De Mont Fou – geen inzicht, maar wat een uitzicht!

dwaalgids > weetnietkunde

Wat is jouw heilige berg? Dwaalgesprek over Eeuwige Dwaasheid, Universele Onzin en niet-weten.

De Mont Fou, berg van de Eeuwige Dwaasheid

De Berg van de Eeuwige Wijsheid

Aylin: Wat is Eeuwige Wijsheid volgens jou?

Hans: Tja.

Aylin: Is dat wat het is of weet je het niet?

Hans: Wat is Eeuwige Wijsheid volgens jou?

Aylin: De reis naar het allerhoogste wordt dikwijls vergeleken met het beklimmen van een berg. Op een berg leiden vele wegen naar de top. Die wegen corresponderen met de verschillende religies. Hoe hoger je komt, hoe meer wegen er samenkomen. Het uitzicht wordt steeds gelijkvormiger. De top is voor iedereen hetzelfde. Hoe je ook boven gekomen bent, het uitzicht is er panoramisch. Onbelemmerd. Wat je ziet is de Werkelijkheid zelf, niet jouw verwrongen beeld ervan. Kennis van de Werkelijkheid zelf heet Eeuwige Wijsheid. Deze kennis is absoluut en universeel. Ze geldt voor alle plaatsen en tijden. Ze vormt de gemeenschappelijke kern van alle religieuze en spirituele tradities.

Hans: Zo zo.

Aylin: Ik sta er zelf van te kijken.

Hans: Hoe heet die berg?

Aylin: Hij heeft geen unieke naam. Er bestaan honderden heilige bergen, echte en fictieve. Die van Dionysius de Areopagiet heet Horeb. Die van Gregorius van Nyssa heet Sinaï. Die van Johannes van het Kruis heet Karmel. Die van Dante Alighieri heet de Louteringsberg. Die van…

Hans: Dat is ook niet handig.

Aylin: Nee, maar wat doe je eraan.

Hans: Een universele naam bedenken natuurlijk.

Aylin: Wat stel je voor?

Hans: Wat dacht je van de Berg van de Eeuwige Wijsheid?

Aylin: Hoe kom je erop.

Universele Verklaring van de Wijsheid van de Mens

Hans: Nu we het er toch over hebben…

Aylin: Ja?

Hans: Heb jij de Eeuwige Wijsheid toevallig paraat?

Aylin: Nou, nee…

Hans: Waarom niet?

Aylin: Omdat men het er nog niet over eens is wat de Eeuwige Wijsheid precies inhoudt.

Hans: Ai.

Aylin: Ja, dat is wel spijtig.

Hans: En je hebt er persoonlijk ook nog geen kennis van mogen nemen?

Aylin: Nou, nee…

Hans: En niemand heeft…

Aylin: Er zijn heel wat pogingen gedaan om de Eeuwige Wijsheid op schrift te stellen, door heel wat individuen en organisaties…

Hans: Maar?

Aylin: Geen daarvan is boven komen drijven.

Hans: De Universele Verklaring van de Wijsheid van de Mens is nog steeds niet door alle partijen ondertekend.

Aylin: Ik vrees van niet.

Hans: Hoe zou dat komen, denk je?

Aylin: Volgens mij doordat de Hoogste Wijsheid onuitsprekelijk is.

Hans: Staat dat ook in de Universele Verklaring van de Wijsheid van de Mens?

Aylin: Die is er dus nog niet.

Hans: Dat is waar ook.

Aylin: Pijnlijk, dit.

Hans: De Harde Waarheid.

Als vers gevallen sneeuw

Aylin: Wat betekent het volgens jou dat er nog altijd geen Universele Verklaring van de Wijsheid van de Mens is?

Hans: Even in mijn Universele Verklaring van de Wijsheid van de Mens kijken…

Aylin: Hoe bedoel je?

Hans: Ik bedoel dat je mij zonder aanleiding de wijsheid toedicht waarmee ik het uitblijven van de Universele Verklaring van de Wijsheid van de Mens kan verklaren.

Aylin: Je kunt toch een gokje wagen?

Hans: Daar ben ik te nuchter voor.

Aylin: En als je net doet of je dronken bent?

Hans: Dan zou ik zeggen dat het beklimmen van de berg geen beeldspraak is voor het bereiken van het hoogste inzicht, maar voor het uitruimen van je verstand. Hoe hoger je komt, hoe minder zuurstof er in de lucht zit, hoe minder intellectuele ballast je mee kunt zeulen. Om de top te halen moet je al je concepten, principes, theorieën, dogma’s, aannames, speculaties, projecties, overtuigingen, voorstellingen, illusies en pretenties, alle hoop en alle wanhoop achterlaten.

Aylin: En die berg zelf?

Hans: Dat is gewoon de rotzooi die je hebt gedumpt. De vuilnisbelt van het Eeuwige Denken. De Berg van de Eeuwige Dwaasheid. De Mon(t) Fou.

Aylin: Maar het gaat natuurlijk niet om die berg, het gaat om de top.

Hans: Dat zeg jij.

Aylin: Voor mij is de top het punt waarop je eindelijk de absolute, tijdloze waarheid deelachtig wordt.

Hans: Voor mij is de top het punt waarop je niets meer over hebt. Ook de absolute, tijdloze waarheid niet. Ook dit verhaal niet.

Aylin: Niets?

Hans: De top van een berg is alleen maar het uiteinde. Het punt waar de berg ophoudt. Daarom heet het de top. Er is daar niets. Er is daar zelfs niet niets. En dat is alles.

Aylin: Zelf niet niets?

Hans: De top is weg, de berg is weg, de weg is weg, jij bent weg, niet-jij is weg en weg is weg.

Aylin: Weg, weg, weggetje.

Hans: Om er te komen heb je immers alles achter moeten laten. Zelfs het achterlaten. Je hoofd is helemaal leeg.

Aylin: Leeg?

Hans: Ontdaan van zekerheden. Zelfs van de zekerheid dat er geen zekerheden zijn. Zonder houvast en zonder laatlos.

Aylin: Leeg van ieder weten.

Hans: En leeg van ieder niet weten.

Aylin: Helemaal leeg.

Hans: Leeg van zelfbeelden, leeg van mensbeelden, leeg van godsbeelden, leeg van wereldbeelden, leeg van ideaalbeelden, leeg van schrikbeelden…

Aylin: Leeg van alle denkbeelden.

Hans: Leeg als de lege boodschap, Ø. Leeg als de lege waarheid, Ø. Leeg als de lege mens, Ø. Leeg als het lege boek, Ø. Leeg als de lege leer, Ø.

Aylin: Op de top is geen wijsheid te vinden.

Hans: Op de top is geen-wijsheid te vinden.

Aylin: Je vindt er…

Hans: Niet-vinden.

Aylin: De top van de Mont Fou is maagdelijk als vers gevallen sneeuw.

Hans: Als er toch nog iets is – god, bewustzijn, essentie, het goede, de liefde, mededogen, het ene; een laatste grond, een laatste metafoor, een laatste ideaal, een laatste principe, een laatste waarheid, wat dan ook – dan heb je de top nog niet bereikt. Dan zit je nog steeds op de flanken en moet je verder klimmen. Of je zit op een subtop; dan moet je een andere route zoeken. Of blijven zitten waar je zit, dat mag ook, even goede vrienden. Of afdalen, is ook goed. Je m’en fou.

Het toppunt van religie is agnose

Aylin: Als dat waar is, waarom heeft men de lege leer dan niet uitgeroepen tot de Universele Verklaring van de Wijsheid van de Mens?

Hans: Wie zou dat hebben moeten doen?

Aylin: De grote wereldreligies?

Hans: Geen enkele religie voert tot de top.

Aylin: Wát?

Hans: Per definitie. De top van de Mont Fou kun je alleen maar bereiken door alles achter je te laten. Ook je religie.

Aylin: Wou jij zeggen dat je het paard dat je tot vlak onder de top heeft gebracht, zomaar moet afknallen?

Hans: Alleen als je alles achter je wilt laten.

Aylin: Dat riekt naar iconoclasme.

Hans: Iconoclasme is een religie.

Aylin: Wat gelooft de iconoclast dan wel?

Hans: Dat alle heilige huisjes omver moeten.

Aylin: Jij niet?

Hans: Als alle heilige huisjes omver moeten, dan ook het heilige huisje van het iconoclasme.

Aylin: En anders?

Hans: Niet.

Aylin: Dan riekt het naar atheïsme.

Hans: Atheïsme is een religie.

Aylin: Wat gelooft de atheïst dan wel?

Hans: Dat God niet bestaat.

Aylin: En jij?

Hans: Ik geloof niet dat God bestaat en ik geloof niet dat God niet bestaat.

Aylin: Dat riekt naar agnosticisme.

Hans: Agnosticisme is een religie.

Aylin: Wat gelooft de agnosticus dan wel?

Hans: Dat je het bestaan of niet-bestaan van God onmogelijk kunt bewijzen.

Aylin: En dat geloof jij niet.

Hans: Geloven kan ik het niet, en ik zou ook niet weten hoe ik het moest bewijzen.

Aylin: Je zou niet weten hoe je moest bewijzen dat je het bestaan of niet-bestaan van God onmogelijk kunt bewijzen?

Hans: Jij?

Aylin: Dat riekt naar nihilisme.

Hans: Nihilisme is een religie.

Aylin: Wát?

Hans: Geloof het of niet.

Aylin: Wat is het dat de nihilist gelooft?

Hans: Dat hij niks gelooft. Dat er niks is om in te geloven. Dat er geen grondwaarheden of grondwaarden zijn.

Aylin: Dat is toch zeker geen geloof?

Hans: Dacht je soms dat hij het kon bewijzen?

Aylin: Geloof jij soms in niet-geloven?

Hans: Dat zou toch weer een geloof zijn.

Aylin: Jij gelooft toch zeker in de lege leer?

Hans: De lege leer heeft geen inhoud en kan dus ook niet beleden of verdedigd worden. En ook niet aangevallen, aangehangen of verlaten, of zelfs maar genegeerd. De lege leer is geen geloof of religie. Het is ook geen anti-geloof of anti-religie.

Aylin: Wat is het dan wel?

Hans: De lege leer is gewoon de lege leer. Dat wil zeggen: niks. Een wijze van spreken. Een eufemisme. Een woordgrap. Weg ermee. En weg ook met het weg ermee.

Aylin: Wat heb jij tegen religie?

Hans: Ik heb niks tegen religie. Zou iemand die niet weet ten strijde trekken tegen religie? Ik zeg alleen maar dat religie je niet naar de top van de Mont Fou kan brengen. Misschien naar het hoogste bivak, als je al niet in het basiskamp blijft hangen. Maar het houdt een keer op.

Wie tot een radicaal niet-weten wil komen, moet voorbij zijn religie klimmen, voorbij zijn traditie. Zoals je vroeger op je vader zijn schouders ging staan om verder te kunnen kijken dan hij. Zo ver als een gouden windhaan op de spits van een kerktoren.

Het toppunt van religie is agnose. In alle religies rust het zaad van agnose. Een enkele keer schiet het wortel. Een doodenkele keer schiet het vrucht. In agnose rusten alle religies. Dat is vrede.

Aylin: Dood de Boeddha.

Hans: Dood de boeddhadoder.

Aylin: Dood Hans van Dam.

Hans: Leve zijn moordenaar.

De Berg van de Eeuwige Dwaasheid

Aylin: Als je dan eindelijk op de top van je Mont Fou zit, op die, op die puinhoop van achterhaalde wijsheid, heb je dan vrij zicht op de onbemiddelde werkelijkheid?

Hans: Dat er een onbemiddelde werkelijkheid zou zijn, is een achterhaalde wijsheid.

Aylin: Waar heb je dan uitzicht op?

Hans: Dat weet je niet. Dat is nou net het punt.

Aylin: Welk punt?

Hans: Geen-punt. En dat is precies waar je zit. Niet zit. Zonder er nog mee te zitten. Je hebt gewoon geen idee meer wie of wat waarnaar zit te kijken. Tegelijkertijd komt het je allemaal akelig bekend voor. Dus wat is het nou: vreemd en onbekend of eigen en bekend? Ook daarover haal je je schouders op. Je zit maar zo’n beetje te zitten, als een dwaas.

Aylin: Niet als een wijze?

Hans: Op de puinhopen van de wijsheid zitten geen wijzen. Daar zitten dwazen. De wijzen zitten lager. De wijzen zitten overal, maar niet op de top. Ze denken dat ze op de top zitten; dat zijn de arrivés. Of ze denken dat ze de Berg van de Eeuwige Wijsheid aan het beklimmen zijn. Dat zijn de arrivisten. Ze rapen de ene wijsheid na de andere op, en ze gooien de ene wijsheid na de andere weer weg. Ze zwerven maar heen en weer en op en neer, en ze blijven maar denken dat ze lekker opschieten. En misschien schieten ze ook wel lekker op – maar waarheen?

Aylin: Waarom zeggen de dwazen op de top dat dan niet gewoon?

Hans: Ik zeg het je nu.

Aylin: Ja, jij.

Hans: Maar of jij me kunt horen?

Aylin: Die andere dwazen bedoel ik. Waarom noemen ze zichzelf wijs en verlicht en goddelijk? Waarom hebben ze het over de hoogste waarheid, de wijsheid voorbij alle wijsheid, de leer die geen leraar kent, het boek der boeken? Over de ultieme werkelijkheid, het ene, de bron, het absolute, het allerhoogste? Waarom bekennen ze niet dat de Berg van de Eeuwige Wijsheid eigenlijk de Berg van de Eeuwige Dwaasheid is? Dat de wijsheid voorbij alle wijsheid de dwaasheid voorbij alle dwaasheid is? Dat de leer die geen leraar kent en het boek der boeken leeg zijn? Waarom zeggen ze niet gewoon dat ze niet wijs zijn?

Hans: Jij denkt in tegenpolen maar op de top van de berg is geen waarheid of leugen, geen absoluut of relatief, geen wijsheid of dwaasheid, geen werkelijkheid of illusie, geen essentie of leegte, geen doen, geen laten, geen weten en geen niet weten.

Aylin: Dat lijkt mij een beschrijving van de non-dualiteit.

Hans: Op de top van de berg is geen dualiteit en geen non-dualiteit.

Aylin: Dat lijkt mij een beschrijving van het niets.

Hans: Op de top van de berg is geen alles, iets of niets.

Aylin: De apofatische weg naar het sacrale…

Hans: Niets aards en niets heiligs.

Aylin: Zei Bodhidharma tegen de keizer van China.

Hans: ‘Alles leeg en niets heiligs’, dacht ik.

Aylin: Dat bedoel ik.

Hans: ‘Alles heilig en niets leeg’, zei de shintoïst.

Aylin: Hè?

Hans: Kijk eens wat vaker door de ogen van een ander.

Aylin: Maar wat is er dan nieuw?

Hans: Niets ouds en niets nieuws.

Aylin: Toe nou!

Hans: Alles is hetzelfde gebleven. Ik zie, voel en denk nu eens dit en dan weer dat. Ik doe, ik gaap, ik slaap, ik spreek, ik zwijg, ik bemin, ik haat, ik laat, ik geniet, ik lijd, ik eet een hapje, ik drink een sapje, ik maak een grapje. Het oude liedje, maar zonder al die praatjes. Dat wil zeggen, zonder er nog in te geloven. Ook in dit praatje niet. En dat is het verschil.

Aylin: Meer niet?

Hans: Maar ook niet minder.

Aylin: De praatjes gaan door maar je gelooft er niet meer in.

Hans: Praatjesmaker.

Farce mineur

Aylin: Maar op de top ben je toch zeker overal van verlost?

Hans: Alleen van je Eeuwige Wijsheid.

Aylin: Niet van je ego?

Hans: En van al je ideeën over het ego en het zelf.

Aylin: Niet van het lijden?

Hans: En van al je ideeën over het lijden en het einde van het lijden.

Aylin: Niet van je sterfelijkheid?

Hans: En van al je ideeën over sterfelijkheid en onsterfelijkheid.

Aylin: Niet van je afgescheidenheid?

Hans: En van al je ideeën over afgescheidenheid en eenheid.

Aylin: Je bent voorgoed van je ideeën verlost.

Hans: Zelfs van het idee dat je voorgoed van je ideeën verlost bent.

Aylin: Het zijn allemaal maar praatjes…

Hans: Ook dat is maar een praatje.

Aylin: Heb jij iets tegen praatjes?

Hans: Ook dat is maar een praatje.

Aylin: Heb jij iets tegen ideeën?

Hans: ’t Idee.

Aylin: De Universele Verklaring van de Wijsheid van de Mens is helemaal leeg…

Hans: Als ik dat zou beamen, was ze al niet meer leeg.

Aylin: Ja, je mocht eens wat beamen.

Hans: Ik zou stante pede van die berg af lazeren.

Aylin: Van de Berg van de Eeuwige Wijsheid of van de Berg van de Eeuwige Dwaasheid?

Hans: Van welke berg dan ook.

Aylin: Gesteld dat je erop zit.

Hans: Gesteld dat er een top is. Gesteld dat er een berg is. Gesteld dat er een ik is. Gesteld dat er een jij is om mij daarover aan de tand te voelen.

Aylin: Wat een farce.

Hans: Een komedie zou ik zeggen. Een goddelijke komedie. Of een duivelse. Of beide. Of geen van beide. Jij mag het zeggen.

Aylin: Ik dacht eerder aan een slechte grap.

Hans: De Kosmische Grap.

Aylin: Dat is heel wat anders.

Hans: Een slechtere grap ken ik niet.

Aylin: Met de Kosmische Grap bedoelt men het inzicht dat er nooit een zoeker of een zoektocht is geweest.

Hans: Wat dan wel?

Aylin: Alleen maar het Eeuwige Bewustzijn dat verstoppertje speelt met zichzelf.

Hans: Waarom zou het?

Aylin: Om zijn eenheid weer te kunnen ervaren.

Hans: Ach, dat is zo’n cliché. Slobberkost voor herkauwers. Tamme pseudologie op grond van wilde aannames.

Aylin: Zoals?

Hans: Dat je niemand bent. Dat je geen vrije wil hebt. Dat er alleen maar het Ene is. Dat dat Ene zuiver Bewustzijn is. Dat het spelletjes met zichzelf speelt. Kom op zeg, dat weet toch geen hond.

Aylin: Wat niet?

Hans: Niks niet. Of je iemand of niemand bent. Of je wel of geen vrije wil hebt. Of alles geen, een, twee of veel is. Of de werkelijkheid materieel of ideëel, reëel of illusoir is. Wat het ene wel of niet wil, heeft, doet of is. Allemaal doodgelopen filosofische en religieuze discussies.

Aylin: Daar ben ik het niet mee eens.

Hans: Niemand is het waar dan ook mee eens. De bisschoppen en de rabbi’s en de imams en de swami’s en de goeroes en de roshi’s en de osho’s en de rinpoches en de sjamanen en de mystici en de zieners en de romantici en de esoterici en de filosofen en alle andere wijsneuzen van de hele wijde wereld spreken elkaar tot op de dag van vandaag tegen.

Aylin: Daar ben ik het niet mee eens.

Hans: Nou dan.

Aylin: De pot verwijt de ketel.

Hans: Hoezo?

Aylin: Jij spreekt iederéén tegen.

Hans: Mezelf voorop.

Aylin: Hè?

Hans: Heb je het nou nog niet door?

Farce majeur

Aylin: Waarom spreek jij jezelf tegen?

Hans: Om niks gezegd te laten.

Aylin: Waarom zwijg je dan niet gewoon?

Hans: Mij te veelzeggend.

Aylin: Waarom wil je niks gezegd laten?

Hans: Om steeds met een schone lei te kunnen beginnen?

Aylin: Is het goed om steeds met een schone lei te beginnen?

Hans: Even op mijn lei kijken…

Aylin: En?

Hans: Schoon.

Aylin: Wat is volgens jou de Kosmische Grap?

Hans: Mijn schone lei?

Aylin: Wat?

Hans: Al dat zoeken en dan uitkomen bij niet vinden. Al die studie en dan uitkomen bij de lege leer. Al die literatuur en dan uitkomen bij het lege boek. Jezelf verliezen op de Berg van de Eeuwige Waarheid en terugvinden op de Berg van de Eeuwige Dwaasheid. Al je verwachtingen gelogenstraft zien en niet eens weten of het een straf is. Niets meer te zeggen hebben en daar niet over kunnen ophouden. Ik bedoel, kan het grappiger?

Aylin: Ha ha.

Hans: Met jou kan je tenminste lachen.

Aylin: Ik kom niet meer bij.

Hans: Een clou is alleen maar lachwekkend wanneer hij de verwachtingen doorkruist die eerder in de grap gewekt werden, of waar je toch al mee rondliep. Ik dacht altijd dat mijn inspanningen op een dag beloond zouden worden met een klinkend ‘JA!’ of desnoods een galmend ‘NEE!’ Maar wat kreeg ik? Een schuchter ‘tja’. Dat is hilarisch. Achteraf gezien. En alleen maar vanwege mijn eerdere verwachtingen. Van zichzelf is het ‘tja’ komisch noch tragisch.

Aylin: Wat is het dan wel van zichzelf? Grauw als een winterdag? Kaal als een woestijn? Vlak als een polder?

Hans: Niks. Van zichzelf is het niet eens kleurloos. Tja betekent gewoon dat je het allemaal niet meer weet. Ook dit niet. Laat staan wat je ervan moet vinden. Kan het eenvoudiger?

Aylin: Tja.

Hans: Zie je? Echt iets voor de armen van geest. Om ook maar eens met Jezus van Nazareth te spreken.

Aylin: Dan moet je me toch eens één ding vertellen.

Hans: Wat?

Aylin: Als niet weten van zichzelf niet eens kleurloos is, waarom spreek je er dan zo gloedvol over?

Hans: Daarom juist.

Woordenlijstje Wijsheid

de Berg van de Eeuwige Wijsheid
Metafoor voor de Weg waarop je, al klimmende, steeds hogere inzichten verwerft.

de Eeuwige Wijsheid
Het Hoogste Inzicht, dat je realiseert, of toevalt, of onder ogen ziet, op de top van de Berg van de Eeuwige Wijsheid.

De Eeuwige Wijsheid vormt de gemeenschappelijk kern van alle religies. Ik noem haar de lege leer, Ø.

de Universele Verklaring van de Wijsheid van de Mens (UVWM)
Systematische beschrijving van de Eeuwige Wijsheid in de vorm van een canon van universele leerstellingen die door alle religies op aarde wordt onderschreven.*

het Eeuwige Denken
De onophoudelijke activiteit van het menselijk verstand in zijn queeste naar Eeuwige Wijsheid.

je Eeuwige Wijsheid
Al die grondeloze gedachten, meningen, theorieën en bon mots die de hele dag in je opkomen, en waarmee je jezelf en/of anderen onophoudelijk lastig valt. Nou deze weer.

Je Eeuwige Wijsheid is een product van het Eeuwige Denken, zowel dat van jezelf als dat van mij en van alle andere mensen vroeger en nu.

Eeuwige Wijze
Iemand die voortdurend met zijn Eeuwige Wijsheid te koop loopt.

* Het gaat goed met de UVWM. Er komen steeds meer versies bij.

Woordenlijstje Dwaasheid

de Berg van de Eeuwige Dwaasheid
Metafoor voor de Weg waarop je, al klimmende, steeds meer inzichten kwijtraakt.

de Mont Fou
Volksnaam voor de Berg van de Eeuwige Dwaasheid.

de Eeuwige Dwaasheid
Je ware aard, die je realiseert, of die je toevalt, of die je onder ogen ziet op de top van de Berg van de Eeuwige Dwaasheid, als al je inzichten eindelijk verdwenen zijn.

De Eeuwige Dwaasheid vormt de gemeenschappelijk kern van alle religies. Ik noem haar de lege leer, Ø.

de Universele Verklaring van de Dwaasheid van de Mens (UVDM)
Systematische beschrijving van de Eeuwige Dwaasheid in de vorm van een canon van universele leerstellingen die door alle religies op aarde wordt onderschreven.

De UVDM staat in de volksmond bekend als de Lege Verklaring, Ø.
Leeg is ook de paragraaf met ondertekenaars.
Ook mijn handtekening ontbreekt.

Eeuwige Dwaas
Iemand die boven (onder, naast, buiten) alle wijsheid staat.

Steen der Dwazen / Lapis Asophorum
steen van zuiver alomniet die alleen wordt aangetroffen op de top van de Mont Fou

De Steen der Dwazen is uiterst zeldzaam.
Omdat je hem kunt meenemen noch achterlaten, omdat hij niet overdraagbaar is en omdat niemand hem wil hebben, is hij principieel onverhandelbaar.

Verwar de Steen der Dwazen niet met de Steen der Wijzen of Lapis Philosophorum, een ijdelsteen van tizumniet die in grote hoeveelheden te vinden is – en gevonden wordt – aan de voet van de Mont Fou en op de lager gelegen hellingen.
De Steen der Wijzen is zeer gewild, volledig overdraagbaar en even verhandelbaar als opties en futures.

Je Mont Fou
[uitspreken op z’n Frans]
Incantatie ter vereenzelviging met de Berg van de Eeuwige Dwaasheid, waarmee de Eeuwige Dwaas afstand neemt van een bewering, mening, overtuiging, visie, theorie of interpretatie die hem even tevoren ongevraagd in- of aanviel.

foetsie
[Frans, fou + Nederlands, -tsie; bijvoeglijk naamwoord]
Gezegd van iemand die bovenop de Mont Fou staat, en ook wel van de wijsheid waarover hij voordien beschikte.

Foetsie
[zelfstandig naamwoord; de] Iemand die op de top van de Mont Fou verblijft; synoniem: Eeuwige Dwaas.

de Kosmische Grap
Voor velen: de realisatie dat er nooit een zoeker of een zoektocht is geweest.
Voor mij: Niets meer te zeggen hebben, dit ook niet, en daar niet over kunnen ophouden.

Woordenlijstje Inzicht

Het Laatste Inzicht
Het inzicht dat de Berg van de Eeuwige Wijsheid geen andere is dan de Berg van de Eeuwige Dwaasheid.
Op de top staan betekent: alle wijsheid onder je gelaten hebben, of zoals de Foetsies zeggen: alle wijsheid op een stokje.

Het Allerlaatste Inzicht
Het inzicht dat het Laatste Inzicht nog steeds tot de wijsheden behoort.

Wie het Allerlaatste Inzicht bereikt, heeft ook de verhalen van de Berg van de Eeuwige Wijsheid en de Berg van de Eeuwige Dwaasheid achter zich gelaten.
Synoniem: geen-inzicht.

geen-wijsheid
Datgene wat men vindt op de top van de Berg van de Eeuwige Dwaasheid.

niet-vinden
Voleinding van de queeste naar de Eeuwige Wijsheid, waarmee de zoektocht wordt afgedaan.

Het Aller-allerlaatste Inzicht
Wie ook nog het achterlaten achter zich heeft gelaten, het niet-vinden is kwijtgeraakt en het afsluiten heeft afgesloten, heeft – op mijn erewoord – het Aller-allerlaatste Inzicht bereikt.

Het Aller-allerlaatste Inzicht wordt gewoonlijk niet meer onder woorden gebracht.
Niet omdat het onuitsprekelijk is maar omdat je nou eenmaal niet aan de gang kunt blijven.

Wil je het Aller-allerlaatste Inzicht toch tot uitdrukking brengen, haal dan gewoon je schouders op of schud je hoofd zoals je al zo vaak hebt gedaan.
Of maak gebruik van de een- en tweelettergrepige woorden die daarvoor al sinds mensenheugenis in zwang zijn: tja, eh, hm, och, mama, god, fuck, ik pas, mu, wu, dada, zen, zero, dao, nada, niente, niksnie et cetera.
Ook het Aller-aller-allerlaatste Inzicht laat zich op deze wijze uitdrukken, evenals het Aller-aller-aller-allerlaatste Inzicht, evenals…