Loflied op niet-weten

Leeg is mijn lied, hoor je het niet? Bevende ode van een levende dode aan niet-weten. Lyrische en delirische lofliederen en litanieën.

Lees ook: Brieven mystiek, De wolk van niet-weten, De mystiek van alledag, of het wonder van het water, Zalig zijn de armen van geest.

Meer niet-weten: Brieven niet-weten, Denken, denken, denken, Dwaalspreuken, Dwaaltaal, Dwijsheid, Eeuwige dwaasheid, Eufemismen voor niet-weten, Hans van Dam, De Intergalactische Waarheidsconferentie, De lege leer, Het lege geheim, Loflied op niet-weten, Metaforen voor niet-weten, De Mont Fou, Niet-weten als passe-partout, Het regressieprobleem, Pleinvrees, Standpunten, vluchtlijnen en raakvlakken, Verder, verder, reistips voor spirituele zoekers, Wat is niet-weten, Wat is niet-weten.nl, Wat is spiritualiteit, Weetnietkunde, Wegen naar de onbekende vraag, Zalig zijn de armen van geest, Zeg maar tja tegen het leven, Zoeken naar het einde van het zoeken.

Van niet weten wil ik zingen

Deze website, niet-weten.nl, staat bol van de vraagtekens.
Het vraagteken staat symbool voor een radicaal en compromisloos niet weten – het enige niet weten dat ik ken.
Maar niet weten heeft nog een kant, waaraan ik in het openbaar zelden uitdrukking geef.
Het is de kant van het uitroepteken.

Hoe leeg het van zichzelf ook is, niet weten vervult mij!
Ik ben ervan doortrokken!
Ik stroom ervan over!
Van niet weten wil ik zingen!

Hieronder geef ik voor een keer het woord aan het uitroepteken.

Oren dicht!

De blijde boodschap

Zijn wat je bent – hoe moeilijk kan het zijn?
Een litanie voor cantor en koor.

Maakt niet weten je bewust?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je stil?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je leeg?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je open?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je spontaan?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je authentiek?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je gelukkig?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je liefdevol?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je hard?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je zacht?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je neutraal?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je wijs?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je dwaas?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je filosofisch?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je sceptisch?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je cynisch?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je defaitistisch?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je fatalistisch?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je nihilistisch?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je onverstoorbaar?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je vrij?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je moreel?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je immoreel?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je amoreel?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je bijzonder?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je gewoon?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je nederig?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je trots?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je dankbaar?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je heel?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je stuk?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je menselijk?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je goddelijk?
NIET WETEN MAAKT JE NIETS!

Maakt niet weten je niets?
HET MAAKT JE ZELFS NIET NIETS!

zwervelingen 382

Deze tekst is ook verschenen in het Boeddhistisch Dagblad.

Niets liever

ik denk over niets liever
ik praat over niets liever
ik schrijf over niets liever
dan niet weten!

ik doe niets liever
ik onderga niets liever
ik dien niets liever
dan niet weten!

Niets aan te doen

Niet weten:

Je kunt het niet!
Je kunt het niet weten!

Je kunt het niet doen!
Je kunt het niet laten!

Je kunt het niet worden!
Je kunt het niet zijn!

Je kunt het niet loven!
Je kunt het niet krenken!

Je kunt het niet dienen!
Je kunt het niet onderwerpen!

Je kunt het niet gebruiken!
Je kunt het niet misbruiken!

Je kunt het niet winnen!
Je kunt het niet verliezen!

Je kunt het niet vasthouden!
Je kunt het niet loslaten!

Je kunt het niet kopen!
Je kunt het niet verkopen!

Je kunt het niet geven!
Je kunt het niet nemen!

Je kunt het niet hebben!
Je kunt het niet kwijtraken!

Je kunt het niet opmaken!
Je kunt het niet aanvullen!

Je kunt het niet aanleren!
Je kunt het niet afleren!

Je kunt het niet kennen!
Je kunt het niet ontkennen!

Je kunt het niet verstaan!
Je kunt het niet misverstaan!

Je kunt het niet aanvallen!
Je kunt het niet verdedigen!

Je kunt het niet aanhangen!
Je kunt het niet afvallen!

Je kunt het niet bewijzen!
Je kunt het niet ontkrachten!

Je kunt het niet opleggen!
Je kunt het niet verbieden!

Je kunt het niet weten!
Je kunt het niet!

Niet weten

Geen waarheid nee
maar mooier dan
de mooiste waarheid
ooit had kunnen zijn!

Geen leugen nee
maar beter dan
de beste leugen
ooit had kunnen zijn!

Geen waarheid nee
maar dieper dan
de diepste waarheid
ooit had kunnen zijn!

Geen leugen nee
maar zoeter dan
de zoetste leugen
ooit had kunnen zijn!

Geen waarheid nee
maar zachter dan
de zachtste waarheid
ooit had kunnen zijn!

Geen leugen nee
maar harder dan
de hardste leugen
ooit had kunnen zijn!

Geen waarheid nee
maar waarder dan
de waarste waarheid
ooit had kunnen zijn!

Voltooid tegenwoordige tijd

Een vervloekte zegen; wel- en weemoed van een nablijver

1. Alleenzang

IK BEN ER!
(al weet ik niet waar)

IK HEB HET!
(al weet ik niet wat)

IK BEN KLAAR!
(al weet ik niet waarmee)

IK HEB NIETS MEER TE DOEN!
(al weet ik niet hoe)

2. Charmezang

LAAT ONS SPREKEN!
(Maar waarover)

LAAT ONS ZWIJGEN!
(Maar waarvan)

LAAT ONS BIDDEN!
(Maar tot wie dan)

LAAT ONS DOLLEN
ZONDER PLAN!

3. Jubelzang

LAAT ONS DANSEN!
LAAT ONS SPRINGEN!

OP HET LIJK VAN ONS
FAILLIET!

LAAT ONS JUICHEN!
LAAT ONS ZINGEN!

OOK AL IS HET DAN
GRATUIT!

4. Beurtzang

Hans:

ZING EEN LIEDJE
WOLKENWIETJE!

Koor:

LIEVER NIET NEE
LIEVER NIET

Hans:

Sotto voce?
Doloroso?

Koor:

Liever niet nee
Liever niet

5. Alleenzang

IK BEN ER!
(al weet ik niet wie)

IK HEB HET!
(al weet ik niet waar)

IK BEN KLAAR!
(Al weet ik niet wanneer)

IK HEB NIETS MEER TE DOEN!
(al weet ik niet met wie)

Menselijk hangmat

sotto voce: zachtjes
doloroso: smartelijk

Deze tekst is ook gepubliceerd in het Boeddhistisch Dagblad

Welkom in het Niemendal

uitgelichtzwervelingen-271

Waar geen woorden zijn

Te wegen

Waar geen stellingen zijn

Te verdedigen

Waar geen oordeel is

Te staven

Waar geen reden is

Te redeneren

Waar geen wijsheid is

Over te dragen

Waar geen geheim is

Te ontraadselen

Waar geen verhaal is

Te halen

Waar geen hoofd is

Te foppen

Waar geen hart is

Te kloppen

Waar geen hartstocht is

Te blussen

Waar geen grond is

Te bezitten

Waar geen weg is

Te wijzen

Waar geen doel is

Te rechtvaardigen

Waar geen middel is

Te heiligen

Waar geen heiligen zijn

Te schenden

Waar geen zonde is

Te bekennen

Waar geen God is

Te herkennen

Waar geen ik is

Te vermoorden

Waar geen ego is

Te temmen

Waar geen zelf is

Te verheffen

Waar geen mens is

Te vatten

Waar geen Jezus is

Te volgen

Waar geen Boeddha is

Te doden

Waar geen vorm is

Te verhullen

Waar geen leegte is

Te vullen

Waar geen eenheid is

Te verdelen

Waar geen illusie is

Te doorzien

Waar geen werkelijkheid is

Te realiseren

Waar geen doen is

Te laten

Waar geen laten is

Te doen

Waar geen wezens zijn

Te bevrijden

Waar geen vrijheid is

Te vangen

Waar geen weten is

Te meten en

Niet weten is

Gezien

zwervelingen-271

Deze tekst is ook verschenen in het Boeddhistisch Dagblad.

 

Tegenlicht

Was niet weten duisternis dan kon je erbij lezen.

Was niet weten verlichting dan kon je erbij slapen.

Was niet weten god dan kruisigde het zichzelf.

Was niet weten boeddha dan doodde het zichzelf.

Was niet weten leegte dan zoog het zich vol.

Was niet weten bewustzijn dan zou het dat verliezen.

Was niet weten bewusteloosheid dan zou het dat beseffen.

Was niet weten eenheid dan was het in zichzelf verdeeld.

Was niet weten tweeheid dan maakte het geen onderscheid.

Was niet weten veelheid dan kon het niet tellen.

Was niet weten vreugde dan betreurde het dat.

Was niet weten loslaten dan liet het dat los.

Was niet weten logica dan schiep het de paradox.

Was niet weten scepticisme dan betwijfelde het dat.

Was niet weten zoeken dan vond het niets.

Was niet weten vinden dan zocht het niet.

Was niet weten een weg dan had het geen doel.

Was niet weten een doel dan had het geen weg.

Was niet weten transmissie dan gaf het niets door.

Was niet weten transcendentie dan dook het onder.

Was niet weten doen dan deed het dat niet.

Was niet weten laten dan liet het dat na.

Was niet weten liefde dan hield het van haat.

Was niet weten geduld dan duldde het ongeduld.

Was niet weten aanvaarding dan aanvaardde het afwijzing.

Was niet weten afwijzing dan verwierp het zichzelf.

Was niet weten openheid dan omarmde het geslotenheid.

Was niet weten oordelen dan veroordeelde het dan niet.

Was niet weten neutraliteit dan neutraliseerde het zichzelf.

Was niet weten een standpunt dan liep het ervan weg.

Was niet weten een bewering dan nam het die terug.

Was niet weten een leer dan trok het die in twijfel.

Was niet weten een conclusie dan trok het die niet.

Was niet weten een aanname dan stelde het die ter discussie.

Was niet weten een discussie dan hield het zijn mond.

Was niet weten niet weten dan wist het dat niet.

Was niet weten een hoger weten dan had het hoogtevrees.

Was niet weten een vogel dan was het gevlogen.

Maar ja…

Tot je laatste snik

‘Niet weten is onschuld!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is liefde!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is mededogen!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is leegte!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is openheid!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is ruimte voor al wat is!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is kwetsbaarheid!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is stilte!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is eeuwigheid!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is de bron!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is god!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is de hoogste waarheid!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is de weg!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is de wijsheid voorbij alle wijsheid!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is keuzeloos gewaarzijn!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is mijn oorspronkelijke gezicht!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is de diepste grond!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is vrijheid!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is dada!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is onvervreemdbaar geluk!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is innerlijke vrede!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is onverstoorbaarheid!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is neutraliteit!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is spontaniteit!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is authenticiteit!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is helderheid!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is eenvoud!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is nederigheid!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is dankbaarheid!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is verlichting!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is thuis!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is het paradijs!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is loslaten!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is wu-wei!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is het laatste woord!’
‘Dan weet je meer dan ik.’

‘Niet weten is niet weten!’
‘Tot je laatste snik.’

Je weg vinden in het ware is je weg vinden uit het ware

Dertien ongelukken

Je weg vinden in het boeddhisme is je weg vinden uit het boeddhisme

Je weg vinden in het boeddhisme is je weg vinden uit het boeddhisme.
Dit heet het ware boeddhisme.

Je weg vinden in het daoïsme is je weg vinden uit het daoïsme.
Dit heet het ware daoïsme.

Je weg vinden in advaita is je weg vinden uit advaita.
Dit heet ware advaita.

Je weg vinden in de mystiek is je weg vinden uit de mystiek.
Dit heet ware mystiek.

Je weg vinden in de leegte is je weg vinden uit de leegte.
Dit heet ware leegte.

Je weg vinden in het mededogen is je weg vinden uit het mededogen.
Dit heet het ware mededogen.

Je weg vinden in jezelf is je weg vinden uit jezelf.
Dit heet het ware zelf.

Je weg vinden in niet-zelf is je weg vinden uit niet-zelf.
Dit heet het ware niet-zelf.

Je weg vinden in het weten is je weg vinden uit het weten.
Dit heet het ware weten.

Je weg vinden in niet weten is je weg vinden uit niet weten.
Dit heet het ware niet weten.

Je weg vinden in het spreken is je weg vinden uit het spreken.
Dit heet het ware spreken.

Je weg vinden in het zwijgen is je weg vinden uit het zwijgen.
Dit heet het ware zwijgen.

Je weg vinden in het ware is je weg vinden uit het ware.
Hoe het ook heet.

Lees ook: Dood de boeddha, De Diamantsoetra, De Linji-lu.

Deze tekst is gepubliceerd in het Boeddhistisch Dagblad als ‘Je weg vinden in het boeddhisme is je weg vinden uit het boeddhisme’.

De dans ontsprongen

Meditatie/dankgebed in vier stemmingen

1. Langzaam en gevoelvol (adagio)

niet het ego, niet het zelf!
niet het ego en het zelf!
niet het ego noch het zelf!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de stof, niet de geest!
niet de stof en de geest!
niet de stof noch de geest!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de weg, niet het doel!
niet de weg en het doel!
niet de weg noch het doel!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de film, niet het doek!
niet de film en het doek!
niet de film noch het doek!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het vele, niet het ene!
niet het vele en het ene!
niet het vele noch het ene!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de hel, niet de hemel!
niet de hel en de hemel!
niet de hel noch de hemel!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de haat, niet de liefde!
niet de haat en de liefde!
niet de haat noch de liefde!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de tijd, niet het heden!
niet de tijd en het heden!
niet de tijd noch het heden!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de storm, niet de stilte!
niet de storm en de stilte!
niet de storm noch de stilte!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de vorm, niet de leegte!
niet de vorm en de leegte!
niet de vorm noch de leegte!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het valse, niet het ware!
niet het valse en het ware!
niet het valse noch het ware!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het hoofd, niet het hart!
niet het hoofd en het hart!
niet het hoofd noch het hart!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het doen, niet het laten!
niet het doen en het laten!
niet het doen noch het laten!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de stroom, niet de bron!
niet de stroom en de bron!
niet de stroom noch de bron!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de vinger, niet de maan!
niet de vinger en de maan!
niet de vinger noch de maan!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het deel, niet het geheel!
niet het deel en het geheel!
niet het deel noch het geheel!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het worden, niet het zijn!
niet het worden en het zijn!
niet het worden noch het zijn!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het kleine, niet het grote!
niet het kleine en het grote!
niet het kleine noch het grote!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het kwade, niet het goede!
niet het kwade en het goede!
niet het kwade noch het goede!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het object, niet het subject!
niet het object en het subject!
niet het object noch het subject!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de duisternis, niet het licht!
niet de duisternis en het licht!
niet de duisternis noch het licht!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het westen, niet het oosten!
niet het westen en het oosten!
niet het westen noch het oosten!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de leerling, niet de meester!
niet de leerling en de meester!
niet de leerling noch de meester!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de leugen, niet de waarheid!
niet de leugen en de waarheid!
niet de leugen noch de waarheid!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het gekende, niet de kenner!
niet het gekende en de kenner!
niet het gekende noch de kenner!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het duale, niet het non-duale!
niet het duale en het non-duale!
niet het duale noch het non-duale!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het weten, niet het niet-weten!
niet het weten en het niet-weten!
niet het weten noch het niet-weten!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het tijdelijke, niet het eeuwige!
niet het tijdelijke en het eeuwige!
niet het tijdelijke noch het eeuwige!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het relatieve, niet het absolute!
niet het relatieve en het absolute!
niet het relatieve noch het absolute!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de illusie, niet de werkelijkheid!
niet de illusie en de werkelijkheid!
niet de illusie noch de werkelijkheid!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het zegbare, niet het onzegbare!
niet het zegbare en het onzegbare!
niet het zegbare noch het onzegbare!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het vasthouden, niet het loslaten!
niet het vasthouden en het loslaten!
niet het vasthouden noch het loslaten!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet de bijkomstigheid, niet de essentie!
niet de bijkomstigheid en de essentie!
niet de bijkomstigheid noch de essentie!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het afgeleide, niet het oorspronkelijke!
niet het afgeleide en het oorspronkelijke!
niet het afgeleide noch het oorspronkelijke!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

niet het immanente, niet het transcendente!
niet het immanente en het transcendente!
niet het immanente noch het transcendente!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!
maar de dans ontsprongen!

 

2. Vlug en beweeglijk (agile)

niet het ego, niet het zelf!
niet de stof, niet de geest!
niet de weg, niet het doel!
niet de film, niet het doek!
niet het vele, niet het ene!
niet de hel, niet de hemel!
niet de haat, niet de liefde!
niet de tijd, niet het heden!
niet de storm, niet de stilte!
niet de vorm, niet de leegte!
niet het valse, niet het ware!
niet het hoofd, niet het hart!
niet het doen, niet het laten!
niet de stroom, niet de bron!
niet de vinger, niet de maan!
niet het deel, niet het geheel!
niet het worden, niet het zijn!
niet het kleine, niet het grote!
niet het kwade, niet het goede!
niet het object, niet het subject!
niet de duisternis, niet het licht!
niet het westen, niet het oosten!
niet de leerling, niet de meester!
niet de leugen, niet de waarheid!
niet het gekende, niet de kenner!
niet het duale, niet het non-duale!
niet het weten, niet het niet-weten!
niet het tijdelijke, niet het eeuwige!
niet het relatieve, niet het absolute!
niet de illusie, niet de werkelijkheid!
niet het zegbare, niet het onzegbare!
niet het vasthouden, niet het loslaten!
niet de bijkomstigheid, niet de essentie!
niet het afgeleide, niet het oorspronkelijke!
niet het immanente, niet het transcendente!
maar de dans ontsprongen!

3. Hartstochtelijk (apassionato)

niet de dans ontsprongen
maar de dans ontspringen!
en de dans ontspringen!
en de dans ontspringen!
en de dans ontspringen!

4. Ingehouden (sotto voce)

niet de dans, niet het ontspringen!
niet de dans en het ontspringen!
niet de dans noch het ontspringen!
niet iets hogers, niet iets diepers!
niet iets anders, niet het niets!

Verloren

Ik heb verlichting gevonden… in de duisternis!

Ik heb eenheid gevonden… in verdeeldheid!

Ik heb rust gevonden… in mijn onrust!

Ik heb vrede gevonden… in tegenstrijdigheid!

Ik heb stilte gevonden… in de storm!

Ik heb liefde gevonden… in de vijand!

Ik heb zekerheid gevonden… in dubio!

Ik heb vaste grond gevonden… in de vrije val!

Ik heb mijn draai gevonden… in stuurloosheid!

Ik heb het antwoord gevonden… in de vraag!

Ik heb de oplossing gevonden… in het probleem!

Ik heb de waarheid gevonden… in de lach!

Ik heb de werkelijkheid gevonden… in de illusie!

Ik heb wijsheid gevonden… in de lege leer!

Ik heb de maan gevonden… in mijn vinger!

Ik heb alles gevonden… in niet vinden!

Ik ben thuisgekomen… in den vreemde!

Binnen

Ik heb mijn schaapjes… leren zwemmen!

Panoramisch

Geen inzicht… maar wat een uitzicht!

Ra ra

Nooit laat het zich voor mijn karretje spannen!
Nooit zal het mij voor zijn karretje spannen!

De dwaas, de wijze en de dwijze

De dwaas denkt dat de wereld echt is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat de wereld een illusie is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij iemand is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij niemand is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij een vrije wil heeft. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij geen vrije wil heeft. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij in de wereld is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat de wereld in hem is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat alles substantieel is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat alles leeg is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij de film is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij het doek is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij niets is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij alles is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat er vele dingen zijn. De dwijze niet.
De wijze denkt dat er maar één ding is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij een lichaam is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij een geest is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij licht ziet. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij licht geeft. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij geschapen is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij de schepper is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat waarheid relatief is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat de waarheid absoluut is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij moet doen. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij moet laten. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij geboren is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij ongeboren is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij zal sterven. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij onsterfelijk is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij in de tijd leeft. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij in het nu leeft. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat liefde de mensen verbindt. De dwijze niet.
De wijze denkt dat liefde de mensen oplost. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat de waarheid zegbaar is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat de waarheid onzegbaar is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat alles anders moet. De dwijze niet.
De wijze denkt dat alles volmaakt is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat er iets te bereiken valt. De dwijze niet.
De wijze denkt dat er niets te bereiken valt. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij zichzelf moet verlossen. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij iedereen moet verlossen. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij iets nodig heeft. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij niets nodig heeft. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij moet verdedigen. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij zich moet overgeven. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij moet vasthouden. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij moet loslaten. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat begeerte bevredigd moet worden. De dwijze niet.
De wijze denkt dat begeerte overwonnen moet worden. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat het denken zal overwinnen. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij het denken zal overwinnen. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij het denken moet overwinnen. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij het denken heeft overwonnen. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij het denken heeft overwonnen. De dwijze niet.
De wijze denkt dat het denken onoverwinnelijk is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat er een leer is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat er geen leer is De dwijze niet.

De dwaas denkt dat de leer nergens is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat de leer overal is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij verlicht kan worden. De dwijze niet.
De wijze denkt dat iedereen al verlicht is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat er een weg is. De dwijze niet.
De wijze denkt dat er geen weg is. De dwijze niet.

De dwaas denkt dat hij iets weet. De dwijze niet.
De wijze denkt dat hij niets weet. De dwijze niet.

Via negativa

Bijna raak is helemaal mis; zesendertig schijngestalten van niet weten.

Absurdisten denken dat het leven belachelijk is.
Niet weten is geen absurdisme.

Advaitavadins denken dat je de kenner bent.
Niet weten is geen advaita.

Agnostici denken dat het al dan niet bestaan van God onbewijsbaar is.
Niet weten is geen agnosticisme.

Atheïsten denken dat God niet bestaat.
Niet weten is geen atheïsme.

Boeddhisten denken dat alles leeg is.
Niet weten is geen boeddhisme.

Conceptualisten denken dat alleen het individuele werkelijk is.
Niet weten is geen conceptualisme.

Consensualisten denken dat waarheid op afspraak berust.
Niet weten is geen consensualisme.

Constructivisten denken dat verschijnselen sociale constructies zijn.
Niet weten is geen constructivisme.

Cynici denken dat alles waardeloos is.
Niet weten is geen cynisme.

Dadaïsten denken dat het zinloze boven alles verheven is.
Niet weten is geen dadaïsme.

Daoïsten denken dat alles voortvloeit uit een ondeelbaar principe.
Niet weten is geen daoïsme.

Defaitisten denken dat nergens iets aan te doen valt.
Niet weten is geen defaitisme.

Laxisten denken dat tolerantie het hoogste doel is.
Niet weten is geen laxisme.

Existentialisten denken dat je zelf zin aan het leven moet geven.
Niet weten is geen existentialisme.

Fallibilisten denken dat hypothesen nooit bevestigd kunnen worden.
Niet weten is geen fallibilisme.

Fatalisten denken dat je leven bepaald wordt door het lot.
Niet weten is geen fatalisme.

Holisten denken dat alles onlosmakelijk is verbonden.
Niet weten is geen holisme.

Illusionisten denken dat de werkelijkheid schijn is.
Niet weten is geen illusionisme.

Immoralisten denken dat alle waarden ongegrond zijn.
Niet weten is geen immoralisme.

Irrationalisten denken dat de rede een wassen neus is.
Niet weten is geen irrationalisme.

Monisten denken dat alles één is.
Niet weten is geen monisme.

Mystici denken dat God in ons is.
Niet weten is geen mystiek.

Nihilisten denken dat er geen grondwaar(he)den zijn.
Niet weten is geen nihilisme.

Nominalisten denken dat alle woorden loos zijn.
Niet weten is geen nominalisme.

Non-dualisten denken dat er geen onderscheid is.
Niet weten is geen non-dualisme.

Nu-isten denken dat alleen het heden bestaat.
Niet weten is geen nu-isme.

Obscurantisten denken dat je beter zo min mogelijk kunt weten.
Niet weten is geen obscurantisme.

Perspectivisten denken dat je altijd vanuit een beperkt oogpunt kijkt.
Niet weten is geen perspectivisme.

Pluralisten denken dat waarheid en werkelijkheid veelvormig zijn.
Niet weten is geen pluralisme.

Postmodernisten denken dat de grote verhalen achterhaald zijn.
Niet weten is geen postmodernisme.

Pyrronisten denken dat wij het oordelen eeuwig moeten opschorten.
Niet weten is geen pyrronisme.

Relativisten denken dat waarheid afhankelijk is.
Niet weten is geen relativisme.

Sceptici denken dat wij niets kunnen weten.
Niet weten is geen scepticisme.

Solipsisten denken dat de wereld alleen maar in mij bestaat.
Niet weten is geen solipsisme.

Spiritualisten denken dat alles bewustzijn is.
Niet weten is geen spiritualisme.

Subjectivisten denken dat waarheid persoonlijk is.
Niet weten is geen subjectivisme.

Universalisten denken dat alle religies naar hetzelfde verwijzen.
Niet weten is geen universalisme.

Zenboeddhisten denken dat wij een oorspronkelijk gezicht hebben.
Niet weten is geen zen.

Via positiva

Bijna mis is helemaal raak; zesendertig wangestalten van niet weten.

Waarom is niet weten het toppunt van absurdisme?
Omdat het zelfs dat bespot.

Waarom is niet weten het toppunt van agnosticisme?
Omdat het zelfs dat niet bewezen acht.

Waarom is niet weten het toppunt van anarchisme?
Omdat het zelfs dat weerstreeft.

Waarom is niet weten het toppunt van boeddhisme?
Omdat het zelfs dat voor leeg houdt.

Waarom is niet weten het toppunt van constructivisme?
Omdat het zelfs dat voor een sociale conventie houdt.

Waarom is niet weten het toppunt van cynisme?
Omdat het zelfs dat waardeloos vindt.

Waarom is niet weten het toppunt van defaitisme?
Omdat het zelfs dat niet ziet zitten.

Waarom is niet weten het toppunt van laxisme?
Omdat het zich zelfs met onverzoenbaarheid verzoent.

Waarom is niet weten het toppunt van escapisme?
Omdat het zelfs daaraan ontsnapt.

Waarom is niet weten het toppunt van illusionisme?
Omdat het zelfs dat voor maya houdt.

Waarom is niet weten het toppunt van immoralisme?
Omdat het zelfs daar niet naar leeft.

Waarom is niet weten het toppunt van indifferentie?
Omdat het zelfs daar neutraal tegenover staat.

Waarom is niet weten het toppunt van irrationalisme?
Omdat het zelfs dat onlogisch vindt.

Waarom is niet weten het toppunt van dadaïsme?
Omdat het zelfs dat onzinnig vindt.

Waarom is niet weten het toppunt van loslaten?
Omdat het zelfs daaraan niet vasthoudt.

Waarom is niet weten het toppunt van negativisme?
Omdat het zelfs dat ontkent.

Waarom is niet weten het toppunt van niet weten?
Omdat het zelfs daarvan niet weet.

Waarom is niet weten het toppunt van nihilisme?
Omdat het zelfs dat niet voor waar houdt.

Waarom is niet weten het toppunt van nominalisme?
Omdat het zelfs dat voor een loos woord houdt.

Waarom is niet weten het toppunt van non-dualisme?
Omdat het zelfs dat tweeslachtig vindt.

Waarom is niet weten het toppunt van obscurantisme?
Omdat het zelfs dat duister vindt.

Waarom is niet weten het toppunt van onthechting?
Omdat het zelfs daaraan niet is gehecht.

Waarom is niet weten het toppunt van ontwaken?
Omdat het zelfs daaruit is ontwaakt.

Waarom is niet weten het toppunt van openheid?
Omdat het zelfs voor geslotenheid open staat.

Waarom is niet weten het toppunt van perspectivisme?
Omdat het zelfs dat als standpunt ziet.

Waarom is niet weten het toppunt van pluralisme?
Omdat het zelfs dat als een van de vele mogelijkheden ziet.

Waarom is niet weten het toppunt van postmodernisme?
Omdat het zelfs dat tot de grote verhalen rekent.

Waarom is niet weten het toppunt van pyrronisme?
Omdat het zelfs daarover het oordeel opschort.

Waarom is niet weten het toppunt van relativisme?
Omdat het zelfs daarvan de betrekkelijkheid inziet.

Waarom is niet weten het toppunt van scepticisme?
Omdat het zelfs dat betwijfelt.

Waarom is niet weten het toppunt van transcendentie?
Omdat het zelfs dat overstijgt.

Waarom is niet weten het toppunt van zelfvergetelheid?
Omdat het zelfs dat is vergeten.

Waarom is niet weten het toppunt van vrijheid?
Omdat het zelfs daarvan bevrijd is.

Waarom is niet weten het toppunt van wijsheid?
Omdat het zelfs daaraan voorbij is.

Waarom is niet weten het toppunt van advaita?1
Omdat het zelfs dat ontkent.

Waarom is niet weten het toppunt van vedanta?2
Omdat het zelfs daarmee heeft afgerekend.

Waarom is niet weten het toppunt van wu-wei?3
Omdat het zelfs dat niet meer doet.

Waarom is niet weten het toppunt van zen?4
Omdat er geen beginnen aan is.

Voetnoten

  1. a-dvaita: niet-twee
  2. vedanta: de anta van de veda, dat wil zeggen, het einde van de wijsheid
  3. wu-wei: niet-doen
  4. Zen mind, beginner’s mind, titel van een boek van Shunryu Suzuki waarin zen wordt gedefinieerd als eeuwig opnieuw beginnen

Het meest nabij

Het hemd is nader dan de rok!
De huid is nader dan het hemd!
De spieren zijn nader dan de huid!
De botten zijn nader dan de spieren!
Het merg is nader dan de botten!
Het brein is nader dan het merg!
De geest is nader dan het brein!
De ziel is nader dan de geest!
Het hart is nader dan de ziel!
Niet weten is het meest nabij!

geïnspireerd op de gelijknamige koan uit het Boek van Sereniteit (#20) en uit de Shobogenzo (#171):

Dizang zei: Waar ga je heen?
Fayan zei: Op bedevaart.
Dizang zei: Waar is dat goed voor?
Fayan zei: Dat weet ik eigenlijk niet.
Dizang zei: Niet weten is het meest nabij

De hele santenkraam

De rok is het meest nabij!
Het hemd is het meest nabij!
De huid is het meest nabij!
De spieren zijn het meest nabij!
De botten zijn het meest nabij!
Het merg is het meest nabij!
Het brein is het meest nabij!
De geest is het meest nabij!
De ziel is het meest nabij!
Het hart is het meest nabij!
Niet weten is het meest nabij!

Nog naderbij

Niet veraf, niet nabij!
Niet veraf en nabij!
Niet veraf noch nabij!
Niet erboven, niet eronder!
Niet ertussen, niet erin!
Maar de dans ontsprongen!

Opgaan in verwondering

Magnifico (groots, prachtig)

Hoe wonderlijk, het gaat maar door!
Het opgaan in verwondering!

Ik ga op in verwondering!
Jij gaat op in verwondering!
Het vele gaat op in verwondering!
Het ene gaat op in verwondering!
De illusie gaat op in verwondering!
De werkelijkheid gaat op in verwondering!
De waarheid gaat op in verwondering!
De leugen gaat op in verwondering!
Dwaasheid gaat op in verwondering!
Wijsheid gaat op in verwondering!
Het hoogste gaat op in verwondering!
Het laagste gaat op in verwondering!
De dingen gaan op in verwondering!
Het lichaam gaat op in verwondering!
Het leven gaat op in verwondering!
De dood gaat op in verwondering!
De tijd gaat op in verwondering!
Het nu gaat op in verwondering!

Hoe wonderlijk, het gaat maar door!
Het opgaan in verwondering!

Gedachten gaan op in verwondering!
Gevoelens gaan op in verwondering!
Ideeën gaan op in verwondering!
Opvattingen gaan op in verwondering!
Overtuigingen gaan op in verwondering!
Geloof gaat op in verwondering!
Ongeloof gaat op in verwondering!
Normen gaan op in verwondering!
Waarden gaan op in verwondering!
Idealen gaan op in verwondering!
Motto’s gaan op in verwondering!
Principes gaan op in verwondering!
Voorschriften gaan op in verwondering!
Verboden gaan op in verwondering!
Rechten gaan op in verwondering!
Plichten gaan op in verwondering!

Hoe wonderlijk, het gaat maar door!
Het opgaan in verwondering!

De weg gaat op in verwondering!
Het doel gaat op in verwondering!
De leerling gaat op in verwondering!
De meester gaat op in verwondering!
Dualiteit gaat op in verwondering!
Non-dualiteit gaat op in verwondering!
Gehechtheid gaat op in verwondering!
Onthechting gaat op in verwondering!
De mind gaat op in verwondering!
Het hart gaat op in verwondering!
Het ego gaat op in verwondering!
Het zelf gaat op in verwondering!

Hoe wonderlijk, het gaat maar door!
Het opgaan in verwondering!

Bewustzijn gaat op in verwondering!
Boeddha gaat op in verwondering!
Brahman gaat op in verwondering!
Essentie gaat op in verwondering!
Dao gaat op in verwondering!
God gaat op in verwondering!
Liefde gaat op in verwondering!
Mededogen gaat op in verwondering!
Verwondering gaat op in verwondering!

Hoe wonderlijk, het gaat maar door!
Het opgaan in verwondering!
Hoe wonderlijk gewoon!

Deze tekst is samen met de volgende verschenen in het Boeddhistisch Dagblad onder de titel ‘Wonderlijk gewoon’.

Wonderlijk gewoon

Allegrezza (opgewekt)

Hoe wonderlijk!
Hoe wonderlijk!
Hoe wonderlijk
gewoon!

’t Gewone wordt
een wonder en
het wonder weer
gewoon!

’t Gewone wordt
een wonder en
het wonder weer
gewoon!

’t Gewone wordt
een wonder en
het wonder weer
gewoon!

Hoe wonderlijk!
Hoe wonderlijk!
Hoe wonderlijk
gewoon!

’t Gewone wordt
een wonder en
het wonder weer
gewoon!

’t Gewone wordt
een wonder en
het wonder weer
gewoon!

’t Gewone wordt
een wonder en
het wonder weer
gewoon!

Hoe wonderlijk!
Hoe wonderlijk!
Hoe wonderlijk
gewoon!

Deze tekst is samen met de vorige verschenen in het Boeddhistisch Dagblad onder de titel ‘Wonderlijk gewoon’.

Bijzonder gewoon

Gewoon is heel bijzonder en niet weten is bijzonder gewoon;
Weerwoorden op erewoorden.

‘Niet weten is de bron!’
‘Maak er nou geen oorzaak van.’

‘Niet weten is het tao!’
‘Maak er nou geen principe van.’

‘Niet weten is het einde van het lijden!’
‘Maak er nou geen panacee van.’

‘Ik ben niet weten!’
‘Maak er nou geen identiteit van.’

‘Ik verblijf in niet weten!’
‘Maak er nou geen plaats van.’

‘Niet weten is altijd nu!’
‘Maak er nou geen tijd van.’

‘Niet weten geeft richting aan mijn leven!’
‘Maak er nou geen weg van.’

‘Niet weten is onverstoorbaar!’
‘Maak er nou geen stemming van.’

‘Niet weten is onomkeerbaar!’
‘Maak er nou geen toestand van.’

‘Niet weten is onze bestemming!’
‘Maak er nou geen doel van.’

‘Niet weten heeft geen voorkeur!’
‘Maak er nou geen houding van.’

‘De wereld snakt naar niet weten!’
‘Maak er nou geen ideaal van.’

‘Niet weten is onweerlegbaar!’
‘Maak er nou geen waarheid van.’

‘Ik geloof in niet weten!’
‘Maak er nou geen religie van.’

‘Niet weten is de weg, de waarheid en het leven!’
‘Maak er nou geen verlosser van.’

‘Niet weten is vrede zonder pact!’
‘Maak er nou geen politiek van.’

‘Niet weten is spirituele oorlog!’
‘Maak er nou geen strijd van.’

‘Niet weten is een triomf!’
‘Maak er nou geen verdienste van.’

‘Niet weten is een cadeau!’
‘Maak er nou geen genade van.’

‘Niet weten is het meest intiem!’
‘Maak er nou geen liefde van.’

‘Niet weten is totale aanwezigheid!’
‘Maak er nou geen mindfulness van.’

‘Niet weten is het hoogste inzicht!’
‘Maak er nou geen wijsheid van.’

‘Niet weten is het einde van ieder onderscheid!’
‘Maak er nou geen non-dualisme van.’

‘Niet weten is het einde van de veelheid!’
‘Maak er nou geen monisme van.’

‘Niet weten is het einde van de eenheid!’
‘Maak er nou geen pluralisme van.’

‘Niet weten is het einde van de illusie!’
‘Maak er nou geen Werkelijkheid van.’

‘Niet weten is grote twijfel!’
‘Maak er nou geen scepsis van.’

‘Niet weten is overal de betrekkelijkheid van inzien!’
‘Maak er nou geen relativisme van.’

‘Niet weten is het einde van de waarheid!’
‘Maak er nou geen nihilisme van.’

‘Niet weten is gelatenheid!’
‘Maak er nou geen defaitisme van.’

‘Niet weten is het einde van het denken!’
‘Maak er nou geen dementie van.’

‘Niet weten is nergens in geloven!’
‘Maak er nou geen paranoia van.’

‘Niet weten is het einde van alle goden!’
‘Maak er nou geen atheïsme van.’

‘Niet weten heeft altijd het laatste woord!’
‘Maak er nou geen autoriteit van.’

‘Niet weten is het einde van alle autoriteit!’
‘Maak er nou geen anarchisme van.’

‘Niet weten is het einde van alle moraliteit!’
‘Maak er nou geen immoralisme van.’

‘Niet weten is het einde van alle immoraliteit!’
‘Maak er nou geen moralisme van.’

‘Niet weten is een eeuwige beeldenstorm!’
‘Maak er nou geen iconoclasme van.’

‘Niet weten is het einde van de grote verhalen!’
‘Maak er nou geen postmodernisme van.’

‘Niet weten is de onttroning van het verstand!’
‘Maak er nou geen irrationalisme van.’

‘Niet weten is een boekverbranding!’
‘Maak er nou geen obscurantisme van.’

‘Niet weten is zuivere leegte!’
‘Maak er nou geen sunyata van.’

‘Niet weten is een harde arbeid!’
‘Maak er nou geen Werk van.’

‘Niet weten is een spel van de mind!’
‘Maak er nou geen potje van.’

‘Niet weten is niet weten!’
‘Maak er nou geen tautologie van.’

de Soetra voor Groot en Klein

Trappen naar de maan. Stellen, vergroten en overtreffen.

Wat is Kleine Volmaaktheid?
Niet weten wat volmaakt is.
Wat is Grote Volmaaktheid?
Niet weten.

Wat is Kleine Levenskunst?
Gewoon maar wat doen.
Wat is Grote Levenskunst?
Geen kunst.

Wat is het Kleine Initiatief?
Doen wat je niet laten kunt.
Wat is het Grote Initiatief?
Laten wat je niet doen kunt.

Wat is Kleine Rust?
Je onrust aanvaarden.
Wat is Grote Rust?
Aanvaarden dat je dat niet kunt.
Wat is de Grootste Rust?
Aanvaarden dat je dat ook niet kunt.

Wat is de Kleine Kwaal?
Wanhoop.
Wat is de Grote Kwaal?
Hoop.
Wat is de Grootste Kwaal?
Weten wat de kwaal is.

Wat is de Kleine Les?
Dat er niets te leren valt.
Wat is de Grote Les?
Dat de Kleine Les al niet te leren valt.

Wat is Kleine Liefde?
Alles onder ogen zien.
Wat is Grote Liefde?
Onder ogen zien dat je dat niet kunt.
Wat is de Grootste Liefde?
Niet weten wat liefde is.

Wat is de Kleine Oplossing?
Geen problemen zien.
Wat is de Grote Oplossing?
Daar geen probleem van maken.

Wat is het Kleine Antwoord?
Ieder antwoord.
Wat is het Grote Antwoord?
Geen antwoord.
Wat is het Grootste Antwoord?
De vraag.
Wat is het Allergrootste Antwoord?
Geen vraag.

Wat is de Kleine Zonde?
Weten wat zonde is.
Wat is de Grote Zonde?
De Kleine Zonde niet door de vingers kunnen zien.
Wat is de Grootste Zonde?
De Grote Zonde niet door de vingers kunnen zien.

Wat is Kleine Domheid?
Denken dat alles een wonder is.
Wat is Grote Domheid?
Denken dat alles vanzelf spreekt.

Wat is het Kleine Leed?
Denken.
Wat is het Grote Leed?
Denken.
Wat is het Grootste Leed?
Denken.

Wat is de Kleine Vreugde?
Denken.
Wat is de Grote Vreugde?
Denken.
Wat is de Grootste Vreugde?
Denken.

Wat is het Kleine Thuiskomen?
Je heilige huisjes verlaten.
Wat is het Grote Thuiskomen?
Het verlaten verlaten.

Wat is het kleine zelf?
Een wegversperring.
Wat is het Grote Zelf?
Een wegversperring.

Wat is het Kleine Masker
Je persona.
Wat is het Grote Masker?
Je oorspronkelijke gezicht.

Waar is de Kleine Weg?
Daar.
Waar is de Grote Weg?
Hier.
Waar is de Grootste Weg?
Weg.

Wat is het Kleine Geheim?
Dat er geen geheim is.
Wat is het Grote Geheim?
Of dat wel zo is.

Wat is de Kleine Illusie?
Denken dat de werkelijkheid bestaat.
Wat is de Middelste Illusie?
Denken dat de werkelijkheid niet bestaat.
Wat is de Grote Illusie?
Denken dat de illusie wél bestaat.
Wat is de Grootste Illusie?
Denken dat de illusie ook niet bestaat.

Wat is de Kleine Conclusie?
Geen conclusies.
Wat is de Grote Conclusie?
Geen premissen.

Wat is het Kleine Zien?
Ogen dicht.
Wat is het Grote Zien?
Kop eraf.

Wat is Kleine Wijsheid?
Dwaasheid.
Wat is Grote Wijsheid?
Dwijsheid.

Wat is de Kleine Waarheid?
Een boek.
Wat is de Grote Waarheid?
Een leugen.

Wat is de Kleine Leugen?
Wat ik niet zeg.
Wat is de Grote Leugen?
Wat ik ook zeg.

Wat is Kleine Vrijheid?
Niet weten.
Hoe maakt niet weten vrij?
Wat je niet weet kan je ook niet binden.
Wat is Grote Vrijheid?
Zelfs niet weten van niet weten.
Maar je was toch al bevrijd?
Nog niet van de Kleine Vrijheid.
Wat is de Grootste Vrijheid?
Ik zou het ook niet weten.

Groots

Wat is de Grootste Leer?
De Lege Leer!
Wat is het Grootste Boek?
Het Lege Boek!
Wat is het Grootste Weten?
Niet weten!

De soetra van woord tot poort

Niet weten in vierenzestig patstellingen.

Wat is het woord van niet weten?
Niet weten van het woord!
Wat is niet weten van het woord?
Het woord van niet weten!

Wat is de belofte van niet weten?
Niet weten van beloften!
Wat is niet weten van beloften?
De belofte van niet weten!

Wat is de geest van niet weten?
Niet weten van de geest!
Wat is niet weten van de geest?
De geest van niet weten!

Wat is het hart van niet weten?
Niet weten van het hart!
Wat is niet weten van het hart?
Het hart van niet weten!

Wat is het oog van niet weten?
Niet weten van het oog!
Wat is niet weten van het oog?
Het oog van niet weten!

Wat is de helderheid van niet weten?
Niet weten van helderheid!
Wat is niet weten van helderheid?
De helderheid van niet weten!

Wat is de bron van niet weten?
Niet weten van de bron!
Wat is niet weten van de bron?
De bron van niet weten!

Wat is de stroom van niet weten?
Niet weten van de stroom!
Wat is niet weten van de stroom?
De stroom van niet weten!

Wat is de non-dualiteit van niet weten?
Niet weten van non-dualiteit!
Wat is niet weten van non-dualiteit?
De non-dualiteit van niet weten!

Wat is het absolute van niet weten?
Niet weten van het absolute!
Wat is niet weten van het absolute?
Het absolute van niet weten!

Wat is het grote van niet weten?
Niet weten van het grote!
Wat is niet weten van het grote?
Het grote van niet weten!

Wat is het volmaakte van niet weten?
Niet weten van het volmaakte!
Wat is niet weten van het volmaakte?
Het volmaakte van niet weten!

Wat is het mysterie van niet weten?
Niet weten van het mysterie!
Wat is niet weten van het mysterie?
Het mysterie van niet weten!

Wat is het onzegbare van niet weten?
Niet weten van het onzegbare!
Wat is niet weten van het onzegbare?
Het onzegbare van niet weten!

Wat is de essentie van niet weten?
Niet weten van essentie!
Wat is niet weten van essentie?
De essentie van niet weten!

Wat is het mededogen van niet weten?
Niet weten van mededogen!
Wat is niet weten van mededogen?
Het mededogen van niet weten!

Wat is de liefde van niet weten?
Niet weten van liefde!
Wat is niet weten van liefde?
De liefde van niet weten!

Wat is het geluk van niet weten?
Niet weten van geluk!
Wat is niet weten van geluk?
Het geluk van niet weten!

Wat is de stilte van niet weten?
Niet weten van stilte!
Wat is niet weten van stilte?
De stilte van niet weten!

Wat is de vrede van niet weten?
Niet weten van vrede!
Wat is niet weten van vrede?
De vrede van niet weten!

Wat is het paradijs van niet weten?
Niet weten van het paradijs!
Wat is niet weten van het paradijs?
Het paradijs van niet weten!

Wat is het rijk van niet weten?
Niet weten van het rijk!
Wat is niet weten van het rijk?
Het rijk van niet weten!

Wat is het goede van niet weten?
Niet weten van het goede!
Wat is niet weten van het goede?
Het goede van niet weten!

Wat is de verlichting van niet weten?
Niet weten van verlichting!
Wat is niet weten van verlichting?
De verlichting van niet weten!

Wat is de realisatie van niet weten?
Niet weten van realisatie!
Wat is niet weten van realisatie?
De realisatie van niet weten!

Wat is het bewustzijn van niet weten?
Niet weten van bewustzijn!
Wat is niet weten van bewustzijn?
Het bewustzijn van niet weten!

Wat is het gewaarzijn van niet weten?
Niet weten van gewaarzijn!
Wat is niet weten van gewaarzijn?
Het gewaarzijn van niet weten!

Wat is de filosofie van niet weten?
Niet weten van filosofie!
Wat is niet weten van filosofie?
De filosofie van niet weten!

Wat is de twijfel van niet weten?
Niet weten van twijfel!
Wat is niet weten van twijfel?
De twijfel van niet weten!

Wat is de zekerheid van niet weten?
Niet weten van zekerheid!
Wat is niet weten van zekerheid?
De zekerheid van niet weten!

Wat is het obscurantisme van niet weten?
Niet weten van obscurantisme!
Wat is niet weten van obscurantisme?
Het obscurantisme van niet weten!

Wat is het nihilisme van niet weten?
Niet weten van nihilisme!
Wat is niet weten van nihilisme?
Het nihilisme van niet weten!

Wat is de spiritualiteit van niet weten?
Niet weten van spiritualiteit!
Wat is niet weten van spiritualiteit?
De spiritualiteit van niet weten!

Wat is de waarheid van niet weten?
Niet weten van de waarheid!
Wat is niet weten van de waarheid?
De waarheid van niet weten!

Wat is de werkelijkheid van niet weten?
Niet weten van de werkelijkheid!
Wat is niet weten van de werkelijkheid?
De werkelijkheid van niet weten!

Wat is de illusie van niet weten?
Niet weten van de illusie!
Wat is niet weten van de illusie?
De illusie van niet weten!

Wat is de wijsheid van niet weten?
Niet weten van wijsheid!
Wat is niet weten van wijsheid?
De wijsheid van niet weten!

Wat is de weg van niet weten?
Niet weten van de weg!
Wat is niet weten van de weg?
De weg van niet weten!

Wat is de zin van niet weten?
Niet weten van de zin!
Wat is niet weten van de zin?
De zin van niet weten!

Wat is het gezag van niet weten?
Niet weten van gezag!
Wat is niet weten van gezag?
Het gezag van niet weten!

Wat is de tijd van niet weten?
Niet weten van tijd!
Wat is niet weten van tijd?
De tijd van niet weten!

Wat is het heden van niet weten?
Niet weten van het heden!
Wat is niet weten van het heden?
Het heden van niet weten!

Wat is het geheim van niet weten?
Niet weten van het geheim!
Wat is niet weten van het geheim?
Het geheim van niet weten!

Wat is de vrijheid van niet weten?
Niet weten van vrijheid!
Wat is niet weten van vrijheid?
De vrijheid van niet weten!

Wat is het tao van niet weten?
Niet weten van het tao!
Wat is niet weten van het tao?
Het tao van niet weten!

Wat is het Werk van niet weten?
Niet weten van het Werk!
Wat is niet weten van het Werk?
Het Werk van niet weten!

Wat is de mystiek van niet weten?
Niet weten van mystiek!
Wat is niet weten van mystiek?
De mystiek van niet weten!

Wat is de godheid van niet weten?
Niet weten van de godheid!
Wat is niet weten van de godheid?
De godheid van niet weten!

Wat is de zen van niet weten?
Niet weten van zen!
Wat is niet weten van zen?
De zen van niet weten!

Wat is de dharma van niet weten?
Niet weten van de dharma!
Wat is niet weten van de dharma?
De dharma van niet weten!

Wat is het karma van niet weten?
Niet weten van karma!
Wat is niet weten van karma?
Het karma van niet weten!

Wat is de mantra van niet weten?
Niet weten van mantra’s!
Wat is niet weten van mantra’s?
De mantra van niet weten!

Wat is de soetra van niet weten?
Niet weten van soetra’s!
Wat is niet weten van soetra’s?
De soetra van niet weten!

Wat is de gelofte van niet weten?
Niet weten van geloften!
Wat is niet weten van geloften?
De gelofte van niet weten!

Wat is de vorm van niet weten?
Niet weten van de vorm!
Wat is niet weten van de vorm?
De vorm van niet weten!

Wat is de leegte van niet weten?
Niet weten van leegte!
Wat is niet weten van leegte?
De leegte van niet weten!

Wat is het oorspronkelijke gezicht van niet weten?
Niet weten van je oorspronkelijke gezicht!
Wat is niet weten van je oorspronkelijke gezicht?
Het oorspronkelijke gezicht van niet weten!

Wat is de transcendentie van niet weten?
Niet weten van transcendentie!
Wat is niet weten van transcendentie?
De transcendentie van niet weten!

Wat is de spontaniteit van niet weten?
Niet weten van spontaniteit!
Wat is niet weten van spontaniteit?
De spontaniteit van niet weten!

Wat is de authenticiteit van niet weten?
Niet weten van authenticiteit!
Wat is niet weten van authenticiteit?
De authenticiteit van niet weten!

Wat is het vertrouwen van niet weten?
Niet weten van vertrouwen!
Wat is niet weten van vertrouwen?
Het vertrouwen van niet weten!

Wat is de vinger van niet weten?
Niet weten van de vinger!
Wat is niet weten van de vinger?
De vinger van niet weten!

Wat is de maan van niet weten?
Niet weten van de maan!
Wat is niet weten van de maan?
De maan van niet weten!

Wat is de poort van niet weten?
Niet weten van de poort!
Wat is niet weten van de poort?
De poort van niet weten!

De soetra van oord tot oord


Niet weten in tweeëndertig keerstellingen.

Wat is de weg van niet weten?
Niet weten van het doel!
Wat is het doel van niet weten?
Niet weten van de weg!

Wat is de dwaasheid van niet weten?
Niet weten van wijsheid!
Wat is de wijsheid van niet weten?
Niet weten van dwaasheid!

Wat is de veelheid van niet weten?
Niet weten van eenheid!
Wat is de eenheid van niet weten?
Niet weten van veelheid!

Wat is de dualiteit van niet weten?
Niet weten van non-dualiteit!
Wat is de non-dualiteit van niet weten?
Niet weten van dualiteit!

Wat is het lichaam van niet weten?
Niet weten van de geest!
Wat is de geest van niet weten?
Niet weten van het lichaam!

Wat is het wereldse van niet weten?
Niet weten van heiligheid!
Wat is het heilige van niet weten?
Niet weten van wereldsheid!

Wat is de complexiteit van niet weten?
Niet weten van eenvoud!
Wat is de eenvoud van niet weten?
Niet weten van complexiteit!

Wat is de twijfel van niet weten?
Niet weten van zekerheid!
Wat is de zekerheid van niet weten?
Niet weten van twijfel!

Wat is het ongelijk van niet weten?
Niet weten van gelijk!
Wat is het gelijk van niet weten?
Niet weten van ongelijk!

Wat is het ongeluk van niet weten?
Niet weten van geluk!
Wat is het geluk van niet weten?
Niet weten van ongeluk!

Wat is de onrust van niet weten?
Niet weten van rust!
Wat is de rust van niet weten?
Niet weten van onrust!

Wat is de oorlog van niet weten?
Niet weten van vrede!
Wat is de vrede van niet weten?
Niet weten van oorlog!

Wat is de storm van niet weten?
Niet weten van stilte!
Wat is de stilte van niet weten?
Niet weten van storm!

Wat is de gehechtheid van niet weten?
Niet weten van onthechting!
Wat is de onthechting van niet weten?
Niet weten van gehechtheid!

Wat is de gebondenheid van niet weten?
Niet weten van vrijheid!
Wat is de vrijheid van niet weten?
Niet weten van gebondenheid!

Wat is de vinger van niet weten?
Niet weten van de maan!
Wat is de maan van niet weten?
Niet weten van de vinger!

Wat is het nu van niet weten?
Niet weten van tijd!
Wat is de tijd van niet weten?
Niet weten van nu!

Wat is de grap van niet weten?
Niet weten van het kosmische!
Wat is het kosmische van niet weten?
Niet weten van de grap!

Wat is het kleine van niet weten?
Niet weten van het grote!
Wat is het grote van niet weten?
Niet weten van het kleine!

Wat is de duisternis van niet weten?
Niet weten van het licht!
Wat is het licht van niet weten?
Niet weten van de duisternis!

Wat is het kwade van niet weten?
Niet weten van het goede!
Wat is het goede van niet weten?
Niet weten van het kwade!

Wat is de illusie van niet weten?
Niet weten van de werkelijkheid!
Wat is de werkelijkheid van niet weten?
Niet weten van de illusie!

Wat is het relatieve van niet weten?
Niet weten van het absolute!
Wat is het absolute van niet weten?
Niet weten van het relatieve!

Wat is het zegbare van niet weten?
Niet weten van het onzegbare!
Wat is het onzegbare van niet weten?
Niet weten van het zegbare!

Wat is de immanentie van niet weten?
Niet weten van transcendentie!
Wat is de transcendentie van niet weten?
Niet weten van immanentie!

Wat is de duivel van niet weten?
Niet weten van god!
Wat is de god van niet weten?
Niet weten van de duivel!

Wat is het onmenselijke van niet weten?
Niet weten van het menselijke!
Wat is het menselijke van niet weten?
Niet weten van het onmenselijke!

Wat is het atheïsme van niet weten?
Niet weten van theïsme!
Wat is het theïsme van niet weten?
Niet weten van atheïsme!

Wat is de onvolmaaktheid van niet weten?
Niet weten van volmaaktheid!
Wat is de volmaaktheid van niet weten?
Niet weten van onvolmaaktheid!

Wat is het masker van niet weten?
Niet weten van je oorspronkelijke gezicht!
Wat is het oorspronkelijke gezicht van niet weten?
Niet weten van je masker!

Wat is de vorm van niet weten?
Niet weten van de leegte!
Wat is de leegte van niet weten?
Niet weten van de vorm!

Wat is het samsara van niet weten?
Niet weten van nirwana!
Wat is het nirwana van niet weten?
Niet weten van samsara!

Zonder end

‘Wat is weten?’
‘Een gebod zonder end.’
‘Wat is niet weten?’
‘Een gebed zonder end.’

Helemaal het einde

niet weten is geen theorie
maar het einde van de theorieën
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen feit
maar het einde van de feiten
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen illusie
maar het einde van de illusie
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen werkelijkheid
maar het einde van de werkelijkheid
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen hel
maar het einde van de hel
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen hemel
maar het einde van de hemel
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen geloof
maar het einde van het geloof
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen ongeloof
maar het einde van het ongeloof
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen egoïsme
maar het einde van het egoïsme
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen altruïsme
maar het einde van het altruïsme
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen leven
maar het einde van het leven
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen dood
maar het einde van de dood
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen veelheid
maar het einde van de veelheid
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen eenheid
maar het einde van de eenheid
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen identiteit
maar het einde van de identiteit
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen anonimiteit
maar het einde van de anonimiteit
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen haat
maar het einde van de haat
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen liefde
maar het einde van de liefde
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen keuze
maar het einde van het kiezen
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen overgave
maar het einde van het overgeven
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen gebondenheid
maar het einde van de gebondenheid
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen vrijheid
maar het einde van de vrijheid
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen pessimisme
maar het einde van het pessimisme
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen optimisme
maar het einde van het optimisme
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen realisme
maar het einde van het realisme
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen idealisme
maar het einde van het idealisme
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen wanhoop
maar het einde van de wanhoop
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen hoop
maar het einde van de hoop
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen doen
maar het einde van het doen
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen laten
maar het einde van het laten
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen twijfel
maar het einde van de twijfel
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen zekerheid
maar het einde van de zekerheid
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen antwoord
maar het einde van het antwoorden
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen vraag
maar het einde van het vragen
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen zoeken
maar het einde van het zoeken
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen vinden
maar het einde van het vinden
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen weg
maar het einde van de weg
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen doel
maar het einde van het doel
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen waarheid
maar het einde van de waarheid
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen leugen
maar het einde van het liegen
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen duisternis
maar het einde van de duisternis
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen licht
maar het einde van het licht
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen vasthouden
maar het einde van het vasthouden
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen loslaten
maar het einde van het loslaten
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen worden
maar het einde van het worden
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen zijn
maar het einde van het zijn
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen dwaasheid
maar het einde van de dwaasheid
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen wijsheid
maar het einde van de wijsheid
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen weten
maar het einde van het weten
en daar dan weer het einde van

niet weten is geen niet weten
maar het einde van niet weten
en daar dan weer het einde van

De hoogste eer

Niet weten is geen god
Ik loof het door het niet te loven
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen feest
Ik vier het door het niet te vieren
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen prijs
Ik win het door het niet te winnen
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen bruid
Ik min het door het niet te minnen
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen geest
Ik ken het door het niet te kennen
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen zelf
Ik ben het door het niet te zijn
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen ding
Ik heb het door het niet te hebben
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen werkelijkheid
Ik realiseer het door het niet te realiseren
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen plek
Ik verblijf er door er niet te verblijven
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen begrip
Ik vat het door het niet te vatten
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen verhaal
Ik vertel het door het niet te vertellen
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen waarheid
Ik leer het door het niet te leren
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen principe
Ik huldig het door het niet te huldigen
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen ideaal
Ik koester het door het niet te koesteren
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen recht
Ik claim het door het niet te claimen
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen goeroe
Ik volg het door het niet te volgen
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen weg
Ik ga het door het niet te gaan
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen doel
Ik bereik het door het niet te bereiken
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen kunst
Ik doe het door het niet te doen
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen licht
Ik zie het door het niet te zien
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen maan
Ik wijs ernaar door niet te wijzen
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen boodschap
Ik breng het door het niet te brengen
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Waak zacht

Niet weten is geen leer
Het stelt door niet te stellen
Zo stelt het mij gerust

Uitgerekend

Niet weten is geen geld
Ik spaar het door het uit te geven
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen eenheid
Ik vermenigvuldig het door het te delen
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen thuis
Ik kom er door er weg te gaan
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen leven
Ik leef het door het nú te doden
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen dood
Ik dood het door het nú te leven
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Wie niks bewaart

Niet weten is geen traditie
Ik bewaar het door het niet te bewaren
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen orde
Ik bewaar het door het niet te bewaren
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen stilte
Ik bewaar het door het niet te bewaren
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen geheim
Ik bewaar het door het niet te bewaren
Zo bewijs ik het de hoogste eer

Niet weten is geen schat
Ik bewaar het door het niet te bewaren
Zo bewijs ik het de hoogste eer

De grootste dienst

Niet weten is geen grond
Het draagt me door me niet te dragen
Zo bewijst het mij de grootste dienst

Niet weten is geen kompas
Het stuurt me door me niet te sturen
Zo bewijst het mij de grootste dienst

Niet weten is geen hart
Het drijft me door me niet te drijven
Zo bewijst het mij de grootste dienst

Niet weten is geen touw
Het bindt me door me niet te binden
Zo bewijst het mij de grootste dienst

Niet weten is geen panacee
Het helpt me door me niet te helpen
Zo bewijst het mij de grootste dienst

Niet weten is geen verlosser
Het redt me door me niet te redden
Zo bewijst het mij de grootste dienst

Uit spuit

uit, spuit

het ego uit
het zelf uit

gehechtheid uit
onthechting uit

de illusie uit
de werkelijkheid uit

de film uit
het doek uit

de vorm uit
de leegte uit

de dualiteit uit
de non-dualiteit uit

het relatieve uit
het absolute uit

het kwade uit
het goede uit

de hel uit
de hemel uit

het hoofd uit
het hart uit

het vele uit
het ene uit

het weten uit
niet-weten uit

de leugen uit
de waarheid uit

de woorden uit
de stilte uit

in, spin

Deze tekst is ook gepubliceerd in het Boeddhistisch Dagblad.

Vet

Niet beatificeren!
Niet certificeren!
Niet classificeren!
Niet codificeren!
Niet deïficeren!
Niet glorificeren!
Niet identificeren!
Niet justificeren!
Niet kwalificeren!
Niet mystificeren!
Niet personificeren!
Niet pontificeren!
Niet reïficeren!
Niet sanctificeren!
Niet significeren!
Niet stratificeren!
Niet unificeren!

Zo geeft men niet weten zijn vet.


beatificeren: zaligverklaren
certificeren: op echtheid onderzoeken; transmissie verlenen
classificeren: opdelen in klassen
codificeren: vastleggen in een canon van wetten en regels
deïficeren: voorstellen als een god
glorificeren: verheerlijken
identificeren: vereenzelvigen; voorstellen als zichzelf of als het zelf
justificeren: rechtvaardigen; met redenen omkleden; beredeneren; funderen
kwalificeren: nader omschrijven; uiteenzetten
mystificeren: versluieren; geheimzinnig maken door verhullend taalgebruik
personificeren: voorstellen als een persoon
pontificeren: spreken met voorgewend gezag
reïficeren: voorstellen als een zelfstandigheid, ding, substantie, realiteit, kracht
sanctificeren: heiligen; op een voetstuk plaatsen
significeren: allerlei betekenissen toekennen
stratificeren: opdelen in niveaus
unificeren: voorstellen als enkelvoudig en alomvattend

Leve de ‘koning’

Ik ‘denk’ nog wel maar ik denk niet meer!
Ik ‘weet’ nog wel maar ik weet niet meer!
Ik ‘meen’ nog wel maar ik meen niet meer!
Ik ‘geloof’ nog wel maar ik geloof niet meer!
Ik ‘veronderstel’ nog wel maar ik veronderstel niet meer!
Ik ‘verklaar’ nog wel maar ik verklaar niet meer!
Ik ‘duid’ nog wel maar ik duid niet meer!
Ja, ‘ik’ nog wel maar ik niet meer!

Ik ‘onderscheid’ nog wel maar ik onderscheid niet meer!
Ik ‘weeg’ nog wel maar ik weeg niet meer!
Ik ‘oordeel’ nog wel maar ik oordeel niet meer!
Ik ‘aanvaard’ nog wel maar ik aanvaard niet meer!
Ik ‘verwerp’ nog wel maar ik verwerp niet meer!
Ik ‘bewonder’ nog wel maar ik bewonder niet meer!
Ik ‘minacht’ nog wel maar ik minacht niet meer!
Ja, ‘ik’ nog wel maar ik niet meer!

Ik ‘spreek’ nog wel maar ik spreek niet meer!
Ik ‘vloek’ nog wel maar ik vloek niet meer!
Ik ‘schreeuw’ nog wel maar ik schreeuw niet meer!
Ik ‘antwoord’ nog wel maar ik antwoord niet meer!
Ik ‘vraag’ nog wel maar ik vraag niet meer!
Ik ‘luister’ nog wel maar ik luister niet meer!
Ik ‘zwijg’ nog wel maar ik zwijg niet meer!
Ja, ‘ik’ nog wel maar ik niet meer!

Ik ‘pieker’ nog wel maar ik pieker niet meer!
Ik ‘verheug me’ nog wel maar ik verheug me niet meer!
Ik ‘schaam me’ nog wel maar ik schaam me niet meer!
Ik ‘koester’ nog wel maar ik koester niet meer!
Ik ‘haat ‘ nog wel maar ik haat niet meer!
Ik ‘vier’ nog wel maar ik vier niet meer!
Ik ‘rouw’ nog wel maar ik rouw niet meer!
Ja, ‘ik’ nog wel maar ik niet meer!

Ik ‘heb’ nog wel maar ik heb niet meer!
Ik ‘hecht’ nog wel maar ik hecht niet meer!
Ik ‘begeer’ nog wel maar ik begeer niet meer!
Ik ‘neem’ nog wel maar ik neem niet meer!
Ik ‘geef’ nog wel maar ik geef niet meer!
Ik ‘win’ nog wel maar ik win niet meer!
Ik ‘verlies’ nog wel maar ik verlies niet meer!
Ja, ‘ik’ nog wel maar ik niet meer!

Ik ‘wil’ nog wel maar ik wil niet meer!
Ik ‘streef’ nog wel maar ik streef niet meer!
Ik ‘plan’ nog wel maar ik plan niet meer!
Ik ‘pleit’ nog wel maar ik pleit niet meer!
Ik ‘bid’ nog wel maar ik bid niet meer!
Ik ‘hoop’ nog wel maar ik hoop niet meer!
Ik ‘wanhoop’ nog wel maar ik wanhoop niet meer!
Ja, ‘ik’ nog wel maar ik niet meer!

Ik ‘doe’ nog wel maar ik doe niet meer!
Ik ‘laat’ nog wel maar ik laat niet meer!
Ik ‘werk’ nog wel maar ik werk niet meer!
Ik ‘speel’ nog wel maar ik speel niet meer!
Ik ‘leef’ nog wel maar ik leef niet meer!
En ik ‘sterf’ nog wel maar ik sterf niet meer!
Want ik ‘ben’ nog wel maar ik ben niet meer!
Ja, ‘ik’ nog wel maar ik niet meer!

De koning is dood; leve de ‘koning’!

Groeten uit Ver Wonderland

Waar woorden worden weggezegd

Waar hersens worden drooggelegd

Waar toga’s worden afgelegd

Waar grenzen worden blootgelegd

Waar lijken worden opgedregd

Waar leegten worden afgeslecht

Waar eenheid niet wordt opgelegd

De kromme niet wordt afgerecht

Waar alle hoop verloren gaat

En wanhoop is vergeten