Dwaalgids

Wat is niet-weten, Colofon, Contact, Publicaties, Hans van Dam

Zes thema’s

Welkom op de sitemap van NIET-WETEN.NL. De circa 100 webpagina’s van deze site zijn opgedeeld in zes thema’s:

  1. advaita
  2. levenskunst
  3. mystiek
  4. verlichting
  5. weetnietkunde
  6. zen

Om het overzichtelijk te houden, komt iedere pagina maar in één thema voor. Staar je niet blind op de indeling.

Vrij zoeken

Je kunt op drie manieren vrij zoeken op niet-weten.nl. Iedere zoekmethode levert andere resultaten op. Zelf gebruik ik ze alle drie, maar meestal het zoekvak.

Heb je last van advertenties bij methode 2 of 3, installeer dan een adblocker in je browser.

Zoek zoveel je wilt. Kom je er echt niet uit, neem dan even contact op, misschien kan ik je verder helpen.

1. Zoekvak

Het zoekvak vind je afhankelijk van je computer in de sitekop of in de zijbalk en onder deze alinea. De ingebouwde, advertentievrije zoekmachine zoekt naar pagina’s op deze site waarop alle opgegeven zoekwoorden voorkomen (EN-zoeken). Zijn die er niet, dan valt hij terug op OF-zoeken.

Wil je alleen de pagina’s zien waarop alle zoekwoorden in de opgegeven volgorde naast elkaar staan, zet dan de hele zoekterm tussen dubbele aanhalingstekens, bijvoorbeeld "de lege leer".

2. Custom search

Je kunt ook zoeken met de zoekmachine van Google voor deze website. Het ziet er niet uit maar het werkt prima, al loopt de index altijd een beetje achter. Of er advertenties verschijnen hangt af van je adblocker.

3. Universele zoekmachines

Je kunt ook gebruik maken van universele zoekmachines als Google, DuckDuckGo of Bing om binnen het domein van deze site te zoeken. Hiervoor gebruik je naar keuze de opdracht <zoekterm> site:niet-weten.nl of <zoekterm> site:https://niet-weten.nl/. Voorbeelden: "zelfs niet weten van niet-weten" site:niet-weten.nl en brieven site:niet-weten.nl.

Advaita

Alles over advaita en niet-weten. Non-dualisme zonder de illusies van Bewustzijn, Eenheid, Liefde, Waarheid, ego of Zelf, maya of Werkelijkheid.

Ben je jezelf of het Zelf?
Ben je jezelf of het Zelf? De kenner of het gekende? Iemand of niemand? Dwaalgesprek over het open geheim van Tony Parsons, het verschrikkelijke geheim van Adyashanti en het lege geheim van niet-weten.

Brieven advaita; het bewustzijn voorbij
‘Advaita is geen heilsweg naar Bewustzijn maar een denkweg uit de mind.’ Het Bewustzijn voorbij; brieven over de advaita vedanta.

Byron Katie voor Workaholics
‘Je kunt je gedachten onderzoeken – is dat waar?’ Werk maken van het Werk; Byron Katie voor Workaholics. ‘The Work’ als springplank naar een radicaal niet-weten.

Goeroes, goeroelopers en ouwehoeroes
‘Ik gun iedereen een goeroe die vrij is van discipelen.’ Werkelijkheid, droom of syndroom? Dwaalteksten over goeroes, goeroelopers en ouwehoeroes.

Kosmische Grappen
‘Uiteindelijk zie je in dat er nooit een Kosmische Grap is geweest.’ Kiezen uit niet-twee; lachen als een boer met kies-pijn. Kosmische grappen over de Kosmische Grap.

Maya-maya of de illusie van de illusie
Maya-maya, dat is de goochelaar begoocheld. Waanteksten over de illusie van de werkelijkheid en de illusie van de illusie. Voor desillusionisten.

Meester Spoorloos en agent Speurneus
‘Na lang zoeken slaagde agent Speurneus er eindelijk in een lijk te vinden dat binnen de krijtstrepen paste.’ Wie niet spoort die niet speurt; dwijsheden van Meester Spoorloos.

Metafysica in een wezenloze wereld
Werkelijkheid of illusie? Materialisme of idealisme? Realisme of nominalisme? Causaliteit of afhankelijk ontstaan? Vorm of leegte? Zien of zijn? Wal noch Kant; de categorieën van het onverstand – metafysica in een wezenloze wereld.

De non-dualist en de non-filosoof
Is advaita een filosofie? Was Wittgenstein een non-dualist? Is niet-weten een opstapje naar het non-dualisme? Briefwisseling over dualisme en filosofie tussen een non-dualist en een non-filosoof.

Piekeren over piekervaringen
‘Het is met piekervaringen al net als met alle ervaringen. Ze zijn zo voorbij en dan sta je weer met lege handen.’ Piekeren over piekervaringen; valkuilen op de weg.

Wat is advaita?
Advaita vedanta is een methode om het dualistische denken te ondermijnen. Advaita pedanta is de doctrinaire geloofsvariant van advaita – dualisme onder de vlag van non-dualisme. Onder welke vlag vaar jij?

Wat is non-dualisme?
‘Non-dualisme is de non-leer die geen enkel onderscheid erkent of ontkent.’ Advaita als agnose en vedanta als het einde van de wijsheid; dwaalteksten over zijn en niet zijn, zien en doorzien.

Wat is non-dualiteit?
‘Dat je grenzen weet te trekken betekent nog niet dat ze er zijn.’ Dubbelhartige dwaalteksten over de dualiteit van non-dualiteit en de non-dualiteit van niet-weten. Voor telgangers.

Wat is waarneming? Het subject als illusie
Waar de vogeltjes fluiten? Je binnenste buiten; dwaalteksten over waarnemen en waargeven, subject en object, werkelijkheid en illusie.

Wie ben je? Zelfbeelden, mensbeelden en drogbeelden
Schijngestalten van het zelf en het zelf als schijngestalte. Houvast voor mensen met een identiteitscrisis. Of hou gewoon vast aan je identiteitscrisis.

Levenskunst

Alle pagina’s over levenskunst en niet-weten. Leven en sterven, liefde en wijsheid, ethiek en vrije wil, zingeving, gemoedsrust – er is geen kunst aan.

Dementie, spiritualiteit en niet-weten
Een dementie à trois – Uniek verhaal over twee demente ouders en een weetniet van een zoon. Is er enig verschil tussen dementie en spiritueel niet-weten?

De dood doodgedacht
‘Afscheid nemen van je ideeën over de dood geeft terminale opluchting.’ De dood doodgedacht; dwaalteksten over ziek zijn, doodgaan, vergankelijkheid en niet-weten.

Dwaalspreuken voor in de vrolijke keuken
‘Aforismen zijn net bloemen: voor je het weet zijn ze verwelkt.’ Dwaalspreuken voor in de vrolijke keuken; oneliners en flatliners over en vanuit niet-weten.

Dwijsheid, vrijplaats tussen dwaasheid en wijsheid
‘Een dwijze is iemand die het heilige geloof in al zijn hokjes, hekjes en haakjes is kwijtgeraakt.’ Dwaalteksten over dwijsheid, de grenzeloze vrijplaats tussen dwaasheid en wijsheid.

De ethiek van niet-weten
‘Bekijk het eens van alle kanten.’ Delinquente dwaalgesprekken voorbij goed en kwaad over ethiek, geboden, geloften en niet-weten.

Levenskunst is vliegwerk
Leven is geen kunst, geen kunstje en geen kunde; levenskunst is vliegwerk, en vrij alleen je val. Dwaalteksten over ars vivendi, ars moriendi, agnose, angst, leed, geluk en wijsheid.

Lijden, is er een einde aan?
‘Geen vulkaan zonder krater en geen roes zonder kater.’ Interview over het einde van het lijden, spiritueel materialisme, gouden bergen en gebakken licht.

De nodeloze angst voor een grondeloos bestaan
Krijst de ene afgrond: ‘Wie is daar?’ Krijst de andere: ‘Wie is daar?’ Redeloos interview over de nodeloze angst voor een grondeloos bestaan. ‘Troost je, iederéén krijgt ruimtevrees van mij.’

Vrije wil, onvrije wil en ongewilde vrijheid
Ben jij het die wat wil of heerst de wil in jou? Wil jij de vrijheid wel? Dwingende dialogen over vrije wil, onvrije wil en ongewilde vrijheid.

Wat is liefde?
‘Alles is liefde, maar wat is liefde? Liefde is alles, maar wat is alles? Liefde is puntje puntje puntje, en dat is alles.’ Dwaalteksten over het raadsel van de liefde en de liefde voor niet-weten.

Wat is de mind? Denken, denken, denken!
De mind is een mallemolen, de weetniet heeft er maling aan. Laat die malle maar malen, laat die gek maar gaan. Een vrijgeest houdt van dwalen, maar holt nergens achteraan.

Wat is de zin van het leven?
‘Het leven is niet een probleem dat opgelost moet worden, maar een woord dat doorzien moet worden.’ De zin van het leven, de onzin van het denken en de zon van niet-weten.

Zeg maar tja tegen het leven
‘Hoe heet de dans van het weten? De bla-bla-bla. Hoe heet de dans van niet-weten? De tja-tja-tja.’ Zeg maar tja tegen het leven.

Mystiek

Alle pagina’s over mystiek en agnose. God en Satan, hemel en aarde, derwisj en dwaas, Tao en Tê, Eén en Twee – niets houdt stand in de wolk van niet-weten.

Agnosticisme is een stapsteen naar agnose
Agnosticisme is niet weten of God bestaat. Agnose is niet weten. Van agnosticisme naar agnose; dwaalteksten over theïsme, atheïsme en scepticisme.

Brieven mystiek; de stilte voorbij
‘Indien je zwijgt, zwijg dan uit niet-weten; als je spreekt, spreek uit niet-weten; waar je vergeeft, vergeef je uit niet-weten.’ De stilte voorbij; brieven over mystiek en niet-weten.

De Daodejing in vraagvorm
‘Antwoord geven is de geest sluiten. Vragen stellen is de geest openen.’ De Daodejing in vraagvorm – duizend vragen naar vrijheid.

God is een poort (en woord is een god)
‘God is geen woord, God is een een poort – een pad uit het woord.’ Dwaalteksten over de afgrond van het bestaan vanuit de afgrond van het bestaan.

Groot Ongeloof, Grote God
Wie zijn gedachten niet gelooft, is geen theïst, geen atheïst en geen agnosticus. Groot is zijn Ongeloof, maar zijn God is groter dan het grootste godsbeeld, zijn Boeddha is groter dan het grootste boeddhabeeld en hijzelf is groter dan het grootste zelfbeeld.

Help ons uit de droom (maar laat ons onze dromen)
Onze Vader die in de hemel is, help ons uit de droom dat wij dromen, help ons uit de droom dat wij wakker moeten worden en verlos ons van het malen, amen.

Lege mystiek voor een vol hart
Wat zag Jan van het Kruis op de hoogste piek van de berg Karmel? ‘Nada, nada, nada!’ Wat zagen Meister Eckhart, Rumi, Hafiz, Wumen Huikai en Angelus Silesius? Agnose als apotheose; lege mystiek voor een vol hart.

Meester Nebbisj als Ongelovige Thomas
‘Niet de duivel in u wil ik verdrijven, maar uw geloof in de gedachte aan de duivel.’ Dwijsheden van Meester Nebbisj geïnspireerd op Het Evangelie van Thomas.

Meester Sst | Het Stilte-evangelie
‘Maar het schepsel dat haar hoort, wordt de minstreel van het woord, stil.’ Het Stilte-evangelie: dwaalteksten over God, silentie, mystiek en niet-weten.

Meester Tja en de Tao van Tja
‘Lege woorden vullen niet. Volle woorden legen.’ Toespraken en dwaalspreuken van Meester Tja geïnspireerd op de Tao Te Tjing.

De mystiek van alledag, of het wonder van het water
‘Waar niets meer vanzelfsprekend is, begint de mystiek. Waar vanzelfsprekendheid heerst, eindigt de mystiek. Verwondering is de wortel van de mystiek.’ Het wonder van water; correspondentie over alledaagse mystiek en het mysterie van het bestaan.

Tao-tê-tjing – de Daodejing / Laozi volgens Ir. Blok
‘Die weten, zijn niet geleerd. Die geleerd zijn, weten niet.’ Volledige tekst van de Daodejing in de klassieke vertaling uit 1910 van Ir. Blok.

Wat is mystiek?
‘Hier sta ik buiten alle denkbeelden, extatisch in mijn ek-stase, verrückt en verrukt.’ Dwaalgesprek over de mystiek van niet-weten en niet weten van mystiek.

Wat is soefisme? De derwisj en de dwaas
‘Voor hem die weet, zijn duizend verklaringen niet voldoende; voor hem die niet weet is ieder teken teveel.’ De derwisj en de dwaas; wervelende dwaalgesprekken over het soefisme.

De wolk van niet-weten
Dwaalteksten over de wolk van niet-weten, de mystieke theologie van Pseudo-Dionysius, de mystieke atheologie van Georges Bataille en de mystieke nefologie van Hans van Dam.

Zalig zijn de armen van geest
‘Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’ Negen oude en tweeënvijftig nieuwe zaligsprekingen; belijdenis van een onnozelaar.

Verlichting

Alle pagina’s over spirituele verlichting en niet-weten. Ontwaken is geen inzicht, eenwording of eeuwige vrede, maar je gedachten doorzien. Telkens weer. Ook deze.

Brieven verlichting; de vrijheid voorbij
Voorbij vrijheid en onvrijheid; brieven over verlichting en niet-weten. ‘Zolang je denkt dat je de dingen kunt zien zoals ze zijn, zul je nooit vrij zijn.’

Doe de verlichtingstest!
Foolproof vragenlijstjes om zelf vast te stellen of je verlicht (ontwaakt, gerealiseerd) bent. Geschikt voor alle tradities. Doe de verlichtingstest nu! Ook voor beginners.

Grote Twijfel, Grote Verlichting
Grote Twijfel als absolute zekerheid (over absoluut niets), Grote Verlichting als niet weten (van verlichting). Ontwaken uit de droom (van ontwaken).

Hoera, verlicht?
‘Hoera verlicht? Vergeet het maar. Verlichting is voor schut gaan, voorgoed buiten spel staan. Alles naar de maan, ook je verlichting.’ Dwaalteksten over een vervloekte zegen. (Niet voor wattjes)

Verlicht? Verduisterd!
‘Of ik verlicht ben? Als ik mezelf per se iets moet noemen, dan maar verduisterd.’ Interview over de onzienlijke lichtheid van niet-weten en de wijdsheid voorbij alle wijsheid.

Verlichting als catch 22 | 22 metaforen voor verlichting
Eenentwintig metaforen voor spirituele verlichting. Maak je keus en betaal de prijs. En anders is daar altijd de tweeëntwintigste…

Wat is gemoedsrust? Vrede sluiten met je onvrede
Gemoedsrust is berusten in je onrust, vrede sluiten met je onvrede en niet oordelen over je oordelen. Want onverstoorbaar zijn alleen de doden.

Wat is spirituele verlichting? Het denken doorzien
Spirituele verlichting is het denken doorzien door het denken. Het einde van het heilige geloof in woorden, onderscheidingen, meningen en oordelen. Alle gedachten doorzien, moeiteloos, de hele dag door, ook die over verlichting, ook deze.

Zoeken naar het einde van het zoeken
‘Wijsheid maakt van mensen dwazen.’ Zoeken naar het einde van het zoeken; thuiskomen in den vreemde en vreemdgaan in het bekende.

Weetnietkunde

Alle pagina’s over niet-weten als een zelfstandig en volwaardig spiritueel paradigma. Uitleg, metaforen, idioticon, stijlgids, lofliederen en apologie.

Apologie voor mijn apologie van niet-weten
‘Wanneer het over niet-weten gaat, schaam ik me voor al wat ik erover heb gezegd.’ Een keizer zonder kleren trekt het boetekleed aan; apologie voor mijn apologie van niet-weten.

Brieven niet-weten; de grootspraak voorbij
‘Ik praat niemand meer naar de mond en ik laat me niets meer in de mond leggen, ook niet door mezelf.’ De grootspraak voorbij; brieven over niet-weten.

Denkbeeldenstorm!
Demente dialogen en beschonken beschouwingen over zelfbeelden, mensbeelden, wensbeelden, wereldbeelden, godsbeelden, boeddhabeelden, heiligenbeelden, ideaalbeelden en schrikbeelden. Denk-beelden in een denkbeeldenstorm – woorden in de wind.

Eeuwige Wijsheid voor Eeuwige Dwazen
‘Over de Eeuwige Wijsheid zijn de geleerden het nog altijd niet eens, maar aan de Eeuwige Dwaasheid twijfelt geen kind. Dan is de keus niet moeilijk.’ Dwaalgesprekken over Perennial Wisdom.

Eufemismen voor niet-weten
Zijn Gods wegen wonderbaarlijk of snap je er niks meer van? Ben jij een wijze voorbij alle wijsheid of weet je het niet meer? Eufemismen voor niet-weten; spatjes zonder spatjes.

De grijpgeest en de weetnietgeest
De grijpgeest legt zich vast. Zijn denken is verwrongen. De weetnietgeest loopt los. Zijn gang is ongedwongen. Hij is de dans ontsprongen.

Hans van Dam
‘Mijn levensloop? Het leven neemt een loopje met me.’ Hans van Dam: niet wie je denkt. Malle babbels over de onbekende auteur van niet-weten.nl.

Weetnietkunde
Verklarende woordenlijst van begrippen uit de filosofie en de mystiek die verwant zijn met spiritueel niet-weten, zoals absurdisme, agnosticisme, ataraxie, deconstructie, nihilisme en scepticisme.

De Intergalactische Waarheidsconferentie
Welkom bij de Intergalactische Waarheidsconferentie. Wat is de Waarheid? Het is maar net aan wie je het vraagt. Dat is de Waarheid.

De lege leer, Ø
Vrij als een vogel, licht als een veer, vol van de leegte – wat wil je nog meer? Dwaalteksten over de lege leer, Ø.

Loflied op niet-weten
Leeg is mijn lied, hoor je het niet? Bevende ode van een levende dode aan niet-weten. Lyrische en delirische lofliederen en litanieën.

De Mont Fou – Geen inzicht, maar wat een uitzicht!
Wat is jouw heilige berg? Dwaalgesprek over Eeuwige Dwaasheid, Universele Onzin en niet-weten.

Niet-weten in 100 metaforen
Spelen volgens de regels of spelen met de regels? Beeldspreken en buikspreken over het onuitsprekelijke verschil tussen weten en niet-weten.

Niet-weten is een passe-partout
Advaita? De Dao? Maya? Unio mystica? Zoheid? Prajnaparamita? Sunyata? Anatman? Open deuren die voor anderen gesloten blijven. Spiritualiteit voor dummy’s; niet-weten als passe-partout.

Het regressieprobleem
Wie schiep de schepper? Wie autoriseert de autoriteit? Wie controleert de controleur? Wat is de zin van de zin van het leven? Wat is de gedachte achter de achterliggende gedachte? Het regressieprobleem in de wijsbegeerte, de wetenschap en de wiskunde.

Stamelgids voor nitwits
Hoe zeg je dat je niets te zeggen weet en daar vrede mee hebt? ‘En dat ook niet!’ Stamelgids voor nitwits – dwaalteksten over spreken zonder spreken en zwijgen zonder zwijgen.

Standpunten, vluchtlijnen en raakvlakken
Voorbij gelijk en ongelijk; standpunten, vluchtlijnen en raakvlakken in de eindeloze ruimte van niet-weten. Voor uitloopmensen.

Stijlgids voor nitwits
Schrijven over niet-weten is lastig. De Stijlgids voor nitwits bespreekt 15 onmisbare stijlfiguren, zoals de paradox, het oxymoron en het tetralemma. Eenvoudige uitleg met veel voorbeelden.

Wat is niet-weten?
Niet-weten is het einde van je heilige huisjes. Het einde van ieder houvast. Tja zeggen tegen al je gedachten. Niets geloven, dit ook niet. Zelfs niet weten van niet-weten.

Wat is spiritualiteit?
‘Ware spiritualiteit kent geen valse spiritualiteit.’ Dwaalteksten over gezond verstand, spiritueel verstand, ghost busters en de geest van niet-weten.

40 Wegen naar niet-weten
‘Beter ten hele gedwaald dan ten halve gekeerd.’ Sterven aan het bekende en thuiskomen in den vreemde; 40 wegen naar niet-weten.

Zen

Alle pagina’s over zen en niet-weten. Weetnietzen voor de weetnietgeest

Bodhisattvageloften
Wat is een bodhisattva? Wat is de bodhisattvagelofte? Wat je belooft is wat je gelooft – bodhisattvageloften om af te leggen. Voor iedereen en niemand.

Brieven zen; de dharma voorbij
‘Wees een dwaallicht voor jezelf.’ Brieven over zen voorbij de dharma, voorbij het zelf, voorbij metta, mudita en mededogen, voorbij eenvoud en overgave.

De Diamantsoetra
De Diamantsoetra voor hardhorenden; radicalisering van deze iconoclastische zenklassieker. ‘De soetra die alle soetra’s overbodig maakt.’

Dood de Boeddha! Zen, leegte en nihilisme
‘Het boeddhisme is een van de weinige tradities die zijn eigen overstijging tot leerstuk heeft verheven.’ Vissen in een lege vijver; dwaalteksten over zen, leegte, nihilisme en niet-weten.

De Grote Weg (is niet moeilijk voor wie hem kwijt is)
‘De Grote Weg is niet moeilijk voor wie hem kwijt is.’ Variaties op De Grote Weg, verzen over de geest van vertrouwen van Seng-ts’an, de derde zenpatriarch.

Haiku op haiku
‘Nooit boog het beeld van / Boeddha ver in de heide / eens naar mij terug.’ Haiku op haiku. Rijmeloze agnose; lettergrepen naar niet-weten.

De Hartsoetra
De Hartsoetra voor diehards; radicalisering van deze beeldenbrekende zenklassieker. Lege zen voor een vol hart.

Idolen van de zoeker
‘Hoed je voor de meester!’ Dwaalteksten voor dweepzieken over nepleraren, schijn-heiligen, gevallen helden en andere idolen van de zoeker.

De Linji Lu – weetnietzen voor de weetnietgeest
‘De ware mens heeft geen vorm, de ware leer heeft geen inhoud.’ Niet te geloven! De Linji Lu – nieuwe vertaling van deze zenklassieker. Tweede gewijzigde editie, 2018.

Mediteren zonder mediteren
‘Wie het verschil tussen mediteren en niet-mediteren niet meer kent, mediteert nooit niet.’ Dwaalteksten over mediteren zonder mediteren, mindfulness zonder mindfulness en weten zonder weten.

Meester Hans
Waarom Hans geen meester is, geen leraar en geen leerling? Dat komt, hij heeft geen meester en geen leerling en geen lering.

Meester Schaap en Broeder Ezel
‘Een goede leraar maakt het begrijpelijke onbegrijpelijk.’ Dwaalteksten over meesterschap, broederschap, schapen, ezels, vroedvrouwen en putjesscheppers.

Meester Zuetsu en het mom van niet-weten
Dwaalgesprek met Meester Zuetsu over het onzennige boekje Wat is Wijsheid? van Jan Bor. Dwaasheid onder het mom van niet-weten. ‘Weten dat je het niet weet, is weten, geen niet weten.’

De Poortloze Poort
‘Niet om door te komen!’ De zenklassieker De Poortloze Poort volgens Hans van Dam. Lachen en huilen om het raadsel van het leven. Alle 48 koans en 480 dwaalteksten bij elkaar.

Publicaties van Hans van Dam over niet-weten
Publicaties van Hans van Dam over niet-weten: ‘Niet te geloven! De Linji-lu’ en alle series in het Boeddhistisch Dagblad.

Wat is zen? 100 definities
‘Wat is zen?’ ‘Niet weten wat zen is.’ ‘Wat is niet-weten?’ ‘Zen.’ Zengeest, Weetnietgeest – Honderd definities van zen zonder zen.