen.

Leraar: Wat betekent advaita?
Zoeker: Niet tellen.
Leraar: Niet voorschrijven.

Leraar: Wat betekent advaita?
Zoeker: Niet voorschrijven.
Leraar: Niet napraten.

Leraar: Wat betekent advaita?
Zoeker: Niet napraten.
Leraar: Je veronderstelt een vrije wil.
Zoeker: Kan ik het helpen.
Leraar: Je veronderstelt een onvrije wil.


Natuurbeschermers

‘Elektriciteit is onnatuurlijk!’
‘En bliksem dan?’

‘Stroomwapens zijn onnatuurlijk!’
‘En sidderalen dan?’

‘Kernenergie is onnatuurlijk!’
‘En de zon dan?’

‘Gentechnologie is onnatuurlijk!’
‘En biodiversiteit dan?’

‘Stuwdammen zijn onnatuurlijk!’
‘En bevers dan?’

‘Chemische wapens zijn onnatuurlijk!’
‘En slangen dan?’

‘Kleding is onnatuurlijk!’
‘En pelzen dan?’

‘Vliegen is onnatuurlijk!’
‘En vogels dan?’

‘Geweld is onnatuurlijk!’
‘En orka’s dan?’

‘Stedenbouw is onnatuurlijk!’
‘En termietenheuvels dan?’

‘Veelwijverij is onnatuurlijk!’
‘En stieren dan?’

‘Zelfmoord is onnatuurlijk!’
‘En lemmingen dan?’

‘Homoseksualiteit is onnatuurlijk!’
‘En koeien dan?’

‘Hebzucht is onnatuurlijk!’
‘En eekhoorns dan?’

‘Iets onnatuurlijk noemen is onnatuurlijk!’
‘En jij dan?’


De obscurantist

‘De menselijke beschaving is onnatuurlijk!’
‘Hoezo?’
‘Cultuur is een uitvinding van de mens.’
‘De mens is een uitvinding van de natuur.’
‘Dus?’
‘Is beschaving een uitvinding van de natuur.’
‘Pardon?’
‘Als je tenminste in de sluitrede gelooft.’
‘Zo kun je alles wel natuurlijk noemen.’
‘Inderdaad.’
‘Dan kun je net zo goed niks meer zeggen.’
‘Misschien niet…’
‘Maar?’
‘Zwijgen is onnatuurlijk.’


De derde keus

‘Heb ik herinneringen of hebben ze mij?’
‘Jij hebt herinneringen of zij hebben jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik een geweten of heeft het mij?’
‘Jij hebt een geweten of het heeft jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik voorkeuren of hebben ze mij?’
‘Jij hebt voorkeuren of zij hebben jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik gedachten of hebben ze mij?’
‘Jij hebt gedachten of zij hebben jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik gevoelens of hebben ze mij?’
‘Jij hebt gevoelens of zij hebben jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik verlangens of hebben ze mij?’
‘Jij hebt verlangens of zij hebben jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik een geloof of heeft het mij?’
‘Jij hebt een geloof of het heeft jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik principes of hebben ze mij?’
‘Jij hebt principes of zij hebben jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik plannen of hebben ze mij?’
‘Jij hebt plannen of zij hebben jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik dingen of hebben ze mij?’
‘Jij hebt dingen of zij hebben jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik werk of heeft het mij?’
‘Jij hebt werk of het heeft jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik een wil of heeft hij mij?’
‘Jij hebt een wil of hij heeft jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik een ik of heeft het mij?’
‘Jij hebt een ik of het heeft jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik een geest of heeft hij mij?’
‘Jij hebt een geest of hij heeft jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik een lichaam of heeft het mij?’
‘Jij hebt een lichaam of het heeft jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik een bewustzijn of heeft het mij?’
‘Jij hebt een bewustzijn of het heeft jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik antwoorden of hebben ze mij?’
‘Jij hebt antwoorden of zij hebben jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’

‘Heb ik vragen of hebben ze mij?’
‘Jij hebt vragen of zij hebben jou.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord.’


De vijfde keus

‘Leid ik mijn leven of leidt het mij of beide of geen van beide?’
‘Jij leidt jouw leven of het leidt jou of beide of geen van beide.’
‘Is dit nog de vraag of al het antwoord of beide of geen van beide?’
‘Dit is nog de vraag of al het antwoord of beide of geen van beide.’


Moes

Soldaat: Als je niet voor ons bent dan ben je tegen ons.
Burger: Als je geen appel bent dan ben je een peer.
Soldaat: Je moet nu kleur bekennen!
Burger: Wit.
Soldaat: Kies je voor neutraliteit?
Burger: Dan had ik wel grijs gezegd.
Soldaat: Wat bedoel je met wit?
Burger: ‘Ik geef me over.’
Soldaat: Aan wie?
Burger: Aan iedereen.
Soldaat: Aan ons of aan de vijand?
Burger: Onvoorwaardelijk.
Soldaat: Je blijft erbij?
Burger: Bij hoog en bij laag.
Soldaat: Bij ons of bij de vijand?
Burger: Net zo makkelijk.
Soldaat: Ik vraag het voor de laatste keer!
Burger: Ben je een appel of ben je een peer?


Mens insana

Soldaat: Vriend of vijand?
Meester: U eerst.

Soldaat: Vriend of vijand?
Meester: Waar?

Soldaat: Vriend of vijand?
Meester: Vrijhand.

Soldaat: Vriend of vijand?
Meester: Lichaam of geest?
Soldaat: Mens sana in corpore sano!
Meester: Nou dan.


Patati patata

Zoeker: Ego of zelf?
Leraar: Tja.

Zoeker: Zelf of geen-zelf?
Leraar: Tja.

Zoeker: Lichaam of geest?
Leraar: Tja.

Zoeker: Geest of geen-geest?
Leraar: Tja.

Zoeker: Kleine geest of grote geest?
Leraar: Tja.

Zoeker: Oorspronkelijke geest of weetnietgeest?
Leraar: Tja.

Zoeker: Mind of hart?
Leraar: Tja.

Zoeker: Hart of ziel?
Leraar: Tja.

Zoeker: Iemand of niemand?
Leraar: Tja.

Zoeker: Zijn of bewustzijn?
Leraar: Tja.

Zoeker: Vasthouden of loslaten?
Leraar: Tja.

Zoeker: Doen of niet-doen?
Leraar: Tja.

Zoeker: Zijn of niet zijn?
Leraar: Tja.

Zoeker: Zijn of worden?
Leraar: Tja.

Zoeker: Sterfelijk of onsterfelijk?
Leraar: Tja.

Zoeker: Goed of slecht?
Leraar: Tja.

Zoeker: Begeren of negeren?
Leraar: Tja.

Zoeker: Doen of gewaarzijn?
Leraar: Tja.

Zoeker: Alles of niets?
Leraar: Tja.

Zoeker: Vorm of leegte?
Leraar: Tja.

Zoeker: Twee of één?
Leraar: Tja.

Zoeker: God of mens?
Leraar: Tja.

Zoeker: Immanent of transcendent?
Leraar: Tja.

Zoeker: Film of doek?
Leraar: Tja.

Zoeker: Stof of geest?
Leraar: Tja.

Zoeker: Object of subject?
Leraar: Tja.

Zoeker: Duisternis of licht?
Leraar: Tja.

Zoeker: West of oost?
Leraar: Tja.

Zoeker: Uitsprekelijk of onuitsprekelijk?
Leraar: Tja.

Zoeker: Meditatie of contemplatie?
Leraar: Tja.

Zoeker: Geluk of gelijk?
Leraar: Tja.

Zoeker: Weten of niet-weten?
Leraar: Tja.

Zoeker: Illusie of werkelijkheid?
Leraar: Tja.

Zoeker: Soto of rinzai?
Leraar: Tja.

Zoeker: Geelhoed of roodhoed?
Leraar: Tja.

Zoeker: Samsara of nirwana?
Leraar: Tja.

Zoeker: Hinayana of mahayana?
Leraar: Tja.

Zoeker: Atman of anatman?
Leraar: Tja.

Zoeker: Atman of brahman?
Leraar: Tja.

Zoeker: Brahman of parabrahman?
Leraar: Tja.

Zoeker: Prapattivada of viprapattivada?
Leraar: Tja.

Zoeker: Viprapattivada of aprapattivada?
Leraar: Tja.

Zoeker: Dvaetavada of advaetavada?
Leraar: Tja.

Zoeker: Advaetavada of dvaetadvaetavada?
Leraar: Tja.

Zoeker: Dvaetadvaetavada of advaetadvaetadvaetavada?
Leraar: Tja.

Zoeker: Vishishtadvaetavada of vishuddha Advaetavada?
Leraar: Patati patata.
Zoeker: Ha ha ha.
Leraar: Dat komt op hetzelfde neer.


Koning Eenoog en keizer Langoor

‘Hoeveel ogen heeft de wijze?’
‘Nou?’
‘Volgens mij drie.’
‘Wat ziet het eerste oog?’
‘Alleen het relatieve, dat wil zeggen, verschilligheid, dualiteit.’
‘Wat ziet het tweede oog?’
‘Alleen het absolute, dat wil zeggen, on-verschilligheid, non-dualiteit.’
‘Wat ziet het derde oog?’
‘Het relatieve en het absolute tegelijk, dat wil zeggen, verschilligheid én on-verschilligheid, dualiteit én non-dualiteit.’
‘Ingewikkeld hoor.’
‘Hoeveel ogen heeft de wijze volgens jou?’
‘Vraag dat maar aan een wijze.’
‘Ben jij dan geen wijze?’
‘Dwaas.’
‘Wat ben je dan wel?’
‘Gewoon.’
‘Gewoon wat?’
‘Als ik dat eens wist.’
‘Hoeveel ogen heb jij?’
‘Misschien maar één.’
‘Het derde oog zeker?’
‘Het eerste, per definitie.’
‘Wat zie je daarmee?’
‘Gewoon.’
‘Gewoon wat?’
‘Als ik dat eens wist.’
‘En het absolute dan?’
‘Dat heeft zich nog niet aan mij geopenbaard.’
‘Hè?’
‘Of anders heb ik het niet als zodanig herkend.’
‘En het relatieve dan?’
‘Dat heeft zich nog niet aan mij geopenbaard.’
‘Hoe kan dat nou.’
‘Of anders heb ik het niet als zodanig herkend.’
‘Laat staan dat je beide tegelijk zou kunnen zien.’
‘Zalig zijn de schelen.’
‘Simpel hoor.’
‘Tja.’
‘Er is alleen maar dit, wou je zeggen.’
‘Alsof ik iets wou zeggen.’
‘Is er alleen maar dit?’
‘Zou best kunnen.’
‘Dat zeggen ze tenminste.’
‘Ze zeggen zoveel.’
‘Jij denkt van niet?’
‘Hoe stel je zoiets vast?’
‘Volgens mij is het een verwijzing naar het eeuwige heden.’
‘Het wat?’
‘Het tijdloze nu.’
‘Ja, is het nou eeuwig of is het tijdloos?’
‘De waarheid is voorbij de woorden.’
‘Waarom hou je dan je mond niet?’
‘Maar wel onmiddellijk gegeven in de mystieke ervaring.’
‘Mensen ervaren zoveel.’
‘Het Ene is uniek.’
‘Het heeft zich nog niet aan mij geopenbaard.’
‘Hè?’
‘Of anders heb ik het niet als zodanig herkend.’
‘Het Ene openbaart zich niet, dat bén je.’
‘Hoe weet je dat als het zich niet openbaart?’
‘Dat… zeggen ze.’
‘Je hebt het alleen maar van horen zeggen?’
‘Dat zeg ik.’
‘Hoeveel oren heeft de wijze volgens jou?’


Brokjesgeest

‘Zie jij jezelf als non-dualist, Hans?’
‘Wie? O. Ja. Nee. Kwenie.’
‘Ik bedoel, denk jij dat anderen jou zien als non-dualist?’
‘Wie? O. Nee. Ja. Kwenie.’
‘Ik bedoel, ben je weleens bang om door de mand te vallen?’
‘Wie? O. Nou. Eh… Als wat?’
‘Ik bedoel, wat is volgens jou een non-dualist?’
‘Een wat? O. Eh… Tja. Nou?’
‘De waarheid is voorbij de woorden, wou je zeggen.’
‘De wát? O. Nou. Eh… Hè?’


Hokjesfeest

‘Ik vind jou een echte non-dualist, Hans.’
‘Stop jezelf in een hokje.’
‘Onder een non-dualist versta ik iemand zonder hokjes.’
‘Dat bedoel ik.’
‘Iemand die weigert in een hokje plaats te nemen.’
‘Ik ga zitten waar ik wil.’
‘Iemand die weigert anderen in een hokje te stoppen.’
‘In je hok, hokjesgeest.’
‘Iemand die zijn hokjes stuk voor stuk gesloopt heeft.’
‘Wie er aan mijn hokjes komt die krijgt een schop.’
‘Al deze uitspraken bevestigen slechts mijn overtuiging.’
‘Sofist.’
‘Ik vind jou een ware non-dualist.’
‘Stop jezelf in een hokje.’


Meister Ecksit

Uitgang zonder ingang; tegenvallers voor meelopers.

Yanyang: Wat als je niks meer hebt?
Zhaozhou: Weg ermee.
Yanyang: Ik heb niks meer, zeg ik u.
Zhaozhou: Sleep het dan maar mee.

(koan 277 uit The True Dharma Eye)

Monnik: U leidt me van de illusie naar de werkelijkheid!
Meister: Ik leid je uit de illusie en de werkelijkheid.

Monnik: U leidt me van de duisternis naar het licht!
Meister: Ik leid je uit de duisternis en het licht.

Monnik: U leidt me uit het verleden naar het heden!
Meister: Ik leid je uit het verleden en het heden.

Monnik: U leidt me uit de toekomst naar het heden!
Meister: Ik leid je uit de toekomst en het heden.

Monnik: U leidt me van sterfelijkheid naar onsterfelijkheid!
Meister: Ik leid je uit sterfelijkheid en onsterfelijkheid.

Monnik: U leidt me van het tijdelijke naar het eeuwige!
Meister: Ik leid je uit het tijdelijke en het eeuwige.

Monnik: U leidt me van het aardse naar het bovenaardse!
Meister: Ik leid je uit het aardse en het bovenaardse.

Monnik: U leidt me van samsara naar nirwana!
Meister: Ik leid je uit samsara en nirwana.

Monnik: U leidt me van karma naar dharma!
Meister: Ik leid je uit karma en dharma.

Monnik: U leidt me van daar naar hier!
Meister: Ik leid je uit daar en hier.

Monnik: U leidt me van het menselijke naar het goddelijke!
Meister: Ik leid je uit het menselijke en het goddelijke.

Monnik: U leidt me van het lagere naar het hogere!
Meister: Ik leid je uit het lagere en het hogere.

Monnik: U leidt me van het relatieve naar het absolute!
Meister: Ik leid je uit het relatieve en het absolute.

Monnik: U leidt me van de vorm naar de leegte!
Meister: Ik leid je uit de vorm en de leegte.

Monnik: U leidt me van afwijzen naar aanvaarden!
Meister: Ik leid je uit afwijzen en aanvaarden.

Monnik: U leidt me van oordelen naar niet-oordelen!
Meister: Ik leid je uit oordelen en niet-oordelen.

Monnik: U leidt me van de leugen naar de waarheid!
Meister: Ik leid je uit de leugen en de waarheid.

Monnik: U leidt me van het kwade naar het goede!
Meister: Ik leid je uit het kwade en het goede.

Monnik: U leidt me van onverschilligheid naar mededogen!
Meister: Ik leid je uit onverschilligheid en mededogen.

Monnik: U leidt me van reactiviteit naar dialoog!
Meister: Ik leid je uit reactiviteit en dialoog.

Monnik: U leidt me van het hoofd naar het hart!
Meister: Ik leid je uit het hoofd en het hart.

Monnik: U leidt me van haat naar liefde!
Meister: Ik leid je uit haat en liefde.

Monnik: U leidt me van het valse naar het ware!
Meister: Ik leid je uit het valse en het ware.

Monnik: U leidt me van gemaaktheid naar echtheid!
Meister: Ik leid je uit gemaaktheid en echtheid.

Monnik: U leidt me van verdeeldheid naar eenheid!
Meister: Ik leid je uit verdeeldheid en eenheid.

Monnik: U leidt me van vasthouden naar loslaten!
Meister: Ik leid je uit vasthouden en loslaten.

Monnik: U leidt me van schuld naar onschuld!
Meister: Ik leid je uit schuld en onschuld.

Monnik: U leidt me van praktiseren naar overgave!
Meister: Ik leid je uit praktiseren en overgave.

Monnik: U leidt me van worden naar zijn!
Meister: Ik leid je uit worden en zijn.

Monnik: U leidt me van de stroom naar de bron!
Meister: Ik leid je uit de stroom en de bron.

Monnik: U leidt me van verdeeldheid naar eenheid!
Meister: Ik leid je uit verdeeldheid en eenheid.

Monnik: U leidt me van het vele naar het ene!
Meister: Ik leid je uit het vele en het ene.

Monnik: U leidt me van dualiteit naar non-dualiteit!
Meister: Ik leid je uit dualiteit en non-dualiteit.

Monnik: U leidt me van het ego naar het zelf!
Meister: Ik leid je uit het ego en het zelf.

Monnik: U leidt me van eigenmacht naar anderkracht!
Meister: Ik leid je uit eigenmacht en anderkracht.

Monnik: U leidt me van doen naar niet-doen!
Meister: Ik leid je uit doen en niet-doen.

Monnik: U leidt me van gebondenheid naar vrijheid!
Meister: Ik leid je uit gebondenheid en vrijheid.

Monnik: U leidt me van gehechtheid naar onthechting!
Meister: Ik leid je uit gehechtheid en onthechting.

Monnik: U leidt me van monnikschap naar meesterschap!
Meister: Ik leid je uit monnikschap en meesterschap.

Monnik: U leidt me van dwaasheid naar wijsheid!
Meister: Ik leid je uit dwaasheid en wijsheid.

Monnik: U leidt me van weten naar niet weten!
Meister: Ik leid je uit weten en niet weten.

Monnik: U leidt me van spreken naar zwijgen!
Meister: Ik leid je uit spreken en zwijgen.

Monnik: U leidt me…
Meister: Uit leiden en volgen.

Monnik: U leidt me…
Meister: Uit u en ik.

Monnik: U leidt me…
Meister: Uit ingaan en uitgaan.

Monnik: U…
Meister: Is een uitgang die nergens toe leidt.

uitgang naar nergens

Volgens Japan is Meister Ecksit het westerse pseudoniem van de beroemde Japanse zenmeester Meisuta Ekisuto.
Volgens Duitsland is Meisuta Ekisuto het Japanse pseudoniem van de beroemde Duitse mysticus Meister Ecksit.
Volgens China is Meister Ecksit een reïncarnatie van de beroemde ch’anconfucianist Baibai.
Meister Ecksit kan er wel om lachen.
Die hoeft nergens meer heen.

Deze tekst is ook verschenen in het Boeddhistisch Dagblad.