Help ons uit de droom (maar laat ons onze dromen)

dwaalgids > mystiek

Onze Vader die in de hemel is, help ons uit de droom dat wij dromen, help ons uit de droom dat wij wakker moeten worden en verlos ons van het malen, amen.

Het einde is geen woord

maar argeloze agnose

‘In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God’, heet het bij Johannes 1:1, dus daar zijn we wel uit.

Volgens sommigen is ook aan het einde het Woord – bij God of bij Boeddha of bij de Dao of bij Bewustzijn of bij Gaia of bij de Mens of zo, daar is men het nog niet over eens.

Maar welk Woord dan wel, en zal het ook een Antwoord zijn? Of, als dat teveel gevraagd is, welk Woord of Antwoord niet, en bij het einde of Einde waarvan eigenlijk?

Van de droom of van de werkelijkheid?

Van de hel of van de hemel?

Van samsara of van nirwana?

Van atman of van anatman?

Verlos ons van het malen

Het Onze Vader voor zoekers

Onze Vader die in de hemel is,

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij dromen

Help ons uit de droom dat wij wakker moeten worden

Help ons uit de droom dat wij ontwaakt zijn

Help ons uit onze dromen

En verlos ons van het malen

Amen

Als het je uitmaakt, kan je ook bidden tot Onze Boeddha die in nirwana is, tot onze Atman die bewustzijn is, tot je Zelf dat in de bonen is of tot wie of wat dan ook.

Help ons uit de droom

maar laat ons onze dromen

Tweestemmig wisselgebed geïnspireerd op het Onze Vader, een van de oudste en meest verbreide christelijke gebeden. De eerste versie is voor christenen, de tweede voor boeddhisten en de derde voor non-dualisten.

Onze Vader die in de hemel is

Onze Vader die in de hemel is

Help ons uit de droom

Maar laat ons onze dromen

Laat ons dromen

Help ons uit de droom dat U in de hemel bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U niet in de hemel bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat er een hemel is

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat er geen hemel is

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U onze Vader bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U niet onze Vader bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U niet bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij U zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij U niet zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij niet zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij dromen

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij wakker zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom

Maar laat ons onze dromen

Zoals wij U de Uwe laten

En anderen de hunne

En onszelf de onze

Laat ons onze dromen

Help ons uit de droom

Maar laat ons onze dromen

Laat ons nu maar dromen

Amen

Onze Boeddha die in nirwana is

Onze Boeddha die in nirwana is

Help ons uit de droom

Maar laat ons onze dromen

Laat ons dromen

Help ons uit de droom dat U in nirwana bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U niet in nirwana bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat er een nirwana is

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat er geen nirwana is

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U een boeddha bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U geen boeddha bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U niet bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij boeddha’s zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij geen boeddha’s zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij niet zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij dromen

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij wakker zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom

Maar laat ons onze dromen

Zoals wij U de Uwe laten

En anderen de hunne

En onszelf de onze

Laat ons onze dromen

Help ons uit de droom

Maar laat ons onze dromen

Laat ons nu maar dromen

Ohm

Onze Atman die bewustzijn is

Omdat het individuele zelf, Atman, volgens de advaita vedanta gelijk is aan het universele zelf, Brahman, kun je in plaats van Onze Atman ook Onze Brahman zeggen.

Onze Atman, die universeel bewustzijn is

Help ons uit de droom

Maar laat ons onze dromen

Laat ons dromen

Help ons uit de droom dat U bewustzijn bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U geen bewustzijn bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat er bewustzijn is

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat er geen bewustzijn is

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U universeel bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U niet universeel bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat U niet bent

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij U zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij U niet zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij niet zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij dromen

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom dat wij wakker zijn

Help ons uit de droom

Help ons uit de droom

Maar laat ons onze dromen

Zoals wij U de Uwe laten

En anderen de hunne

En onszelf de onze

Laat ons onze dromen

Help ons uit de droom

Maar laat ons onze dromen

Laat ons nu maar dromen

Ohm

Verlos ons van het geloof in onze gedachten

Eenvoudig gebed in drie vormen.

1. Verticaal

Verlos ons

van het geloof

in onze gedachten

over verlossing

maar laat ons

onze gedachten

zoals wij

U de Uwe laten

anderen de hunne

en onszelf de onze.

Amen.

2. Diagonaal

Verlos ons.

Verlos ons van het geloof.

Verlos ons van het geloof in onze gedachten.

Verlos ons van het geloof in onze gedachten over verlossing.

Verlos ons van het geloof in onze gedachten over verlossing, maar laat ons.

Verlos ons van het geloof in onze gedachten over verlossing, maar laat ons onze gedachten.

Verlos ons van het geloof in onze gedachten over verlossing, maar laat ons onze gedachten, zoals wij U de Uwe laten, anderen de hunne en onszelf de onze.

Amen.

3. Horizontaal

Verlos ons, verlos ons van het geloof, verlos ons van het geloof in onze gedachten en verlos ons van het geloof in onze gedachten over verlossing, maar laat ons, en laat ons onze gedachten, zoals wij U de Uwe laten, anderen de hunne en onszelf de onze.

Amen.

Ohm sjalom, vrede is geen droom

Wisselgebed voor innerlijke vrede.

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van het ego
Help ons uit de droom van het zelf

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van het lichaam
Help ons uit de droom van de geest

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van het vele
Help ons uit de droom van het ene

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van de hel
Help ons uit de droom van de hemel

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van het kwade
Help ons uit de droom van het goede

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van de haat
Help ons uit de droom van de liefde

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van de tijd
Help ons uit de droom van het heden

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van het woord
Help ons uit de droom van de stilte

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van de vorm
Help ons uit de droom van de leegte

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van het hoofd
Help ons uit de droom van het hart

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van het worden
Help ons uit de droom van het zijn

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van de dualiteit
Help ons uit de droom van de non-dualiteit

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van het relatieve
Help ons uit de droom van het absolute

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van het weten
Help ons uit de droom van niet-weten

Ohm, sjalom, help ons uit de droom

Help ons uit de droom van ontwaken
Help ons uit de droom van de droom

Ohm, sjalom, vrede is geen droom

Het leven is een droom (of is dat ook een droom?)

Glaucoom

Leerling: Het leven is een droom.

Meester: Of is dat ook maar een droom?

Leerling: Dat het leven een droom is, is ook maar een droom?

Meester: Of is dat ook maar een droom?

Leerling: Dat het een droom is dat het leven maar een droom is, is ook maar een droom?

Meester: Dat had je gedroomd.

Brevier

Vier korte gebedjes

Gebed van een ongelovige

Lieve God in de hemel

Als u bestaat

Waarom laat u me dan denken

Van niet

Gebed van een gelovige

Lieve God in de hemel

Als u niet bestaat

Waarom laat u me dan denken

Van wel

Gebed van een twijfelaar

Lieve God in de hemel

Als u bestaat

Waarom laat u me dan denken

Gebed van een zoutpilaar

Lieve God in de hemel

Als u bestaat

Waarom laat u me dan niet denken

God (Boeddha, Atman…) is maar een godsbeeld (boeddhabeeld, zelfbeeld…)

Beeldenstorm

Leerling: God is maar een godsbeeld.

Meester: Of is dat ook maar een godsbeeld?

Leerling: En de Boeddha is maar een boeddhabeeld.

Meester: Of is dat ook maar een boeddhabeeld?

Leerling: En het Zelf is maar een zelfbeeld.

Meester: Of is dat ook maar een zelfbeeld?

Leerling: En de wereld is maar een wereldbeeld.

Meester: Of is dat ook maar een wereldbeeld?

Leerling: En de mens is maar een mensbeeld.

Meester: Of is dat ook maar een mensbeeld?

Leerling: En het lichaam is maar een lichaamsbeeld.

Meester: Of is dat ook maar een lichaamsbeeld?

Leerling: En de hersens zijn maar een hersenbeeld.

Meester: Of is dat ook maar een hersenbeeld?

Leerling: En de ziel is maar een zielenbeeld.

Meester: Of is dat ook maar een zielenbeeld?

Leerling: Want alles is maar een denkbeeld.

Meester: Of is dat ook maar een denkbeeld?

Leerling: God mag het weten.

Meester: Of is dat ook maar een denkbeeld?

Een godsbeeld (boeddhabeeld, zelfbeeld…) is ook God (Boeddha, Atman…)

Beeldenaars

Leerling: Een godsbeeld is ook God.

Meester: Of is dat ook maar een godsbeeld?

Leerling: En een boeddhabeeld is ook God.

Meester: Of is dat ook maar een boeddhabeeld?

Leerling: En een zelfbeeld is ook God.

Meester: Of is dat ook maar een zelfbeeld?

Leerling: En een wereldbeeld is ook God.

Meester: Of is dat ook maar een wereldbeeld?

Leerling: En een mensbeeld is ook God.

Meester: Of is dat ook maar een mensbeeld?

Leerling: En een lichaamsbeeld is ook God.

Meester: Of is dat ook maar een lichaamsbeeld?

Leerling: En een hersenbeeld is ook God.

Meester: Of is dat ook maar een hersenbeeld?

Leerling: En een zielenbeeld is ook God.

Meester: Of is dat ook maar een zielenbeeld?

Leerling: En een denkbeeld is ook God.

Meester: Of is dat ook maar een denkbeeld?

Leerling: Maar alles is toch God?

Meester: Of is dat ook maar een godsbeeld?

Leerling: God mag het weten.

Meester: Of is dat ook maar een denkbeeld?

In plaats van God mag je ook schrijven Boeddha, Brahman, Atman, het Zelf…

Wat hebben God, Boeddha, Atman, jij en ik gemeen?

Een diep, verblindend duister

1. God mag het weten

Leerling: Wat is God voor u?

Meester: Beeldspraak.

Leerling: Waarvoor?

Meester: Een diep, verblindend duister.

Leerling: Wat is een diep, verblindend duister voor u?

Meester: Beeldspraak.

Leerling: Waarvoor?

Meester: Niet-weten.

Leerling: Wat is niet-weten voor u?

Meester: Beeldspraak.

Leerling: Waarvoor?

Meester: God mag het weten.

Leerling: Wat is God voor u?

2. Boeddha mag het weten

Leerling: Wat is Boeddha voor u?

Meester: Beeldspraak.

Leerling: Waarvoor?

Meester: Een diep, verblindend duister.

Leerling: Wat is een diep, verblindend duister voor u?

Meester: Beeldspraak.

Leerling: Waarvoor?

Meester: Niet-weten.

Leerling: Wat is niet-weten voor u?

Meester: Beeldspraak.

Leerling: Waarvoor?

Meester: Boeddha mag het weten.

Leerling: Wat is Boeddha voor u?

3. Atman mag het weten

Leerling: Wat is Atman voor u?

Meester: Beeldspraak.

Leerling: Waarvoor?

Meester: Een diep, verblindend duister.

Leerling: Wat is een diep, verblindend duister voor u?

Meester: Beeldspraak.

Leerling: Waarvoor?

Meester: Niet-weten.

Leerling: Wat is niet-weten voor u?

Meester: Beeldspraak.

Leerling: Waarvoor?

Meester: Atman mag het weten.

Leerling: Wat is Atman voor u?

4. Joost mag het weten

Leerling: Wat is de mens voor u?

Meester: Beeldspraak.

Leerling: Waarvoor?

Meester: Een diep, verblindend duister.

Leerling: Wat is een diep, verblindend duister voor u?

Meester: Beeldspraak.

Leerling: Waarvoor?

Meester: Niet-weten.

Leerling: Wat is niet-weten voor u?

Meester: Beeldspraak.

Leerling: Waarvoor?

Meester: Joost mag het weten.

Ik ken God (Boeddha, Atman…) als mezelf, maar mezelf ken ik niet

Zo goed ken ik mezelf nog wel

ik ken mezelf als geen ander
er is geen ander die ik ken
zo goed ken ik mezelf nog wel

ik ken mijn lief als geen ander
er is geen ander die ik ken
zo goed ken ik mijn lief nog wel

ik ken God als geen ander
er is geen ander die ik ken
zo goed ken ik God nog wel

ik ken Boeddha als geen ander
er is geen ander die ik ken
zo goed ken ik Boeddha nog wel

ik ken Atman als geen ander
er is geen ander die ik ken
zo goed ken ik Atman nog wel

ik ken de ander als mezelf
ik ken mijn lief als mezelf
ik ken God als mezelf
ik ken Boeddha als mezelf
ik ken Atman als mezelf

ik ken de ander als mezelf
maar mezelf ken ik niet
zo goed ken ik ons nog wel

Hoe goed ken jij jezelf?

Niet-weten is nader dan God (Boeddha, Atman…)

Tenzij ze identiek zijn

Meester: Wat betekent God voor u?

Leerling: Alles.

Meester: Is dat alles?

Leerling: Het hemd is nader dan de rok. Het lichaam is nader dan het hemd. De geest is nader dan het lichaam. De ziel is nader dan de geest. En God is nader dan de ziel.

Meester: En wat is nader dan God?

Leerling: Ik zou het echt niet weten.

Meester: Dan is niet-weten het meest nabij.

Leerling: Wou u beweren dat niet-weten nader is dan God?

Meester: Tenzij ze identiek zijn.

Leerling: Daar zegt u me wat.

Meester: Ik stelde alleen maar een voorwaarde.

Leerling: En, zijn ze identiek?

Meester: Ik zou het echt niet weten.

Zo ook voor Boeddha, Atman et cetera.

Vergéten is de weg naar God (Boeddha, Atman…)

Kunt u mij de weg naar Hemelen vertellen, meneer?

Leerling: Wat is de weg naar God?

Meester: Vergeten waar God is.

Leerling: En dan?

Meester: Vergeten wie God is.

Leerling: En dan?

Meester: Vergeten wat God is.

Leerling: En dan?

Meester: Vergeten dat God is.

Leerling: En dan?

Meester: Vergeten waar je bent.

Leerling: En dan?

Meester: Vergeten wie je bent.

Leerling: En dan?

Meester: Vergeten wat je bent.

Leerling: En dan?

Meester: Vergeten dat je bent.

Leerling: En dan?

Meester: Vergeten wat je bent vergeten.

Leerling: Hè?

Meester: Maar niet noodzakelijk in die volgorde.

Leerling: En dat zou de weg naar God zijn?

Meester: Wat?

Zo ook voor Boeddha, Atman et cetera.