Wat is niet-weten?

‘Niet-weten is: je gedachten niet meer geloven, deze ook niet. En daar vrede mee hebben – grote vrede.’ Lichte inleiding in een duistere zaak; kennismaking met wat geen kennismaking verdraagt. Voor beginners, gevorderden en gesjeesden.

Dwaalgids > Niet-weten > Wat is niet-weten?

Wat is niet-weten?

Verder lezen: Zalig zijn de armen van geest

Een aanbeveling

‘Wat weet jij eigenlijk van niet-weten, Hans?’

‘Minder dan wie ook.’

‘Dat lijkt me geen aanbeveling.’

‘Integendeel.’

Een jargon van niks

Niet-weten is: je gedachten niet meer geloven, deze ook niet. En daar vrede mee hebben, grote vrede.

Qua jargon is niet-weten eenvoudiger dan welke spirituele, religieuze of filosofische traditie ook.

Het enige woord dat je moet kennen, is niet-weten. Alle andere woorden zijn synoniemen, metaforen en afgeleiden van niet-weten.

Uiteindelijk mag je zelfs de term niet-weten vergeten. Voor niet-weten hoef je immers niets te weten. Dit ook niet.

Veel synoniemen voor niet-weten gebruik ik trouwens niet, enkele tientallen misschien. Gewoon voor de variatie. De meeste daarvan komen maar één keer op deze site voor en worden ter plaatse uitgelegd.

Andere synoniemen gebruik ik wat vaker. Hier volgen mijn favorieten.

Woordenlijstje niet-weten

Niet-weten is je gedachten niet meer geloven, deze ook niet. En daar vrede mee hebben, grote vrede.

In plaats van niet-weten, kan je ook agnose (Grieks, a-gnosis, niet-kennis) of dwijsheid (dwaze wijsheid) zeggen.

Wie niet weet, heet een weetniet(geest), een agnost of een dwijze.

Een agnost bejegent zijn gedachten consequent met groot ongeloof en spreekt ze alleen uit onder groot voorbehoud. Hij kan niet anders.

De lege leer, Ø, is de naam van de verzameling van begrippen en gedachten waar een weetniet heilig in gelooft.

Een dwaaltekst is een demonstratie van niet-weten. Iedere tekst op niet-weten.nl is een dwaaltekst, deze ook.

Dit woordenlijstje vind je ook in de linkerkolom naast (op smartfoons boven) iedere webpagina, meteen onder de sitemap. Zo heb je het altijd bij de hand.

Verder lezen: Idioticon niet-weten, Stijlgidsje niet-weten

Welkom, dwaalgast, in mijn dwaaltuin

die alleen maar uitgang is

Ben je daar eindelijk, zou een goeroe zeggen, maar ja, ik ben geen goeroe. Welkom thuis, zou hij zeggen, maar ja…

Welkom, dwaalgast, in mijn dwaaltuin, een uitgebreide website over niet-weten. Wat je insteek ook is – advaita, mystiek, verlichting, zen, filosofie, psychologie of levensbeschouwing – met duizenden teksten over agnose (‘dwaalteksten’) ben je hier aan het juiste adres.

Van redeloos eenvoudig tot nodeloos ingewikkeld, van dwaalwoord via dwaalspreuk tot dwaalgesprek; brieven, gebeden, interviews, gedichten, lofliederen, litanieën – zelfs programmeertaal schuw ik niet.

Niet-weten: ruik eraan, snoep ervan of ga ervoor. Je zult versteld staan. Misschien wel voorgoed.

Niet-weten is een goed bewaard geheim

en de rode draad van ons bestaan

Niet-weten wordt zelden openlijk beleden. Veel vaker blijft het verstopt. Een goed bewaard geheim, toegedekt met de mantel der wijsheid.* Alleen herkenbaar voor de goede verstaander.

Je moet het dan tussen de regels door lezen. Een woordje hier, een zinnetje daar. Alsof het eigenlijk een schande is om niet te weten. Maar dat is het helemaal niet.

Integendeel; niet-weten is de rode draad van ons bestaan. De grootste gemene deler van ons gedachtegoed. Ouder dan de weg naar Rome, actueler dan het laatste nieuws.

Toegedekt met de mantel der wijsheid

* zen, daoïsme, non-dualisme, chassidisme, christendom, vedanta, mystiek, soefisme, quiëtisme, theosofie, monisme, holisme, structuralisme, idealisme, solipsisme, subjectivisme, scepticisme, radicaal scepticisme, praktisch scepticisme, therapeutisch scepticisme, empirisch scepticisme, pyrronisme, probabilisme, empirisme, pragmatisme, fallibilisme, falsificationisme, fideïsme, nominalisme, relativisme, contextualisme, pluralisme, perspectivisme, postmodernisme, poststructuralisme, deconstructivisme, cynisme, laxisme, fatalisme, nihilisme, obscurantisme, stoïcisme, agnosticisme, atheïsme, existentialisme, anarchisme, irrationalisme, absurdisme, dadaïsme, fluxus, minimalisme, surrealisme, zero…

Niet-weten is met je mond vol tanden staan

en nergens doekjes om winden

Om het beter voor het voetlicht te kunnen brengen, heb ik het niet-weten uit de tradities gelicht. Vrijgeprepareerd van religie, mythologie, kosmologie, metafysica, moraal, ideaal en couleur locale. Ontdaan van lofspraak, grootspraak, kromspraak en kwaakspraak.

Waar het zo’n beetje op neerkomt? Je gedachten niet meer geloven, deze ook niet. Wie zijn gedachten niet meer gelooft, deze ook niet, heeft geen antwoorden meer op de grote levensvragen. Ook niet – laat ik er maar geen doekjes om winden – op de kleine. Zelfs niet – dan hebben we het ergste meteen maar gehad – op de allerkleinste.

Wie zijn gedachten niet meer gelooft, heeft geen antwoorden meer, geen vragen meer en geen woorden meer. Met je mond vol tanden staan: daar komt niet-weten zo’n beetje op neer.

Verder lezen: Brieven niet-weten; de grootspraak voorbij

Agnose is te simpel voor woorden

maar niet voor lichaamstaal

Hoewel agnose te simpel is voor woorden, nee, doordat het te simpel is voor woorden, kan ik niet beloven dat je het zult begrijpen. Begrijpen is hier sowieso een raar woord. Wat valt er te begrijpen aan een leeg begrip? Wat valt er te leren aan een lege leer? Wat valt er te lezen in een leeg boek? Wat valt er te weten aan niet-weten?

Agnose is gewoon a-gnosis. Niet-weten is gewoon niet weten. Een schouderophalen komt het meest nabij. Of anders een knipoog komt het meest nabij. Of anders een glimlach. Of alle drie tegelijk. Begrijp je wat ik bedoel?

Niet-weten is een sleutel zonder slot

Van een slot zonder poort

Als niet-weten al een sleutel is, dan een zonder slot. De gedachte dat je er een poort mee opent, naar

 • de Waarheid
 • de Werkelijkheid
 • Wijsheid
 • God
 • onvoorwaardelijke liefde
 • onbegrensde vrijheid
 • openheid
 • spontaniteit
 • authenticiteit
 • gelukzaligheid
 • innerlijke vrede
 • onverstoorbaarheid
 • onsterfelijkheid
 • een einde aan het lijden
 • wat dan ook

is precies dat: een gedachte.

In agnose geloof je je gedachten niet. Zelfs niet de gedachte dat je je gedachten niet gelooft. Ook niet de gedachte dat niet-weten een sleutel zonder slot is. Of de gedachte dat je van je verwachtingen af moet. Dat je er vanaf kúnt. Dat dat ergens goed voor zou zijn.

Of dat niet-weten nergens goed voor zou zijn. Ook dat geloof je niet. En geloof dat ook maar niet.

Verder lezen: Wat is verlichting? Het denken doorzien

De schat van niet-weten is helemaal leeg

Vatten door niet-vatten

De schat van niet-weten is helemaal leeg. Zo leeg, dat is gewoonweg niet te vatten. Behalve door niet-vatten.

Bij niet-weten valt niets te halen. Er valt hooguit iets achter te laten. Alles wat je meent te weten, bijvoorbeeld. Maar ook alles wat je niet meent te weten. Ik bedoel, wat je meent niet te weten. Alles wat je meent dus. Wat er dan nog overblijft?

Niet weten te vatten. Niet weten te onderbouwen. Niet weten te onderscheiden.
Niet weten te oordelen. Niet weten te kiezen. Niet weten uit te sluiten. En bovenal: niet weten van niet-weten.

Niets dus.

Verder lezen: Wat is non-dualiteit?

Wie niet weet is niet verlicht maar verduisterd

Mag het licht uit?

Agnose is geen verlichting. Het is meer een soort verduistering. Een eclips van het weten. Geen hand voor ogen zien.

Wie niet weet, is een duisterling. Tenminste, volgens mij. Maar wie ben ik?
En wat weet ik ervan?

Lees ook: Ik ben niet verlicht, ik ben verduisterd

Ren jij ook steeds achter je gedachten aan?

Dat kan alleen maar in een tekening

De meeste mensen nemen zonder meer aan dat hun gedachten* waar zijn. Ze geloven erin. Blindelings. Ze laten zich er volledig door leiden.

Ze geloven in hun gedachten. Blindelings.

Maar zijn gedachten wel waar?

Als je probeert te bewijzen dat een gedachte waar is, doen zich… nieuwe gedachten voor. Die op hun beurt bewezen moeten worden. Enzovoort, zonder eind. Het zingt maar rond! Gedachten hebben geen wortels. Geen grond om in te wortelen. Gedachten zijn grondeloos.

Gedachten bewijzen met andere gedachten is net zoiets als een marionet die aan zijn eigen touwtjes trekt:

Marionet die aan zijn eigen touwtjes trekt

Dat kan alleen maar in een tekening.

* gedachten in de ruimste zin het woord, met inbegrip van waarnemingen, gevoelens, gemoedstoestanden, verlangens, oordelen, herinneringen, plannen, verwachtingen, ideeën, wanen, dromen, visioenen en andere bewustzijnsinhouden

Verder lezen: Denkbeeldenstorm!

Wat is gedachte, wat is werkelijkheid?

Je bedenkt het maar

Stel dat je letterlijk aan de buis gekluisterd bent. Dat je alleen maar televisie kan kijken. Dat alles wat je weet daarvandaan komt. Ook alles wat je weet van de relatie tussen televisie en werkelijkheid.

 • Soms zeggen ze dat televisie een afspiegeling is van de werkelijkheid.
 • Soms zeggen ze dat de werkelijkheid heel anders is.
 • Soms zeggen ze dat de werkelijkheid onkenbaar is.
 • Soms zeggen ze dat televisie de enige werkelijkheid is.

Ze zeggen van alles en nog wat. Maar als je nou alleen maar televisie kan kijken, hoe moet je dan weten wat waar is?

Zo is het ook met denken. De televisie kun je vergelijken met je bewustzijn. De uitzendingen met je gedachten.

 • Soms denk je dat gedachten een afspiegeling zijn van de werkelijkheid.
 • Soms denk je dat de werkelijkheid heel anders is.
 • Soms denk je dat de werkelijkheid onkenbaar is.
 • Soms denk je dat gedachten de enige werkelijkheid zijn.

Je denkt van alles en nog wat. Maar als je nou alleen maar kan denken, hoe moet je dan weten wat waar is?

Het regressie-argument

slaat ook nergens op

Waarop rust de fundering?

Steeds wanneer de betrouwbaarheid van je kennis in het geding is doen zich vicieuze cirkels en regressies voor:

Om een gedachte te rechtvaardigen moet je een beroep doen op andere gedachten die op hun beurt rechtvaardiging behoeven.

Om een wetenschappelijke wet te rechtvaardigen moet je een beroep doen op algemenere wetten die op hun beurt rechtvaardiging behoeven.

Om een handeling te verklaren moet je een beroep doen op motieven die op hun beurt verklaring behoeven.

Om een overtuiging te rechtvaardigen moet je een beroep doen op fundamentelere overtuigingen die op hun beurt rechtvaardiging behoeven.

Om een waarde te rechtvaardigen moet je een beroep doen op algemenere waarden die op hun beurt rechtvaardiging behoeven.

Om een autoriteit te rechtvaardigen moet je een beroep doen op hogere autoriteiten die op hun beurt rechtvaardiging behoeven.

Om een begrip te verklaren moet je het definiëren in termen die op hun beurt definitie behoeven.

Zoeken naar grondbegrippen, fundamentele stellingen, absolute waarden, universele rechten, een laatste instantie, een archimedisch punt is net zoiets als zoeken naar elementaire deeltjes. Fysici vinden weliswaar steeds meer deeltjes, maar ondeelbare, ho maar. En is het nog wel vinden? En zijn het nog wel deeltjes, die rare dingetjes die geen massa hebben, geen ruimte innemen, uit het niets verschijnen, in het niets verdwijnen en nog nooit gezien zijn behalve als sporen in een bellenkamer?

Als we al geen elementaire deeltjes kunnen vinden, hoe groot is dan de kans op elementaire gedachten?

Verder lezen: Het regressieprobleem

Het illusie-argument

Of is dat ook maar een illusie?

Stel dat ik er ondanks de vicieuze cirkels en regressies toch in zou slagen mijn kennis van de werkelijkheid zeker te stellen. Hoe weet ik dan of die werkelijkheid echt is? Hoe weet ik of mijn leven meer is dan een idee of een waan of een visioen of een hypnotische suggestie of een goddelijke of duivelse illusie?

Dat weet ik niet.

Misschien ben ik wel Zhuang Zi die droomt dat hij een vlinder is die droomt dat hij Zhuang Zi is.

Zhuang Zi die droomt dat hij een vlinder is die droomt dat hij Zhuang Zi is

Misschien ben ik alleen maar een toeschouwer van andermans leven (Being John Malkovich).

Misschien ben ik alleen maar een databestand op een computerchip (Total Recall).

Misschien ben ik alleen maar een lichaam in een bad (The Matrix).

Misschien ben ik alleen maar een brein in een vat (William and Mary).

Misschien lig ik op dit moment wel in coma.

Misschien…

Verder lezen: De illusie van de illusie

Het onzekerheidsprincipe

Enkel ontkenning

Wat ik ook meen te weten, bewijzen kan ik niets. Al mijn kennis hangt in de lucht.

Eigenlijk weet ik niets.

Het onzekerheidsprincipe

Laten we deze stelling maar even het onzekerheidsprincipe* noemen, en het tweeledige bewijs ervan – regressie-argument plus illusie-argument – het onzekerheidsbewijs.

* vrij naar het gelijknamige principe van de natuurkundige Werner Heisenberg

Verder lezen: Grote Twijfel, Grote Verlichting

Het on-onzekerheidsprincipe

Een dubbele ontkenning

Maar wacht eens even… Wat hebben we nou eigenlijk bewezen? Niets! Waarom niet? Omdat het onzekerheidsbewijs zichzelf ontkracht. Ga maar na:

 • het maakt zonder enige rechtvaardiging gebruik van ongedefinieerde termen als regressie, illusie, bewustzijn en bewijs
 • het stelt zonder enige rechtvaardiging dat een gedachte pas waar kan zijn als ze bewezen is
 • het beroept zich zonder enige rechtvaardiging op een tweewaardige logica

En zo verder langs onze lijst met vicieuze cirkels en regressies. Om nog maar te zwijgen over het illusie-argument.

Waarmee ook het onzekerheidsprincipe op losse schroeven komt te staan:

Eigenlijk weet ik zelfs niet dat ik niets weet.

Allemachtig. Hoe moeten we dit nog noemen? Het on-onzekerheidsprincipe?

Het on-onzekerheidsprincipe

Het on-on-onzekerheidsprincipe

Stotteren als uitdrukking van niet-weten

Maar de vraag is natuurlijk niet hoe we het moeten noemen. De vraag is: kunnen we het on-onzekerheidsprincipe dan wel bewijzen? Natuurlijk niet. Opnieuw vanwege het regressie-argument en het illusie-argument.

Kunnen we dan misschien bewijzen dat het on-onzekerheidsprincipe onwaar is? Natuurlijk niet. Nog steeds vanwege het regressie-argument en het illusie-argument. Zodat we hooguit kunnen zeggen:

Het is waar noch onwaar dat ik eigenlijk zelfs niet weet dat ik niets weet.

Tjemig. En dan moeten we dit zeker het on-on-onzekerheidsprincipe noemen? Dat is geen spreken meer. Dat is stotteren.

Het on-on-onzekerheidsprincipe

Het on-on-on…

Oneindige praatjesmakers

Maar is het on-on-onzekerheidsprincipe dan tenminste wel waar? Of onwaar?
Natuurlijk niet. Nog steeds vanwege het regressie-argument en het illusie-argument. Zodat we hooguit kunnen zeggen:

Het is waar noch onwaar dat het waar noch onwaar is dat ik eigenlijk zelfs niet weet dat ik niets weet.

En zo kunnen we maar doorgaan. Tot sint-juttemis. Tot het Koninkrijk kome. Tot Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Want het ligt nou eenmaal in de aard van een bewering dat ze steeds een of ander weten uitdrukt. Een oneindige bewering net zo goed.

Hoe we dit nog moeten noemen? Het on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on…

Het on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on-on…

‘Weten’ en ‘niet-weten’ tussen aanhalingstekens

Maar wat dat nou betekent?

Wat is het dat zich in geen enkele bewering laat vangen? Zelfs niet in een oneindige? Zelfs niet in een eeuwig stamelen?

Inderdaad: niet-weten. Precies dit onbewijsbare, zelfvernietigende van-niets-weten. Dat dus eigenlijk een niet-weten tussen aanhalingstekens is. Een ‘niet-weten’. Zelfs van niet-weten weet het niet, en daarmee keert het weten als een boemerang terug.

Maar niet het voormalige, het vanzelfsprekende, het verleidelijke, het grootste, het meeslepende weten. Slechts de schaduw daarvan. Een weten tussen aanhalingstekens. Een ‘weten’. Voorgoed gegijzeld door niet-weten. Dat zelf ook al tussen aanhalingstekens stond.

Slechts de schaduw daarvan. Een weten tussen aanhalingstekens.

Wetend niet weten en denkend niet denken

Geen punt en geen uitroepteken

Niet-weten is geen onwetendheid. Het is geen hoger weten. Het is ‘weten’ en ‘niet-weten’ tegelijk. Het is het smeltpunt van ‘weten’ en ‘niet-weten’. Niet-weten is het punt waarop je niet langer meent iets te weten en niet langer meent niets te weten. Het is wetend niet weten.1

Niet-weten is het punt waarop je niet langer meent iets te doen en niet langer meent niets te doen. Het is doende niet doen.2

Niet-weten is het punt waarop je niet langer meent iemand te zijn en niet langer meent niemand te zijn. Het is zijnde niet zijn.

Niet-weten is denkend niet denken. Oordelend niet oordelen. Sprekend niet spreken. Voelend niet voelen. Hebbend niet hebben Willend niet willen.

Niet-weten is het punt waarop je niet langer meent op een of ander punt te zijn.

1. ‘Weten het niet weten’ (Daodejing hoofdstuk 71)
2. wei wu wei; (Daodejing hoofdstuk 37)

Nota bene: in plaats van niet weten kun je ook zeggen weteloos. Wetend niet weten wordt dan weteloos weten. Doende niet-doen wordt doe-loos doen of dadeloos doen. Denkend niet denken wordt denkeloos denken. Voelend niet voelen wordt voelloos voelen en willend niet-willen wordt willoos willen.

Naar analogie van naam van de geurloze knoflookachtige plant look-zonder-look kun je ook zeggen weten zonder weten, doen zonder doen, denken zonder denken, voelen zonder voelen en willen zonder willen.

Keus genoeg, zou ik zeggen, en als je niet kunt kiezen kies je maar keuzeloos.

Al deze constructies zijn trouwens voorbeelden van een van de belangrijkste stijlfiguren voor agnosten, het oxymoron.

Verder lezen: Idioticon niet-weten, Stijlgidsje niet-weten

De macht van niet-weten is de onmacht van het weten

Het vraagteken als uitroepteken

De crux van niet-weten is niet dat je niets weet. De crux van niet-weten is dat je dat óók niet weet. De crux van niet-weten is: zelfs niet weten van niet-weten. Dat wil zeggen: niet-weten in het kwadraat. In formulevorm: niet-wetenniet-weten En als we een vraagteken schrijven voor niet-weten:

De macht van niet-weten

oftewel: de crux van niet-weten is de macht van niet-weten. Geestig hè? Maar laat je niet misleiden. De macht van niet-weten is een eufemisme. Een naam ontleend aan een wiskundige vorm. De macht van niet-weten is niets anders dan de onmacht van het weten.

Niet-weten is een eindeloze vrije val

met niets om op te pletter te slaan

Misschien lees je dit en denk je: ‘Theoretisch gedoe. Daar heb ik geen boodschap aan.’ Doet me denken aan mijn favoriete cartoon. Die waarin de held onbekommerd over de rand van de afgrond stapt. Recht zo die gaat, dwars door de lucht. Totdat hij naar beneden kijkt.

Zelf heb je vast weleens in de afgrond gekeken. Misschien al zo vaak. In redeloze verliefdheid. In diepe rouw. In totale ontreddering. Verbijsterd door de gebeurtenissen. In de greep van je onbegrip. Het niet-weten voor het grijpen.

Maar je dacht: ‘Het leven is een mysterie.’ Of: ‘Eigenlijk weet ik niets.’ Of: ‘Ik moet in overgave leven.’ Of: ‘Hier heb ik geen boodschap aan.’ Of iets anders, wat dan ook. En je gelóófde het. Of je geloofde het juist niet. Je geloofde het tegendeel. Wat op hetzelfde neerkomt: je gedachten grepen jou weer.

Wie weet kijk je op een dag opnieuw naar beneden. Misschien wel vandaag. Misschien wel nu. En je denkt: Tja. Je denkt: Wat zal ik er eens van zeggen. Je haalt je schouders op en HOP, daar ga je. Je valt, en valt, en valt. Een eindeloze vrije val…

Een eindeloze vrije val. Met niets om op te pletter te slaan.

… met niets om op te pletter te slaan.

Een ander woord voor agnose.

Niet-weten maakt niet gedachtenvrij

dat had je gedacht

In agnose ben je niet vrij van gedachten. Het is niet stil van binnen. Je geest is niet leeg. Er zijn niet alleen maar goede gedachten. Of mooie. Of diepe.

Zijn er gedachten dan zijn er gedachten. Zijn ze er even niet dan zijn ze er even niet. Zijn ze er helemaal niet meer dan ben je dood.

Maar welke gedachte er ook in je opkomt, je neemt niet aan dat hij waar is. Je neemt niet aan dat hij onwaar is. Niets neem je erover aan. Zelfs niet dat je er niets over aanneemt.

Verder lezen: Wat is de mind?

Al je gedachten tussen aanhalingstekens

Maar om dat nou vrede te noemen?

Als je niets meer aanneemt over je gedachten is het alsof ze hun uitroeptekens kwijtraken. Alsof ze in een kleinere letter staan. Alsof ze tussen haakjes staan. Tussen vraagtekens. Tussen aanhalingstekens.

Niet GEDACHTEN!
maar gedachten
of (gedachten)
of ¿gedachten?
of ‘gedachten’.

Niet WETEN! maar ‘weten’.
Niet DOEN! maar ‘doen’.
Niet DENKEN! maar ‘denken’.
Niet OORDELEN! maar ‘oordelen’.
Niet SPREKEN! maar ‘spreken’.
Niet HEBBEN! maar ‘hebben’.
Niet WILLEN! maar ‘willen’.
Niet ZIJN! maar ‘zijn’.

Niet IK! maar ‘ik’.
Niet JIJ! maar ‘jij’.
Niet GOD! maar ‘god’.
Niet BEWUSTZIJN! maar ‘bewustzijn’.
Niet BOEDDHA! maar ‘boeddha’.
Niet LEEGTE! maar ‘leegte’.

Niet TUSSEN AANHALINGSTEKENS! maar ‘tussen aanhalingstekens’.

Misschien denk je nu dat je met je gedachten tussen aanhalingstekens wel de onverstoorbaarheid zelve zult zijn. Een heerlijke gedachte, niet? Zo zonder aanhalingstekens. Maar tussen aanhalingstekens?

Hm.

Verder lezen: Wat is gemoedsrust? Vrede sluiten met je onvrede

Lachen om al je gedachten, ook om deze

maar lach je niet dood

Agnose betekent niet dat je geen gedachten meer hebt; het betekent dat ze jou niet meer hebben. Je wordt een soort gedachtengum. Voortaan lach je om je gedachten. Ook om de gedachte dat je voortaan om je gedachten zult lachen. Dat dat waar zou zijn. Dat je de rest van je leven een vrolijke Frans zult zijn. Dat dát agnose is.

Je lacht om de gedachte dat je gedachten jou niet meer hebben. Je lacht om de gedachte dat er een jou is om te hebben. Je lacht om de gedachte dat er geen jou is om te hebben. Je lacht om de gedachte van een gedachtengum. Je lacht om de gedachte hoe jammer het is om die gedachte te moeten lachen. Je lacht om het idee van niet-weten. ’t Idee!

Je lacht om de gedachte van een gedachtengum

Om je dood te lachen.

Dwijs is wie niet wijs is en niet dwaas

of was het nou ‘waas’?

Wijs is wie het bij het rechte eind heeft – of bij het langste. Dwaas is wie het bij het verkeerde eind heeft – of bij het kortste. Wie niet weet, kent het rechte eind niet van het verkeerde. Het langste eind niet van het kortste. Wie niet weet is wijs noch dwaas.

Daarom noem ik hem maar dwijs. Niet-weten heet dan dwijsheid, wie niet weet een dwijze of een dwijsneus of een dwijsgeer die dwijsbegeerte bedrijft (of erdoor bedreven wordt) en dwijselijk zijn gang gaat.

Verder lezen: Dwijsheid, vrijplaats tussen dwaasheid en wijsheid

Zeg maar tja tegen het leven

en tegen je motto’s

Korte woorden zijn krachtig. Hoe korter hoe krachtiger. Dada! Nada! Niks! Tao! Zero! Zen! God! Kut! Oei! Wat kan daar tegenop?

Hadden we maar zo’n ultrakort woord voor niet-weten. Hadden we in het Nederlands maar een woord dat…

Maar wacht eens even. Dat hebben we. Ziehier agnose in drie letters:

Tja

Drie letters. Korter kan echt niet. Als iemand je dus weer eens vraagt wat agnose is dan weet je wat je moet zeggen.

Lees ook: Wat is taoïsme? Meester Tja en de tao van tja

Bla bla bla, ha ha ha

Ik sta erbij en ik kijk ernaar

Ch’anmeester Wumen Huikai (Mumon Ekai, 1183-1260) schreef op de dag na zijn ontwaken het volgende gedicht:

wu wu wu wu wu
wu wu wu wu wu
wu wu wu wu wu

Ik zou zeggen:

tja tja tja tja tja
tja tja tja tja tja
tja tja tja tja tja

of

bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla
bla bla bla bla bla

of

ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha
ha ha ha ha ha

Niet-weten: je hoeft er echt niet voor geleerd te hebben.

* Wu is Chinees voor nee of niet. Het is ook een klankwoord voor de blaf van een hond (woef) waarmee Wumen Huikai zich bevrijdde van de koan waarover hij zich zes jaar lang het hoofd brak: ‘Heeft een hond de boeddhanatuur?’ en waarmee de beroemde koancollectie opent die hij later zou samenstellen, de Poortloze Poort.

Lees ook: Zeg maar tja tegen het leven

Drie keer niks, en ook op de top van de berg: niks

Wat zie je op de berg van de Eeuwige Wijsheid?

De Spaanse mysticus Johannes van het Kruis (1542 – 1591) vergeleek het spirituele pad met de bestijging van een berg en schreef:

nada, nada, nada
nada, nada, nada
aún en el monte
nada

Ik zou zeggen:

tja, tja, tja
tja, tja, tja
en ook op de top
tja

Niet-weten: je hoeft er echt niet voor geleerd te hebben.

* Nada is Spaans voor niets

Lees ook: Lege mystiek op de hoogste piek

Niet-weten is als een leeg boek

en wie niet weet is als een dummy

Als je niets weet, heb je niets te zeggen. Je innerlijke boek is leeg. Het boek met al je antwoorden en oplossingen. Al je constateringen en conclusies. Al je waarheden en zekerheden.

Niets staat erin. Niets heb je te zeggen. Zelfs niet dat je niets te zeggen hebt. Zelfs niet dat je innerlijke boek leeg is. Zelfs niet dat…

Is jouw innerlijke boek leeg? Niet bijna leeg maar helemaal? Zelfs van leegte ontdaan? Hyperleeg zogezegd? Heb je echt niets meer te zeggen? Zelfs niet dat de waarheid niet bestaat? Zelfs niet dat er geen antwoorden zijn? Zelfs niet dat je het allemaal niet meer weet? Zelfs niet dat…

Zeker weten? Nee? Dan mag je jezelf verduisterd noemen. Verduisterd ja. Of wou je dit soms verlicht noemen? Je zegt het maar. Zolang je het maar niet opschrijft. Waarom niet, vraag je nog? Omdat je boek dan niet meer leeg zou zijn, dummy.

Een dummy met een dummy

dummy
1.iemand die nog niet weet
2. iemand die niet meer weet
3. iemand wiens boek leeg is
4. het lege boek

De leer van niet-weten is helemaal leeg

Als je niets weet, heb je geen leer. Heb je er toch een dan is het een lege.

Nou kan er maar één leer zonder inhoud bestaan. Waarin zou de ene lege leer van de andere moeten verschillen?

Kijk eens, 0 = 0, en daarmee basta. Jouw lege leer is mijn lege leer. Jouw niet-weten is mijn niet-weten. Jouw duisternis is mijn duisternis. Jouw tja is mijn tja. Hoezeer we als mens ook verschillen, we zijn allemaal even agnostisch. Daarom noem ik niet-weten gewoon dé lege leer.

Er is maar één wolk van niet-weten

Verder lezen: De lege leer

De lege leer, klaar ben je ermee

Wat kan je met de lege leer? Niets natuurlijk. Helemaal niets. Dat is nou net het mooie ervan. Dat is nou net het vervelende ervan. Ja, wat is het nou?

Het is maar net hoe je het bekijkt. En als je het nou niet bekijkt? En als je het van alle kanten bekijkt?

Je kan er niets mee wettigen of veroordelen

De lege leer:

Je kan er niets om doen.
Je kan er niets om laten.

Je kan er niets mee opwekken.
Je kan er niets mee bezweren.

Je kan er niets mee wettigen.
Je kan er niets mee veroordelen.

 • geen enkele gedachte
 • geen enkel gevoel
 • geen enkel idee
 • geen enkele opvatting
 • geen enkele overtuiging
 • geen enkel geloof
 • geen enkel ongeloof
 • geen enkele norm
 • geen enkele waarde
 • geen enkel ideaal
 • geen enkel motto
 • geen enkel principe
 • geen enkel voorschrift
 • geen enkel verbod
 • geen enkel recht
 • geen enkele plicht
 • geen enkele filosofie
 • geen enkele anti-filosofie
 • geen enkele traditie

Niets kan je met de lege leer.

Klaar ben je ermee.

Je kan er niemand mee vangen of bevrijden

De lege leer:

Je kan er niemand mee vervloeken.
Je kan er niemand mee zegenen.

Je kan er niemand mee vangen.
Je kan er niemand mee bevrijden.

Je kan er niemand mee kwetsen.
Je kan er niemand mee helen.

Je kan er niemand mee neerhalen.
Je kan er niemand mee verheffen.

Niets kan je met de leer.

Klaar ben je ermee.

Je kan hem niet aanhangen of afvallen

Vergeet het maar

Je kan de lege leer niet aanleren.
Je kan de lege leer niet afleren.

Je kan de lege leer niet kennen.
Je kan de lege leer niet ontkennen.

Je kan de lege leer niet verstaan.
Je kan de lege leer niet misverstaan.

Je kan de lege leer niet bewijzen.
Je kan de lege leer niet ontkrachten.

Je kan de lege leer niet aanvallen.
Je kan de lege leer niet verdedigen.

Je kan de lege leer niet aanhangen.
Je kan de lege leer niet afvallen.

Je kan de lege leer niet opleggen.
Je kan de lege leer niet verbieden.

Je kan de lege leer niet ontvangen.
Je kan de lege leer niet weggeven.

Je kan de lege leer niet hebben.
Je kan de lege leer niet kwijtraken.

Niets kan je met de lege leer.

Klaar ben je ermee.

Niet-weten is het meest nabij

Nog meer Chinese dwijsheid

Dizang: Waar ga je heen?
Fayan: Op bedevaart.
Dizang: Waar is dat goed voor?
Fayan: Dat weet ik eigenlijk niet.
Dizang: Niet weten is het meest nabij.

(koan 20 van het Boek van Sereniteit)