Colofon

Hans van Dam

Hans van Dam, auteur van niet-weten.nl

Hans van Dam, auteur van De Linji lu en De Poortloze Poort, publiceerde tussen 2015 en 2018 dagelijks in het Boeddhistisch Dagblad.

Hij begon over niet-weten te schrijven in 2007 en plaatst de dwaalteksten waarin hij zijn agnose bezingt sinds 2009 op zijn website niet-weten.nl.

Hans houdt van alle tradities die iets over niet-weten te melden hebben, in het bijzonder de grote vier: advaita, zen, mystiek en filosofie.

Lucienne van Dam

Lucienne van Dam tekent, schildert en fotografeert voor de site en illustreerde de columns van Hans in het Boeddhistisch Dagblad.

Lucienne van Dam,, illustrator van niet-weten.nl

Publicaties Hans

Disclaimer

Niet-weten.nl verkondigt geen leer en is niet verbonden aan of gekant tegen welke traditie, religie, filosofie, moraal of praktijk ook.

Dialogen op niet-weten.nl zijn geïnspireerd op echte brieven en gesprekken. Om het niet-weten zo duidelijk mogelijk voor het voetlicht te brengen en herkenning te voorkomen, heb ik de originelen gestript, verknipt, geanonimiseerd, geparafraseerd, gestroomlijnd en verdicht. Ze zijn dus niet uit het leven gegrepen, maar wel naar het leven geschreven.

Hertalingen en bewerkingen van mijn hand, bijvoorbeeld de Linji-lu, de Daodejing in vraagvorm, Meester Tja, de Poortloze Poort en de Diamantsoetra, zijn geïnspireerd door niet-weten. Ze zijn dus niet neutraal, niet objectief en niet wetenschappelijk verantwoord. Maar wel bevlogen.

Citaten op deze site zijn over het algemeen niet representatief voor de auteur of het werk in kwestie. Ik gebruik ze niet om mij wederrechtelijk hun gezag toe te eigenen, maar om iedere vorm van gezag te ondermijnen en, zoals Montaigne het uitdrukt, ‘om het eigene beter te zeggen’. De lege leer behoeft geen autoriteit.

Werken van mij die niet op deze site zijn terug te vinden, zoals de monografie ‘Prevelen in nevelen’, zijn fictief. Werken van mij die wel op deze site zijn terug te vinden ook.

Apologie voor mijn apologie van niet-weten

Copyright

Alle teksten op deze website zijn geschreven door Hans van Dam, tenzij anders vermeld. Alle afbeeldingen op deze website, zowel de foto’s als de tekeningen, zijn gemaakt door Lucienne van Dam.1

Creative Commons-Licentie
Ons werk valt sinds 1 november 2017 onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.2

Deze licentie komt hierop neer dat je zonder toestemming vooraf alles van onze hand mag kopiëren en distribueren, ook voor commerciële toepassingen, op voorwaarde van een duidelijke bronvermelding.


  1. Met uitzondering van Gucky de muisbever op de pagina Hans van Dam, jeugdfoto’s van Hans en zijn ouders en foto’s van Ramana Maharshi, Jean Klein en Wolter Keers.
  2. Niet-weten.nl behoort daarmee tot de Vrije kennis en de Vrije Culturele Werken, net als bijvoorbeeld de Wikipedia en Wikimedia Commons.

Privacy

Wij vinden privacy belangrijk.

Deze site gebruikt geen cookies of trackers. Wij zien niets en wij registreren niets. Niet welke pagina’s je bezoekt, niet hoe vaak je er komt, niet hoeveel tijd je er doorbrengt, niet wat je zoekt, niet welke hardware of software je gebruikt, niet waar je je bevindt, niet hoe je hier gekomen bent – helemaal niets. Wie niet registreert die niet weet, en de datadieven hebben het nakijken.

Je kunt je bij ons niet registreren als gebruiker. Er zijn geen accounts en niemand kan inloggen, content toevoegen, wijzigen of verwijderen, behalve wij. De website is voor alle lezers, zonder inschrijving, verplichting of tegenprestatie, vrij toegankelijk.

Het reactieformulier dat wij gebruiken heeft geen verplichte velden, je bepaalt zelf wat je ons laat weten. Alleen je IP-adres wordt – tijdelijk – geregistreerd. Omdat we dat (nog) niet kunnen uitzetten.

Reacties zijn niet openbaar en kunnen uitsluitend door ons worden gelezen. Je gegevens worden niet doorgestuurd naar een avatardienst of antispamdienst of wat voor dienst ook. Na lezing wordt je reactie meteen in zijn geheel verwijderd, inclusief IP-adres, ook uit de ‘prullenbak’.

Correspondenties naar aanleiding van reacties worden versleuteld en over een beveiligde verbinding verzonden. Binnenkomende en uitgaande mail wordt meteen na verwerking of verzending vernietigd. Hetzelfde geldt voor het e-mailadres. Hierdoor kunnen wij je nooit op eigen initiatief benaderen.

Deze site bevat geen ingebedde content van andere sites. Er is geen enkele relatie met de sociale media. Je kunt ons niet ‘liken’ of ‘sharen’. Wel zijn er links naar andere sites, vooral Wikipedia, die er een eigen privacybeleid op nahouden.

Wij betalen de kosten voor deze site uit eigen zak. Er staan geen inkomsten tegenover. Wij hebben geen commerciële belangen en zijn van niemand afhankelijk. We doen niet aan nieuwsbrieven, mailings of advertenties. Ons boek, de Linji-lu, wordt verkocht tegen kostprijs. Je kunt de tekst ervan ook gratis lezen op deze site of gratis downloaden als e-pub of pdf. Wat jij wil.

Het dataverkeer van en naar deze site verloopt via een beveiligde verbinding en wordt gegarandeerd door een veiligheidscertificaat dat ieder kwartaal wordt vernieuwd. De site en de server waarop de site draait zijn afzonderlijk beveiligd met een firewall. URL’s onderschept door de firewall worden samen met het IP-adres van de overtreder automatisch naar het beveiligingsbedrijf gestuurd.

De site wordt dagelijks automatisch gescand op malware. Met het oog op de veiligheid gebruiken we uitsluitend de laatste updates van beproefde programma’s, en een absoluut minimum aan plugins, die actief worden ondersteund.

Als we ons privacybeleid wijzigen, maken we dat hier bekend.

Hans van Dam, 19 mei 2018

Host

Deze website wordt gehost door Webbureau Van Buuren.

Werk in uitvoering

Praktisch iedere dag van het jaar wordt er aan deze website gewerkt. De menutitels veranderen, de paginatitels veranderen, de pagina-indelingen veranderen, de dwaalgids verandert, de teksten veranderen en de plaatjes veranderen. Niet-weten.nl is al net zo’n bodemloze put als niet-weten. Niet-weten is al net zo’n bodemloze put als jij en ik.

Niet-weten is al net zo’n bodemloze put als jij en ik.