Dwaalgids

Sitemap van niet-weten.nl: geannoteerd overzicht van alle pagina’s op de grootste site over spiritueel niet-weten van de lage landen.

Nieuw hier? Wat is niet-weten? Zalig zijn de armen van geest.

A – Z

Alle pagina’s op niet-weten.nl in alfabetische volgorde

Advaita pedanta
‘Helaas is advaita steeds meer pedanta aan het worden.’ Non-dualisme als middel om het dualistische denken te ondermijnen.

Apologie voor mijn apologie van niet-weten
‘Wanneer het over niet-weten gaat, schaam ik me voor al wat ik erover heb gezegd.’ De keizer zonder kleren trekt het boetekleed aan; apologie voor mijn apologie van niet-weten.

Ben je jezelf of het Zelf? Het lege geheim
Ben je jezelf of het Zelf? De kenner of het gekende? Schepsel of schepper? Small mind of Big Mind? Iemand of niemand? Vorm of leegte? Dwaalgesprek over het open geheim van Tony Parsons, het verschrikkelijke geheim van Adyashanti en het lege geheim van niet-weten.

Bodhisattvageloften voor iedereen en niemand
‘Ik zal iedereen bevrijden’, belooft de bodhisattva, maar wie dan, en waarvan? Wat je belooft is wat je gelooft; bodhisattvageloften voor iedereen en niemand.

Brieven advaita; het bewustzijn voorbij
‘Non-dualiteit is: Geen onderscheid weten te maken.’ Het Bewustzijn voorbij; brieven over advaita vedanta, non-dualiteit, non-dualisme en niet-weten.

Brieven mystiek; de stilte voorbij
‘Indien je zwijgt, zwijg dan uit niet weten; als je spreekt, spreek uit niet weten; waar je vergeeft, vergeef je uit niet weten.’ Voorbij de stilte; brieven over mystiek en niet-weten.

Brieven niet-weten; de twijfel voorbij
De twijfel voorbij; brieven over niet-weten. Van de hokjesgeest, de beginnersgeest en het weetnietfeest van de weetnietgeest.

Brieven verlichting; de vrijheid voorbij
Voorbij de vrijheid; brieven over verlichting en niet-weten. ‘Zolang je denkt dat je de dingen kunt zien zoals ze zijn, zul je nooit vrij zijn.’

Brieven zen; de dharma voorbij
‘Wees een dwaallicht voor jezelf.’ Voorbij de dharma; brieven over zen, het ego, het zelf, small mind, big mind, metta, mededogen, meesterschap, weerstand, overgave, non-dualisme en niet-weten.

Byron Katie voor workaholics
‘Je kunt je gedachten onderzoeken – is dat waar?’ Werk maken van het Werk; Byron Katie voor Workaholics.

Catch 22 Metaforen voor verlichting
Wel tweeëntwintig metaforen voor spirituele verlichting. Wat zelf ook een metafoor is. Maar waarvoor?

Colofon
Wie is Hans van Dam? Wie is Lucienne van Dam? Wat is niet-weten.nl? Hoe gaan we om met onze auteursrechten? Wat claimen wij niet? Wie is onze host?

De dans ontsprongen
Wat is de weetnietgeest? Een geest die zich voortdurend leegdenkt. Een geest die sneller schiet dan zijn schaduw. Een geest die dansend de dans ontspringt.

Dementie, spiritualiteit en niet-weten
Een dementie à trois – Uniek verhaal over twee demente ouders en een weetniet van een zoon. Is er enig verschil tussen dementie en spiritueel niet-weten?

Denken, denken, denken
Demente dialogen en beschonken beschouwingen over denken, denkbeelden, denk-beelden, denkbeeldigheid en denkeritis.

de Derwisj en de dwaas
‘Voor hem die weet, zijn duizend verklaringen niet voldoende; voor hem die niet weet is ieder teken teveel.’ De derwisj en de dwaas; wervelende dwaalgesprekken over het soefisme.

de Diamantsoetra voor dummy’s
‘Noem dit desnoods de dharma; zelf zeg ik liever niets.’ De Diamantsoetra voor dummy’s; radicalisering van deze iconoclastische zenklassieker.

Doe de verlichtingstest
Foolproof vragenlijstjes om zelf vast te stellen of je verlicht (ontwaakt, gerealiseerd) bent. Ook voor beginners. Geschikt voor alle tradities. Doe de verlichtingstest nu!

De dood doodgedacht
‘Afscheid nemen van je ideeën over de dood geeft terminale opluchting.’ De dood doodgedacht; dwaalteksten over ziek zijn, doodgaan, vergankelijkheid en niet-weten.

Dwaalspreuken voor in de vrolijke keuken
‘Aforismen zijn net bloemen: voor je het weet zijn ze verwelkt.’ Leuzen voor kneuzen en dwaalspreuken voor in de vrolijke keuken; oneliners en flatliners over niet-weten.

Dwaaltaal: de kunst van welsprekend niet-spreken
Dwaaltaal is een set van woorden, uitdrukkingen, lemma’s en stijlfiguren voorbij de woorden. Stamelen hoeft niet meer: welsprekend niet-spreken vanuit een wetend niet-wetend is wel vliegwerk, maar geen kunst.

Dwijsheid, vrijplaats tussen dwaasheid en wijsheid
‘Een dwijze is iemand die het heilige geloof in al zijn hokjes, hekjes en haakjes is kwijtgeraakt.’ Dwaalgesprekken over dwijsheid, de grenzeloze vrijplaats tussen dwaasheid en wijsheid.

Eeuwige Wijsheid voor Eeuwige Dwazen
‘Over de Eeuwige Wijsheid zijn de geleerden het nog altijd niet eens, maar aan de Eeuwige Dwaasheid twijfelt geen kind. Dan is de keus niet moeilijk.’ Dwaalgesprekken over Perennial Wisdom.

de Elf plaatjes van de ezel
Wat is het meest nabij, de tien plaatjes van de os of de elf plaatjes van de ezel? Wat geen oor wil horen; beeldverhaal over de en het Grote Weg.

Eufemismen voor niet-weten
Zijn Gods wegen wonderbaarlijk of snap je er niks meer van? Ben jij een wijze zonder wijsheid of weet je het niet meer? Eufemismen voor niet-weten.

het Evangelie van Ongelovige Thomas
‘Niet de duivel in u wil ik verdrijven, maar uw geloof in de gedachte aan de duivel.’ Dwijsheden van Ongelovige Thomas, voor zijn discipelen Meester Nebbisj, geïnspireerd op Het Evangelie van Thomas.

God is een poort (en woord is een god)
‘God is een poort, een pad uit het woord.’ Dwaalteksten over de afgrond van het bestaan vanuit de afgrond van het bestaan.

Goeroes, goeroelopers en ouwehoeroes
‘Ik gun iedereen een goeroe die vrij is van discipelen.’ Werkelijkheid, droom of syndroom? Dwaalteksten over goeroes, goeroelopers en ouwehoeroes.

Groot Ongeloof
Wie zijn gedachten niet gelooft, is geen theïst, geen atheïst en geen agnosticus. Groot is zijn Ongeloof, maar zijn God is ruimer dan het ruimste godsbeeld, zijn Boeddha is ruimer dan het ruimste boeddhabeeld en hijzelf is ruimer dan het ruimste zelfbeeld.

Grote twijfel, grote verlichting?
De grote twijfel voorbij; grote verlichting als niet weten (van verlichting), ontwaken uit de droom (van ontwaken).

De Grote Weg (is niet moeilijk voor wie hem kwijt is)
‘De Grote Weg is niet moeilijk voor wie hem kwijt is.’ Variaties op De Grote Weg, verzen over de geest van vertrouwen van Seng-ts’an, de derde zenpatriarch.

Haiku op haiku
‘Nooit boog het beeld van Boeddha / eens naar mij terug.’ Haiku op haiku; lettergrepen naar niet-weten.

Hans van Dam
‘Mijn curriculum vitae? Het leven neemt een loopje met me.’ Hans van Dam: niet wie je denkt. Malle babbels over de onbekende auteur van niet-weten.nl.

de Hartsoetra voor dummy’s
‘Noem dit desnoods de leegte; zelf zeg ik liever niets.’ De Hartsoetra voor dummy’s; radicalisering van deze beeldenbrekende zenklassieker.

Help ons uit de droom (maar laat ons onze dromen)
Onze Vader die in de hemel is, help ons uit de droom dat wij dromen, help ons uit de droom dat wij wakker moeten worden en verlos ons van het malen, amen.

Hoera, verlicht?
‘Waarom heb ik niets meer te verliezen? Omdat ik alles al kwijt ben.’ Hoera, verlicht? Dwaalteksten over de vervloekte zegen van niet-weten. (Niet voor wattjes.)

Idolen van de zoeker
‘Je hoeft niet te ontwaken om tot alles in staat te zijn, en het helpt ook geen zier.’ Dolle dwaalteksten over meestervervalsers, dweepzieken, gevallen helden, dolende heiligen en andere idolen van de zoeker.

de Illusie van de illusie
Maya-maya; de goochelaar begoocheld. Waanteksten over de illusie van de werkelijkheid en de illusie van de illusie. Voor desillusionisten.

Ik ben niet verlicht, ik ben verduisterd
‘Of ik verlicht ben? Als ik mezelf per se iets moet noemen, dan maar verduisterd.’ Interview over de onzienlijke lichtheid van niet-weten en de wijdsheid voorbij alle wijsheid.

de Intergalactische Waarheidsconferentie
Wat is Waarheid? Het is maar net aan wie je het vraagt. Tijd voor een intergalactische waarheidsconferentie om voor eens en voor altijd de universele waarheid vast te stellen. Welkom!

Kosmische grappen
‘Uiteindelijk zie je in dat er nooit een kosmische grap is geweest.’ Kiezen uit niet-twee; lachen als een boer met kies-pijn. Kosmische grappen over de kosmische grap.

Ledig de Geest in de Wolk van niet-weten
‘Leeg als een geest is de wolk van niet-weten!’ Dwaalteksten over de mystieke theologie van Pseudo-Dionysius, de mystieke atheologie van Georges Bataille en de mystieke nefologie van Hans van Dam.

de Lege leer, Ø
Vrij als een vogel, licht als een veer, vol van de leegte – wat wil je nog meer? Dwaalteksten over de lege leer, Ø.

Lege mystiek op de hoogste piek: ‘nada, nada, nada!’
Wat zag Jan van het Kruis op de hoogste piek van de berg Karmel? ‘Nada, nada, nada!’ Wat zagen Meister Eckhart, Rumi, Hafiz, Wumen Huikai en Angelus Silesius? Lege mystiek voor een vol hart.

Leven is geen kunst
Leven is geen kunst, geen kunstje en geen kunde; levenskunst is vliegwerk, en vrij alleen je val. Dwaalteksten over ars vivendi, ars moriendi, leed, angst, geluk en wijsheid.

Liefde is puntje puntje puntje
Alles is liefde, maar wat is liefde? Liefde is puntje puntje puntje, weet je wel. Dwaalteksten over het raadsel van de liefde en de liefde voor niet-weten.

de Linji lu voor dummy’s
‘Niet te geloven! In al die jaren heb ik niet één onafhankelijke geest gezien!’ De zenklassieker De Linji-lu voor dummy’s. Integrale tekst van het boek. Met links naar gratis pdf en epub en fraaie hardcover.

Loflied op niet-weten
Leeg is mijn lied, hoor je het niet? Bevende ode van een levende dode aan niet-weten. Lyrische en delirische lofliederen en litanieën.

Lijden, is er een einde aan?
‘Geen vulkaan zonder krater en geen roes zonder kater.’ Dwaalgesprek over het einde van het lijden, spiritueel materialisme, gouden bergen en gebakken licht.

Mediteren zonder mediteren
‘Wie het verschil tussen mediteren en niet-mediteren niet meer kent, mediteert nooit niet.’ Dwaalteksten over mediteren zonder mediteren, mindfulness zonder mindfulness en weten zonder weten.

Meester Hans
Waarom Hans geen meester is, geen leraar en geen leerling? Dat komt, hij heeft geen meester en geen leerling en geen lering.

Meester Schaap en Broeder Ezel
‘Een goede leraar maakt het begrijpelijke onbegrijpelijk.’ Dwaalteksten over meesterschap, broederschap, schapen, ezels, vroedvrouwen en putjesscheppers.

Meester Spoorloos en agent Speurneus
‘Na lang zoeken slaagde agent Speurneus er eindelijk in een lijk te vinden dat binnen de krijtstrepen paste.’ Wie niet spoort die niet speurt; dwijsheid van Meester Spoorloos.

Meester Tja en de tao van tja
Meester Tja zegt: ‘Niet-weten heeft geen uitspraak nodig en niemand kan verdedigen.’ Voorbij nee en ja: de tao van tja. Dwaalteksten geïnspireerd door de Daodejing.

Meester Zuetsu en het mom van niet-weten
Dwaalgesprek met Meester Zuetsu over het onzennige boekje Wat is Wijsheid? van Jan Bor. Dwaasheid onder het mom van niet-weten.

Metafysica in een wezenloze wereld
Werkelijkheid of illusie? Materialisme of idealisme? Realisme of nominalisme? Causaliteit of afhankelijk ontstaan? Vorm of leegte? Zien of zijn? Wal noch Kant; de categorieën van het onverstand – metafysica in een wezenloze wereld.

Metaforen voor niet-weten
Undo, een zwart gat, een vragenvuur, enkel spel, voor de bijl gaan, knock-out, bungeejumpen… Honderd metaforen voor niet-weten.

de Mont Fou: geen inzicht, maar wat een uitzicht
Wat is jouw heilige berg? De Mont Fou: geen inzicht, maar wat een uitzicht! Dwaalgesprek over Eeuwige Dwaasheid, Universele Onzin en niet-weten.

de Mystiek van alledag, of het wonder van het water
‘Waar niets meer vanzelfsprekend is, begint de mystiek. Waar vanzelfsprekendheid heerst, eindigt de mystiek. Verwondering is de wortel van de mystiek.’ Correspondentie over het wonder van water, alledaagse mystiek en het mysterie van het bestaan.

De nodeloze angst voor een grondeloos bestaan
Krijst de ene afgrond: ‘Wie is daar?’ Krijst de andere: ‘Wie is daar?’ Redeloos interview over de nodeloze angst voor een grondeloos bestaan. ‘Troost je, iederéén krijgt ruimtevrees van mij.’

de Non-dualist en de non-filosoof
Is niet-weten een opstapje naar het non-dualisme? Is advaita een filosofie? Was Wittgenstein een non-dualist? Briefwisseling over dualisme en filosofie tussen een non-dualist en een non-filosoof.

Passe-partout voor poortloze poorten
Advaita? Tao? Prajnaparamita? Sunyata? Anatman? Niet-weten opent deuren die voor anderen gesloten blijven. Een passe-partout voor poortloze poorten.

de Poortloze poort voor dummy’s, koans 1-12, 13-24, 25-36, 37-48
‘Niet om door te komen!’ De zenklassieker De Poortloze Poort voor dummy’s. Lachen en huilen om het raadsel van het leven.

Publicaties
Publicaties van Hans van Dam over niet-weten: Niet te geloven! De Linji-lu en alle series in het Boeddhistisch Dagblad.

het Regressieprobleem
Wie schiep de schepper? Wie autoriseert de autoriteit? Wie controleert de controleur? Wat is de zin van de zin van het leven? Wat is de gedachte achter de achterliggende gedachte? Het regressieprobleem in de wijsbegeerte, de wetenschap en de wiskunde.

Standpunten, vluchtlijnen en raakvlakken
Voorbij gelijk en ongelijk; standpunten, vluchtlijnen en raakvlakken in de eindeloze ruimte van niet-weten. Voor uitloopmensen.

het Stilte-evangelie
‘Maar het schepsel dat haar hoort, wordt de minstreel van het woord, stil.’ Voor ons blijft Hij zwijgen. Het Stilte-evangelie: dwaalteksten over God, silentie, mystiek en niet-weten.

Verder, verder! Reistips voor spirituele zoekers
Hoe ver moet je gaan op het spirituele pad? Verder, verder, almaar verder, zelfs het verder gaan voorbij! Reistips voor spirituele zoekers; doorreisgids voor lunatics.

Voorbij goed en kwaad; de ethiek van niet-weten
‘Bekijk het eens van alle kanten.’ Delinquente dwaalgesprekken voorbij goed en kwaad over geboden, geloften, paradoxen en de ethiek van niet-weten.

Vrede sluiten met je onvrede
Niet-weten is berusten in je onrust, vrede sluiten met je onvrede en niet oordelen over je oordelen. Want onverstoorbaar zijn alleen de doden.

Vrije wil, onvrije wil en ongewilde vrijheid
Ben jij het die wat wil of heerst de wil in jou? Wil jij de vrijheid wel? Dwingende dialogen over vrije wil, onvrije wil en ongewilde vrijheid.

Waarnemen of waargeven? De illusie van subject en object
Waar de vogeltjes fluiten? Je binnenste buiten; dwaalgesprekken over waarnemen en waargeven, subject en object, werkelijkheid en illusie.

Wat is niet-weten?
Wat is spiritueel niet-weten? Lichte inleiding in een duistere zaak; kennismaking met wat geen kennismaking verdraagt. Voor beginners, gevorderden en gesjeesden.

Wat is non-dualisme?
‘Non-dualisme is de non-leer die geen enkel onderscheid erkent of ontkent.’ Advaita als agnose en vedanta als het einde van de wijsheid; dwaalteksten over zijn en niet zijn, zien en doorzien.

Wat is non-dualiteit?
‘Dat je grenzen weet te trekken betekent nog niet dat ze er zijn.’ Dubbelhartige dwaalteksten over de dualiteit van non-dualiteit en de non-dualiteit van niet-weten. Voor telgangers.

Wat is spiritualiteit?
‘Ware spiritualiteit kent geen valse spiritualiteit.’ Dwaalteksten over gezond verstand, spiritueel verstand, ghost busters en de geest van niet-weten.

Wat is spirituele verlichting? Het denken doorzien
Denk je nou nog steeds dat verlichting een bevrijdend inzicht is? Het denken doorzien door het denken; spirituele verlichting als het failliet van het verstand.

Wat is zen?
‘Zen is alleen zen als er geen zen op staat.’ Dwaalgesprekken over de dharma, de weg, je ware gezicht en het doden van de Boeddha(doder).

Weetnietkunde
Een woordenboekje vol filosofische, religieuze, mystieke en spirituele begrippen die nauw verwant zijn met spiritueel niet-weten. Voor weetnietkundigen.

Wegen naar de onbekende vraag
Sterven aan het bekende en leven in het ongewisse; vijftig wegen naar de onbekende vraag. Kan niet missen! Welkom, dwaalgast, in het onvolprezen Niemendal.

Wie ben je? Zelfbeelden, mensbeelden en drogbeelden
Schijngestalten van het zelf en het zelf als schijngestalte. Honderdvijftig zelfbeelden, tweeënvijftig mensbeelden en evenzovele drogbeelden. Houvast voor mensen met een identiteitscrisis; of hou gewoon vast aan je identiteitscrisis.

Zalig zijn de armen van geest
‘Wie niet wordt als een kind zal het koninkrijk der hemelen niet binnengaan.’ Zalig zijn de armen van geest; belijdenis van een onnozelaar.

Zeg maar tja tegen het leven
‘Hoe heet de dans van het weten? De bla-bla-bla. Hoe heet de dans van niet-weten? De tja-tja-tja.’ Zeg maar tja tegen het leven.

Zen, leegte en nihilisme
‘Daar heb ik vrede mee, vrede van jewelste.’ Vissen in een lege vijver: brieven en dialogen over zen, sunyata, nihilisme en niet-weten.

Zingeving voor zotten
‘Het leven is niet een probleem dat opgelost moet worden, maar een woord dat doorzien moet worden’ De zen van het leven, de onzin van het denken en de zon van niet-weten, oftwel: zingeving voor zotten.

Zoeken naar het einde van het zoeken
‘Wijsheid maakt van mensen dwazen.’ Zoeken naar het einde van het zoeken; thuiskomen in den vreemde en vreemdgaan in het bekende.

Advaita

Alle pagina’s op niet-weten.nl over de advaita vedanta, non-dualisme en non-dualiteit

Advaita pedanta
‘Helaas is advaita steeds meer pedanta aan het worden.’ Non-dualisme als middel om het dualistische denken te ondermijnen.

Ben je jezelf of het Zelf? Het lege geheim
Ben je jezelf of het Zelf? De kenner of het gekende? Schepsel of schepper? Small mind of Big Mind? Iemand of niemand? Vorm of leegte? Dwaalgesprek over het open geheim van Tony Parsons, het verschrikkelijke geheim van Adyashanti en het lege geheim van niet-weten.

Brieven advaita; het bewustzijn voorbij
‘Non-dualiteit is: Geen onderscheid weten te maken.’ Het Bewustzijn voorbij; brieven over advaita vedanta, non-dualiteit, non-dualisme en niet-weten.

Byron Katie voor workaholics
‘Je kunt je gedachten onderzoeken – is dat waar?’ Werk maken van het Werk; Byron Katie voor Workaholics.

Goeroes, goeroelopers en ouwehoeroes
‘Ik gun iedereen een goeroe die vrij is van discipelen.’ Werkelijkheid, droom of syndroom? Dwaalteksten over goeroes, goeroelopers en ouwehoeroes.

Help ons uit de droom (maar laat ons onze dromen)
Onze Vader die in de hemel is, help ons uit de droom dat wij dromen, help ons uit de droom dat wij wakker moeten worden en verlos ons van het malen, amen.

de Illusie van de illusie
Maya-maya; de goochelaar begoocheld. Waanteksten over de illusie van de werkelijkheid en de illusie van de illusie. Voor desillusionisten.

Kosmische grappen
‘Uiteindelijk zie je in dat er nooit een kosmische grap is geweest.’ Kiezen uit niet-twee; lachen als een boer met kies-pijn. Kosmische grappen over de kosmische grap.

Meester Spoorloos en agent Speurneus
‘Na lang zoeken slaagde agent Speurneus er eindelijk in een lijk te vinden dat binnen de krijtstrepen paste.’ Wie niet spoort die niet speurt; dwijsheid van Meester Spoorloos.

de Non-dualist en de non-filosoof
Is niet-weten een opstapje naar het non-dualisme? Is advaita een filosofie? Was Wittgenstein een non-dualist? Briefwisseling over dualisme en filosofie tussen een non-dualist en een non-filosoof.

Passe-partout voor poortloze poorten
Advaita? Tao? Prajnaparamita? Sunyata? Anatman? Niet-weten opent deuren die voor anderen gesloten blijven. Een passe-partout voor poortloze poorten.

Verder, verder! Reistips voor spirituele zoekers
Hoe ver moet je gaan op het spirituele pad? Verder, verder, almaar verder, zelfs het verder gaan voorbij! Reistips voor spirituele zoekers; doorreisgids voor lunatics.

Vrije wil, onvrije wil en ongewilde vrijheid
Ben jij het die wat wil of heerst de wil in jou? Wil jij de vrijheid wel? Dwingende dialogen over vrije wil, onvrije wil en ongewilde vrijheid.

Waarnemen of waargeven? De illusie van subject en object
Waar de vogeltjes fluiten? Je binnenste buiten; dwaalgesprekken over waarnemen en waargeven, subject en object, werkelijkheid en illusie.

Wat is non-dualisme?
‘Non-dualisme is de non-leer die geen enkel onderscheid erkent of ontkent.’ Advaita als agnose en vedanta als het einde van de wijsheid; dwaalteksten over zijn en niet zijn, zien en doorzien.

Wat is non-dualiteit?
‘Dat je grenzen weet te trekken betekent nog niet dat ze er zijn.’ Dubbelhartige dwaalteksten over de dualiteit van non-dualiteit en de non-dualiteit van niet-weten. Voor telgangers.

Wat is spiritualiteit?
‘Ware spiritualiteit kent geen valse spiritualiteit.’ Dwaalteksten over gezond verstand, spiritueel verstand, ghost busters en de geest van niet-weten.

Wie ben je? Zelfbeelden, mensbeelden en drogbeelden
Schijngestalten van het zelf en het zelf als schijngestalte. Honderdvijftig zelfbeelden, tweeënvijftig mensbeelden en evenzovele drogbeelden. Houvast voor mensen met een identiteitscrisis; of hou gewoon vast aan je identiteitscrisis.

Zoeken naar het einde van het zoeken
‘Wijsheid maakt van mensen dwazen.’ Zoeken naar het einde van het zoeken; thuiskomen in den vreemde en vreemdgaan in het bekende.

Filosofie

Alle pagina’s op niet-weten.nl over wijsbegeerte, psychologie, het denken, de mind, de kunst van het leven en de kunst van het sterven

De dans ontsprongen
Wat is de weetnietgeest? Een geest die zich voortdurend leegdenkt. Een geest die sneller schiet dan zijn schaduw. Een geest die dansend de dans ontspringt.

Dementie, spiritualiteit en niet-weten
Een dementie à trois – Uniek verhaal over twee demente ouders en een weetniet van een zoon. Is er enig verschil tussen dementie en spiritueel niet-weten?

Denken, denken, denken
Demente dialogen en beschonken beschouwingen over denken, denkbeelden, denk-beelden, denkbeeldigheid en denkeritis.

De dood doodgedacht
‘Afscheid nemen van je ideeën over de dood geeft terminale opluchting.’ De dood doodgedacht; dwaalteksten over ziek zijn, doodgaan, vergankelijkheid en niet-weten.

de Illusie van de illusie
Maya-maya; de goochelaar begoocheld. Waanteksten over de illusie van de werkelijkheid en de illusie van de illusie. Voor desillusionisten.

de Intergalactische Waarheidsconferentie
Wat is Waarheid? Het is maar net aan wie je het vraagt. Tijd voor een intergalactische waarheidsconferentie om voor eens en voor altijd de universele waarheid vast te stellen. Welkom!

Leven is geen kunst
Leven is geen kunst, geen kunstje en geen kunde; levenskunst is vliegwerk, en vrij alleen je val. Dwaalteksten over ars vivendi, ars moriendi, leed, angst, geluk en wijsheid.

Liefde is puntje puntje puntje
Alles is liefde, maar wat is liefde? Liefde is puntje puntje puntje, weet je wel. Dwaalteksten over het raadsel van de liefde en de liefde voor niet-weten.

Metafysica in een wezenloze wereld
Werkelijkheid of illusie? Materialisme of idealisme? Realisme of nominalisme? Causaliteit of afhankelijk ontstaan? Vorm of leegte? Zien of zijn? Wal noch Kant; de categorieën van het onverstand – metafysica in een wezenloze wereld.

de Non-dualist en de non-filosoof
Is niet-weten een opstapje naar het non-dualisme? Is advaita een filosofie? Was Wittgenstein een non-dualist? Briefwisseling over dualisme en filosofie tussen een non-dualist en een non-filosoof.

het Regressieprobleem
Wie schiep de schepper? Wie autoriseert de autoriteit? Wie controleert de controleur? Wat is de zin van de zin van het leven? Wat is de gedachte achter de achterliggende gedachte? Het regressieprobleem in de wijsbegeerte, de wetenschap en de wiskunde.

Standpunten, vluchtlijnen en raakvlakken
Voorbij gelijk en ongelijk; standpunten, vluchtlijnen en raakvlakken in de eindeloze ruimte van niet-weten. Voor uitloopmensen.

Voorbij goed en kwaad; de ethiek van niet-weten
‘Bekijk het eens van alle kanten.’ Delinquente dwaalgesprekken voorbij goed en kwaad over geboden, geloften, paradoxen en de ethiek van niet-weten.

Vrije wil, onvrije wil en ongewilde vrijheid
Ben jij het die wat wil of heerst de wil in jou? Wil jij de vrijheid wel? Dwingende dialogen over vrije wil, onvrije wil en ongewilde vrijheid.

Waarnemen of waargeven? De illusie van subject en object
Waar de vogeltjes fluiten? Je binnenste buiten; dwaalgesprekken over waarnemen en waargeven, subject en object, werkelijkheid en illusie.

Wat is non-dualisme?
‘Non-dualisme is de non-leer die geen enkel onderscheid erkent of ontkent.’ Advaita als agnose en vedanta als het einde van de wijsheid; dwaalteksten over zijn en niet zijn, zien en doorzien.

Wat is non-dualiteit?
‘Dat je grenzen weet te trekken betekent nog niet dat ze er zijn.’ Dubbelhartige dwaalteksten over de dualiteit van non-dualiteit en de non-dualiteit van niet-weten. Voor telgangers.

Wat is spirituele verlichting? Het denken doorzien
Denk je nou nog steeds dat verlichting een bevrijdend inzicht is? Het denken doorzien door het denken; spirituele verlichting als het failliet van het verstand.

Weetnietkunde
Een woordenboekje vol filosofische, religieuze, mystieke en spirituele begrippen die nauw verwant zijn met spiritueel niet-weten. Voor weetnietkundigen.

Wie ben je? Zelfbeelden, mensbeelden en drogbeelden
Schijngestalten van het zelf en het zelf als schijngestalte. Honderdvijftig zelfbeelden, tweeënvijftig mensbeelden en evenzovele drogbeelden. Houvast voor mensen met een identiteitscrisis; of hou gewoon vast aan je identiteitscrisis.

Zen, leegte en nihilisme
‘Daar heb ik vrede mee, vrede van jewelste.’ Vissen in een lege vijver: brieven en dialogen over zen, sunyata, nihilisme en niet-weten.

Zingeving voor zotten
‘Het leven is niet een probleem dat opgelost moet worden, maar een woord dat doorzien moet worden’ De zen van het leven, de onzin van het denken en de zon van niet-weten, oftwel: zingeving voor zotten.

Interviews

Alle pagina’s op niet-weten.nl met interviews

Ben je jezelf of het Zelf? Het lege geheim
Ben je jezelf of het Zelf? De kenner of het gekende? Schepsel of schepper? Small mind of Big Mind? Iemand of niemand? Vorm of leegte? Dwaalgesprek over het open geheim van Tony Parsons, het verschrikkelijke geheim van Adyashanti en het lege geheim van niet-weten.

de Derwisj en de dwaas
‘Voor hem die weet, zijn duizend verklaringen niet voldoende; voor hem die niet weet is ieder teken teveel.’ De derwisj en de dwaas; wervelende dwaalgesprekken over het soefisme.

Diepte-interview met zenmeester Hans van Dam

Ik ben niet verlicht, ik ben verduisterd
‘Of ik verlicht ben? Als ik mezelf per se iets moet noemen, dan maar verduisterd.’ Interview over de onzienlijke lichtheid van niet-weten en de wijdsheid voorbij alle wijsheid.

Lege mystiek op de hoogste piek: ‘nada, nada, nada!’
Wat zag Jan van het Kruis op de hoogste piek van de berg Karmel? ‘Nada, nada, nada!’ Wat zagen Meister Eckhart, Rumi, Hafiz, Wumen Huikai en Angelus Silesius? Lege mystiek voor een vol hart.

Lijden, is er een einde aan?
‘Geen vulkaan zonder krater en geen roes zonder kater.’ Dwaalgesprek over het einde van het lijden, spiritueel materialisme, gouden bergen en gebakken licht.

Meester Zuetsu en het mom van niet-weten
Interview met Meester Zuetsu over het onzennige boekje Wat is Wijsheid? van Jan Bor. Dwaasheid onder het mom van niet-weten.

de Mont Fou: geen inzicht, maar wat een uitzicht
Wat is jouw heilige berg? De Mont Fou: geen inzicht, maar wat een uitzicht! Dwaalgesprek over Eeuwige Dwaasheid, Universele Onzin en niet-weten.

de Mystiek van alledag, of het wonder van het water
‘Waar niets meer vanzelfsprekend is, begint de mystiek. Waar vanzelfsprekendheid heerst, eindigt de mystiek. Verwondering is de wortel van de mystiek.’ Correspondentie over het wonder van water, alledaagse mystiek en het mysterie van het bestaan.

De nodeloze angst voor een grondeloos bestaan
Krijst de ene afgrond: ‘Wie is daar?’ Krijst de andere: ‘Wie is daar?’ Redeloos interview over de nodeloze angst voor een grondeloos bestaan. ‘Troost je, iederéén krijgt ruimtevrees van mij.’

Passe-partout voor poortloze poorten
Advaita? Tao? Prajnaparamita? Sunyata? Anatman? Niet-weten opent deuren die voor anderen gesloten blijven. Een passe-partout voor poortloze poorten.

Meesterschap

Alle pagina’s op niet-weten.nl over leraarsaangelegenheden.

Advaita pedanta
‘Helaas is advaita steeds meer pedanta aan het worden.’ Non-dualisme als middel om het dualistische denken te ondermijnen.

de Elf plaatjes van de ezel
Wat is het meest nabij, de tien plaatjes van de os of de elf plaatjes van de ezel? Wat geen oor wil horen; beeldverhaal over de en het Grote Weg.

het Evangelie van Ongelovige Thomas
‘Niet de duivel in u wil ik verdrijven, maar uw geloof in de gedachte aan de duivel.’ Dwijsheden van Ongelovige Thomas, voor zijn discipelen Meester Nebbisj, geïnspireerd op Het Evangelie van Thomas.

Goeroes, goeroelopers en ouwehoeroes
‘Ik gun iedereen een goeroe die vrij is van discipelen.’ Werkelijkheid, droom of syndroom? Dwaalteksten over goeroes, goeroelopers en ouwehoeroes.

Idolen van de zoeker
‘Je hoeft niet te ontwaken om tot alles in staat te zijn, en het helpt ook geen zier.’ Dolle dwaalteksten over meestervervalsers, dweepzieken, gevallen helden, dolende heiligen en andere idolen van de zoeker.

de Linji lu voor dummy’s
‘Niet te geloven! In al die jaren heb ik niet één onafhankelijke geest gezien!’ De zenklassieker De Linji-lu voor dummy’s. Integrale tekst van het boek. Met links naar gratis pdf en epub en fraaie hardcover.

Meester Hans
Waarom Hans geen meester is, geen leraar en geen leerling? Dat komt, hij heeft geen meester en geen leerling en geen lering.

Meester Schaap en Broeder Ezel
‘Een goede leraar maakt het begrijpelijke onbegrijpelijk.’ Dwaalteksten over meesterschap, broederschap, schapen, ezels, vroedvrouwen en putjesscheppers.

Meester Spoorloos en agent Speurneus
‘Na lang zoeken slaagde agent Speurneus er eindelijk in een lijk te vinden dat binnen de krijtstrepen paste.’ Wie niet spoort die niet speurt; dwijsheid van Meester Spoorloos.

Meester Tja en de tao van tja
Meester Tja zegt: ‘Niet-weten heeft geen uitspraak nodig en niemand kan verdedigen.’ Voorbij nee en ja: de tao van tja. Dwaalteksten geïnspireerd door de Daodejing.

Meester Zuetsu en het mom van niet-weten
Interview met Meester Zuetsu over het onzennige boekje Wat is Wijsheid? van Jan Bor. Dwaasheid onder het mom van niet-weten.

de Poortloze poort voor dummy’s, koans 1-12, 13-24, 25-36, 37-48
‘Niet om door te komen!’ De zenklassieker De Poortloze Poort voor dummy’s. Lachen en huilen om het raadsel van het leven.

Mystiek

Alle pagina’s op niet-weten.nl over religie en mystiek

Brieven mystiek; de stilte voorbij
‘Indien je zwijgt, zwijg dan uit niet weten; als je spreekt, spreek uit niet weten; waar je vergeeft, vergeef je uit niet weten.’ Voorbij de stilte; brieven over mystiek en niet-weten.

de Derwisj en de dwaas
‘Voor hem die weet, zijn duizend verklaringen niet voldoende; voor hem die niet weet is ieder teken teveel.’ De derwisj en de dwaas; wervelende dwaalgesprekken over het soefisme.

het Evangelie van Ongelovige Thomas
‘Niet de duivel in u wil ik verdrijven, maar uw geloof in de gedachte aan de duivel.’ Dwijsheden van Ongelovige Thomas, voor zijn discipelen Meester Nebbisj, geïnspireerd op Het Evangelie van Thomas.

God is een poort (en woord is een god)
‘God is een poort, een pad uit het woord.’ Dwaalteksten over de afgrond van het bestaan vanuit de afgrond van het bestaan.

Groot Ongeloof
Wie zijn gedachten niet gelooft, is geen theïst, geen atheïst en geen agnosticus. Groot is zijn Ongeloof, maar zijn God is ruimer dan het ruimste godsbeeld, zijn Boeddha is ruimer dan het ruimste boeddhabeeld en hijzelf is ruimer dan het ruimste zelfbeeld.

Help ons uit de droom (maar laat ons onze dromen)
Onze Vader die in de hemel is, help ons uit de droom dat wij dromen, help ons uit de droom dat wij wakker moeten worden en verlos ons van het malen, amen.

Idolen van de zoeker
‘Je hoeft niet te ontwaken om tot alles in staat te zijn, en het helpt ook geen zier.’ Dolle dwaalteksten over meestervervalsers, dweepzieken, gevallen helden, dolende heiligen en andere idolen van de zoeker.

Ledig de Geest in de Wolk van niet-weten
‘Leeg als een geest is de wolk van niet-weten!’ Dwaalteksten over de mystieke theologie van Pseudo-Dionysius, de mystieke atheologie van Georges Bataille en de mystieke nefologie van Hans van Dam.

Lege mystiek op de hoogste piek: ‘nada, nada, nada!’
Wat zag Jan van het Kruis op de hoogste piek van de berg Karmel? ‘Nada, nada, nada!’ Wat zagen Meister Eckhart, Rumi, Hafiz, Wumen Huikai en Angelus Silesius? Lege mystiek voor een vol hart.

Loflied op niet-weten
Leeg is mijn lied, hoor je het niet? Bevende ode van een levende dode aan niet-weten. Lyrische en delirische lofliederen en litanieën.

Meester Tja en de tao van tja
Meester Tja zegt: ‘Niet-weten heeft geen uitspraak nodig en niemand kan verdedigen.’ Voorbij nee en ja: de tao van tja. Dwaalteksten geïnspireerd door de Daodejing.

de Mystiek van alledag, of het wonder van het water
‘Waar niets meer vanzelfsprekend is, begint de mystiek. Waar vanzelfsprekendheid heerst, eindigt de mystiek. Verwondering is de wortel van de mystiek.’ Correspondentie over het wonder van water, alledaagse mystiek en het mysterie van het bestaan.

het Stilte-evangelie
‘Maar het schepsel dat haar hoort, wordt de minstreel van het woord, stil.’ Voor ons blijft Hij zwijgen. Het Stilte-evangelie: dwaalteksten over God, silentie, mystiek en niet-weten.

Weetnietkunde
Een woordenboekje vol filosofische, religieuze, mystieke en spirituele begrippen die nauw verwant zijn met spiritueel niet-weten. Voor weetnietkundigen.

Zalig zijn de armen van geest
‘Wie niet wordt als een kind zal het koninkrijk der hemelen niet binnengaan.’ Zalig zijn de armen van geest; belijdenis van een onnozelaar.

Niet-weten

Alle pagina’s op niet-weten.nl over niet-weten in strikte zin (in ruime zin gaan álle pagina’s over niet-weten)

Apologie voor mijn apologie van niet-weten
‘Wanneer het over niet-weten gaat, schaam ik me voor al wat ik erover heb gezegd.’ De keizer zonder kleren trekt het boetekleed aan; apologie voor mijn apologie van niet-weten.

Brieven niet-weten; de twijfel voorbij
De twijfel voorbij; brieven over niet-weten. Van de hokjesgeest, de beginnersgeest en het weetnietfeest van de weetnietgeest.

Dementie, spiritualiteit en niet-weten
Een dementie à trois – Uniek verhaal over twee demente ouders en een weetniet van een zoon. Is er enig verschil tussen dementie en spiritueel niet-weten?

Dwaalspreuken voor in de vrolijke keuken
‘Aforismen zijn net bloemen: voor je het weet zijn ze verwelkt.’ Leuzen voor kneuzen en dwaalspreuken voor in de vrolijke keuken; oneliners en flatliners over niet-weten.

Dwaaltaal: de kunst van welsprekend niet-spreken
Dwaaltaal is een set van woorden, uitdrukkingen, lemma’s en stijlfiguren voorbij de woorden. Stamelen hoeft niet meer: welsprekend niet-spreken vanuit een wetend niet-wetend is wel vliegwerk, maar geen kunst.

Dwijsheid, vrijplaats tussen dwaasheid en wijsheid
‘Een dwijze is iemand die het heilige geloof in al zijn hokjes, hekjes en haakjes is kwijtgeraakt.’ Dwaalgesprekken over dwijsheid, de grenzeloze vrijplaats tussen dwaasheid en wijsheid.

Eeuwige Wijsheid voor Eeuwige Dwazen
‘Over de Eeuwige Wijsheid zijn de geleerden het nog altijd niet eens, maar aan de Eeuwige Dwaasheid twijfelt geen kind. Dan is de keus niet moeilijk.’ Dwaalgesprekken over Perennial Wisdom.

Eufemismen voor niet-weten
Zijn Gods wegen wonderbaarlijk of snap je er niks meer van? Ben jij een wijze zonder wijsheid of weet je het niet meer? Eufemismen voor niet-weten.

Groot Ongeloof
Wie zijn gedachten niet gelooft, is geen theïst, geen atheïst en geen agnosticus. Groot is zijn Ongeloof, maar zijn God is ruimer dan het ruimste godsbeeld, zijn Boeddha is ruimer dan het ruimste boeddhabeeld en hijzelf is ruimer dan het ruimste zelfbeeld.

Hans van Dam
‘Mijn curriculum vitae? Het leven neemt een loopje met me.’ Hans van Dam: niet wie je denkt. Malle babbels over de onbekende auteur van niet-weten.nl.

de Intergalactische Waarheidsconferentie
Wat is Waarheid? Het is maar net aan wie je het vraagt. Tijd voor een intergalactische waarheidsconferentie om voor eens en voor altijd de universele waarheid vast te stellen. Welkom!

Ledig de Geest in de Wolk van niet-weten
‘Leeg als een geest is de wolk van niet-weten!’ Dwaalteksten over de mystieke theologie van Pseudo-Dionysius, de mystieke atheologie van Georges Bataille en de mystieke nefologie van Hans van Dam.

de Lege leer, Ø
Vrij als een vogel, licht als een veer, vol van de leegte – wat wil je nog meer? Dwaalteksten over de lege leer, Ø.

Loflied op niet-weten
Leeg is mijn lied, hoor je het niet? Bevende ode van een levende dode aan niet-weten. Lyrische en delirische lofliederen en litanieën.

Metaforen voor niet-weten
Undo, een zwart gat, een vragenvuur, enkel spel, voor de bijl gaan, knock-out, bungeejumpen… Honderd metaforen voor niet-weten.

de Mont Fou: geen inzicht, maar wat een uitzicht
Wat is jouw heilige berg? De Mont Fou: geen inzicht, maar wat een uitzicht! Dwaalgesprek over Eeuwige Dwaasheid, Universele Onzin en niet-weten.

De nodeloze angst voor een grondeloos bestaan
Krijst de ene afgrond: ‘Wie is daar?’ Krijst de andere: ‘Wie is daar?’ Redeloos interview over de nodeloze angst voor een grondeloos bestaan. ‘Troost je, iederéén krijgt ruimtevrees van mij.’

Passe-partout voor poortloze poorten
Advaita? Tao? Prajnaparamita? Sunyata? Anatman? Niet-weten opent deuren die voor anderen gesloten blijven. Een passe-partout voor poortloze poorten.

het Regressieprobleem
Wie schiep de schepper? Wie autoriseert de autoriteit? Wie controleert de controleur? Wat is de zin van de zin van het leven? Wat is de gedachte achter de achterliggende gedachte? Het regressieprobleem in de wijsbegeerte, de wetenschap en de wiskunde.

Wat is niet-weten?
Wat is spiritueel niet-weten? Lichte inleiding in een duistere zaak; kennismaking met wat geen kennismaking verdraagt. Voor beginners, gevorderden en gesjeesden.

Wat is spiritualiteit?
‘Ware spiritualiteit kent geen valse spiritualiteit.’ Dwaalteksten over gezond verstand, spiritueel verstand, ghost busters en de geest van niet-weten.

Weetnietkunde
Een woordenboekje vol filosofische, religieuze, mystieke en spirituele begrippen die nauw verwant zijn met spiritueel niet-weten. Voor weetnietkundigen.

Wegen naar de onbekende vraag
Sterven aan het bekende en leven in het ongewisse; vijftig wegen naar de onbekende vraag. Kan niet missen! Welkom, dwaalgast, in het onvolprezen Niemendal.

Zalig zijn de armen van geest
‘Wie niet wordt als een kind zal het koninkrijk der hemelen niet binnengaan.’ Zalig zijn de armen van geest; belijdenis van een onnozelaar.

Zeg maar tja tegen het leven
‘Hoe heet de dans van het weten? De bla-bla-bla. Hoe heet de dans van niet-weten? De tja-tja-tja.’ Zeg maar tja tegen het leven.

Verlichting

Alle pagina’s op niet-weten.nl over spirituele verlichting, ontwaken, realisatie, zelfverwerkelijking

Brieven verlichting; de vrijheid voorbij
Voorbij de vrijheid; brieven over verlichting en niet-weten. ‘Zolang je denkt dat je de dingen kunt zien zoals ze zijn, zul je nooit vrij zijn.’

Catch 22 Metaforen voor verlichting
Wel tweeëntwintig metaforen voor spirituele verlichting. Wat zelf ook een metafoor is. Maar waarvoor?

Doe de verlichtingstest
Foolproof vragenlijstjes om zelf vast te stellen of je verlicht (ontwaakt, gerealiseerd) bent. Ook voor beginners. Geschikt voor alle tradities. Doe de verlichtingstest nu!

Grote twijfel, grote verlichting?
De grote twijfel voorbij; grote verlichting als niet weten (van verlichting), ontwaken uit de droom (van ontwaken).

Hoera, verlicht?
‘Waarom heb ik niets meer te verliezen? Omdat ik alles al kwijt ben.’ Hoera, verlicht? Dwaalteksten over de vervloekte zegen van niet-weten. (Niet voor wattjes.)

Ik ben niet verlicht, ik ben verduisterd
‘Of ik verlicht ben? Als ik mezelf per se iets moet noemen, dan maar verduisterd.’ Interview over de onzienlijke lichtheid van niet-weten en de wijdsheid voorbij alle wijsheid.

Kosmische grappen
‘Uiteindelijk zie je in dat er nooit een kosmische grap is geweest.’ Kiezen uit niet-twee; lachen als een boer met kies-pijn. Kosmische grappen over de kosmische grap.

Lijden, is er een einde aan?
‘Geen vulkaan zonder krater en geen roes zonder kater.’ Dwaalgesprek over het einde van het lijden, spiritueel materialisme, gouden bergen en gebakken licht.

Meester Tja en de tao van tja
Meester Tja zegt: ‘Niet-weten heeft geen uitspraak nodig en niemand kan verdedigen.’ Voorbij nee en ja: de tao van tja. Dwaalteksten geïnspireerd door de Daodejing.

Vrede sluiten met je onvrede
Niet-weten is berusten in je onrust, vrede sluiten met je onvrede en niet oordelen over je oordelen. Want onverstoorbaar zijn alleen de doden.

Wat is spirituele verlichting? Het denken doorzien
Denk je nou nog steeds dat verlichting een bevrijdend inzicht is? Het denken doorzien door het denken; spirituele verlichting als het failliet van het verstand.

Zalig zijn de armen van geest
‘Wie niet wordt als een kind zal het koninkrijk der hemelen niet binnengaan.’ Zalig zijn de armen van geest; belijdenis van een onnozelaar.

Zeg maar tja tegen het leven
‘Hoe heet de dans van het weten? De bla-bla-bla. Hoe heet de dans van niet-weten? De tja-tja-tja.’ Zeg maar tja tegen het leven.

de Weg

Alle pagina’s op niet-weten.nl over het spirituele pad

De dans ontsprongen
Wat is de weetnietgeest? Een geest die zich voortdurend leegdenkt. Een geest die sneller schiet dan zijn schaduw. Een geest die dansend de dans ontspringt.

de Elf plaatjes van de ezel
Wat is het meest nabij, de tien plaatjes van de os of de elf plaatjes van de ezel? Wat geen oor wil horen; beeldverhaal over de en het Grote Weg.

Goeroes, goeroelopers en ouwehoeroes
‘Ik gun iedereen een goeroe die vrij is van discipelen.’ Werkelijkheid, droom of syndroom? Dwaalteksten over goeroes, goeroelopers en ouwehoeroes.

De Grote Weg (is niet moeilijk voor wie hem kwijt is)
‘De Grote Weg is niet moeilijk voor wie hem kwijt is.’ Variaties op De Grote Weg, verzen over de geest van vertrouwen van Seng-ts’an, de derde zenpatriarch.

Idolen van de zoeker
‘Je hoeft niet te ontwaken om tot alles in staat te zijn, en het helpt ook geen zier.’ Dolle dwaalteksten over meestervervalsers, dweepzieken, gevallen helden, dolende heiligen en andere idolen van de zoeker.

Meester Spoorloos en agent Speurneus
‘Na lang zoeken slaagde agent Speurneus er eindelijk in een lijk te vinden dat binnen de krijtstrepen paste.’ Wie niet spoort die niet speurt; dwijsheid van Meester Spoorloos.

Verder, verder! Reistips voor spirituele zoekers
Hoe ver moet je gaan op het spirituele pad? Verder, verder, almaar verder, zelfs het verder gaan voorbij! Reistips voor spirituele zoekers; doorreisgids voor lunatics.

Wegen naar de onbekende vraag
Sterven aan het bekende en leven in het ongewisse; vijftig wegen naar de onbekende vraag. Kan niet missen! Welkom, dwaalgast, in het onvolprezen Niemendal.

Zoeken naar het einde van het zoeken
‘Wijsheid maakt van mensen dwazen.’ Zoeken naar het einde van het zoeken; thuiskomen in den vreemde en vreemdgaan in het bekende.

Zen

Alle pagina’s op niet-weten.nl over (zen)boeddhisme

Ben je jezelf of het Zelf? Het lege geheim
Ben je jezelf of het Zelf? De kenner of het gekende? Schepsel of schepper? Small mind of Big Mind? Iemand of niemand? Vorm of leegte? Dwaalgesprek over het open geheim van Tony Parsons, het verschrikkelijke geheim van Adyashanti en het lege geheim van niet-weten.

Bodhisattvageloften voor iedereen en niemand
‘Ik zal iedereen bevrijden’, belooft de bodhisattva, maar wie dan, en waarvan? Wat je belooft is wat je gelooft; bodhisattvageloften voor iedereen en niemand.

Brieven zen; de dharma voorbij
‘Wees een dwaallicht voor jezelf.’ Voorbij de dharma; brieven over zen, het ego, het zelf, small mind, big mind, metta, mededogen, meesterschap, weerstand, overgave, non-dualisme en niet-weten.

de Diamantsoetra voor dummy’s
‘Noem dit desnoods de dharma; zelf zeg ik liever niets.’ De Diamantsoetra voor dummy’s; radicalisering van deze iconoclastische zenklassieker.

de Elf plaatjes van de ezel
Wat is het meest nabij, de tien plaatjes van de os of de elf plaatjes van de ezel? Wat geen oor wil horen; beeldverhaal over de en het Grote Weg.

Grote twijfel, grote verlichting?
De grote twijfel voorbij; grote verlichting als niet weten (van verlichting), ontwaken uit de droom (van ontwaken).

De Grote Weg (is niet moeilijk voor wie hem kwijt is)
‘De Grote Weg is niet moeilijk voor wie hem kwijt is.’ Variaties op De Grote Weg, verzen over de geest van vertrouwen van Seng-ts’an, de derde zenpatriarch.

Haiku op haiku
‘Nooit boog het beeld van Boeddha / eens naar mij terug.’ Haiku op haiku; lettergrepen naar niet-weten.

de Hartsoetra voor dummy’s
‘Noem dit desnoods de leegte; zelf zeg ik liever niets.’ De Hartsoetra voor dummy’s; radicalisering van deze beeldenbrekende zenklassieker.

Help ons uit de droom (maar laat ons onze dromen)
Onze Vader die in de hemel is, help ons uit de droom dat wij dromen, help ons uit de droom dat wij wakker moeten worden en verlos ons van het malen, amen.

Idolen van de zoeker
‘Je hoeft niet te ontwaken om tot alles in staat te zijn, en het helpt ook geen zier.’ Dolle dwaalteksten over meestervervalsers, dweepzieken, gevallen helden, dolende heiligen en andere idolen van de zoeker.

de Linji lu voor dummy’s
‘Niet te geloven! In al die jaren heb ik niet één onafhankelijke geest gezien!’ De zenklassieker De Linji-lu voor dummy’s. Integrale tekst van het boek. Met links naar gratis pdf en epub en fraaie hardcover.

Lijden, is er een einde aan?
‘Geen vulkaan zonder krater en geen roes zonder kater.’ Dwaalgesprek over het einde van het lijden, spiritueel materialisme, gouden bergen en gebakken licht.

Mediteren zonder mediteren
‘Wie het verschil tussen mediteren en niet-mediteren niet meer kent, mediteert nooit niet.’ Dwaalteksten over mediteren zonder mediteren, mindfulness zonder mindfulness en weten zonder weten.

Meester Hans
Waarom Hans geen meester is, geen leraar en geen leerling? Dat komt, hij heeft geen meester en geen leerling en geen lering.

Meester Schaap en Broeder Ezel
‘Een goede leraar maakt het begrijpelijke onbegrijpelijk.’ Dwaalteksten over meesterschap, broederschap, schapen, ezels, vroedvrouwen en putjesscheppers.

Meester Zuetsu en het mom van niet-weten
Interview met Meester Zuetsu over het onzennige boekje Wat is Wijsheid? van Jan Bor. Dwaasheid onder het mom van niet-weten.

Passe-partout voor poortloze poorten
Advaita? Tao? Prajnaparamita? Sunyata? Anatman? Niet-weten opent deuren die voor anderen gesloten blijven. Een passe-partout voor poortloze poorten.

de Poortloze poort voor dummy’s, koans 1-12, 13-24, 25-36, 37-48
‘Niet om door te komen!’ De zenklassieker De Poortloze Poort voor dummy’s. Lachen en huilen om het raadsel van het leven.

Publicaties
Publicaties van Hans van Dam over niet-weten: Niet te geloven! De Linji-lu en alle series in het Boeddhistisch Dagblad.

Standpunten, vluchtlijnen en raakvlakken
Voorbij gelijk en ongelijk; standpunten, vluchtlijnen en raakvlakken in de eindeloze ruimte van niet-weten. Voor uitloopmensen.

Verder, verder! Reistips voor spirituele zoekers
Hoe ver moet je gaan op het spirituele pad? Verder, verder, almaar verder, zelfs het verder gaan voorbij! Reistips voor spirituele zoekers; doorreisgids voor lunatics.

Voorbij goed en kwaad; de ethiek van niet-weten
‘Bekijk het eens van alle kanten.’ Delinquente dwaalgesprekken voorbij goed en kwaad over geboden, geloften, paradoxen en de ethiek van niet-weten.

Vrede sluiten met je onvrede
Niet-weten is berusten in je onrust, vrede sluiten met je onvrede en niet oordelen over je oordelen. Want onverstoorbaar zijn alleen de doden.

Vrije wil, onvrije wil en ongewilde vrijheid
Ben jij het die wat wil of heerst de wil in jou? Wil jij de vrijheid wel? Dwingende dialogen over vrije wil, onvrije wil en ongewilde vrijheid.

Wat is spiritualiteit?
‘Ware spiritualiteit kent geen valse spiritualiteit.’ Dwaalteksten over gezond verstand, spiritueel verstand, ghost busters en de geest van niet-weten.

Wat is zen?
‘Zen is alleen zen als er geen zen op staat.’ Dwaalgesprekken over de dharma, de weg, je ware gezicht en het doden van de Boeddha(doder).

Wie ben je? Zelfbeelden, mensbeelden en drogbeelden
Schijngestalten van het zelf en het zelf als schijngestalte. Honderdvijftig zelfbeelden, tweeënvijftig mensbeelden en evenzovele drogbeelden. Houvast voor mensen met een identiteitscrisis; of hou gewoon vast aan je identiteitscrisis.

Zen, leegte en nihilisme
‘Daar heb ik vrede mee, vrede van jewelste.’ Vissen in een lege vijver: brieven en dialogen over zen, sunyata, nihilisme en niet-weten.

Zoeken naar het einde van het zoeken
‘Wijsheid maakt van mensen dwazen.’ Zoeken naar het einde van het zoeken; thuiskomen in den vreemde en vreemdgaan in het bekende.