De lege leer, Ø

dwaalgids > weetnietkunde

Vrij als een vogel, licht als een veer, vol van de leegte – wat wil je nog meer? Dwaalteksten over de lege leer, Ø.

Witte ponskaart, met als achtergrond een blauw bewolkte lucht
De lege leer, Ø

Inhoudsopgave

De lege woordenschat, Ø

Lees deze pagina en voeg spelenderwijs de volgende termen toe aan je woordenschat: de lege leer, de lege leerling, het lege denkbeeld, het lege lied, het lege symbool, het lege paradigma, de lege stelling, het lege woord, de lege zin, het lege gebaar, de lege mens, de lege geest, het lege lichaam, het lege nest, de lege filosofie, de lege spiritualiteit, de lege gelofte, de legepriester, de lege profeet, de lege verlosser, de lege verlossing, het lege geloof, de lege wereld, het lege begrip, de lege blik, de lege canon, het lege boek, het lege pak en de lege boodschap.

Ook mooi en handig: lege mystiek, lege advaita, lege zen, de lege boeddha, de lege dharma, de lege bodhisattva, de lege leraar, het lege onderricht, de lege god, de lege heer, de lege herder, de lege waarheid, de lege werkelijkheid, het lege motto, de lege rede, de lege bede, de lege vraag, het lege antwoord, de lege weg, het lege doel en ga zo maar door. Wat wil je nog minder?

Oh, en de volle leer. Wat wil je nog meer.

Al deze woorden komen op hetzelfde neer. Ze worden ook allemaal aangeduid met hetzelfde symbool, het agnosticon, Ø. Ik kom er later op terug.

De lege leer, Ø

Monnik: Wat is een meester van het hoogste niveau?

Lung-ya: Een inbreker in een leeg huis.

(The Iron Flute, koan 28)

1. Metaforen voor niet-weten, begin er nooit aan

Het is eigenlijk te gek voor woorden om metaforen voor niet-weten te verzinnen. Niet-weten is zelf al een metafoor, en wát voor een. Een heel ongelukkige als je het mij vraagt, door een heleboel mensen letterlijk genomen, waardoor ze zich figuurlijk door mij genómen voelen zonder in de gaten te hebben dat ze zichzelf in de boot nemen.

Metaforen voor niet-weten, begin er nooit aan. Niet-weten is zelf al te gek voor woorden, en zelfs te gek voor stilte. Niet-weten is gewoon te gék.

2. Niet-weten is de lege leer

Aanhangen of afvallen, maakt niet uit

Ach, kon ik het hier maar bij laten. Maar allee: je hebt nou eenmaal een spiegel nodig om de bril op je neus te kunnen zien. Ik bedoel, je hebt nou eenmaal een bril nodig om de spiegel voor je neus te kunnen zien. Ik bedoel, je hebt nou eenmaal een neus onder je bril nodig om in de spiegel te kunnen zien. Ik bedoel, het is maar net hoe je het bekijkt. Vandaar dat ik hier zonder verdere plichtplegingen durf te stellen: niet-weten is een lege leer aanhangen.

Een lege leer is een leer zonder leerstellingen. Natuurlijk kan er maar één lege leer zijn. Waarin zou de ene lege leer van de andere moeten verschillen? Daarom kunnen we hem net zo goed dé lege leer noemen. Vandaar dat ik hier zonder verdere plichtplegingen durf te stellen: niet-weten is de lege leer aanhangen.

Omdat de lege leer geen leerstellingen bevat, kan je hem niet verifiëren of falsifiëren, niet bewijzen of ontkrachten, niet aanvallen of verdedigen, niet bevestigen of ontkennen, niet onthouden of vergeten, niet aanhangen of afwijzen. Niet aanhangen: ik kijk er ook van op. Vandaar dat ik hier zonder verdere plichtplegingen durf te stellen: niet-weten is de lege leer.

In plaats van de lege leer kan je ook spreken van de weetnietleer, de nulleer, de niet-leer, de onleer, de non-leer of de afleer. Mij maakt het niet uit: het gaat toch nergens over.

3. Wat heb je aan de lege leer?

Zelfs niet niets

De lege leer die ik verkondig heeft geen doel en geen inhoud. Hij stuurt je nergens heen, behalve misschien het bos in. Maar niet met opzet, want de lege leer heeft geen opzet. Hij biedt geen enkel houvast, tenzij je het ontbreken van houvast als houvast wil zien, maar daarmee begeef je je alweer buiten het domein van de lege leer.

Sowieso kan niemand binnen het domein van de lege leer blijven want de lege leer heeft geen domein. Jij wel? Dan ben je niet één met de lege leer. Dan ben je geen lege leerling.

De lege leer is wetenschappelijk steriel en filosofisch onvruchtbaar. Hij is niet religieus, niet antireligieus en niet areligieus. Hij legt niets uit en is voor geen enkele uitleg vatbaar.

4. Een imaginair begrip

Het moet niet gekker worden

Bij gebrek aan inhoud is de lege leer onvoorstelbaar. Je kan hem vergelijken met de lege verzameling in de wiskunde, de punt in de meetkunde, het getal nul of de wortel van -1 in de getallenleer, het nulde element van het periodieke systeem, de ether in de natuurkunde, het Ding an sich* in de metafysica, de witte vlek op de aardrijkskundige kaart, het neutrale land in oorlogstijd, de missing link in de biologie, het zwarte gat in de sterrenkunde, de stilte die geluid mogelijk maakt.

Meer dan beeldspraak is dit alles niet. Beeldspraak voor beeldspraak voor beeldspraak. Het moet niet gekker woorden.

5. De lege leer zwijgt in alle talen, ook over zichzelf

Laat ik daar maar een voorbeeld aan nemen

Mannetje op een ladder bij een enorm schoolbord op een ezel, terwijl hij de tekst 'lege leer' wist
De lege leer is een gat in het weten

Eigenlijk is een leer zonder leerstellingen sowieso geen leer maar een gat in het weten. Of moet ik zeggen, de achtergrond waartegen het weten figureert. Of moet ik zeggen, de ongrond waarop het weten (niet) rust. Ja, ik kan wel zoveel zeggen, maar de lege leer zwijgt in alle talen. Ook over zichzelf.

Laat ik daar maar een voorbeeld aan nemen.

Het lege denkbeeld, Ø

1. Een zeldzaam geluk

Niet-weten vindt zelden bijval. Het woord niet en waar het voor staat niet. Wie wil er nou niet-weten? Wie wil er nou met lege handen staan? Laat staan met een leeg hoofd?

Het gros van de mensen kent het begrip niet eens, of gebruikt het als synoniem voor onwetendheid of struisvogelpolitiek – zaken om te ontkennen of, na een borreltje of twee, te bekennen; niet om te erkennen, laat staan om te verkennen.

Op een verjaardag hoef je echt niet met niet-weten aan te komen en ook bij een sollicitatie zou ik er uit mezelf niet over beginnen. Maar ik heb het getroffen. Lief en ik zijn zielsverwanten, of moet ik zeggen lotgenoten, partners in crime, hoe dan ook, dummy’s van jewelste.

Eindeloos verwonderen we ons over dit onbegrijpelijke bestaan. We bekijken het van alle kanten, maar wat nou de goede is? Beiden hebben we het gevoel dat we maar wat doen – en dat dat eigenlijk heerlijk is. Samen halen we onze schouders op. Samen dansen we de tja-tja-tja.

Dat is een zeldzaam geluk; anderen mogen al blij zijn als ze eens een keertje eerlijk met zichzelf over hun niet-weten kunnen kletsen. En als niet-weten ons eens te minnetjes klinkt, noemen we het gewoon agnose.

2. Agnose is geen wijsheid, openheid, liefde of mededogen

Anders ben je geen beeldenstormer, maar een beeldentuinier

 Zes matroeshka's steeds kleiner wordend, met een glimlachende boeddha afbeelding, en 'e'en omgevallen bovenkant
Een matroesjka van ondersteunende denkbeelden

Apologeten brengen niet-weten graag in verband met wijsheid1, openheid2, liefde3 en mededogen4. Wie dat letterlijk neemt, zadelt zichzelf onvermijdelijk op met een matroesjka van ondersteunende denkbeelden: zelfbeelden, mensbeelden, wereldbeelden, ideaalbeelden, godsbeelden, boeddhabeelden, heiligenbeelden enzovoort.

Zo zijn daar ineens de denkbeelden, want dat zijn het, van wijsheid en dwaasheid, die diametraal tegenover elkaar staan; van openheid versus geslotenheid, van liefde versus haat, van mededogen versus onverschilligheid of wreedheid.

Ineens zijn er de ideaalbeelden van de wijze mens, de open mens, de liefdevolle mens, de mededogende mens en de schrikbeelden van de dwaze mens, de gesloten mens, de haatdragende mens en de onverschillige of meedogenloze mens.

Ineens is daar het denkbeeld van de redelijke mens die te allen tijde over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om voornoemde onderscheidingen te maken en over voldoende vrije wil om hem in staat te stellen voor wijsheid en tegen dwaasheid te kiezen, voor openheid en tegen geslotenheid, voor liefde en tegen haat, voor mededogen en tegen onverschilligheid.

Ineens is daar het denkbeeld van een spirituele of religieuze weg die tot wijsheid enzovoort leidt en een andere, wereldse, verderfelijke, die tot dwaasheid enzovoort leidt.

Ineens zijn daar de denkbeelden van goed en slecht, juist en onjuist, hoog en laag, heilig en aards, goddelijk en duivels, rechtvaardig en onrechtvaardig, toerekeningsvatbaar en ontoerekeningsvatbaar, altruïstisch en egocentrisch en ga zo maar door.

Als Trojaanse paarden dringen de denkbeelden je geest binnen, en zie er dan maar weer van af te komen. Voor je met je ogen hebt kunnen knipperen is je lege leer geen lege leer meer maar een beeldentuin. Jijzelf bent geen lege leerling meer, maar een beeldentuinier. Nietweten is betweten geworden, beeldenstorm beeldenverering.

Waarmee niet gezegd is dat we er geen mensbeelden, wereldbeelden, ideaalbeelden enzovoort op na mogen houden, als dat überhaupt al zou kunnen, of dat we de denkbeeldenstormer op een sokkel zouden moeten hijsen. Ook dat zijn maar denkbeelden waarover de lege leer zich niet uitspreekt.

En de lege leer zelf? Is ook maar een denkbeeld. Laat het maar geen denk-beeld worden, anders zit je daar weer in vast.

 1. De ‘wijsheid zonder wijsheid’ of de ‘wijsheid voorbij alle wijsheid’.
 2. Zie Jan Oegema in De stille stem en Edel Maex in Iedereen weet.
 3. Bijvoorbeeld door de non-dualisten Wolter Keers, Jan van Delden en Jean Klein.
 4. Zie de drie intenties van de Zen Peacemakers.

3. Agnose is een diep doorleefd onvermogen

en noopt tot bescheidenheid

Ergens snap ik het wel, die associatie van niet-weten met wijsheid, openheid, liefde, mededogen, zachtmoedigheid, nederigheid, vriendelijkheid, tolerantie, vrijheid, onthechting en noem het allemaal maar op.

Wie niet weet, is geneigd zijn oordeel op te schorten, zichzelf en zijn gedachten met een korreltje zout te nemen, minder in zijn gelijk / op zijn strepen te gaan staan, beter naar anderen te luisteren, verder dóór te vragen ongeacht de consequenties; onder ogen te zien, toe te geven, over te geven, los te laten.

Maar wat op het eerste gezicht wijsheid enzovoort lijkt, is in werkelijkheid een teken – aan de wand zo je wilt – van een diep doorleefd onvermogen. Gevolg in plaats van oorzaak.

Van spirituele en morele superioriteit of zelfs maar inferioriteit is bij een radicaal niet-weten geen sprake. Integendeel, agnose noopt alleen maar tot bescheidenheid, en het is uit bescheidenheid dat de weetniet plaats maakt voor wat ís. Erkent wat is. Wat het ook is.

Ach, was het maar zo eenvoudig. Vaak zat maak ik helemaal geen plaats voor wat is, als ik er al niet faliekant overheen kijk. Ook dat is wat er is, of ik nou wil of niet.

Erken ik dan tenminste mijn eigen kleingeestigheid? Hm.

Erken ik dan tenminste mijn onvermogen om mijn kleingeestigheid te erkennen? Eh…

Hoe bekrompener ik blijk, hoe bescheidener ik word, hoe meer ruimte ik voel voor kleingeestigen zoals ik. Maar om dat nou openheid te noemen?

4. Wie niet weet is eerder kind dan sint

Schijngestalten van de maan

Wie niet weet is eerder kind dan sint. Hij heeft nog steeds grenzen, psychische, sociale en morele, rare en rationele, of die grenzen hebben hem of haar, zeg jij het maar.

Wijsheid, openheid, liefde, mededogen, zachtmoedigheid, nederigheid, vriendelijkheid, tolerantie, vrijheid, onthechting? Schijngestalten van de maan. In verband met niet-weten weiger ik die woorden te gebruiken, want ze slaan allemaal de plank mis, en voor je het weet sla je jezelf op de borst.

Doe ik trouwens toch wel. O, wat vind ik mezelf soms geweldig – voor de duur van die gedachte. Ook dat is wat er is. Even later schaam ik me dan weer – voor de duur van die gedachte. Ook dat is wat er is. Even later schaam ik me misschien weer voor mijn schaamte – voor de duur van die gedachte. Ook dat is wat er is.

5. Niet-weten als leeg denkbeeld

En nóg een metafoor

Eufemismen, aforismen, weg ermee. Niet-weten is een leeg denkbeeld. Zeg maar gerust hét lege denkbeeld, want waarin zou het ene lege denkbeeld van het andere moeten verschillen? Als een Trojaans paard dringt het je geest binnen en neemt hem in bezit. Zonder enige ruimte in te nemen.

Dan ben je vol van de leegte.

Dan is de leegte vol van jou.

Het lege lied, Ø

Slaapt gij nog?

Je hoort het niet
en leert het nooit
Zo zingt het rond –
Het lege lied

Je hoort het niet
Je hoort het niet
Je hoort het niet
Je hoort me wel

Al leer ik niets
En niemand iets
Ik kwinkeleer
De lege leer

Je weet maar nooit
Je weet maar nooit
Je weet maar nooit
En ook niet niet

Ze is mijn hoer
Mijn oudste zeer
Mijn dolle roer
Mijn diepste meer

Je hebt haar nooit
Je hebt haar nooit
Je hebt haar nooit
En nergens niet

Je hoort me niet
Je leert het nooit
Ik zing berooid
Mijn lege lied

Of zingt het mij
Ik weet het niet
Ik weet het niet
Ik weet het niet

Al leer ik niets
En niemand iets
Ik kwinkeleer
Het hoogste lied

Je weet maar nooit
Je weet maar nooit
Je weet maar nooit
Wel heb ik ooit

Je kwinkeleert
Het lege lied
Maar leert het niet
En hoort het nooit

Wie kent het niet
Wie kent het niet
Wie kent het niet –
Het lege woord?

Je leert het nooit
En hoort het niet
Zo zingt het rond –
Het lege lied

Bis

Notenschrift met rusttekens, melodie van Vader Jacob
Het lege lied

Het lege symbool, Ø

1. Een weetnietsymbool

Stel, je zoekt een kant-en-klaar symbool voor de lege leer of voor de lege leerling of voor het lege denkbeeld of voor niet-weten of hoe je het maar noemen wilt. Wat kies je dan? Het vraagteken ?, een paar vraagtekens ¿?, een paar lege haakjes (), {}, [] of <>, een paar lege aanhalingstekens ‘’ of “”, het beletselteken …, het ongeveerteken ±, het oneindigheidsteken ∞, het ontkenningsteken, de dubbelpijl ↔, het hartje ♥ of de schoppen ♠ misschien?

Ik heb er jaren over nagedacht en uiteindelijk gekozen voor of me neergelegd bij het teken Ø, een doorgestreepte cirkel (of ellips of O of o of 0). Maar waarom juist dit symbool?

Twee mannetjes praten verbaasd, de een zegt eh, en de ander het symbool van de leegte
Praten over de lege leer

2. Van eh tot agnosticon

Klankverwantschap en betekenisverwantschap

In het Deens, Faeröers en Noors en in het fonetisch alfabet staat de letter Ø voor de klank [œː], als in ‘deur’. Onze taal heeft zelfs een woord dat uit niets dan deze klank bestaat. Ik bedoel natuurlijk het tussenwerpsel ‘eh’, vormvariant ‘uh’, onwillekeurig het meest gesproken woord van onze nederige landstaal en van heel wat andere talen, en toch zo jammerlijk ondergewaardeerd.

Laten we Ø daarom het eh-teken of het eh-symbool of kortweg (de) eh noemen. En als je de eh wilt omschrijven, het lege symbool of het weetnietsymbool. En op zon- en feestdagen het agnosticon, afgeleid van agnose (Grieks: a-, niet + gnosis, kennis), een ander woord voor niet-weten. Want je kan niet altijd doen of je dom bent.

In de omgangstaal vult het tussenwerpsel ‘eh’ de stilte tussen twee woorden op. In mijn beleving bootst het een kreun na en behoort het daarom tot de onomatopeeën. Als eindwerpsel ontledigt het de voorafgaande zin van betekenis. Alsof je je schouders ophaalt.

‘Eh’ zeggen is niets zeggen. In de context van niet-weten is dit niets zeggen echter veelzeggend. Het is een spiritueel niet-zeggen, een stilte in woorden. Vandaar dat dit tweeletterige onwoord in mijn dwaalteksten samen met het ‘tja’ een glansrol vervult als de kortst mogelijke gesproken uitdrukking van agnose, zwijgen daargelaten.

Dat de Ø internationaal uitgesproken wordt als ‘eh’ is op zich al reden genoeg om juist dit teken als symbool voor de lege leer te gebruiken, maar het wordt nog mooier. In de wiskunde staat Ø voor de lege verzameling, ook wel aangeduid als {}, en voor de onmogelijke oplossingsverzameling. Buiten de wiskunde staat Ø voor ‘niets’. Drie uitmuntende metaforen voor de lege leer – gratis en, eh, voor niets.

3. Een enso met een streep erdoor

Inrijden verboden

In plaats van de Ø (eh) kan je ook gewoon de 0 (nul), de hoofdletter O, de kleine letter o of een willekeurige cirkel zonder schuine streep gebruiken als symbool voor de lege leer. Leeg is leeg, wat maakt het uit?

Zwart enso teken, met penseel
De enso (円相, ensō, ensoo, Japans voor ‘cirkel’)

In zen kennen we de enso (円相, ensō, ensoo, Japans voor ‘cirkel’): een open of gesloten cirkel getrokken ‘met een lege geest die het calligraferen aan het lichaam overlaat’.

De enso staat traditioneel voor leegte, verlichting, het absolute, het ene, de kosmos, het zelf en dergelijke; de onderbreking in de cirkelomtrek staat voor openheid of beweging.

Hoewel de lege leer zich per definitie nergens over uitspreekt, dus ook niet over verlichting, het absolute, het ene, de kosmos, het zelf en dergelijke, is het vanwege de vorm en de leegte van de enso, in concreto de cirkelomtrek en het gat, niet vergezocht de enso in te lijven bij de symbolen van de lege leer.

Nog beter: een enso met een streep erdoor.

Enso teken met een schuine streep erdoor
Een eh is een enso met een streep erdoor

Een soort inrij-verbod. De diagonaal geeft aan dat je de poortloze poort alleen door mag als je bereid bent alle praatjes, over zen, verlichting, de leegte, de non-dualiteit, de boeddhanatuur, niet-weten, de lege leer, poortloze poorten, inrij-verboden en wat dan ook, achter je te laten. Telkens weer.

4. Het agnosticon als universeel symbool

Kan het eenvoudiger?

Zo hebben we ineens heel wat tekens voor de lege leer tot onze beschikking, allemaal gebaseerd op de cirkel.

Omgekeerd kunnen we deze groep van vormverwante tekens niet alleen symbool laten staan voor de lege leer, maar voor alle betekenisverwante begrippen die op deze pagina aan de orde komen. Want 0 = 0, Ø = Ø, eh = eh, tja = tja, leeg is leeg – hoe je het ook noemt.

Voorbeelden van lege begrippen die met het weetnietsymbool Ø aangeduid kunnen worden: de lege leerling, Ø, het lege denkbeeld, Ø, de lege stelling, Ø, het lege woord, Ø, de lege zin, Ø, het lege gebaar, Ø, de lege mens, Ø, de lege geest, Ø, het lege lichaam, Ø, het lege nest, Ø, de lege filosofie, Ø, de lege spiritualiteit, Ø, de lege gelofte, Ø, de lege profeet, Ø, de lege verlosser, Ø, de lege verlossing, Ø, het lege geloof, Ø, de lege wereld, Ø, de lege werkelijkheid, Ø, de lege waarheid, Ø, de lege bede, Ø, de lege rede, Ø, het lege begrip, Ø, de lege blik, Ø, het lege boek, Ø, de lege boodschap, Ø, de lege canon, Ø, lege mystiek, Ø, lege advaita, Ø, lege zen, Ø, enzovoort, enzovoort, en niet te vergeten de volle leer, Ø. Lege begrippen die allemaal op hetzelfde neerkomen. Waarop dan wel? Eh…

Ook ‘niet-weten’ kunnen we aanduiden met het weetnietsymbool Ø, evenals de andere wegwerptermen die samen het lege paradigma, Ø vormen, waaronder weteloosheid, Ø, verduistering, Ø, mindlessness, Ø, de dwaalweg, Ø, agnose, Ø, filasofie, Ø, adoxie, Ø, Groot Wantrouwen, Ø, Groot Uitzicht, Ø, Groot Doorzicht, Ø, Groot Ongeloof, Ø, Groot Voorbehoud, Ø, een Groot Schouderophalen, Ø, het Grote Tja Ø, en niet te vergeten de eretitels voor het legioen der duisterlingen, zoals agnost, Ø, dwaalgast, Ø, dwaalgeest, Ø, dwaalgids, Ø, dwaallicht, Ø, weetniet, Ø, nitwit, Ø, dummy, Ø, dwijze, Ø, dwijsgeer, Ø, en dwijsneus, Ø.

Nou, kan het eenvoudiger?

5. Vormen van leegte en hun equivalentie

Het gat zonder grenzen waarin ik mijn spel zonder grenzen speel.

Alle onbegrippen verwijzen voor mij naar hetzelfde. Mooi gezegd: alle vormen van leegte zijn equivalent. De leegte van de lege geest is niet anders dan de leegte van de lege leer, de leegte van de lege waarheid, de leegte van de lege god, de leegte van lege mystiek, de leegte van lege zen, de leegte van de lege rede, de leegte van de lege zede en de leegte van de lege zede:

Ø(rede) ≡ Ø(zede) ≡ Ø(bede) ≡ Ø(zen) ≡ Ø(mystiek) ≡ Ø(geest) … ≡ Ø(leer).

Met ‘leegte’ bedoel ik natuurlijk niet een hoger wezen of een diepere werkelijkheid of een achterliggend principe of een andere hypostase, want dat zou alleen in naam een leegte zijn.

Evenmin wil ik beweren dat er geen hoger wezen of diepere werkelijkheid of achterliggend principe zou zijn, of dat we dat niet kunnen weten of wat dan ook.

Ik bedoel alleen maar dat ik er niks, nada, niemendal over te melden heb. De lege symbolen, Ø staan voor de gaten in mijn weten, die behalve hun naam in niets van elkaar verschillen. Begrippen zijn onbegrippen gebleken, de een na de ander, en samen vormen ze één gapend gat. Het gat zonder grenzen waarin ik mijn spel zonder grenzen speel.

Zen heeft zijn ensoo, de vrijmetselarij heeft zijn passer en winkelhaak, het jodendom heeft zijn menora (zevenarmige kandelaar) en zijn davidster, het christendom heeft zijn crucifix. En nu heeft niet-weten zijn agnosticon, Ø.

O jee.

6. Van woordwielen en wielwoorden

Het denken doorzien door het denken doorzien door het denken…

Hoewel agnose zich principieel niet onder woorden laat brengen, en ook niet zónder woorden, kom je een heel eind met behulp van zogenaamde wielwoorden: zinnen in cirkelvorm waardoor het laatste woord aansluit op het eerste en je almaar rond kan lezen, één keer, twee keer, drie keer, zo vaak je wil.

Voorbeelden van wielwoorden zijn ‘niet geloven in’, ‘het denken doorzien door’, ‘het denken doorziet’ en ‘niet weten van’.

Niet weten in cirkel geschreven
Woordwiel ‘niet weten van’

Door een slinger aan het woordwiel ‘niet weten van’ te geven, ontstaan de volgende zinnen (haakjes toegevoegd voor de leesbaarheid):

 1. niet weten
 2. niet weten van niet weten
 3. niet weten van (niet weten van niet weten)
 4. niet weten van (niet weten van (niet weten van niet weten))
 5. niet weten van (niet weten van( niet weten van (niet weten van niet weten)))

Iedere zin gaat een stapje verder, maar de limiet, Ø (eh, niet-weten, de lege leer…) blijft buiten bereik. Al lees je rondjes tot je een ons weegt, gewichtloos word je nooit.

Ruimte met een eh teken gevormd van sterren, klein naakt mannetje met ruimtehelm kijkt er naar met opgetrokken schouders
Het sterrenbeeld Eh

7. De macht van niet-weten

is de onmacht van het weten

Elders op deze site gebruik ik in plaats van de Ø ook weleens het vraagteken ? of de vraagtekenexpressie ??, lees ‘vraagteken kwadraat’ of niet-wetenniet-weten of ‘niet-weten tot de macht niet-weten’ of ‘de macht van niet-weten’ in de betekenis van ‘zelfs niet weten van niet-weten’ (wat weer overeenkomt met de tweede zin van het zinnenwiel ‘niet weten van’, namelijk ‘niet weten van niet weten’).

In plaats van het ontkenningsteken kan je ook het eh-teken gebruiken.
?? wordt dan ØØ, lees ‘eh tot de macht eh’ of eheh of eh2, of (voor boeddhisten) sunyata-sunyata of sunyatasunyata of de leegte van de leegte of leegteleegte ensovoort, of (voor non-dualisten) maya-maya of mayamaya of de illusie van de illusie.

Hè hè. Het ziet er eng uit met al die formules, vindt een lezer. Kan best wezen, maar het is een wiskunde van niks. Om niet te zeggen dé wiskunde van niks, Ø. Lege wiskunde. Wis-kunde.

Collage van drie eh-tekens, een mannetje met een eh-mond, een eh-hoofd, en een mannetje achter een kruiwagen met een eh-wiel, alom verbazing
Een wiskunde van niks, Ø

8. Gød, Bøeddha en de Daø

In plaats van het agnosticon, Ø, achter een term te zetten, kunnen we het er ook in opnemen, op voorwaarde dat die term de letter o bevat. Zo ontledigen we de woorden en maken er in dezelfde beweging lege symbolen van. Weetnietsymbolen.

Je kunt dit met de kleine eh, ø, doen of met de grote, net wat je mooi vindt.

De god van niet-weten, de lege god, Ø, het lege object van de lege mystiek, wordt dan simpelweg gød of gØd.

De filosofie van niet-weten, de lege filosofie, Ø, wordt dan filøsøfie of filØsØfie. Iemand die lege filosofie, Ø, beoefent, een lege filosoof, Ø, wordt een filøsøøf of een filØsØØf.

De dao van niet-weten, de lege dao, Ø, wordt de daø of de daØ. Daoïsme gebaseerd op de daø wordt daøisme of daØïsme, iemand die het daøisme aanhangt een daøïst of een daØïst.

Het enige waar de weetniet in gelooft, het lege geloof, Ø, wordt dan het geløøf of het gelØØf, en hijzelf een geløvige of een gelØvige.

Het lege boeddhisme, Ø, (waarin anatman en sunyata centraal staan en de Boeddha wordt gedood) wordt dan het bøeddhisme of het bØeddhisme, een lege (of dode) boeddha een bøeddha of bØeddha, een lege (of dode) bodhisattva een bødhisattva of bØdhisattva.

De enige gelofte die de weetniet aflegt, de lege gelofte, Ø, wordt dan de geløfte of de gelØfte.

De enige boodschap in niet-weten, de lege boodschap, Ø, wordt de bøødschap of de bØØdschap. Degene die de bøødschap brengt heet een bøødschapper of een bØØdschapper.

Iemand die getuigt van de lege boodschap, een lege profeet, wordt dan een prøfeet of een prØfeet.

Iemand die nergens van verlost (want verlossen behoort nog tot het weten), een lege verlosser, wordt dan een verløsser of een verlØsser. De verlossing in niet-weten, de lege verlossing, wordt dan de verløssing of de verlØssing.

Het enige woord in niet-weten, het lege woord, Ø, wordt dan het wøørd of het wØØrd. Degene die het lege woord voert, het wøørd, wordt een wøørdvøerder (wØØrdvøerder) of een wøørdenaar (wØØrdenaar).

Iemand die niet meer weet heet een dømmy of een dØmmy. Dit in tegenstelling tot de reguliere dummy, die nog niet weet.

En vøør je het weet klink je vøør Høllanders als een kakker en voor Denen als een gek.

9. Hoe maak je een ø op een toetsenbord?

Op het in Nederland veelgebruikte Amerikaans-internationale toetsenbord, maak je de grote eh, Ø, met de toetscombinatie SHIFT + ALT GR + de letter l. Zonder shift krijg je de kleine eh, ø. Probeer maar eens.

Op Apple-computers gebruik je de toetscombinaties SHIFT + OPTION + o respectievelijk OPTION + o.

En anders wordt het knippen-en-plakken.

De lege stelling, Ø

Gimmicks van de lege leerling

De lege leer bevat maar één stelling: geen stelling. Een ander woord voor geen stelling is een lege stelling.

Natuurlijk kan er maar één lege stelling zijn. Waarin zou de ene lege stelling van de andere moeten verschillen? Daarom kunnen we hem net zo goed dé lege stelling of de stelling zonder stelling of de non-stelling of de onstelling noemen. Familiewapen Ø, roepnaam ‘Eh’.

naakt mannetje met aanwijsstok, omgeven door wiskundige lijnen en formules
Grafische weergave van de lege stelling

Om het idee van de lege stelling concreet te maken kan je denken aan een stellig stilzwijgen, of aan een ontstellend spreken, door middel van loze uitspraken die niets beweren en niets voorschrijven of door middel van een reeks van tegenstrijdige uitspraken die gezamenlijk niets gezegd laten.

Net als de lege leer heeft de lege stelling geen vorm en geen inhoud. Ik bedoel, geen vorm en geen leegte. Leer mij de zenboeddhist kennen.

Sterker nog, er is geen lege stelling. Er is ook geen lege lering. Het zijn allebei maar gimmicks van de lege leerling. Net zoals de lege leerling zelf. Zoals nul de gimmick is van de rekenaar. Zoals papier de gimmick is van de tekenaar.

Het stelt niets voor en toch, of juist daardoor, kan hij absoluut niet zonder.
Kan ik absoluut niet zonder.
Laat staan relatief.
Wat donder.

Het lege woord, Ø

Hèhè, haha, hoho

‘Niet-weten is niet het laatste woord’, klinkt het door de eeuwen heen vanuit verscheidene tradities die zich met de grenzen van de kennis hebben beziggehouden. Wat is het laatste woord dan wel?

Volgens sommige non-dualisten verschijnt niet-weten in het ideële niets dat Bewustzijn heet.

Volgens sommige boeddhisten verschijnt niet-weten in het goddeloze niets dat de Boeddhanatuur of het Ware Zelf heet.

Volgens sommige mystici verschijnt niet-weten in het religieuze niets dat God heet of geen naam mag hebben.

De lege leer verzet zich niet tegen deze of andere vormen van fundamentalistisch denken, anders zou de lege leer niet leeg zijn maar een vorm van fundamentalistisch denken.

Onder fundamentalistisch denken versta ik hier een denken dat uitgaat van een of ander absoluut, onwrikbaar geacht fundament dat absolute, onwrikbare oordelen mogelijk maakt – een laatste woord, bij voorkør geschreven met een hoofdletter, zoals Bewustzijn, Boeddhanatuur of God.

Het laatste woord van de lege leerling is altijd het lege woord of het woord zonder woord of het woordloze woord of het onwoord of het non-woord. * Wat hij verder ook zegt, wat zijn verstand hem ook influistert, wat zijn stream of consciousness hem ook voortovert, al was het precies deze zin – zijn laatste woord is altijd ‘eh’.

Het enige fundamentele en absolute aan de lege leer is zijn leegte. De lege leer stelt pertinent niets. Ook niet dat er niets te stellen valt of dat er niets gesteld mag worden of dat we daar (n)iets over te zeggen hebben. Agnose is radicaal ont-stellend. Het dwijze denken vertoont een ontstellend gebrek aan stelligheid.

Dat gaat ver hoor, onvoorstelbaar ver – tot het je zelf overkomt. Vanaf dat moment is juist je vroegere stelligheid onvoorstelbaar. Dat onbegrensde geloof in je eigen gedachten. Niet te geloven!

‘Vanaf dat moment is juist je vroegere stelligheid onvoorstelbaar’ – zal best.

‘Dat onbegrensde geloof in je eigen gedachten’ – nee, deze dan.
‘Niet te geloven!’ – dit ook niet.
Niet-weten? Ken ik niet.
De lege leer? Uitgepoetst.
Geen Ø meer te zien, geen eh meer te horen.
Schoon is mijn lei, zelfs van leegte ontledigd.

Een zucht van verlichting: Hèhè.
Een bevrijd(end)e lach: Haha.
En daar is de volgende gedachte alweer: Hoho.

* Er zijn heel wat lege woorden (‘eh’, ‘tja’, ‘hm’, ‘o’, ‘goh’, ‘och’, ‘ach’), lege zinnen (‘geen idee’, ‘zou het’, ‘wie weet’, ‘zeg jij het maar’, ‘wie zal het zeggen’, ‘laat maar’) en lege gebaren (je schouders ophalen, je handpalmen laten zien, je wenkbrauwen optrekken, je onderlip naar voren steken, je hoofd schudden, een pirouetje draaien, een boer of een wind laten, glimlachen, knipogen). Toch verschillen ze als uitdrukking van agnose alleen qua vorm, niet qua leegte. We kunnen daarom net zo goed spreken over hét lege woord, dé lege zin en hét lege gebaar en ze alle zonder onderscheid aanduiden met het agnosticon: het universele lege symbool Ø (‘eh’).

De lege mens, Ø

Ben jij zo’n mens? De lege mens niet.

Wie is het die zowel zijn identiteit als het kwijtraken daarvan aan de lege leer is kwijtgeraakt? Inderdaad: de lege mens of de mensloze mens.

Hij beeldt zich niet in dat hij iemand is.
Hij beeldt zich niet in dat hij niemand is.
Hij beeldt zich niet in dat hij iemand en niemand is.
Hij beeldt zich niet in dat hij iemand noch niemand is.
Hij beeldt zich niet in dat hij iedereen is.
Hij beeldt zich niet in dat hij alles is.
Hij beeldt zich niet in dat hij niets is.
Hij beeldt zich niet in dat hij alles en niets is.
Hij beeldt zich niet in dat hij alles noch niets is.
Hij beeldt zich niet in dat hij de eerste oorzaak is.
Hij beeldt zich niet in dat hij de laatste grond is.
Hij beeldt zich niet in dat hij essentie is.
Hij beeldt zich niet in dat hij bewustzijn is.
Hij beeldt zich niet in dat hij de getuige is.
Hij beeldt zich niet in dat hij alles weet.
Hij beeldt zich niet in dat hij iets weet.
Hij beeldt zich niet in dat hij niets weet.
Hij beeldt zich niet in dat alles inbeelding is.
Hij beeldt zich niet in dat hij niets inbeelding.
Hij beeldt zich niet in dat hij de lege mens is.

Hij beeldt zich zelfs niet in dat hij zowel zijn identiteit als het kwijtraken daarvan aan de lege leer is kwijtgeraakt.

Ken jij zo’n mens? Ben jij zo’n mens?

De lege mens niet.

Naakt mannetje zittend op de grond, die zichzelf tekent en uitgumt
Wie is het die zowel zijn identiteit als het kwijtraken daarvan aan de lege leer is kwijtgeraakt?

De lege geest, Ø

Een merkwaardige vluchtigheid

De lege geest of de weetnietgeest is geen geest zonder gedachten (meningen, oordelen, filosofieën), maar de geest waarin gedachten niet blijven hangen. Ze komen en gaan. Dat geldt ook voor de gedachte dat gedachten in een lege geest niet blijven hangen maar komen en gaan.

Het is niet zozeer dat de lege geest zijn gedachten loslaat als wel dat ze hem ongeloofwaardig voorkomen. Ze overtuigen niet en ze beklijven niet. Dat geldt ook voor de gedachte dat de lege geest zijn gedachten niet zozeer loslaat als wel dat ze hem ongeloofwaardig voorkomen en daardoor niet overtuigen of beklijven.

Daar al zijn gedachten slechts op doorreis zijn, krijgt het denken van de lege geest een merkwaardige vluchtigheid die makkelijk voor lichtzinnigheid of oppervlakkigheid wordt aangezien. Maar wat betekent vluchtigheid nog bij ontstentenis van bestendigheid, zo die inderdaad ontbreekt?

Drie hoofden van opzij, met een gat waar de hersenen zitten, een leeg gat, een met een kiempje dat water krijgt en een met een grote gele bloem eruit
Lente in de lege geest

Het lege lichaam, Ø

Vlees noch vis

Ik zie het lichaam…

Ik zie het lichaam niet…

Ik zie het lichaam…

 • Ik zie het lichaam niet als bestaand en niet als onbestaand.
 • Niet als beschrijfbaar en niet als onbeschrijflijk.
 • Niet als bewoond en niet als onbewoond.
 • Niet als bezield en niet als onbezield.
 • Niet als objectief en niet als subjectief.
 • Niet als inwendig en niet als uitwendig.
 • Niet als hier en niet als daar.
 • Niet als persoonlijk en niet als onpersoonlijk.
 • Niet als middel en niet als doel.
 • Niet als mijn en niet als dijn.
 • Niet als privé en niet als openbaar.
 • Niet als vrijheid en niet als gevangenis.
 • Niet als zegen en niet als vloek.
 • Niet als reëel en niet als illusoir.
 • Niet als materieel en niet als ideëel.
 • Niet als ziek en niet als gezond.
 • Niet als substantieel en niet als etherisch.
 • Niet als aards en niet als goddelijk.
 • Niet als wezenlijk en niet als accidenteel.
 • Niet als begrensd en niet als onbegrensd.
 • Niet als duaal en niet als non-duaal.
 • Niet als geboren en niet als ongeboren.
 • Niet als sterfelijk en niet als onsterfelijk.
 • Niet als vlees en niet als vis.

Ik zie het lichaam niet…

Ik zie het lichaam….

Ik zie het lichaam niet niet zozeer als onbemand als wel onbestemd. Leeg van intrinsieke betekenis. Leeg zelfs van betekenisleegte en onbestemdheid.

Mijn lichaam is een leeg lichaam – ik ben niet in staat het mij toe te eigenen, niet in staat het af te stoten, niet in staat erin op te gaan, niet in staat ervandaan te gaan, niet in staat er een beeld van te vormen, niet in staat mijn lichaamsbeeld af te breken.

Niet in staat, maar in alle staten – verenigd onverenigd.

Ik zie het lichaam… ik zie het lichaam niet…

Het lege nest, Ø

Of is dat ook verbeelding

Waar verblijft de lege mens? In het lege nest.

De leegte daarvan wordt niet aangetast door de aanwezigheid daarin van de lege mens, wiens geest immers een lege geest is en wiens lichaam een leeg lichaam en wiens leer een lege leer, zodat zijn aanwezigheid in elk geval overdrachtelijk omschreven kan worden als een totale absence.

Wie nestelt in het lege nest komt nooit vast te zitten, zelfs niet in loslaten, zelfs niet in het idee of de waan of de werkelijkheid van het lege nest. Evenmin raakt hij erin verdwaald want dat was hij allang. De weg naar het lege nest kwijtraken kan hij ook niet want er is geen weg, er was geen weg, er kan nooit een weg geweest zijn, anders had hij die heus wel weten te vermijden.

Leeg nest op ooievaarspoten, met het hoofd van de ooievaar op de grond, gericht op het nest
Het lege nest

Bevindt de weg naar het lege nest zich soms in het lege nest? Was de lege mens er altijd al maar waande hij zich erbuiten? Is hij er nog steeds niet, maar waant hij zich erin? Of waant hij zich wanende.

De lege mens – hij weet het niet.
Of is dat ook verbeelding?
Of is dat ook verbeelding?
Of is dat ook verbeelding?

De lege filosofie, Ø en de lege filosoof, Ø

Een eeuwigdurend eindspel

Niet-weten kun je zien als een lege filosofie of een filosofie zonder filosofie of weetnietfilosofie dat wil zeggen een filosofie zonder vraagstellingen, leerstellingen, voorstellingen, doelstellingen, normstellingen, geruststellingen of instellingen en zonder uitzicht daarop.

Natuurlijk kan er maar één lege filosofie zijn. Waarin zou de ene lege filosofie van de andere moeten verschillen? Daarom kunnen we hem net zo goed de lege filosofie of de filosofie zonder filosofie of de weetnietfilosofie noemen en aanduiden met het universele lege symbool, Ø (‘eh’).

Iemand die lege filosofie bedrijft heet dan een lege filosoof of een filosoof zonder filosofie of een weetnietfilosoof.

De lege filosofie kun je op zijn beurt zien als het eeuwigdurende eindspel van een denken uit alle macht dat, gevangen in een terminale lus, maar blijft concluderen dat het maar niet tot conclusies weet te komen, zelfs niet tot de conclusie dat het maar blijft concluderen dat het maar niet tot conclusies weet te komen.

Je kunt de lege filosofie ook zien als een praxis van meedogenloze deconstructie, op het laatst alleen nog om de deconstructie zelf, ten slotte alleen nog van de deconstructie zelf.

Je kunt de lege filosofie ook zien als die gemoedstoestand waarin men zich verwonderd afvraagt waar de verwondering gebleven is terwijl de antwoorden toch uitgebleven zijn.

Ja, zo kun je de lege filosofie allemaal zien, en nog wel anders ook, maar hoe je hem ook bekijkt, het blijft een lege filosofie.

Stoel met houten spijltjes, met zwevend een open boek, een brilletje en een profesorenhoedje, alsof er een onzichtbare man zit te lezen
De lege filosoof

Lege spiritualiteit, Ø

Niet de leegte maar de ontlediging

Lege spiritualiteit is spiritualiteit…

 • Zonder weg, waarheid of leerstelling.
 • Zonder mensbeeld, wensbeeld, wereldbeeld of godsbeeld.
 • Zonder metafysica, kosmologie of esoterie.
 • Zonder boeddha, dharma, sangha, samsara of nirwana.
 • Zonder ziel, geest, zelf, hart, id, ego of superego.
 • Zonder dao of de.
 • Zonder canons, instituten of bibliotheken.
 • Zonder geboden, verboden of geloften.
 • Zonder symbolen, methoden, technieken of rituelen.
 • Zonder meesters, leerlingen, goeroes, discipelen, ingewijden, leken of adepten.
 • Zonder bezwaar tegen welke andere vorm van spiritualiteit ook.
 • Zonder bezwaar tegen welk bezwaar tegen welke andere vorm van spiritualiteit ook.

Bij lege spiritualiteit of spiritualiteit zonder spiritualiteit of weetnietspiritualiteit gaat het er niet om dat hij gespeend is van inhoud, maar dat hij zich onophoudelijk ontledigt van de inhoud die zich nou eenmaal onophoudelijk aandient.*

De leegte van de lege spiritualiteit is geen statische toestand maar een dynamisch proces. Ledigheid is bijzaak, een onvermijdelijk gevolg van ontlediging. Lege spiritualiteit staat voor een denken dat steeds opnieuw begint. Innemen, doorvoeren, uitscheiden. Uitscheiden, opnieuw beginnen en weer uitscheiden.

Een naakt mannetje (en een tweede wat vager) dat verwoed probeert alle blaadjes weg te vegen, maar de blaadjes blijven maar om hem heen dwarrelen
De leegte van de lege spiritualiteit is geen statische toestand maar een dynamisch proces

Echt lege spiritualiteit is zelfs van ledigen ontledigd. Zijn inhoud is slechts ‘inhoud’, net als deze tekst.

* Een en ander geldt ook voor de lege leer, het lege woord, de lege geest, het lege lichaam en noem maar op. De leegte van niet weten wordt niet voor eens en voor altijd bereikt maar voortdurend gerealiseerd, nu en nu en nu. ‘Ruimte krijg je door op te ruimen; ruimte hou je door op te blijven ruimen’, zo luidt de tweede hoofdwet van de psychodynamica die me zojuist samen met het bijbehorende vakgebied ongevraagd inviel. Weg ermee. Aan de eerste hoofdwet van de psychodynamica kan ik je ook niet helpen; die ben ik al vergeten of hij is er nooit geweest.

De lege gelofte, Ø

De enige gelofte die ik zonder meer durf af te leggen (maar niemand zou willen opleggen)

 • Ik weet niet of ik een vrije wil heb.
 • Ik weet niet wie of wat of dat ik ben en wie of wat of dat jij bent.
 • Ik weet niet wat of dat de wereld is.
 • Ik weet niet wat goed of slecht is, op korte termijn, op lange termijn, in welk opzicht en voor wie.
 • Ik weet niet eens of ik dit alles werkelijk niet weet en of het wel wat uitmaakt.

Geen wonder dat ik er moeite mee heb geloften af te leggen. Lekengeloften, kloostergeloften, de zwijggelofte, de bodhisattvagelofte – welke gelofte ook.

Het is niet dat ik iets tegen het afleggen van geloften heb, ik betwijfel alleen of aan alle voorwaarden is voldaan die mijn geloften mogelijk, geloofwaardig en haalbaar maken, of aan zelfs maar één zo’n voorwaarde enigszins.

De enige gelofte die ik zonder meer durf af te leggen in iedere zin van het werkwoordelijk gezegde is de lege gelofte, Ø (‘eh’).

Mannetje met een grote pleister op de plek van zijn mond
De lege gelofte, Ø

Wat niet betekent dat ik nooit geloften afleg, beloften doe of contracten onderteken, want dat doe ik wel, of droom ik dat alleen maar? Is er een verschil tussen mijn toezeggingen en die van een romanfiguur of een filmfiguur? Kan ik zelf kiezen welke toezeggingen ik doe en kan ik zelf bepalen of ik ze nakom?

Het is maar net aan wie je het vraagt. Over de vrije wil kan je bomen tot ze de hemel in groeien. Zelf ben ik meer van het snoeien en het kappen, zelfs met snoeien. Als vanzelf verlaat ik mij op de lege leer.

Het lege geloof, Ø

De meest geconcentreerde religie onder de zon

Wie niet weet is geen priester. Was hij toch een priester dan was hij geen hogepriester en geen lagepriester maar een legepriester. Een legepriester van de lege leer. Een lege priester of een lege gelovige of een gelovige zonder geloof of een geloofloos gelovige.

Een lege gelovige gelooft in het lege geloof of het geloof zonder geloof of het geloofloze geloof of het weetnietgeloof.

Zittend profiel van een vrouw met een cape, van doorzichtige regenbooglijnen
De moeder van de leegte

Als religie is agnose een leeg geloof, gespeend van gebruikelijke infernalia als goden, engelen, duivelen, hemelen, vagevuren, hellen, geschriften, gebeden, voorschriften, gewaden, ornamenten, relikwieën en rituelen.

Het lege geloof van niet-weten kent geen gelovigen en geen ongelovigen, geen rechtzinnigen en geen vrijzinnigen, geen heiligen en geen heidenen, geen openbaringen en geen crypten, geen canonieken en geen apocriefen, geen kruis en geen kruisvaarders, geen inquisitørs en geen martelaren, geen kerken en geen kerkers, geen kloosters en geen roosters, geen biechthokjes en geen aflaten.

Omdat het lege geloof geen enkele vorm van afleiding of voorstelling biedt, is het wellicht de meest geconcentreerde religie onder de zon. Maar waarop concentreert het zich? Niet op de zon of de andere hemellichamen.

Op de tussenruimte natuurlijk. Zijn het niet de uitsparingen die de letters, de spaties die de woorden, de interlinies die de regels, de marges die de pagina’s maken?

Het lege geloof aanhangen, dat is rondzweven in het niemendal. Maar maar waarin zweeft men dan rond en wat hangt men dan aan? Geen idee, zei de tussenruimtevaarder ademloos, maar dit kan ik je wel vertellen.

Het lege geloof koestert geen enkele overtuiging, positief, negatief of neutraal, over willekeurig wat. Dus ook niet over de gevestigde godsdiensten, het lege geloof of het koesteren van overtuigingen, positief, negatief of neutraal, over willekeurig wat.

Van ons heeft niemand iets te vrezen, behalve die de ruimte vrezen, en dan nóg.

De lege wereld, Ø

Cartografie van het onbekende

Wereldkaart, met wit uitgespaarde landen, en blauwe zwervelingen-zee
Wat is de wereld?

Wat de wereld van de weetniet tot een lege wereld maakt is niet het ontbreken van verschijnselen als zodanig maar het ontbreken van fundamentele inzichten in hun bestaan, wezen, karakter, betekenis, zin en samenhang.

 • Volgens de een is de wereld een woord, volgens de ander een realiteit.
 • Volgens de een is de wereld materieel, volgens de ander ideëel.
 • Volgens de een zijn wij in de wereld, volgens de ander is de wereld in ons.
 • Volgens de een is de wereld zelfscheppend, volgens de ander geschapen.
 • Volgens de een is alles toeval, volgens de ander is niets toeval.

Wereldbeelden, mensbeelden, zelfbeelden, godsbeelden als deze en andere zonder tal – nee, daar waagt de nitwit zich niet meer aan. Ik in elk geval niet, als ik zo vrij mag zijn mezelf voor de duur van deze zin, dus totdat we de door het woord punt aangekondigde punt bereikt hebben, te geloven, punt.

Als de wereld werkelijk leeg was van inzichtelijkheid, realiteit, essentie, betekenis, zin en samenhang, wat ik niet beweer (of ontken), dan zou hij tevens leeg zijn van onverklaarbaarheid, irrealiteit, inessentie, betekenisloosheid, zinloosheid en onsamenhangendheid, die immers alleen in symbiose met hun tegenhanger bestaan of gedacht kunnen worden, zodat we met evenveel recht, namelijk geen enkel, kunnen zeggen dat de wereld totaal inzichtelijk, hyperreëel, vol essentie, betekenis en zin is, voor mijn part zelfs uit inzicht, betekenis en zin bestáát – maar inzicht, betekenis en zin waarvan en voor wie?

En zo blijft de wereld in zekere (on)zin leeg.

Het lege begrip, Ø

Weten zonder weten

Neem een emmer, vul hem met wijsheid, gooi hem leeg en je hebt een emmer zonder dwaasheid.

Neem een emmer, vul hem met dwaasheid, gooi hem leeg en je hebt een emmer zonder wijsheid.

Twee lege emmers: een zonder wijsheid en een zonder dwaasheid.
Identiek of niet?

Niet-weten is een leeg begrip: een begrip zonder begrip, een begriploos begrip:

 • Een filosofie zonder leerstellingen (een ‘filosofie’)
 • Een godsdienst zonder god (een ‘godsdienst’)
 • Een oordeel zonder gelijk (een ‘oordeel’)
 • Waarheid zonder inhoud (‘waarheid’)
 • Vrijheid zonder eigenmacht (‘vrijheid’)
 • Overgave zonder onmacht (‘overgave’)
 • Spiritualiteit zonder geest (‘spiritualiteit’)
 • Eenheid zonder getal (‘eenheid’)
 • Niets zonder leegte (‘niets’)
 • Essentie zonder wezen (‘essentie’)
 • Helderheid zonder inzicht (‘helderheid’)
 • Bewustzijn zonder besef (‘bewustzijn’)
 • Wijsheid zonder verstand (‘wijsheid’)
 • Dwaasheid zonder onwetendheid (‘dwaasheid’)
 • Weten zonder weten (‘weten’)

Identiek of niet? Zeg jij het maar. O, moet ik het zeggen.

Niet-weten: of je een emmer leeggooit.

De lege blik, Ø

De leegte doorzien

Niet-weten is kijken met de lege blik. Kijken zonder standpunten, perspectieven, theorieën of denkbeelden. Door je standpunten, perspectieven, theorieën en denkbeelden héén kijken.

Niet-weten is kijken zonder denken:

 • Dus ook zonder te denken dat je ergens naar kan kijken zonder denken.
 • Ook zonder te denken dat je door te kijken zonder denken toegang krijgt tot, hoe zegt men dat, ‘de onbemiddelde werkelijkheid’ of zo.
 • Ook zonder te denken dat dat niet zo is.
 • Ook zonder te denken dat het aan jou is om te bepalen hoe je kijkt, of dat het niet aan jou is, of dat je dat niet kan weten.
 • Ook zonder te denken dat je door je standpunten, perspectieven, theorieën en denkbeelden heen kan kijken.
 • Ook zonder te denken dat er een je is of dat er geen je is of dat hij er is én niet is of noch is noch niet is of dat je dat niet kan weten of wat dan ook.

Ik bedoel maar: hoe leeg kan een blik zijn zonder verblind te raken door zijn eigen leegte?

Collage van een aantal mannetjes, een met een conserveblik voor zijn ogen, een met een blinddoek om en een blik op zijn heeft en een aantal blikken aan een touw achter zich aan, terwijl hij hiervoor weg probeert te rennen, een met drie blikken op zijn hoofd
Lege blikken

Het lege boek, Ø

Waarvoor ik mijn hand in het vuur steek

Het zinnebeeld van de lege leer is het lege boek of het boek van niets of het weetnietboek of de dwaalgids.

Het boek van niets is een boek van niets. Het heeft geen titel, geen colofon, geen inhoudsopgave, geen tekst, geen noten, geen dankwoord en geen index.

Het lege boek is een dummy. Net als zijn lezer.

Het lege boek is al net zo leeg als de lege leer. Het bevat alles waarvoor de lege leerling zijn hand in het vuur steekt, dat wil zeggen niets:

 • Niet wie hij is,
 • Niet wat hij is,
 • Niet dat hij is,
 • Niet dat hij niet is,
 • Niet wat de wereld is,
 • Niet dat de wereld is,
 • Niet dat de wereld niet is,
 • Niet wie god is,
 • Niet wat god is,
 • Niet dat god is,
 • Niet dat god niet is,
 • Niet wat goed is,
 • Niet wat slecht is,
 • Niet wat het leven is,
 • Niet dat het leven is,
 • Niet dat het leven niet is,
 • Niet wat de zin van het leven is,
 • Niet dat het leven geen zin heeft,
 • Niet wat hij moet doen,
 • Niet wat hij moet laten,
 • Niet of hij kan kiezen,
 • Niet dat je niets kan weten,
 • Niet dat je dat ook niet kan weten,

Zelfs dat zijn boek leeg is, staat er niet in.

De vraag is nu: wat moet je met zo’n boek? Maar ja. Dat staat er ook niet in.

Grof getekend tafeltje (zwarte lijnen) met een leeg lopende wijnglas, een bril, wat gevouwen kraanvogels, en dan in kleur een boek met een groot gat erin, waardoor je de bril ziet liggen
Het lege boek

De lege boodschap, Ø en de lege boodschapper, Ø

De lege boodschap is geen boodschap maar leeg

De lege boodschapper of de boodschapper zonder boodschap is de brenger van de lege boodschap.

De lege boodschap of de boodschap zonder boodschap is niet de boodschap dat de waarheid voorbij de woorden is, niet dat de wereld een illusie is, niet dat wij geen zelf hebben, niet dat alle dingen leeg zijn, niet dat het leven zinloos is, niet dat wij elk oordeel moeten opschorten, niet dat wij niks weten.

Een figuurtje met allemaal protestborden in zijn armen, met teksten als: alles is zen, dood de boeddha, god is dood, niet twee, en een blanco bord
Zoek de lege boodschap

De lege boodschap is niet de boodschap dat er geen boodschap is, en ook geen andere nihilistische, obscurantistische, fatalistische of defaitistische boodschap die het bestaan of het nut van het een of ander of meteen maar van alles en iedereen ontkent.

De lege boodschap is niet de boodschap dat wij iedere vorm van nihilisme of relativisme moeten verwerpen, niet dat wij het verwerpen van iedere vorm van nihilisme of relativisme moeten verwerpen, niet dat wij het verwerpen van het verwerpen van iedere vorm van nihilisme of relativisme moeten verwerpen, enzoterug.

De lege boodschap is geen boodschap maar leeg.
Dus lezer, laat je boodschappentas maar thuis.

Lege mystiek, Ø, en de lege mysticus, Ø

Lege mystiek of mystiek zonder mystiek of radicale mystiek of weetnietmystiek is mystiek zonder godsbeeld of mensbeeld of wat voor beeld ook. Het is een mystiek zonder god en zonder niet-god, zonder ik en zonder niet-ik. Het is niets dan de wolk van niet-weten, een radicale mystiek, een agnostische mystiek, de mystiek van de lege leer.

Een lege mysticus of radicale mysticus of mysticus zonder mystiek is iemand die lege mystiek bedrijft.

Lege advaita, Ø

Lege advaita of lege vedanta of radicale advaita of advaita zonder advaita of weetnietadvaita verwijs ik naar een non-dualisme waarin zelfs de illusie is doorzien, evenals het bewustzijn, atman, de kenner en het gekende en de eenheid daarvan. Lege advaita is het toppunt van advaita, een radicaal non-dualisme, doorgedacht tot het aanvankelijk bittere, later bitterzoete einde. Het is de lege leer.

Lege zen, Ø

Lege zen of zen zonder zen of zenloze zen of weetnietzen is zenboeddhisme in het kwadraat, waarin ook de leegte van de Boeddha, de leegte van de dharma, de leegte van zen en de leegte van de leegte zijn gezien en doorzien. Het is het toppunt van zen, zen zonder aangroeisels, zen zonder mahayana, zen zonder mededogen, radicale zen. Lege zen is de zen van de lege leer.

Leeg boeddhisme, Ø, de lege boeddhist, Ø, en de lege boeddha, Ø

Een lege boeddha of een weetnietboeddha is een boeddha of boeddhist zonder dharma en niet-dharma, zonder karma en niet-karma. Hij is een boeddha die zowel de boeddha als de boeddhadoder heeft gedood. Zijn boeddhisme is het lege boeddhisme of boeddhisme zonder boeddhisme of weetnietboeddhisme.

Een lege bodhisattva of een weetnietbodhisattva is een bodhisattva die zowel de bodhisattvagelofte als het doorzien daarvan volledig heeft doorzien.

Lege meditatie, Ø

Lege meditatie of meditatie zonder meditatie of weetnietmeditatie is de meditatie van iemand die niet weet van mediteren of niet-mediteren. Hij weet niet van beginnen en hij weet niet van ophouden. Hij weet niet van beoefenen en hij weet niet van verzaken. Hij weet niet van de juiste meditatiehouding en niet van de verkeerde. Hij weet niet van juiste aandacht en niet van onjuiste.

Lege meditatie is de meditatie van iemand die nooit mediteert en nooit niet mediteert.

De lege weg, Ø, en de lege pelgrim, Ø

De lege weg of de weg zonder weg of de wegloze weg of de weetnietweg loopt dwars door de lege leer. Je kan hem vliegend, rennend, lopend, staand, zittend of liggend afleggen, dat maakt allemaal niks uit. Hoe hij de weg ook aflegt, de lege pelgrim, Ø, legt hem af als een gewaad.

De lege weg gaat nergens heen en hij gaat nergens vandaan. Hij laat je niet gaan en hij laat je niet zitten. De lege weg is nergens wel en nergens niet en toch is het geen waan.

De lege leraar, Ø, en het lege onderricht, Ø

Het zal je inmiddels wel duidelijk zijn: leegte is mijn woord.

Met leegte bedoel ik hier niet, en nooit niet, iets metafysisch of kosmologisch. Ik verwijs er niet mee naar het niets, niet naar het bewustzijn, niet naar de bron, niet naar het absolute, niet naar Brahman, niet naar de ruimte waarin de sterren rondjes draaien, niet naar afhankelijk ontstaan of interzijn en niet naar de leegte van de boeddhistische filosoof Nagarjuna.

Met leegte verwijs ik hier uitsluitend naar de lege leer, dat wil zeggen, naar een denken zonder hardgebakken denkbeelden. Naar een radicaal en alomvattend niet-weten.

Dit denken staat niet los van iedere traditie want het is van sommige tradities een radicalisering, met name van mystieke, non-dualistische, boeddhistische en sceptisch-filosofische.

Het lege onderricht of het onderricht zonder onderricht of het onderrichtloze onderricht of het weetnietonderricht is het onderwijzen van de lege leer, die geen enkel onderwijs vraagt of verdraagt anders dan een demonstratie van het dwijze denken zelf, en dan nóg.

De lege leraar of de leraar zonder leer of de afleraar is 1. de verpersoonlijking van de lege leer; 2. iemand die te pas en te onpas loze vreugdekreten over de leegte van zijn leer slaakt. Ken jij zo iemand? Ben jij zo iemand?

Een leraar zonder leer is vanzelf een leraar zonder leraar. Iets leer je van iemand maar niets leer je van niemand. Daarom heeft hij zelf niemand die hij als zijn leraar aanmerkt, of het moest een afleraar zijn.

De volle leer, Ø

Een hulpmiddel om ergens vanaf te komen

De lege leer kent zijn gelijke niet, maar er bestaat een equivalente tegenhanger, de volle leer.

E volle leer is een verzameling van iedere denkbare leerstelling, inclusief de lege, en iedere denkbare combinatie van leerstellingen, inclusief de lege.

Natuurlijk kan er maar één volle leer zijn. Waarin zou de ene volle leer van de andere moeten verschillen? Daarom kunnen we hem net zo goed dé volle leer noemen. Vandaar dat ik hier zonder verdere plichtplegingen durf te stellen: niet-weten is de volle leer aanhangen.

Net als de lege leer kan je de volle leer niet verifiëren of falsifiëren, niet bewijzen of ontkrachten, niet aanhangen of verdedigen, niet kennen of ontkennen, niet onthouden of vergeten, niet aanhangen of afwijzen. Niet aanhangen: ik kijk er niet van op. Vandaar dat ik hier zonder verdere plichtplegingen durf te stellen: niet-weten is de volle leer.

De volle leer wordt net als de lege aangeduid met een Ø, zeg ‘eh’. Als het nodig is de volle leer te onderscheiden van de lege leer, {}, dan schrijven we {…}. Het beletselteken tussen accolades staat voor alle denkbare leerstellingen en combinaties daarvan. Dat de lege leer equivalent is aan de volle, schrijven we zo: {} ≡ {…} of Øleeg ≡ Øvol.

De volle leer ontledigt en de lege leer vervult. Wie niet weet is vervuld van weten en wie vervuld is van weten, weet niet.

Een reusachtig boek, bolstaand met de rug naar boven, waar wat mannetjes omheen staan
Het volle boek, Ø

De volle leer is al net zozeer een bedenksel als de lege leer. Laat dat maar aan Hans van Dam over. Hoe groter het ruim, hoe groter de duim. Het zijn beide maar hulpmiddelen om iets duidelijk te maken over niet-weten. Formules uit de categorieën ‘abracadabra’, ‘samsara’, ‘sesam open u’ en ‘simsalabim’.

Niet-weten is ook maar een hulpmiddel om iets duidelijk te maken. Of onduidelijk, daar wil ik vanaf zijn. Maar wat? En aan wie?

Of een hulpmiddel om ergens vanaf te komen, dat is me niet duidelijk. Maar waarvan? Of van wie?

Ik zeg niks. Of alles.

Wat jij wil.

Het lege pak, Ø

De keizer in zijn hemd

Leerling: De lege leer is gewoon een oud verhaal in een nieuw jasje.

Meester: De lege leer is gewoon een oud verhaal zonder jasje.

Leerling: De lege leer is gewoon een oud verhaal zonder jasje?

Meester: Welnee.

Leerling: Dat zei u toch?

Meester: De lege leer is gewoon een oud jasje.

Leerling: En dat verhaal dan?

Meester: Ik ben al jaren de draad kwijt.

Leerling: En dit verhaal?

Meester: Hetzelfde laken een pak.

De lege leer voor doven en slechthorenden

Dat zul je mij niet horen zeggen

Leerling: Wat is de kern van de lege leer?

Meester: Ik zou het ook niet weten.

Leerling: Dat de werkelijkheid een illusie is?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Dat alle dingen leeg zijn?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Dat alle dingen vergankelijk zijn?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Dat de filosofie dood is?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Dat wetenschappers maar wat bazelen?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Dat de godsdiensten irrationeel zijn?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Dat mythen kant nog wal raken?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Dat esoterie oplichterij is?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Dat we niets weten?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Dat we dat ook niet weten?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Leert het ons dan helemaal niets?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Maar dan heb je er toch niks aan?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Bedoelt u dat we er toch iets aan hebben?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Hebt u dan helemaal niets te zeggen?

Meester: Dat zul je mij niet horen zeggen.

Leerling: Maar wat is nou de kern van de lege leer?

Meester: Dat is nou de kern van de lege leer.

Een oud koppie met geen mond en op de plek van zijn ' derde oog' een huidkleurig eh-teken
Dat zul je mij niet horen zeggen

Waarom de lege leer nooit ten prooi zal vallen aan haarkloverij

Leerling: Bent u niet bang dat uw lege leer net als iedere traditie ten prooi zal vallen aan academische haarkloverij?

Meester: Natuurlijk niet.

Leerling: Waarom niet?

Meester: Een lege leer laat zich niet klieven.

Leerling: Nou u het zegt.

Meester: Bovendien is hij niet van mij.

Hoe je de lege leer het beste kan onthouden

Leerling: Hoe kan ik de lege leer het best onthouden?

Meester: Onthoud dat er niets te vergeten valt en vergeet dat er niets te weten valt.

Leerling: Hè?

Meester: Dat komt op hetzelfde neer.

Monnikenwerk voor een meesterschrapper

Leerling: Wat bent u nou voor schrijver?

Meester: Hoezo?

Leerling: Uw boek is helemaal leeg!

Meester: Ik heb er jaren aan gegumd.

Sla je dummy er dan op na, dummy!

Weg-wijzers

Leerling: Waarheen leidt de weg van niet-weten?

Meester: Sla je dummy er maar op na.

Leerling: Daar staat toch niks in, dummy.

Meester: Sla jezelf er dan op na, dummy.

Leerling: Daar word ik ook al niet wijzer van.

Meester: Nou dan.

Vier misverstanden over het onverstand

Misverstand 1: een dummy is een obscurantist

Leerling: Niet-weten leidt alleen maar tot obscurantisme.

Meester: Niet-weten leidt tot niets.

Leerling: Maar het ziet kennis toch als iets slechts?

Meester: Hoe kom je daar nou bij?

Leerling: Omdat weten… omdat niet-weten…

Meester: Sla dan je dummy er maar op na.

Misverstand 2: een dummy is een anti-intellectualist

Leerling: Niet-weten leidt alleen maar tot anti-intellectualisme.

Meester: Niet-weten leidt tot niets.

Leerling: Maar het verzet zich toch tegen de rede?

Meester: Hoe kom je daar nou bij?

Leerling: Omdat weten… omdat niet-weten…

Meester: Sla dan je dummy er maar op na.

Misverstand 3: een dummy is een non-dualist

Leerling: Niet-weten leidt alleen maar tot non-dualisme.

Meester: Niet-weten leidt tot niets.

Leerling: Maar het ontkent toch alle onderscheidingen?

Meester: Hoe kom je daar nou bij?

Leerling: Omdat weten… omdat niet-weten…

Meester: Sla dan je dummy er maar op na.

Misverstand 4: een dummy is een nihilist

Leerling: Niet-weten leidt alleen maar tot nihilisme.

Meester: Niet-weten leidt tot niets.

Leerling: Maar het betwist toch alle grondwaarden en grondwaarheden?

Meester: Hoe kom je daar nou bij?

Leerling: Omdat weten… omdat niet-weten…

Meester: Sla dan je dummy er maar op na.

De lege boodschap kost niets

Leerling: Ik zoek de blijde boodschap.

Meester: Dan moet je niet bij mij zijn.

Leerling: Waarvoor moet ik wel bij u zijn?

Meester: Voor de lege boodschap.

Leerling: Heeft die iets met universele liefde of blijvend geluk of eeuwige vrede te maken?

Meester: De lege boodschap heeft nergens mee te maken.

Leerling: Waarom niet?

Meester: Omdat hij leeg is natuurlijk.

Leerling: Wat kost hij?

Meester: Niks natuurlijk.

Leerling: Waarom niet?

Meester: Omdat hij leeg is natuurlijk.

Leerling: Dan kan het niet veel wezen.

Meester: Zeg dat wel.

Leerling: Waar moet ik me vervoegen voor de blijde boodschap?

Meester: Probeer de boekhandel eens.

Leerling: En dan?

Meester: Een boek kopen natuurlijk.

Leerling: Hoe weet ik dat het over de blijde boodschap gaat?

Meester: Dan hangt er een prijskaartje aan.

Leerling: En als ik dat niet wil?

Meester: Ga je naar een goeroe.

Leerling: Hoe weet ik dat het daar over de blijde boodschap gaat?

Meester: Dan hangt er een prijskaartje aan.

Leerling: Misschien moet ik eerst de lege boodschap maar eens proberen.

Meester: Zie hem eerst maar eens te vinden.

Leerling: Wat kost hij?

Meester: Niks, natuurlijk.

Leerling: Dan kan het niet veel wezen.

Meester: Zeg dat wel.

Tussenwerpsels voor leeglopers; lettergrepen naar de onmacht

Leerling: Wat is de kern van uw leer?

Meester: Ach.

Leerling: Bedoelt u dat u het niet weet?

Meester: Och.

Leerling: Bedoelt u dat uw leer geen kern heeft?

Meester: Jeetje.

Leerling: Of is dat juist de kern ervan?

Meester: Eh…

Leerling: Bedoelt u misschien dat uw leer geen leer is?

Meester: Tja.

Leerling: Dan weet ik het ook niet meer.

Meester: Je veronderstelt dat ik iets bedoel.

Leerling: Ach.

Meester: Nou veronderstel je weer dat ik niets bedoel.

Leerling: Och.

Meester: Nou veronderstel je weer dat ik tegen veronderstellingen ben.

Leerling: Jeetje.

Meester: Zie je het patroon?

Leerling: Eh…

Meester: Dat bedoel ik dus.

Leerling: Tja.

Meester: Gesnopen?

Leerling: Maar wat is nou de kern van uw leer?

Meester: Ach.

Vreugdekreten uit het Niemendal

Of ik gek ben? Ben je mal!

Wat is mijn leer?

DE LEGE LEER!

Wie is mijn heer?

DE LEGE HEER!

Wie is mijn herder?

DE LEGE HERDER!

Wie is mijn god?

DE LEGE GOD!

Wat is mijn geloof?

HET LEGE GELOOF!

Wat is mijn religie?

DE LEGE RELIGIE!

Wat is mijn gnosis?

DE LEGE GNOSIS!

Wat is mijn waarheid?

DE LEGE WAARHEID!

Wat is mijn werkelijkheid?

DE LEGE WERKELIJKHEID!

Wat is mijn leer?

DE LEGE LEER!

Wat is mijn spiritualiteit?

DE LEGE SPIRITUALITEIT!

Wat is mijn geest?

DE LEGE GEEST!

Wat is mijn leer?

DE LEGE LEER!

Wat is mijn symbool?

HET LEGE SYMBOOL!

Wat is mijn canon?

DE LEGE CANON!

Wat is mijn paradigma?

HET LEGE PARADIGMA!

Wat is mijn onderricht?

HET LEGE ONDERRICHT!

Wat is mijn stelling?

DE LEGE STELLING!

Wat is mijn motto?

HET LEGE MOTTO!

Wat is mijn woord?

HET LEGE WOORD!

Wie is mijn leraar?

DE LEGE LERAAR!

Wat is mijn filosofie?

DE LEGE FILOSOFIE!

Wat is mijn boodschap?

DE LEGE BOODSCHAP!

Wat is mijn weten?

HET LEGE WETEN!

Wat is mijn niet-weten?

HET LEGE NIET-WETEN!

Wat is mijn vraag?

DE LEGE VRAAG!

Wat is mijn antwoord?

HET LEGE ANTWOORD!

Wat is mijn weg?

DE LEGE WEG!

Wat is mijn doel?

HET LEGE DOEL!

Wat is mijn leegte?

DE LEGE LEEGTE!

Wat is mijn dal?

HET NIEMENDAL!

Een enso-teken van ginkoblaadjes