Colofon

Hans van Dam

Hans van Dam is de auteur van Niet-weten.nl, De Linji lu en De Poortloze Poort, en columnist in het Boeddhistisch Dagblad. Hij houdt van alle tradities die iets over niet-weten te melden hebben, vooral advaita, filosofie, mystiek en zen.

Zwart wit foto van Hans met een olijke spottende blik
Hans van Dam, auteur van niet-weten.nl

Meer over Hans

Lucienne van Dam

Lucienne van Dam tekent, schildert en fotografeert voor de site en illustreert de columns van Hans in het Boeddhistisch Dagblad.

Lucienne van Dam, illustrator van niet-weten.nl

Contact

Schrijf naar:

niet-weten apenstaartje protonmail punt com

Copyright

Laatst bijgewerkt op 31 oktober 2018

Alle teksten op deze website zijn geschreven door Hans van Dam, tenzij anders vermeld. Alle afbeeldingen op deze website, zowel de foto’s als de tekeningen, zijn gemaakt door Lucienne van Dam.*

Als je iets over wilt nemen, gewoon even contact opnemen.

* Met uitzondering van de foto’s van Ramana Maharshi, Jean Klein en Wolter Keers

Disclaimer

Niet-weten.nl verkondigt geen leer en is niet verbonden aan of gekant tegen welke traditie, religie, filosofie, moraal of praktijk ook.

Dialogen op niet-weten.nl zijn geïnspireerd op echte brieven en gesprekken. Om het niet-weten zo duidelijk mogelijk voor het voetlicht te brengen en herkenning te voorkomen, heb ik de originelen gestript, verknipt, vereenvoudigd, geanonimiseerd, geparafraseerd, gestroomlijnd en verdicht. Ze zijn dus niet uit het leven gegrepen, maar wel naar het leven geschreven.

Hertalingen en bewerkingen van mijn hand zoals de Linji-lu, de Daodejing in vraagvorm, Meester Tja, de Poortloze Poort en de Diamantsoetra, zijn geïnspireerd door niet-weten. Ze zijn dus niet neutraal, niet objectief en niet wetenschappelijk verantwoord, maar wel bevlogen.

Citaten op deze site zijn over het algemeen niet representatief voor de auteur of het werk in kwestie. Ik gebruik ze niet om mij wederrechtelijk hun gezag toe te eigenen, maar om iedere vorm van gezag te ondermijnen. Niet-weten behoeft geen autoriteit.

Werken van mij die niet op deze site zijn terug te vinden, zoals de monografie ‘Prevelen in nevelen’, zijn fictief. Werken van mij die wel op deze site zijn terug te vinden in zekere zin ook.

Privacy

Ons beleid

Deze site gebruikt geen cookies of trackers. Wij zien niets en wij registreren niets. Niet welke pagina’s je bezoekt, niet hoe vaak je er komt, niet hoeveel tijd je er doorbrengt, niet wat je zoekt, niet welke hardware of software je gebruikt, niet waar je je bevindt, niet hoe je hier gekomen bent – helemaal niets. Wie niet registreert die niet weet, en de datadieven hebben het nakijken.

Je kunt je bij ons niet aanmelden als gebruiker. Er zijn geen accounts en niemand kan inloggen, content toevoegen, wijzigen of verwijderen, behalve wij. De website is voor alle lezers, zonder inschrijving, verplichting of tegenprestatie, vrij toegankelijk.

Deze site bevat geen ingebedde content van andere sites. Er is geen relatie met de sociale media. Je kunt ons niet liken of sharen. Wel zijn er links naar andere sites, vooral Wikipedia, die er een eigen privacybeleid op nahouden. Hou daar rekening mee als je een uitgaande link aanklikt.

Het dataverkeer van en naar niet-weten.nl verloopt via een beveiligde verbinding en wordt gegarandeerd door een veiligheidscertificaat dat ieder kwartaal wordt vernieuwd door onze host (zie onder).

Correspondenties worden versleuteld en over een beveiligde verbinding verzonden. E-mails en e-mailadressen worden versleuteld opgeslagen op Zwitserse computers en vallen onder de Zwitserse privacywetgeving.

Wij betalen de kosten voor deze site uit eigen zak. Er staan geen inkomsten tegenover, behalve een nominale winst op ons boek, waarvan de tekst op deze site en in het Boeddhistisch Dagblad gratis te lezen is. Verder hebben wij geen commerciële belangen en zijn we van niemand afhankelijk. We doen niet aan nieuwsbrieven, mailings of advertenties. Giften zijn niet nodig, dat je deze site bezoekt is jouw cadeau aan ons.

De site wordt dagelijks automatisch gescand op malware. Met het oog op de veiligheid gebruiken we uitsluitend de laatste updates van beproefde programma’s, en een absoluut minimum aan plugins, die alle actief worden ondersteund.

De site en de server waarop de site draait zijn afzonderlijk beveiligd met een firewall. URL’s onderschept door de firewall worden samen met het IP-adres van de overtreder automatisch naar onze beveiliger gestuurd, die ermee doet wat hij nodig acht voor zover de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat toestaat.

Hans van Dam, 13 november 2018

De realiteit

Een geruststellend verhaal, al met al, vol goede bedoelingen. Maar niet het hele verhaal. Ik heb namelijk geen flauw benul wat er allemaal achter de schermen gebeurt.

Welke data worden er afgetapt door de hardwarefabrikanten, de bouwers van besturingssystemen en browsers, de telecombedrijven, de virusscanners, de adverteerders, de pluginbouwers, de open-sourceprogrammeurs, de zoekdiensten, de maildiensten, de clouddiensten, de cyberveiligheidsdiensten, de nationale en internationale veiligheidsdiensten, de cybercriminelen en alle andere partijen die hun soft-, scan- en malware hebben meedraaien op mijn computer en randapparaten, op de servers en randapparaten van mijn host en diens provider en op jouw computers en randapparaten?

Ik weet het niet.

Langs hoeveel servers worden onze data omgeleid voordat ze hun bestemming bereiken, en wat gebeurt er allemaal op en tussen die servers?

Ik weet het niet.

Organisaties moeten hun privacybeleid bekend te maken, en dat doen ze. Maar houden ze zich er ook aan?

Ik weet het niet.

Wij zijn geen organisatie en toch maken we ons privacybeleid bekend. Houden wij ons eraan?

Dat weet je niet.

Host

Deze website wordt gehost door Webbureau Van Buuren.