Loflied op niet-weten

dwaalgids > weetnietkunde

Leeg is mijn lied, hoor je het niet? Bevende ode van een levende dode aan niet-weten. Lyrische en delirische lofliederen en litanieën.

Onmogelijk uitroepteken

Van niet-weten wil ik zingen!

Deze website, niet-weten.nl, staat bol van de vraagtekens. Het vraagteken staat symbool voor agnose, een radicaal en compromisloos niet-weten – het enige niet-weten dat ik ken. Maar agnose heeft nog een kant, waaraan ik in het openbaar zelden uitdrukking geef. Het is de kant van het uitroepteken.

Hoe leeg het van zichzelf ook is, niet-weten vervult mij! Ik ben ervan doortrokken! Ik stroom ervan over! Van niet-weten wil ik zingen!

Hieronder geef ik voor een keer het woord aan het uitroepteken. Oren dicht!

Niet-weten maakt je niets!

Een eerdere versie van deze tekst is verschenen als ‘De blijde boodschap’.

Zijn wat je bent – hoe moeilijk kan het zijn? Een litanie voor cantor en koor

Maakt niet-weten je bewust?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je stil?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je leeg?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je open?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je spontaan?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je authentiek?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je gelukkig?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je liefdevol?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je hard?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je zacht?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je neutraal?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je wijs?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je dwaas?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je filosofisch?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je sceptisch?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je cynisch?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je laxistisch?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je fatalistisch?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je nihilistisch?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je onverstoorbaar?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je vrij?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je moreel?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je immoreel?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je amoreel?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je bijzonder?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je gewoon?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je nederig?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je trots?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je dankbaar?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je heel?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je stuk?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je menselijk?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je goddelijk?

NIET-WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet-weten je niets?

HET MAAKT JE ZELFS NIET NIETS!

zwervelingen 382

Niets liever dan niet-weten!

Ik denk over niets liever
Ik praat over niets liever
Ik schrijf over niets liever
dan niet-weten!

Ik doe niets liever
Ik onderga niets liever
Ik dien niets liever
dan niet-weten!

Niets aan te doen!

Je kunt het niet, je moet het niet, je hoeft het niet

Niet-weten:

Je kunt het niet!
Je kunt het niet-weten!

Je kunt het niet doen!
Je kunt het niet laten!

Je kunt het niet worden!
Je kunt het niet zijn!

Je kunt het niet loven!
Je kunt het niet krenken!

Je kunt het niet dienen!
Je kunt het niet onderwerpen!

Je kunt het niet gebruiken!
Je kunt het niet misbruiken!

Je kunt het niet winnen!
Je kunt het niet verliezen!

Je kunt het niet vasthouden!
Je kunt het niet loslaten!

Je kunt het niet kopen!
Je kunt het niet verkopen!

Je kunt het niet geven!
Je kunt het niet nemen!

Je kunt het niet hebben!
Je kunt het niet kwijtraken!

Je kunt het niet opmaken!
Je kunt het niet aanvullen!

Je kunt het niet aanleren!
Je kunt het niet afleren!

Je kunt het niet kennen!
Je kunt het niet ontkennen!

Je kunt het niet verstaan!
Je kunt het niet misverstaan!

Je kunt het niet aanvallen!
Je kunt het niet verdedigen!

Je kunt het niet aanhangen!
Je kunt het niet afvallen!

Je kunt het niet bewijzen!
Je kunt het niet ontkrachten!

Je kunt het niet opleggen!
Je kunt het niet verbieden!

Je kunt het niet-weten!
Je kunt het niet!

Mooier dan de mooiste waarheid ooit had kunnen zijn!

Meester Tja zegt:

Agnose is geen waarheid
maar mooier dan de mooiste waarheid,
dieper dan de diepste waarheid,
zachter dan de zachtste waarheid,
waarder dan de waarste waarheid
ooit had kunnen zijn!

Agnose is geen leugen
maar beter dan de beste leugen,
zoeter dan de zoetste leugen,
harder dan de hardste leugen,
gekker dan de gekste leugen
ooit had kunnen zijn!

Weergaloze agnose!

Agnose in 33 adjectieven

Ademloze agnose!

Argeloze agnose!

Belangeloze agnose!

Bodemloze agnose!

Doelloze agnose!

Feilloze agnose!

Gedachteloze agnose!

Genadeloze agnose!

Gewichtloze agnose!

Gezichtloze agnose!

Grondeloze agnose!

Hoofdloze agnose!

Inhoudsloze agnose!

Keuzeloze agnose!

Kosteloze agnose!

Mateloze agnose!

Moeiteloze agnose!

Nameloze agnose!

Poortloze agnose!

Pretentieloze agnose!

Redeloze agnose!

Restloze agnose!

Roekeloze agnose!

Roemloze agnose!

Schaamteloze agnose!

Sprakeloze agnose!

Thuisloze agnose!

Vorm(e)loze agnose!

Vrageloze agnose!

Waaromloze agnose!

Weerloze agnose!

Wezenloze agnose!

Willoze agnose!

De plaats van niet-weten; tips van een gesluierde

Deze tekst is gepubliceerd ‘De plaats van niet-weten’.

Dit is de plaats…

Waar verdeeldheid is verdwenen
En eenheid is doorzien

Waar verschillen zijn verdwenen
En gelijkheid is doorzien

Waar de kennis is verdwenen
En de kenner is doorzien

Waar illusies zijn verdwenen
En de werkelijkheid is doorzien

Waar de leerling is verdwenen
En de meester is doorzien

Waar gehechtheid is verdwenen
En onthechting is doorzien

Waar het ego is verdwenen
En het zelf is doorzien

Waar de dharma is verdwenen
En de boeddha is doorzien

Waar het duister is verdwenen
En verlichting is doorzien

Waar de tijd is verdwenen
En het heden is doorzien

Waar het doel is verdwenen
En de weg is doorzien

Waar dwaasheid is verdwenen
En wijsheid is doorzien

Waar de leugen is verdwenen
En de waarheid is doorzien

Waar het hoofd is verdwenen
En het hart is doorzien

Waar de woorden zijn verdwenen
En de antwoorden zijn doorzien

Waar de twijfel is verdwenen
En de zekerheid is doorzien

Waar het weten is vergeten
En niet-weten is gezien

Dit was de plaats

Ik ben er! (al weet ik niet waar)

Een eerdere variant van deze tekst is gepubliceerd als ‘Voltooid tegenwoordige tijd’.

Een vervloekte zegen; wel- en weemoed van een nablijver

1. Alleenzang

IK BEN ER!
(al weet ik niet waar)

IK HEB HET!
(al weet ik niet wat)

IK BEN KLAAR!
(al weet ik niet waarmee)

IK HEB NIETS MEER TE DOEN!
(al weet ik niet hoe)

2. Charmezang

LAAT ONS SPREKEN!
(Maar waarover)

LAAT ONS ZWIJGEN!
(Maar waarvan)

LAAT ONS BIDDEN!
(Maar tot wie dan)

LAAT ONS DOLLEN
ZONDER PLAN!

3. Jubelzang

LAAT ONS DANSEN!
LAAT ONS SPRINGEN!

OP HET LIJK VAN ONS
FAILLIET!

LAAT ONS JUICHEN!
LAAT ONS ZINGEN!

OOK AL IS HET DAN
GRATUIT!

Menselijk hangmat

Welkom in het Niemendal!

Gepubliceerd

uitgelichtzwervelingen-271

Welkom in het Niemendal:

Waar geen woorden zijn

Te wegen

Waar geen stellingen zijn

Te verdedigen

Waar geen oordeel is

Te staven

Waar geen reden is

Te redeneren

Waar geen wijsheid is

Over te dragen

Waar geen geheim is

Te ontraadselen

Waar geen verhaal is

Te halen

Waar geen hoofd is

Te foppen

Waar geen hart is

Te kloppen

Waar geen hartstocht is

Te blussen

Waar geen grond is

Te bezitten

Waar geen weg is

Te wijzen

Waar geen doel is

Te rechtvaardigen

Waar geen middel is

Te heiligen

Waar geen heiligen zijn

Te schenden

Waar geen zonde is

Te bekennen

Waar geen God is

Te herkennen

Waar geen ik is

Te vermoorden

Waar geen ego is

Te temmen

Waar geen zelf is

Te verheffen

Waar geen mens is

Te vatten

Waar geen Jezus is

Te volgen

Waar geen Boeddha is

Te doden

Waar geen vorm is

Te verhullen

Waar geen leegte is

Te vullen

Waar geen eenheid is

Te verdelen

Waar geen illusie is

Te doorzien

Waar geen werkelijkheid is

Te realiseren

Waar geen doen is

Te laten

Waar geen laten is

Te doen

Waar geen wezens zijn

Te bevrijden

Waar geen vrijheid is

Te vangen

Waar geen weten is

Te meten en

Niet-weten is

Gezien

zwervelingen-271

Was agnose boeddha dan doodde het zichzelf!

Maar ja…

Was agnose god dan kruisigde hij zichzelf!

Was agnose boeddha dan doodde hij zichzelf!

Was agnose leegte dan zoog zij zich vol!

Was agnose bewustzijn dan zou het dat verliezen!

Was agnose bewusteloosheid dan zou ze dat beseffen!

Was agnose eenheid dan was ze in zichzelf verdeeld!

Was agnose tweeheid dan maakte ze geen onderscheid!

Was agnose veelheid dan kon ze niet tellen!

Was agnose vreugde dan betreurde ze dat!

Was agnose loslaten dan liet het dat los!

Was agnose logica dan schiep ze de paradox!

Was agnose scepticisme dan betwijfelde hij dat!

Was agnose zoeken dan vond het niets!

Was agnose vinden dan zocht het niet!

Was agnose een weg dan had hij geen doel!

Was agnose een doel dan had het geen weg!

Was agnose transmissie dan gaf ze niets door!

Was agnose transcendentie dan dook ze onder!

Was agnose doen dan deed het dat niet!

Was agnose laten dan liet het dat na!

Was agnose liefde dan hield ze van haat!

Was agnose geduld dan duldde ze ongeduld!

Was agnose aanvaarding dan aanvaardde ze afwijzing!

Was agnose afwijzing dan verwierp ze zichzelf!

Was agnose openheid dan omarmde ze geslotenheid!

Was agnose oordelen dan veroordeelde het dan niet!

Was agnose neutraliteit dan neutraliseerde ze zichzelf!

Was agnose een standpunt dan liep het ervan weg!

Was agnose een bewering dan nam ze die terug!

Was agnose een leer dan trok ze die in twijfel!

Was agnose een conclusie dan trok ze die niet!

Was agnose een aanname dan stelde ze die ter discussie!

Was agnose een discussie dan hield ze haar mond!

Was agnose agnose dan wist ze dat niet!

Was agnose een hoger weten dan had het hoogtevrees!

Was agnose een vogel dan was hij gevlogen!

Was agnose duisternis dan kon je erbij lezen!

Was agnose verlichting dan kon je erbij slapen!

Maar ja…

Niet-weten is niet-weten, tot je laatste snik!

Leerling: Niet-weten is onschuld!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is liefde!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is mededogen!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is leegte!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is openheid!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is ruimte voor al wat is!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is kwetsbaarheid!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is stilte!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is eeuwigheid!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is de bron!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is god!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is de hoogste waarheid!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is de weg!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is de wijsheid voorbij alle wijsheid!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is keuzeloos gewaarzijn!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is mijn oorspronkelijke gezicht!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is de diepste grond!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is vrijheid!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is dada!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is onvervreemdbaar geluk!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is innerlijke vrede!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is onverstoorbaarheid!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is neutraliteit!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is spontaniteit!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is authenticiteit!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is helderheid!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is eenvoud!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is nederigheid!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is dankbaarheid!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is verlichting!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is thuis!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is het paradijs!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is loslaten!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is wu-wei!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is het laatste woord!
Meester: Dan weet je meer dan ik.

Leerling: Niet-weten is niet-weten!
Meester: Tot je laatste snik.

Je weg vinden in het ware is je weg vinden uit het ware!

Deze tekst is gepubliceerd als ‘Je weg vinden in het boeddhisme is je weg vinden uit het boeddhisme’.

Dertien ongelukken

Je weg vinden in het boeddhisme is je weg vinden uit het boeddhisme

Je weg vinden in het boeddhisme is je weg vinden uit het boeddhisme.
Dit heet het ware boeddhisme.

Je weg vinden in het daoïsme is je weg vinden uit het daoïsme.
Dit heet het ware daoïsme.

Je weg vinden in advaita is je weg vinden uit advaita.
Dit heet ware advaita.

Je weg vinden in de mystiek is je weg vinden uit de mystiek.
Dit heet ware mystiek.

Je weg vinden in de leegte is je weg vinden uit de leegte.
Dit heet ware leegte.

Je weg vinden in het mededogen is je weg vinden uit het mededogen.
Dit heet het ware mededogen.

Je weg vinden in jezelf is je weg vinden uit jezelf.
Dit heet het ware zelf.

Je weg vinden in niet-zelf is je weg vinden uit niet-zelf.
Dit heet het ware niet-zelf.

Je weg vinden in het weten is je weg vinden uit het weten.
Dit heet het ware weten.

Je weg vinden in niet-weten is je weg vinden uit niet-weten.
Dit heet het ware niet-weten.

Je weg vinden in het spreken is je weg vinden uit het spreken.
Dit heet het ware spreken.

Je weg vinden in het zwijgen is je weg vinden uit het zwijgen.
Dit heet het ware zwijgen.

Je weg vinden in het ware is je weg vinden uit het ware.
Hoe het ook heet.

Thuiskomen in den vreemde

Gepubliceerd

Leven in de paradox; 22 koans zonder catch

Ik heb verlichting gevonden… in de duisternis!

Ik heb eenheid gevonden… in de delen!

Ik heb rust gevonden… in mijn onrust!

Ik heb vrede gevonden… in tegenstrijdigheid!

Ik heb de stilte gevonden… in de storm!

Ik heb zekerheid gevonden… in dubio!

Ik heb vaste grond gevonden… in de vrije val!

Ik heb mijn draai gevonden… in stuurloosheid!

Ik heb het antwoord gevonden… in de vraag!

Ik heb de oplossing gevonden… in het raadsel!

Ik heb de waarheid gevonden… in de glimlach!

Ik heb wijsheid gevonden… in agnose!

Ik heb de werkelijkheid gevonden… in de illusie!

Ik heb rijkdom gevonden… in armoede!

Ik heb het grote gevonden… in het kleine!

Ik heb vervulling gevonden… in de leegte!

Ik heb de maan gevonden… in mijn vinger!

Ik heb de ruimte gevonden… in mijn geest!

Ik heb mezelf gevonden… in een ander!

Ik heb vrijheid gevonden… in overgave!

Ik heb alles gevonden… in niet vinden!

Ik ben thuisgekomen… in den vreemde!

Wie vreemdgaat in het bekende zal thuiskomen in den vreemde

Binnen!

Ik heb mijn schaapjes… leren zwemmen!

Panoramisch!

Geen inzicht… maar wat een uitzicht!

Nooit!

Nooit laat het zich voor mijn karretje spannen!
Nooit zal het mij voor zijn karretje spannen!

Via negativa

Bijna raak is helemaal mis; zesendertig schijngestalten van niet-weten.

Absurdisten denken dat het leven belachelijk is.
Niet-weten is geen absurdisme.

Advaitavadins denken dat je de kenner bent.
Niet-weten is geen advaita.

Agnostici denken dat het al dan niet bestaan van God onbewijsbaar is.
Niet-weten is geen agnosticisme.

Atheïsten denken dat God niet bestaat.
Niet-weten is geen atheïsme.

Boeddhisten denken dat alles leeg is.
Niet-weten is geen boeddhisme.

Conceptualisten denken dat alleen het individuele werkelijk is.
Niet-weten is geen conceptualisme.

Consensualisten denken dat waarheid op afspraak berust.
Niet-weten is geen consensualisme.

Constructivisten denken dat verschijnselen sociale constructies zijn.
Niet-weten is geen constructivisme.

Cynici denken dat alles waardeloos is.
Niet-weten is geen cynisme.

Dadaïsten denken dat het zinloze boven alles verheven is.
Niet-weten is geen dadaïsme.

Daoïsten denken dat alles voortvloeit uit een ondeelbaar principe.
Niet-weten is geen daoïsme.

Laxisten denken dat tolerantie het hoogste doel is.
Niet-weten is geen laxisme.

Existentialisten denken dat je zelf zin aan het leven moet geven.
Niet-weten is geen existentialisme.

Fallibilisten denken dat hypothesen nooit bevestigd kunnen worden.
Niet-weten is geen fallibilisme.

Fatalisten denken dat je leven bepaald wordt door het lot.
Niet-weten is geen fatalisme.

Holisten denken dat alles onlosmakelijk is verbonden.
Niet-weten is geen holisme.

Illusionisten denken dat de werkelijkheid schijn is.
Niet-weten is geen illusionisme.

Immoralisten denken dat alle waarden ongegrond zijn.
Niet-weten is geen immoralisme.

Irrationalisten denken dat de rede een wassen neus is.
Niet-weten is geen irrationalisme.

Monisten denken dat alles één is.
Niet-weten is geen monisme.

Mystici denken dat God in ons is.
Niet-weten is geen mystiek.

Nihilisten denken dat er geen grondwaar(he)den zijn.
Niet-weten is geen nihilisme.

Nominalisten denken dat alle woorden loos zijn.
Niet-weten is geen nominalisme.

Non-dualisten denken dat er geen onderscheid is.
Niet-weten is geen non-dualisme.

Nu-isten denken dat alleen het heden bestaat.
Niet-weten is geen nu-isme.

Obscurantisten denken dat je beter zo min mogelijk kunt weten.
Niet-weten is geen obscurantisme.

Perspectivisten denken dat je altijd vanuit een beperkt oogpunt kijkt.
Niet-weten is geen perspectivisme.

Pluralisten denken dat waarheid en werkelijkheid veelvormig zijn.
Niet-weten is geen pluralisme.

Postmodernisten denken dat de grote verhalen achterhaald zijn.
Niet-weten is geen postmodernisme.

Pyrronisten denken dat wij het oordelen eeuwig moeten opschorten.
Niet-weten is geen pyrronisme.

Relativisten denken dat waarheid afhankelijk is.
Niet-weten is geen relativisme.

Sceptici denken dat wij niets kunnen weten.
Niet-weten is geen scepticisme.

Solipsisten denken dat de wereld alleen maar in mij bestaat.
Niet-weten is geen solipsisme.

Spiritualisten denken dat alles bewustzijn is.
Niet-weten is geen spiritualisme.

Subjectivisten denken dat waarheid persoonlijk is.
Niet-weten is geen subjectivisme.

Universalisten denken dat alle religies naar hetzelfde verwijzen.
Niet-weten is geen universalisme.

Zenboeddhisten denken dat wij een oorspronkelijk gezicht hebben.
Niet-weten is geen zen.

Via positiva

Bijna mis is helemaal raak; zesendertig wangestalten van niet-weten.

Waarom is niet-weten het toppunt van absurdisme?
Omdat het zelfs dat bespot.

Waarom is niet-weten het toppunt van agnosticisme?
Omdat het zelfs dat niet bewezen acht.

Waarom is niet-weten het toppunt van anarchisme?
Omdat het zelfs dat weerstreeft.

Waarom is niet-weten het toppunt van boeddhisme?
Omdat het zelfs dat voor leeg houdt.

Waarom is niet-weten het toppunt van constructivisme?
Omdat het zelfs dat voor een sociale conventie houdt.

Waarom is niet-weten het toppunt van cynisme?
Omdat het zelfs dat waardeloos vindt.

Waarom is niet-weten het toppunt van laxisme?
Omdat het zich zelfs met onverzoenbaarheid verzoent.

Waarom is niet-weten het toppunt van escapisme?
Omdat het zelfs daaraan ontsnapt.

Waarom is niet-weten het toppunt van illusionisme?
Omdat het zelfs dat voor maya houdt.

Waarom is niet-weten het toppunt van immoralisme?
Omdat het zelfs daar niet naar leeft.

Waarom is niet-weten het toppunt van indifferentie?
Omdat het zelfs daar neutraal tegenover staat.

Waarom is niet-weten het toppunt van irrationalisme?
Omdat het zelfs dat onlogisch vindt.

Waarom is niet-weten het toppunt van dadaïsme?
Omdat het zelfs dat onzinnig vindt.

Waarom is niet-weten het toppunt van loslaten?
Omdat het zelfs daaraan niet vasthoudt.

Waarom is niet-weten het toppunt van negativisme?
Omdat het zelfs dat ontkent.

Waarom is niet-weten het toppunt van niet-weten?
Omdat het zelfs daarvan niet weet.

Waarom is niet-weten het toppunt van nihilisme?
Omdat het zelfs dat niet voor waar houdt.

Waarom is niet-weten het toppunt van nominalisme?
Omdat het zelfs dat voor een loos woord houdt.

Waarom is niet-weten het toppunt van non-dualisme?
Omdat het zelfs dat tweeslachtig vindt.

Waarom is niet-weten het toppunt van obscurantisme?
Omdat het zelfs dat duister vindt.

Waarom is niet-weten het toppunt van onthechting?
Omdat het zelfs daaraan niet is gehecht.

Waarom is niet-weten het toppunt van ontwaken?
Omdat het zelfs daaruit is ontwaakt.

Waarom is niet-weten het toppunt van openheid?
Omdat het zelfs voor geslotenheid open staat.

Waarom is niet-weten het toppunt van perspectivisme?
Omdat het zelfs dat als standpunt ziet.

Waarom is niet-weten het toppunt van pluralisme?
Omdat het zelfs dat als een van de vele mogelijkheden ziet.

Waarom is niet-weten het toppunt van postmodernisme?
Omdat het zelfs dat tot de grote verhalen rekent.

Waarom is niet-weten het toppunt van pyrronisme?
Omdat het zelfs daarover het oordeel opschort.

Waarom is niet-weten het toppunt van relativisme?
Omdat het zelfs daarvan de betrekkelijkheid inziet.

Waarom is niet-weten het toppunt van scepticisme?
Omdat het zelfs dat betwijfelt.

Waarom is niet-weten het toppunt van transcendentie?
Omdat het zelfs dat overstijgt.

Waarom is niet-weten het toppunt van zelfvergetelheid?
Omdat het zelfs dat is vergeten.

Waarom is niet-weten het toppunt van vrijheid?
Omdat het zelfs daarvan bevrijd is.

Waarom is niet-weten het toppunt van wijsheid?
Omdat het zelfs daaraan voorbij is.

Waarom is niet-weten het toppunt van advaita?1
Omdat het zelfs dat ontkent.

Waarom is niet-weten het toppunt van vedanta?2
Omdat het zelfs daarmee heeft afgerekend.

Waarom is niet-weten het toppunt van wu-wei?3
Omdat het zelfs dat niet meer doet.

Waarom is niet-weten het toppunt van zen?4
Omdat er geen beginnen aan is.

Voetnoten

  1. a-dvaita: niet-twee
  2. vedanta: de anta van de veda, dat wil zeggen, het einde van de wijsheid
  3. wu-wei: niet-doen
  4. Zen mind, beginner’s mind, titel van een boek van Shunryu Suzuki waarin zen wordt gedefinieerd als eeuwig opnieuw beginnen

Niet-weten is het meest nabij!

Het hemd is nader dan de rok!
De huid is nader dan het hemd!
De spieren zijn nader dan de huid!
De botten zijn nader dan de spieren!
Het merg is nader dan de botten!
Het brein is nader dan het merg!
De geest is nader dan het brein!
De ziel is nader dan de geest!
Het hart is nader dan de ziel!
Niet-weten is het meest nabij!

geïnspireerd op de gelijknamige koan uit het Boek van Sereniteit (#20) en uit de Shobogenzo (#171):

Dizang zei: Waar ga je heen?
Fayan zei: Op bedevaart.
Dizang zei: Waar is dat goed voor?
Fayan zei: Dat weet ik eigenlijk niet.
Dizang zei: Niet-weten is het meest nabij

Alles is het meest nabij!

De rok is het meest nabij!
Het hemd is het meest nabij!
De huid is het meest nabij!
De spieren zijn het meest nabij!
De botten zijn het meest nabij!
Het merg is het meest nabij!
Het brein is het meest nabij!
De geest is het meest nabij!
De ziel is het meest nabij!
Het hart is het meest nabij!
Niet-weten is het meest nabij!

Nog naderbij!

Niet veraf, niet nabij!
Niet veraf en nabij!
Niet veraf noch nabij!
Niet erboven, niet eronder!
Niet ertussen, niet erin!
Maar de dans ontsprongen!

Opgaan in verwondering!

Deze tekst is samen met de volgende gepubliceerd als ‘Wonderlijk gewoon’.

Magnifico (groots, prachtig)

Hoe wonderlijk, het gaat maar door!
Het opgaan in verwondering!

Ik ga op in verwondering!
Jij gaat op in verwondering!
Het vele gaat op in verwondering!
Het ene gaat op in verwondering!
De illusie gaat op in verwondering!
De werkelijkheid gaat op in verwondering!
De waarheid gaat op in verwondering!
De leugen gaat op in verwondering!
Dwaasheid gaat op in verwondering!
Wijsheid gaat op in verwondering!
Het hoogste gaat op in verwondering!
Het laagste gaat op in verwondering!
De dingen gaan op in verwondering!
Het lichaam gaat op in verwondering!
Het leven gaat op in verwondering!
De dood gaat op in verwondering!
De tijd gaat op in verwondering!
Het nu gaat op in verwondering!

Hoe wonderlijk, het gaat maar door!
Het opgaan in verwondering!

Gedachten gaan op in verwondering!
Gevoelens gaan op in verwondering!
Ideeën gaan op in verwondering!
Opvattingen gaan op in verwondering!
Overtuigingen gaan op in verwondering!
Geloof gaat op in verwondering!
Ongeloof gaat op in verwondering!
Normen gaan op in verwondering!
Waarden gaan op in verwondering!
Idealen gaan op in verwondering!
Motto’s gaan op in verwondering!
Principes gaan op in verwondering!
Voorschriften gaan op in verwondering!
Verboden gaan op in verwondering!
Rechten gaan op in verwondering!
Plichten gaan op in verwondering!

Hoe wonderlijk, het gaat maar door!
Het opgaan in verwondering!

De weg gaat op in verwondering!
Het doel gaat op in verwondering!
De leerling gaat op in verwondering!
De meester gaat op in verwondering!
Dualiteit gaat op in verwondering!
Non-dualiteit gaat op in verwondering!
Gehechtheid gaat op in verwondering!
Onthechting gaat op in verwondering!
De mind gaat op in verwondering!
Het hart gaat op in verwondering!
Het ego gaat op in verwondering!
Het zelf gaat op in verwondering!

Hoe wonderlijk, het gaat maar door!
Het opgaan in verwondering!

Bewustzijn gaat op in verwondering!
Boeddha gaat op in verwondering!
Brahman gaat op in verwondering!
Essentie gaat op in verwondering!
Dao gaat op in verwondering!
God gaat op in verwondering!
Liefde gaat op in verwondering!
Mededogen gaat op in verwondering!
Verwondering gaat op in verwondering!

Hoe wonderlijk, het gaat maar door!
Het opgaan in verwondering!
Hoe wonderlijk gewoon!

Hoe wonderlijk gewoon!

Deze tekst is samen met de vorige gepubliceerd als ‘Wonderlijk gewoon’.

Allegrezza (opgewekt)

Hoe wonderlijk!
Hoe wonderlijk!
Hoe wonderlijk
gewoon!

’t Gewone wordt
een wonder en
het wonder weer
gewoon!

’t Gewone wordt
een wonder en
het wonder weer
gewoon!

’t Gewone wordt
een wonder en
het wonder weer
gewoon!

Hoe wonderlijk!
Hoe wonderlijk!
Hoe wonderlijk
gewoon!

’t Gewone wordt
een wonder en
het wonder weer
gewoon!

’t Gewone wordt
een wonder en
het wonder weer
gewoon!

’t Gewone wordt
een wonder en
het wonder weer
gewoon!

Hoe wonderlijk!
Hoe wonderlijk!
Hoe wonderlijk
gewoon!

Niet-weten is bijzonder gewoon!

Gewoon is heel bijzonder en niet-weten is bijzonder gewoon;
Weerwoorden op erewoorden.

Leerling: Niet-weten is de bron!
Meester: Maak er nou geen oorzaak van.

Leerling: Niet-weten is de dao!
Meester: Maak er nou geen principe van.

Leerling: Niet-weten is het einde van het lijden!
Meester: Maak er nou geen panacee van.

Leerling: Ik ben niet-weten!
Meester: Maak er nou geen identiteit van.

Leerling: Ik verblijf in niet-weten!
Meester: Maak er nou geen plaats van.

Leerling: Niet-weten is altijd nu!
Meester: Maak er nou geen tijd van.

Niet-weten geeft richting aan mijn leven!
Meester: Maak er nou geen weg van.

Leerling: Niet-weten is onverstoorbaar!
Meester: Maak er nou geen stemming van.

Leerling: Niet-weten is onomkeerbaar!
Meester: Maak er nou geen toestand van.

Leerling: Niet-weten is onze bestemming!
Meester: Maak er nou geen doel van.

Niet-weten heeft geen voorkeur!
Meester: Maak er nou geen houding van.

De wereld snakt naar niet-weten!
Meester: Maak er nou geen ideaal van.

Leerling: Niet-weten is onweerlegbaar!
Meester: Maak er nou geen waarheid van.

Leerling: Ik geloof in niet-weten!
Meester: Maak er nou geen religie van.

Leerling: Niet-weten is de weg, de waarheid en het leven!
Meester: Maak er nou geen verlosser van.

Leerling: Niet-weten is vrede zonder pact!
Meester: Maak er nou geen politiek van.

Leerling: Niet-weten is spirituele oorlog!
Meester: Maak er nou geen strijd van.

Leerling: Niet-weten is een triomf!
Meester: Maak er nou geen verdienste van.

Leerling: Niet-weten is een cadeau!
Meester: Maak er nou geen genade van.

Leerling: Niet-weten is het meest intiem!
Meester: Maak er nou geen liefde van.

Leerling: Niet-weten is totale aanwezigheid!
Meester: Maak er nou geen mindfulness van.

Leerling: Niet-weten is het hoogste inzicht!
Meester: Maak er nou geen wijsheid van.

Leerling: Niet-weten is het einde van ieder onderscheid!
Meester: Maak er nou geen non-dualisme van.

Leerling: Niet-weten is het einde van de veelheid!
Meester: Maak er nou geen monisme van.

Leerling: Niet-weten is het einde van de eenheid!
Meester: Maak er nou geen pluralisme van.

Leerling: Niet-weten is het einde van de illusie!
Meester: Maak er nou geen Werkelijkheid van.

Leerling: Niet-weten is grote twijfel!
Meester: Maak er nou geen scepsis van.

Leerling: Niet-weten is overal de betrekkelijkheid van inzien!
Meester: Maak er nou geen relativisme van.

Leerling: Niet-weten is het einde van de waarheid!
Meester: Maak er nou geen nihilisme van.

Leerling: Niet-weten is totale tolerantie!
Meester: Maak er nou geen laxisme van.

Leerling: Niet-weten is het einde van het denken!
Meester: Maak er nou geen dementie van.

Leerling: Niet-weten is nergens in geloven!
Meester: Maak er nou geen paranoia van.

Leerling: Niet-weten is het einde van alle goden!
Meester: Maak er nou geen atheïsme van.

Niet-weten heeft altijd het laatste woord!
Meester: Maak er nou geen autoriteit van.

Leerling: Niet-weten is het einde van alle autoriteit!
Meester: Maak er nou geen anarchisme van.

Leerling: Niet-weten is het einde van alle moraliteit!
Meester: Maak er nou geen immoralisme van.

Leerling: Niet-weten is het einde van alle immoraliteit!
Meester: Maak er nou geen moralisme van.

Leerling: Niet-weten is een eeuwige beeldenstorm!
Meester: Maak er nou geen iconoclasme van.

Leerling: Niet-weten is het einde van de grote verhalen!
Meester: Maak er nou geen postmodernisme van.

Leerling: Niet-weten is de onttroning van het verstand!
Meester: Maak er nou geen irrationalisme van.

Leerling: Niet-weten is een boekverbranding!
Meester: Maak er nou geen obscurantisme van.

Leerling: Niet-weten is zuivere leegte!
Meester: Maak er nou geen sunyata van.

Leerling: Niet-weten is zware arbeid!
Meester: Maak er nou geen Werk van.

Leerling: Niet-weten is een spelletje van de mind!
Meester: Maak er nou geen potje van.

Leerling: Niet-weten is niet-weten!
Meester: Maak er nou geen tautologie van.

De soetra van woord tot poort

Niet-weten in vierenzestig patstellingen.

Wat is het woord van niet-weten?
Niet weten van het woord!
Wat is niet weten van het woord?
Het woord van niet-weten!

Wat is de belofte van niet-weten?
Niet weten van beloften!
Wat is niet weten van beloften?
De belofte van niet-weten!

Wat is de geest van niet-weten?
Niet weten van de geest!
Wat is niet weten van de geest?
De geest van niet-weten!

Wat is het hart van niet-weten?
Niet weten van het hart!
Wat is niet weten van het hart?
Het hart van niet-weten!

Wat is het oog van niet-weten?
Niet weten van het oog!
Wat is niet weten van het oog?
Het oog van niet-weten!

Wat is de helderheid van niet-weten?
Niet weten van helderheid!
Wat is niet weten van helderheid?
De helderheid van niet-weten!

Wat is de bron van niet-weten?
Niet weten van de bron!
Wat is niet weten van de bron?
De bron van niet-weten!

Wat is de stroom van niet-weten?
Niet weten van de stroom!
Wat is niet weten van de stroom?
De stroom van niet-weten!

Wat is de non-dualiteit van niet-weten?
Niet weten van non-dualiteit!
Wat is niet weten van non-dualiteit?
De non-dualiteit van niet-weten!

Wat is het absolute van niet-weten?
Niet weten van het absolute!
Wat is niet weten van het absolute?
Het absolute van niet-weten!

Wat is het grote van niet-weten?
Niet weten van het grote!
Wat is niet weten van het grote?
Het grote van niet-weten!

Wat is het volmaakte van niet-weten?
Niet weten van het volmaakte!
Wat is niet weten van het volmaakte?
Het volmaakte van niet-weten!

Wat is het mysterie van niet-weten?
Niet weten van het mysterie!
Wat is niet weten van het mysterie?
Het mysterie van niet-weten!

Wat is het onzegbare van niet-weten?
Niet weten van het onzegbare!
Wat is niet weten van het onzegbare?
Het onzegbare van niet-weten!

Wat is de essentie van niet-weten?
Niet weten van essentie!
Wat is niet weten van essentie?
De essentie van niet-weten!

Wat is het mededogen van niet-weten?
Niet weten van mededogen!
Wat is niet weten van mededogen?
Het mededogen van niet-weten!

Wat is de liefde van niet-weten?
Niet weten van liefde!
Wat is niet weten van liefde?
De liefde van niet-weten!

Wat is het geluk van niet-weten?
Niet weten van geluk!
Wat is niet weten van geluk?
Het geluk van niet-weten!

Wat is de stilte van niet-weten?
Niet weten van stilte!
Wat is niet weten van stilte?
De stilte van niet-weten!

Wat is de vrede van niet-weten?
Niet weten van vrede!
Wat is niet weten van vrede?
De vrede van niet-weten!

Wat is het paradijs van niet-weten?
Niet weten van het paradijs!
Wat is niet weten van het paradijs?
Het paradijs van niet-weten!

Wat is het rijk van niet-weten?
Niet weten van het rijk!
Wat is niet weten van het rijk?
Het rijk van niet-weten!

Wat is het goede van niet-weten?
Niet weten van het goede!
Wat is niet weten van het goede?
Het goede van niet-weten!

Wat is de verlichting van niet-weten?
Niet weten van verlichting!
Wat is niet weten van verlichting?
De verlichting van niet-weten!

Wat is de realisatie van niet-weten?
Niet weten van realisatie!
Wat is niet weten van realisatie?
De realisatie van niet-weten!

Wat is het bewustzijn van niet-weten?
Niet weten van bewustzijn!
Wat is niet weten van bewustzijn?
Het bewustzijn van niet-weten!

Wat is het gewaarzijn van niet-weten?
Niet weten van gewaarzijn!
Wat is niet weten van gewaarzijn?
Het gewaarzijn van niet-weten!

Wat is de filosofie van niet-weten?
Niet weten van filosofie!
Wat is niet weten van filosofie?
De filosofie van niet-weten!

Wat is de twijfel van niet-weten?
Niet weten van twijfel!
Wat is niet weten van twijfel?
De twijfel van niet-weten!

Wat is de zekerheid van niet-weten?
Niet weten van zekerheid!
Wat is niet weten van zekerheid?
De zekerheid van niet-weten!

Wat is het obscurantisme van niet-weten?
Niet weten van obscurantisme!
Wat is niet weten van obscurantisme?
Het obscurantisme van niet-weten!

Wat is het nihilisme van niet-weten?
Niet weten van nihilisme!
Wat is niet weten van nihilisme?
Het nihilisme van niet-weten!

Wat is de spiritualiteit van niet-weten?
Niet weten van spiritualiteit!
Wat is niet weten van spiritualiteit?
De spiritualiteit van niet-weten!

Wat is de waarheid van niet-weten?
Niet weten van de waarheid!
Wat is niet weten van de waarheid?
De waarheid van niet-weten!

Wat is de werkelijkheid van niet-weten?
Niet weten van de werkelijkheid!
Wat is niet weten van de werkelijkheid?
De werkelijkheid van niet-weten!

Wat is de illusie van niet-weten?
Niet weten van de illusie!
Wat is niet weten van de illusie?
De illusie van niet-weten!

Wat is de wijsheid van niet-weten?
Niet weten van wijsheid!
Wat is niet weten van wijsheid?
De wijsheid van niet-weten!

Wat is de weg van niet-weten?
Niet weten van de weg!
Wat is niet weten van de weg?
De weg van niet-weten!

Wat is de zin van niet-weten?
Niet weten van de zin!
Wat is niet weten van de zin?
De zin van niet-weten!

Wat is het gezag van niet-weten?
Niet weten van gezag!
Wat is niet weten van gezag?
Het gezag van niet-weten!

Wat is de tijd van niet-weten?
Niet weten van tijd!
Wat is niet weten van tijd?
De tijd van niet-weten!

Wat is het heden van niet-weten?
Niet weten van het heden!
Wat is niet weten van het heden?
Het heden van niet-weten!

Wat is het geheim van niet-weten?
Niet weten van het geheim!
Wat is niet weten van het geheim?
Het geheim van niet-weten!

Wat is de vrijheid van niet-weten?
Niet weten van vrijheid!
Wat is niet weten van vrijheid?
De vrijheid van niet-weten!

Wat is de dao van niet-weten?
Niet weten van de dao!
Wat is niet weten van de dao?
De dao van niet-weten!

Wat is het Werk van niet-weten?
Niet weten van het Werk!
Wat is niet weten van het Werk?
Het Werk van niet-weten!

Wat is de mystiek van niet-weten?
Niet weten van mystiek!
Wat is niet weten van mystiek?
De mystiek van niet-weten!

Wat is de godheid van niet-weten?
Niet weten van de godheid!
Wat is niet weten van de godheid?
De godheid van niet-weten!

Wat is de zen van niet-weten?
Niet weten van zen!
Wat is niet weten van zen?
De zen van niet-weten!

Wat is de dharma van niet-weten?
Niet weten van de dharma!
Wat is niet weten van de dharma?
De dharma van niet-weten!

Wat is het karma van niet-weten?
Niet weten van karma!
Wat is niet weten van karma?
Het karma van niet-weten!

Wat is de mantra van niet-weten?
Niet weten van mantra’s!
Wat is niet weten van mantra’s?
De mantra van niet-weten!

Wat is de soetra van niet-weten?
Niet weten van soetra’s!
Wat is niet weten van soetra’s?
De soetra van niet-weten!

Wat is de gelofte van niet-weten?
Niet weten van geloften!
Wat is niet weten van geloften?
De gelofte van niet-weten!

Wat is de vorm van niet-weten?
Niet weten van de vorm!
Wat is niet weten van de vorm?
De vorm van niet-weten!

Wat is de leegte van niet-weten?
Niet weten van de leegte!
Wat is niet weten van de leegte?
De leegte van niet-weten!

Wat is het oorspronkelijke gezicht van niet-weten?
Niet weten van je oorspronkelijke gezicht!
Wat is niet weten van je oorspronkelijke gezicht?
Het oorspronkelijke gezicht van niet-weten!

Wat is de transcendentie van niet-weten?
Niet weten van transcendentie!
Wat is niet weten van transcendentie?
De transcendentie van niet-weten!

Wat is de spontaniteit van niet-weten?
Niet weten van spontaniteit!
Wat is niet weten van spontaniteit?
De spontaniteit van niet-weten!

Wat is de authenticiteit van niet-weten?
Niet weten van authenticiteit!
Wat is niet weten van authenticiteit?
De authenticiteit van niet-weten!

Wat is het vertrouwen van niet-weten?
Niet weten van vertrouwen!
Wat is niet weten van vertrouwen?
Het vertrouwen van niet-weten!

Wat is de vinger van niet-weten?
Niet weten van de vinger!
Wat is niet weten van de vinger?
De vinger van niet-weten!

Wat is de maan van niet-weten?
Niet weten van de maan!
Wat is niet weten van de maan?
De maan van niet-weten!

Wat is de poort van niet-weten?
Niet weten van de poort!
Wat is niet weten van de poort?
De poort van niet-weten!

De soetra van oord tot oord

Niet-weten in tweeëndertig keerstellingen.

Wat is de weg van niet-weten?
Niet weten van het doel!
Wat is het doel van niet-weten?
Niet weten van de weg!

Wat is de dwaasheid van niet-weten?
Niet weten van wijsheid!
Wat is de wijsheid van niet-weten?
Niet weten van dwaasheid!

Wat is de veelheid van niet-weten?
Niet weten van eenheid!
Wat is de eenheid van niet-weten?
Niet weten van veelheid!

Wat is de dualiteit van niet-weten?
Niet weten van non-dualiteit!
Wat is de non-dualiteit van niet-weten?
Niet weten van dualiteit!

Wat is het lichaam van niet-weten?
Niet weten van de geest!
Wat is de geest van niet-weten?
Niet weten van het lichaam!

Wat is het wereldse van niet-weten?
Niet weten van heiligheid!
Wat is het heilige van niet-weten?
Niet weten van wereldsheid!

Wat is de complexiteit van niet-weten?
Niet weten van eenvoud!
Wat is de eenvoud van niet-weten?
Niet weten van complexiteit!

Wat is de twijfel van niet-weten?
Niet weten van zekerheid!
Wat is de zekerheid van niet-weten?
Niet weten van twijfel!

Wat is het ongelijk van niet-weten?
Niet weten van gelijk!
Wat is het gelijk van niet-weten?
Niet weten van ongelijk!

Wat is het ongeluk van niet-weten?
Niet weten van geluk!
Wat is het geluk van niet-weten?
Niet weten van ongeluk!

Wat is de onrust van niet-weten?
Niet weten van rust!
Wat is de rust van niet-weten?
Niet weten van onrust!

Wat is de oorlog van niet-weten?
Niet weten van vrede!
Wat is de vrede van niet-weten?
Niet weten van oorlog!

Wat is de storm van niet-weten?
Niet weten van stilte!
Wat is de stilte van niet-weten?
Niet weten van storm!

Wat is de gehechtheid van niet-weten?
Niet weten van onthechting!
Wat is de onthechting van niet-weten?
Niet weten van gehechtheid!

Wat is de gebondenheid van niet-weten?
Niet weten van vrijheid!
Wat is de vrijheid van niet-weten?
Niet weten van gebondenheid!

Wat is de vinger van niet-weten?
Niet weten van de maan!
Wat is de maan van niet-weten?
Niet weten van de vinger!

Wat is het nu van niet-weten?
Niet weten van tijd!
Wat is de tijd van niet-weten?
Niet weten van nu!

Wat is de grap van niet-weten?
Niet weten van het kosmische!
Wat is het kosmische van niet-weten?
Niet weten van de grap!

Wat is het kleine van niet-weten?
Niet weten van het grote!
Wat is het grote van niet-weten?
Niet weten van het kleine!

Wat is de duisternis van niet-weten?
Niet weten van het licht!
Wat is het licht van niet-weten?
Niet weten van de duisternis!

Wat is het kwade van niet-weten?
Niet weten van het goede!
Wat is het goede van niet-weten?
Niet weten van het kwade!

Wat is de illusie van niet-weten?
Niet weten van de werkelijkheid!
Wat is de werkelijkheid van niet-weten?
Niet weten van de illusie!

Wat is het relatieve van niet-weten?
Niet weten van het absolute!
Wat is het absolute van niet-weten?
Niet weten van het relatieve!

Wat is het zegbare van niet-weten?
Niet weten van het onzegbare!
Wat is het onzegbare van niet-weten?
Niet weten van het zegbare!

Wat is de immanentie van niet-weten?
Niet weten van transcendentie!
Wat is de transcendentie van niet-weten?
Niet weten van immanentie!

Wat is de duivel van niet-weten?
Niet weten van god!
Wat is de god van niet-weten?
Niet weten van de duivel!

Wat is het onmenselijke van niet-weten?
Niet weten van het menselijke!
Wat is het menselijke van niet-weten?
Niet weten van het onmenselijke!

Wat is het atheïsme van niet-weten?
Niet weten van theïsme!
Wat is het theïsme van niet-weten?
Niet weten van atheïsme!

Wat is de onvolmaaktheid van niet-weten?
Niet weten van volmaaktheid!
Wat is de volmaaktheid van niet-weten?
Niet weten van onvolmaaktheid!

Wat is het masker van niet-weten?
Niet weten van je oorspronkelijke gezicht!
Wat is het oorspronkelijke gezicht van niet-weten?
Niet weten van je masker!

Wat is de vorm van niet-weten?
Niet weten van de leegte!
Wat is de leegte van niet-weten?
Niet weten van de vorm!

Wat is het samsara van niet-weten?
Niet weten van nirwana!
Wat is het nirwana van niet-weten?
Niet weten van samsara!

Zonder end

‘Wat is weten?’
‘Een gebod zonder end.’
‘Wat is niet-weten?’
‘Een gebed zonder end.’

Vet

Niet beatificeren!
Niet certificeren!
Niet classificeren!
Niet codificeren!
Niet deïficeren!
Niet glorificeren!
Niet identificeren!
Niet justificeren!
Niet kwalificeren!
Niet mystificeren!
Niet personificeren!
Niet pontificeren!
Niet reïficeren!
Niet sanctificeren!
Niet significeren!
Niet stratificeren!
Niet unificeren!

Zo geeft men niet-weten zijn vet.


beatificeren: zaligverklaren
certificeren: op echtheid onderzoeken; transmissie verlenen
classificeren: opdelen in klassen
codificeren: vastleggen in een canon van wetten en regels
deïficeren: voorstellen als een god
glorificeren: verheerlijken
identificeren: vereenzelvigen; voorstellen als zichzelf of als het zelf
justificeren: rechtvaardigen; met redenen omkleden; beredeneren; funderen
kwalificeren: nader omschrijven; uiteenzetten
mystificeren: versluieren; geheimzinnig maken door verhullend taalgebruik
personificeren: voorstellen als een persoon
pontificeren: spreken met voorgewend gezag
reïficeren: voorstellen als een zelfstandigheid, ding, substantie, realiteit, kracht
sanctificeren: heiligen; op een voetstuk plaatsen
significeren: allerlei betekenissen toekennen
stratificeren: opdelen in niveaus
unificeren: voorstellen als enkelvoudig en alomvattend

Groeten uit Ver Wonderland

Waar woorden worden weggezegd

Waar hersens worden drooggelegd

Waar toga’s worden afgelegd

Waar grenzen worden blootgelegd

Waar lijken worden opgedregd

Waar leegten worden afgeslecht

Waar eenheid niet wordt opgelegd

De kromme niet wordt afgerecht

Waar alle hoop verloren gaat

En wanhoop is vergeten