Wat is spirituele verlichting? Het denken doorzien

dwaalgids > verlichting

Denk je nou nog steeds dat verlichting een bevrijdend inzicht is? Het denken doorzien door het denken; spirituele verlichting als het failliet van het verstand.

Desillusies

Leerling: Is alles dan alleen maar een illusie?

Meester: Ook die illusie ben ik kwijt.

Leerling: Hebt u dan helemaal geen illusies meer?

Meester: Ook die illusie ben ik kwijt.

Mannetje in het pikkedonker bij een lantarenpaal met een enorme gele verfkwast die het licht schildert
Wat is verlichting?

Verlichting is het failliet van het verstand

Verlichting is het failliet van het verstand. Ziedaar de gedachte die op deze pagina ontwikkeld wordt – en steeds opnieuw bankroet verklaard. Opvoeren en afvoeren, keer op keer. Meer heeft het dwijze denken niet om het lijf. Wat rest is de lege leer, zei de lege heer, halleluja.

Het denken doorzien klinkt moeilijker dan het is. Ikzelf hoef er niets voor te doen. Sterker nog, ik kan het al tien jaar niet laten. Het overkomt me, zoals darmgas, pijn of verliefdheid je overkomt, of ademhalen. Ik hoef er geen moment mindfull, waakzaam of oplettend voor te wezen.

Man, ik kan me niet eens meer voorstellen dat ik al die onderscheidingen en gedachten en gevoelens die onophoudelijk in mij opkomen ooit onvoorwaardelijk geloofd heb. Al die hokjes, al die meninkjes, al die touretteske oordelen, al die zeepbellen en natte dromen, al die doodlopende weggetjes en doodgeboren kindjes. Wat een waanzin. Nu deze gedachten weer.

Van een bevrijdend inzicht is in mijn geval geen sprake. Ik heb het licht niet gezien. Wel voel ik mij bevrijd van alle inzichten, andermans en de mijne, uit heden en verleden. Ook ben ik verlost van de zucht naar definitieve of zelfs maar voorlopige antwoorden. Die last is van mijn schouders, zo beeld ik mij soms in.

Deze ezel heeft vrede gesloten met zijn onwetendheid. Hij is thuisgekomen in den vreemde. Hij is vrijgesteld van verklaringsdienst. Hij heeft zichzelf failliet verklaard. Hij laat zich om de dooie dood geen leningen meer aansmeren, zelfs geen microkredieten. Hans van Dam of wat daarvoor doorgaat leeft uitsluitend van en voor de wind.

Maar om dat nou verlichting te noemen?

Een aanbeveling

‘Wat weet jij eigenlijk van spirituele verlichting, Hans?’

‘Minder dan wie ook.’

‘Dat lijkt me geen aanbeveling.’

‘Integendeel.’

Wat verlichting is? Het is maar net aan wie je het vraagt

Wat is verlichting? Dit is zo’n vraag waar een heleboel mensen helemaal gek van worden. Het laat ze niet los, en dat zou een teken aan de wand moeten zijn. Want misschien is verlichting wel het kwijtraken van vragen die je niet loslaten. Van gedachten waar je helemaal in vastzit. Ja, weet jij veel?

Is verlichting een plaats, zoals het reine land, de hemel, nirwana, het walhalla, een hogere dimensie?

Is verlichting een tijd zoals het hiernumaals of het eeuwige heden?

Is verlichting een weg, zoals advaita, tantra, de dao, yoga of zen?

Is verlichting een laatste grond, zoals bewustzijn, gewaarzijn, kennendheid, stilte of leegte?

Is verlichting een gemoedstoestand zoals gelukzaligheid, liefde, mededogen, of sereniteit?

Is verlichting een staat van autonomie, ongebondenheid, onverstoorbaarheid of soevereiniteit?

Is verlichting een transformatie, bewustwording, ontwaken, realisatie, transcendentie, zelfverwerkelijking?

Is verlichting een ervaring van euforie, exaltatie, extase, heelheidsbeleving, satori of samadhi?

Is verlichting een bevrijdend inzicht of een radicale filosofie zoals monisme, holisme, non-dualisme, solipsisme, scepticisme, pyrronisme, postmodernisme, laxisme, fatalisme, irrationalisme, nihilisme, obscurantisme, stoïcisme, agnosticisme?

Is verlichting een levenshouding zoals openheid, onbevangenheid, neutraliteit, onpartijdigheid, indifferentie, agnose, keuzeloos gewaarzijn, niet-oordelen?

Is verlichting loslaten, meegeven, overgeven, niet-doen, wu wei?

Is verlichting spontaniteit, authenticiteit, kinderlijkheid, eenvoud, eerlijkheid?

Is verlichting mindfulness, aanwezigheid, opmerkzaamheid, waakzaamheid, wakkerheid?

Is verlichting een hogere identiteit, je oorspronkelijke gezicht, je ware aard, je diepste wezen, het zelf, je essentie, je boeddhanatuur?

Is verlichting alleen-maar-dit, het ik-ben, het zijn zelf, het absolute, het alomvattende, het tijdloze, het oneindige?

Is verlichting de wijsheid zonder wijsheid, de wijsheid voorbij alle wijsheid, een weten zonder woorden, de kennis zonder leraar, de dharma, prajnaparamita, helderheid, niet-weten?

Is verlichting een geestesgesteldheid waarin je het leven continu ervaart als wonderlijk, geheimzinnig, mysterieus, numineus, onzegbaar?

Is verlichting mystieke eenwording, collectus, henosis, godgelijkheid?

Is verlichting een soort geest, bijvoorbeeld de oorspronkelijke geest, de lege geest, de weetnietgeest, de algeest, de grote geest of juist geen-geest?

Is verlichting een einde, nietiging, ontwording, zelfvergetelheid, de grote dood, het eschaton?

Zoveel verschillende antwoorden, en dit is nog maar het topje van de ijsberg. Wat in vredesnaam is verlichting?

Verlichting is het doorzien van het denken (over verlichting)

In vredesnaam

Wat in vredesnaam is verlichting? Het is maar net aan wie je het vraagt. En als je het mij vraagt?

Als je het mij vraagt is verlichting het doorzien van het denken dat al deze antwoorden verzint, in beton giet en te gelde maakt.

Als je het mij vraagt is verlichting niets meer of minder dan het denken doorzien door het denken. En dan bedoel ik ál het denken, zonder uitzondering. Dus ook het denken over verlichting. Dus ook dit denken, deze gedachten.

Klaar ben ik ermee.

In vredesnaam.

Jij?

Verlichting is voortschrijdend doorzicht

Grijze cirkeltekst met de woorden: het denken doorzien door
het denken doorzien door het denken doorzien door het denken…

Verlichting is basic genoeg voor Basic

BASIC is een eenvoudige programmeertaal waarmee ik begin jaren tachtig leerde werken. Ook als je de taal niet kent, laat de code zich makkelijk lezen:

10 PRINT ‘Verlichting is het denken’
20 PRINT ‘doorzien door het denken’
30 GOTO 20

RUN

Verlichting is het denken
doorzien door het denken
doorzien door het denken
doorzien door het denken
doorzien door het denken

[Esc]

Zo zonder leestekens wordt het samengestelde en geneste karakter van deze eeuwig uitdijende zin niet duidelijk en ontgaat je misschien de zin ervan. Mijn fout. Laten we ons programmaatje iets uitbreiden.

10 PRINT ‘Verlichting is’
20 PRINT ‘het denken’
30 VERLICHTING = ‘het denken doorzien door het denken’
40 PRINT ‘en’
50 PRINT VERLICHTING
60 VERLICHTING = ASCII(66) + VERLICHTING + ASCII(66) + ‘ doorzien door het denken’
70 GOTO 40

RUN

Verlichting is
het denken
en
het denken doorzien door het denken
en
‘het denken doorzien door het denken’ doorzien door het denken
en
‘ ‘het denken doorzien door het denken’ doorzien door het denken’ doorzien door het denken
en

[Esc]

De tekst tussen RUN en Esc is een aardige omschrijving van verlichting-voor-dummy’s oftewel niet-weten oftewel agnose.

Een nog betere omschrijving is RUN. Weghollen – maar waarvandaan en waarheen?

De beste omschrijving is volgens mij Esc, want dan kun je gewoon op je kont blijven zitten. Esc is wat op de escape-toets staat, de noodknop op je toetsenbord waarmee je op ieder moment uit de mallemolen kunt stappen op ieder moment uit de mallemolen kunt stappen op ieder moment uit de mallemolen kunt stappen op ieder moment uit de mallemolen kunt stappen [Esc]

Of zoals de Chinese zenmeester Shisuang al zei: Wie de top van een honderd voet hoge bamboepaal heeft bereikt moet nog één stap zetten, moet nog één stap zetten, moet nog één stap zetten, moet nog één stap zetten Etc.

Naakt mannetje in de top van een enorme blinde geleide stok die angstig naar beneden kijkt
Wie de top van een honderd voet hoge bamboepaal heeft bereikt moet nog één stap zetten

Kijk eens aan.
Nog meer metaforen voor verlichting.1
En die dan weer doorzien
En die dan weer doorzien
En die dan weer doorzien
En die dan weer doorzien
Enz.

 1. Wat zelf ook al een metafoor is.
  Maar waarvoor?
  Voor de wijsheid zonder wijsheid.2
 1. Wat zelf ook al een metafoor is.
  Maar waarvoor?
  Voor non-dualiteit.3
 1. Wat zelf ook al een metafoor is.
  Maar waarvoor?
  Voor niet-weten.4
 1. Wat zelf ook al een metafoor is.
  Maar waarvoor?
  Voor steeds opnieuw beginnen.5
 1. Wat zelf ook al een metafoor is.
  Maar waarvoor?
  [Esc]1

Verlichting is een hersencrash

Het hoofd van "de penseur"gevuld met uitvliegende zwervelingen
Verlichting is een hersencrash

Indertijd, nog vóór de uitvinding van internet, toen beeldschermen van glas waren, toetsenborden van bakeliet, muizen van vlees en geheugens van graniet, heb ik behalve Basic ook A Programming Language geleerd, het elegante APL waarvan de programma’s wiskundige functies zijn:

VERLICHTING_IS
x0 = ‘het denken doorzien door het denken’
f(xn+1) = ASCII(66) + f(xn) + ASCII(66) + ‘ doorzien door het denken’

Best gek, een functie die zichzelf aanroept. Dat heet recursie en daarmee kun je wonderlijke dingen doen, maar deze functie doet ongeveer hetzelfde als het BASIC-programmaatje uit de vorige paragraaf.

Ziehier de tussenwaarden van x voor n = 1, 2, 3 en 4 van de recursieve functie VERLICHTING_IS:

x1 = het denken doorzien door het denken

x2 = ‘het denken doorzien door het denken’ doorzien door het denken

x3 = ‘ ‘het denken doorzien door het denken’ doorzien door het denken’ doorzien door het denken

x4 = ‘ ‘ ‘het denken doorzien door het denken’ doorzien door het denken’ doorzien door het denken’ doorzien door het denken

En de eindwaarde van x?
Tja.
Of een foutmelding: bad syntax, out of memory, account disabled.
Of een computercrash.
Of x zelf, de of het grote onbekende, want de waarde blijft maar veranderen.*
Of kortsluiting van het brein.
Een hersencrash.
Een hersencrèche.
Bewaarplaats en speelzaal voor de mind.

Kijk eens aan.
Nog meer metaforen voor verlichting.
En die dan weer doorzien.

* Wiskundig uitgedrukt: f(x) = x oftewel het is wat het is, of ik ben die ik ben1 – constant variabel.

1. Ehje Asjer Ehje – ‘Ik ben die ik ben’, zegt God tegen Mozes in Exodus 3:14.

Verlichting onder woorden brengen met woordwielen

Een zin die begint en eindigt met dezelfde woorden – ‘het denken doorzien door het denken’ of ‘niet geloven in niet geloven’ of ‘niet weten van niet weten’ – noem ik een wielwoord.

Buigen we zo’n zin terug op zichzelf met weglating van de dubbele woorden dan ontstaat er een woordwiel.

Gele tekstcirkel met de woorden: niet weten van
niet weten van niet weten van niet weten…

Een woordwiel kunnen we opvatten als een taalautomaat die een oneindig aantal isomorfe wielwoorden voortbrengt.

Een slinger aan het woordwiel ‘niet weten van’ levert de volgende wielwoorden op:

 1. niet weten
 2. niet weten van niet weten
 3. niet weten van ‘niet weten van niet weten’
 4. niet weten van ‘niet weten van ‘niet weten van niet weten”

Verlichting kunnen we nu definiëren als de conjunctie van wielwoorden voortgebracht door het woordwiel ‘niet weten van’:

niet weten
en
niet weten van niet weten
en
niet weten van ‘niet weten van niet weten’
en
niet weten van ‘niet weten van ‘niet weten van niet weten”

of van het woordwiel ‘niet geloven in’:

Blauwe cirkeltekst net de woorden: niet geloven in
niet geloven in niet geloven in niet geloven…

niet geloven
en
niet geloven in niet geloven
en
niet geloven in ‘niet geloven in niet geloven’
en
niet geloven in ‘niet geloven in ‘niet geloven in niet geloven”

of van het woordwiel ‘het denken doorzien door’:

Rode cirkeltekst met de tekst: het denken doorzien door
het denken doorzien door het denken doorzien door het denken…

het denken doorzien
en
het denken doorzien door het denken
en
‘het denken doorzien door het denken’ doorzien door het denken
en
‘ ‘het denken doorzien door het denken’ doorzien door het denken’ doorzien door het denken

Minder kun je haast niet zeggen.
Niet zeggen is de zuiverste uitdrukking van niet weten.
Meer valt er niet te zeggen.

Hoe moeten we zo’n conjunctie van wielwoorden die zichzelf tot in het oneindige weerspreekt nou noemen?
Een weerzin?
Een waanzin?
Een krankzin?
Of gewoon een onzin?

Kijk eens aan.
Nog meer metaforen voor verlichting.
En die dan weer doorzien.

Het denken doorziet zichzelf steeds opnieuw

Het dwijze denken heeft zichzelf niet eens en voor altijd doorzien, maar doorziet zichzelf steeds opnieuw , nu, en nu, en nu.

Om die reden geef ik de voorkeur aan de bedrijvende vorm van het wielwoord ‘het denken doorziet het denken’ boven de lijdende vorm van het wielwoord ‘het denken doorzien door het denken’.

Groene cirkeltekst met de woorden: het denken doorziet
het denken doorziet het denken doorziet het denken…

Een slinger aan dit woordwiel levert de volgende wielwoorden op:

 1. het denken doorziet
 2. het denken doorziet het denken
 3. het denken doorziet ‘het denken doorziet het denken’
 4. het denken doorziet ‘het denken doorziet ‘het denken doorziet het denken”

Plak deze wielwoorden aan elkaar en je krijgt weer een onzin van jewelste.
Zó gaat het denken teloor in eindeloze weerspraak.
Zo bijt het denken zichzelf in de staart.

Verlichting als desillusie

De illusie van verlichting doorzien

Leerling: Wat als je de illusie doorziet?

Meester: Dan ben je gedesillusioneerd.

Leerling: Hè?

Meester: Wat dacht jij dan?

Leerling: Verlicht.

Meester: Ook die illusie ben je kwijt.

Leerling: Het enige wat overblijft is desillusie?

Meester: Ook die illusie ben je kwijt.

Verlichting is terugschrijdend inzicht

Een eerdere versie van deze tekst is gepubliceerd als Klaar, en de tekst hieronder als Helder.

Klaar

Eerste benadering

Leerling: Wat is verlichting voor u?

Meester: De wolk van het weten is opgelost.

Een stapje terug

Leerling: Wat is verlichting voor u?

Meester: De wolk van het weten is opgelost.

Leerling: U verblijft in zuiver niet-weten?

Meester: De wolk van niet-weten is opgelost.

Nog een stapje terug

Leerling: Wat is verlichting voor u?

Meester: De wolk van het weten is opgelost.

Leerling: U verblijft in zuiver niet-weten?

Meester: De wolk van niet-weten is opgelost.

Leerling: En dat zou verlichting zijn?

Meester: De wolk van verlichting is opgelost.

Wauw!

Leerling: Wat is verlichting voor u?

Meester: De wolk van het weten is opgelost.

Leerling: U verblijft in zuiver niet-weten?

Meester: De wolk van niet-weten is opgelost.

Leerling: En dat zou verlichting zijn?

Meester: De wolk van verlichting is opgelost.

Leerling: Alle wolken zijn opgelost?

Meester: De wolk van het oplossen is opgelost.

Verlichting is voortschrijdend uitzicht

Gepubliceerd

Helder

Eerste benadering

Leerling: Wat is verlichting voor u?

Meester: De wolk van het ik is opgelost.

Tweede benadering

Leerling: Wat is verlichting voor u?

Meester: De wolk van het ik is opgelost.

Leerling: U hebt het zelf gerealiseerd?

Meester: De wolk van het zelf is opgelost.

Derde benadering

Leerling: Wat is verlichting voor u?

Meester: De wolk van het ik is opgelost.

Leerling: U hebt het zelf gerealiseerd?

Meester: De wolk van het zelf is opgelost.

Leerling: Met het zelf bedoel ik atman.

Meester: De wolk van atman is opgelost.

Vierde benadering

Leerling: Wat is verlichting voor u?

Meester: De wolk van het ik is opgelost.

Leerling: U hebt het zelf gerealiseerd?

Meester: De wolk van het zelf is opgelost.

Leerling: Met het zelf bedoel ik atman.

Meester: De wolk van atman is opgelost.

Leerling: U hebt anatman gerealiseerd?

Meester: De wolk van anatman is opgelost.

Vijfde benadering

Leerling: Wat is verlichting voor u?

Meester: De wolk van het ik is opgelost.

Leerling: U hebt het zelf gerealiseerd?

Meester: De wolk van het zelf is opgelost.

Leerling: Met het zelf bedoel ik atman.

Meester: De wolk van atman is opgelost.

Leerling: U hebt anatman gerealiseerd?

Meester: De wolk van anatman is opgelost.

Leerling: Geen atman, geen anatman, wat dan?

Meester: De wolk van het wat dan is opgelost.

Zesde benadering

Leerling: Wat is verlichting voor u?

Meester: De wolk van het ik is opgelost.

Leerling: U hebt het zelf gerealiseerd?

Meester: De wolk van het zelf is opgelost.

Leerling: Met het zelf bedoel ik atman.

Meester: De wolk van atman is opgelost.

Leerling: U hebt anatman gerealiseerd?

Meester: De wolk van anatman is opgelost.

Leerling: Geen atman, geen anatman, wat dan?

Meester: De wolk van het wat dan is opgelost.

Leerling: Hebt u de non-dualiteit gerealiseerd?

Meester: De wolk van de non-dualiteit is opgelost.

Zevende benadering

Leerling: Wat is verlichting voor u?

Meester: De wolk van het ik is opgelost.

Leerling: U hebt het zelf gerealiseerd?

Meester: De wolk van het zelf is opgelost.

Leerling: Met het zelf bedoel ik atman.

Meester: De wolk van atman is opgelost.

Leerling: U hebt anatman gerealiseerd?

Meester: De wolk van anatman is opgelost.

Leerling: Geen atman, geen anatman, wat dan?

Meester: De wolk van het wat dan is opgelost.

Leerling: Hebt u de non-dualiteit gerealiseerd?

Meester: De wolk van de non-dualiteit is opgelost.

Leerling: En dat zou verlichting zijn?

Meester: De wolk van verlichting is opgelost.

Wauw!

Leerling: Wat is verlichting voor u?

Meester: De wolk van het ik is opgelost.

Leerling: U hebt het zelf gerealiseerd?

Meester: De wolk van het zelf is opgelost.

Leerling: Met het zelf bedoel ik atman.

Meester: De wolk van atman is opgelost.

Leerling: U hebt anatman gerealiseerd?

Meester: De wolk van anatman is opgelost.

Leerling: Geen atman, geen anatman, wat dan?

Meester: De wolk van het wat dan is opgelost.

Leerling: Hebt u de non-dualiteit gerealiseerd?

Meester: De wolk van de non-dualiteit is opgelost.

Leerling: En dat zou verlichting zijn?

Meester: De wolk van verlichting is opgelost.

Leerling: Alle wolken zijn opgelost?

Meester: De wolk van het oplossen is opgelost.

Verlichting is geen bevrijdend inzicht

Meester: Wat is verlichting voor jou?

Leerling: Een bevrijdend inzicht.

Meester: Hoe kan een inzicht nou bevrijden?

Leerling: Dan weet je hoe het zit.

Meester: Dan zit je daarin vast.

Leerling: Wat is verlichting volgens u?

Meester: Vrij zijn van inzicht.

Leerling: Verlichting is vrij zijn van inzicht?

Meester: Dat is nog steeds een inzicht.

Leerling: Waarom zei u het dan?

Meester: Om ons ervan te kunnen bevrijden.

Leerling: Maar wat is nou verlichting?

Meester: Noem dat desnoods verlichting.

Leerling: Verlichting is jezelf bevrijden van ieder inzicht?

Meester: Dat is opnieuw een inzicht.

Leerling: Waarvan we ons opnieuw moeten bevrijden?

Meester: Zo blijf je aan de gang.

Leerling: Je moet je niet willen bevrijden van ieder inzicht, want dan blijf je aan de gang?

Meester: Jij zegt het.

Leerling: U niet?

Meester: Ik blijf niet aan de gang.

Leerling: Maar wat is nou verlichting?

Meester: Noem dat dan maar verlichting.

Verlichting is iets wat je kwijtraakt

Leerling: Steeds denk ik dat ik het doorheb en dan ontglipt het me weer.

Meester: Het gaat niet om het doorhebben.

Leerling: Waarom dan wel?

Meester: Om het ontglippen.

Leerling: Maar daar heb je nou net niks over te zeggen!

Meester: Heb je het door?

Verlichting is een doorkijkje

Bekeken zaak

Leerling: Verlichting is een inzicht.

Meester: Verlichting is een doorzicht.

Leerling: Wat wordt er dan doorzien?

Meester: Het inzien wordt doorzien.

Leerling: Dat inzicht een illusie is?

Meester: Dat is nog steeds een inzicht.

Leerling: Ook dat is maar een inzicht.

Meester: Dat heb je goed gezien.

Verlichting is afzien, ook van verlichting

Leerling: Verlichting is alles aanvaarden.

Meester: Verlichting is alles afstaan.

Leerling: Ik bedoel, verlichting is alles opgeven.

Meester: Ik bedoel, verlichting is alles terugnemen.

Leerling: Ik bedoel, verlichting is alles inzien.

Meester: Ik bedoel, verlichting is alles aanzien.

Leerling: Dan weet ik het ook niet meer.

Meester: Dan weet ik het ook niet meer.

Als je het gezien hebt ben je gezien

Leerling: Verlichting is inzien.

Meester: Verlichting is afzien.

Leerling: Waarvan afzien?

Meester: Overal van afzien.

Leerling: Alles gaat verloren?

Meester: Ook het verliezen.

Leerling: Wat heb je dan?

Meester: Dan heb je het gehad.

Leerling: Wat ben je dan?

Meester: Dan ben je gezien.

Beginnersgeest, bezinnersgeest

Leerling: Verlichting is alles aanzien.

Meester: Verlichting is alles herzien.

Leerling: En dan?

Meester: Alles herzien.

Leerling: En dan?

Meester: Alles herzien.

Leerling: Gesnopen.

Meester: Wat?

Leerling: Verlichting is blijven herzien.

Meester: Tenminste…

Verlichting is sofisterijstebrij

Meester: Wat is verlichting volgens jou?

Leerling: Het failliet van het verstand.

Meester: Niet slecht.

Leerling: Dank u.

Meester: Weg ermee.

Leerling: Waarom?

Meester: Anders blijf je daar weer mee zitten.

Leerling: Waar weer mee zitten?

Meester: Waarmee dan ook.

Leerling: Met je failliet?

Meester: Waarmee dan ook.

Leerling: Met je verstand?

Meester: Waarmee dan ook.

Leerling: Met je verlichting?

Meester: Waarmee dan ook.

Leerling: Is dat dan verlichting?

Meester: Is wat dan verlichting?

Leerling: Nergens meer mee zitten?

Meester: Daar sta ik niet voor in.

Leerling: Nergens meer voor staan?

Meester: Daar ga ik niet in mee.

Leerling: Nergens meer voor gaan?

Meester: Vinger naar de maan.

Leerling: Ik snap het al.

Meester: Hij snapt het weer.

Leerling: Verlichting is vrij zijn van verlichting.

Meester: Sofisterij.

Leerling: Moet u zeggen.

Meester: Weg ermee.

Leerling: Is dat dan verlichting?

Meester: Is wat dan verlichting?

Leerling: Weg ermee zeggen?

Meester: Zakdoekje leggen.

Leerling: Nou weet ik nog niks.

Meester: Dan noem je dat toch verlichting.

Leerling: Verlichting is niet-weten?

Meester: Ik zou het ook niet weten.

Leerling: Zo hou je niets over.

Meester: Hoe hou je niets over?

Leerling: Op die manier.

Meester: Nou, manier.

Leerling: Je kan het kwalijk een weg noemen.

Meester: Laat staan een doel.

Leerling: Doelt u op het niets?

Meester: Een bel is nog geen fiets.

Leerling: Een bel is toch een klok?

Meester: Een lepel zonder kok.

Leerling: Ik geef het op.

Meester: Kous op je kop.

Leerling: Wat een mop.

Meester: Maar om dat nou verlichting te noemen?

Verlichting is geen idee

Leerling: Wat is verlichting?

Meester: Geen idee.

Leerling: U laat me in mijn eigen sop gaarkoken.

Meester: Gaar is gaar.

Leerling: Halve gare.

Meester: Raar maar waar.

Leerling: Wat kunt u mij aanraden?

Meester: Raden maar.

Leerling: Is verlichting maar zien?

Meester: Je ziet maar.

Leerling: Is verlichting maar wat doen?

Meester: Je doet maar.

Leerling: Is verlichting maar wat zeggen?

Meester: Je zegt het maar.

Leerling: Is verlichting…

Meester: Bekijk het maar.

Leerling: Zo komen we nergens.

Meester: Dan noem je dat toch verlichting.

Leerling: Is dat verlichting?

Meester: Geen idee.

Verlichting is niet weten wat verlichting is

Leerling: Wat is verlichting volgens u?

Meester: Niet weten wat verlichting is.

Leerling: Zeker weten?

Meester: Natuurlijk niet.

Leerling: Waarom niet?

Meester: Omdat ik niet weet wat verlichting is.

Leerling: O nee.

Meester: Wat nu?

Leerling: Kent u iemand die verlicht is?

Meester: Hoezo?

Leerling: Dan kunnen we het daar gaan vragen.

Meester: Ik ken sowieso niemand.

Leerling: Wat?

Meester: Laat staan iemand die verlicht is.

Leerling: Behalve uzelf natuurlijk.

Meester: Ken ik niet.

Leerling: Zeker weten?

Meester: Natuurlijk niet.

Leerling: Dit kan toch geen verlichting zijn?

Meester: Spreek je uit ervaring?

Leerling: Ik denk het niet.

Meester: Dat weet je ook al niet?

Leerling: Ik vrees van niet.

Meester: Ken je iemand die zonder twijfel verlicht is?

Leerling: U

Meester: Zonder twijfel?

Leerling: Meester puntje-puntje-puntje dan.

Meester: Ken je hem persoonlijk?

Leerling: En uit zijn boekjes.

Meester: Hoe weet je dat hij verlicht is?

Leerling: Dat zegt hij.

Meester: Waar zegt hij dat?

Leerling: Tijdens bijeenkomsten.

Meester: Misschien zegt hij maar wat.

Leerling: En in zijn boekjes.

Meester: Misschien heb je de tekst wel verkeerd begrepen.

Leerling: Anderen zeggen het ook.

Meester: Wat zeggen anderen ook?

Leerling: Dat meester puntje-puntje-puntje verlicht is.

Meester: Waar zeggen anderen dat ook?

Leerling: Op die bijeenkomsten. In die boekjes. Tegen mij persoonlijk.

Meester: Misschien praten ze meester puntje-puntje-puntje wel na.

Leerling: Dat kan ik niet uitsluiten.

Meester: Misschien ken je dus wel niemand die verlicht is.

Leerling: De Boeddha.

Meester: Die is van voor jouw tijd.

Leerling: In dit leven wel.

Meester: Wat weet jij van vorige levens?

Leerling: Op dit moment niks.

Meester: Dan is de Boeddha op dit moment van voor jouw tijd.

Leerling: Tja.

Meester: Al was je een wedergeboorte van de Boeddha zelf.

Leerling: U wrijft het er wel in.

Meester: Je weet dus niet wat verlichting inhoudt?

Leerling: Of ik moest nu al verlicht zijn.

Meester: Maar dat wist je toch niet?

Leerling: Tenzij dat verlichting is.

Meester: Is dat verlichting?

Leerling: Ik zou het ook niet weten.

Meester: En zou je dan wél weten wat verlichting inhoudt?

Leerling: Dan had ik nog steeds geen idee.

Meester: Wat maakt het dan uit?

Leerling: Ik zou het echt niet weten.

Meester: Dan ben je even ver als ik.

In verlichting is er geen andere kant

Leerling: Wat is verlichting?

Meester: Uiterste diepzinnigheid.

Leerling: Wat is niet-weten?

Meester: Uiterste oppervlakkigheid.

Leerling: Hoe kom ik tot verlichting?

Meester: Vraag dat maar aan een verlichte.

Leerling: Hoe kom ik tot niet-weten?

Meester: Door zo diep te gaan dat je aan de andere kant weer opduikt.

Leerling: Wat is er aan de andere kant?

Meester: Welke andere kant?

Leerling: Hè?

Meester: Vraag het dan maar aan een verlichte.

Leerling: Waarom niet aan u?

Meester: Wie?

Leerling: Hè?

Meester: Vraag het dan maar aan een verlichte.

Leerling: Bedoelt u dat er geen verschil is met deze kant?

Meester: Welke kant?

Leerling: Hè?

Meester: Vraag het dan maar aan een verlichte.

Leerling: Ja, zo kan ik het ook.

Meester: Dat zeg ik.

Leerling: Wat?

Meester: Uiterste oppervlakkigheid.

Verlichting is geen spelletje en geen menens

Leerling: Wat is verlichting?

Meester: Geen ja en geen nee.

Leerling: Wat is het dan wel?

Meester: Tja.

Leerling: Als ik vraag of u verlicht bent, wat zegt u dan?

Meester: Geen ja en geen nee.

Leerling: En dan moet ik zeker weer vragen wat wel.

Meester: En dan zeg ik weer tja.

Leerling: Voorspelbaar.

Meester: Jij of ik?

Leerling: Help me nou eens een beetje.

Meester: Nog een keertje dan.

Leerling: Als ik je vraag of u verlicht bent, wat zegt u dan?

Meester: Wie?

Leerling: Nou weet ik weer niks.

Meester: Wat wil je nog meer.

Leerling: Ik dacht dat u mij ging helpen.

Meester: Nog een keertje dan.

Leerling: Als ik je vraag of u verlicht bent, wat zegt u dan?

Meester: Wat?

Leerling: Tja.

Meester: Niet slecht.

Verlichting is thuiskomen in den vreemde

Weg van hier

Leerling: Wat is verlichting?

Meester: Thuiskomen.

Leerling: Waarin?

Meester: In den vreemde.

Verlichting is vreemdgaan in het bekende

Weg van dáár

Leerling: Wat is verlichting?

Meester: Vreemdgaan.

Leerling: Waarin?

Meester: In het bekende.

Maar wat is verlichting nou echt?

Leerling: Wat is verlichting?

Meester: Thuiskomen in den vreemde.

Leerling: Vorige keer zei u ‘vreemdgaan in het bekende’.

Meester: Vorige keer moest ik iets anders ontkrachten.

Leerling: Maar wat is verlichting nou echt?

Meester: Beide natuurlijk.

Leerling: Vorige keer zei u ‘geen van beide natuurlijk’.

Meester: Vorige keer moest ik iets anders ontkrachten.

Leerling: Maar wat is verlichting nou echt?

Meester: Wat heet echt.

Leerling: Vorige keer zei u ‘wat heet verlichting’.

Meester: Vorige keer moest ik iets anders ontkrachten.

Leerling: U spreekt uzelf voortdurend tegen.

Meester: Dan noem je dat toch verlichting.

Leerling: Vorige keer zei u ‘dat heeft er niets mee te maken’.

Meester: Vorige keer moest ik iets anders ontkrachten.

Leerling: Gaat het er bij verlichting om steeds alles te ontkrachten?

Meester: Wat is verlichting?

Verlichting is vreemd en toch eigen

Leerling: Wat is verlichting?

Meester: Het eigene wordt vreemd en het vreemde wordt eigen.

Leerling: Tegelijkertijd?

Meester: En achtereenvolgens.

Leerling: Vreemd.

Meester: En toch eigen.

Niet normaal is heel normaal

Curiouser and curiouser

Leerling: Vaak voel ik mij totaal vervreemd.

Meester: Dat lijkt me heel normaal.

Leerling: Een vreemde in de kosmos.

Meester: En zelfs op onze eigen aarde.

Leerling: En zelfs in mijn eigen land.

Meester: En zelfs in mijn eigen stad.

Leerling: En zelfs in mijn eigen straat.

Meester: En zelfs bij mijn eigen soort.

Leerling: En zelfs op mijn eigen werk.

Meester: En zelfs bij mijn eigen vrienden.

Leerling: En zelfs in mijn eigen huis.

Meester: En zelfs bij mijn eigen partner.

Leerling: En zelfs bij mijn eigen kinderen.

Meester: En zelfs in mijn eigen lichaam.

Leerling: En zelfs in mijn eigen geest.

Meester: En zelfs in mijn eigen hart.

Leerling: En áls ik me al eens ergens thuis voel…

Meester: Met de nadruk op als…

Leerling: Dan voelt dát weer vreemd.

Meester: Breek me de bek niet open.

Leerling: Ik vind dat dus echt niet normaal.

Meester: Dat lijkt me heel normaal.

Vreemd rennend mannetje bestaand uit allemaal kleine wezentjes
Curiouser and curiouser

Verlichting is geen niersteen en geen gruis

Geen zwerver is niet thuis

Meester: Vroeger voelde ik mij vaak een vreemde op aarde.

Leerling: En als dat niet het geval was?

Meester: Dan voelde ik mij er thuis.

Leerling: En nu?

Meester: Nu niet meer.

Leerling: Wat niet meer?

Meester: Niks niet meer.

Leerling: Waar bent u nu?

Meester: Niet binnen en niet buiten.

Leerling: Aan deze zijde of aan gene zijde?

Meester: Niet hier en niet daar.

Leerling: Wat bent u nu?

Meester: Geen vreemde en niet thuis.

Leerling: Ontheemd maar niet onpluis?

Meester: Geen niersteen en geen gruis.

Verlichting is in beweging blijven

Leerling: Hoe kan het dat u zich sinds uw verlichting niet langer een vreemde op aarde voelt?

Meester: Sinds mijn wat?

Leerling: Sinds uw verlichting.

Meester: Waar?

Leerling: Op aarde.

Meester: Een wat?

Leerling: Een vreemde.

Meester: Wie?

Leerling: U.

Meester: Wat zeg je toch een vreemde dingen allemaal.

Leerling: Speelt u soms een spelletje met mij?

Meester: Speel jij soms geen spelletje met mij?

Leerling: Wat voor spelletje speelt u dan?

Meester: Een spelletje menens?

Leerling: Ik bedoel, wat wilt u nou eigenlijk zeggen?

Meester: Misschien wel dat ik niks wil zeggen?

Leerling: En anders?

Meester: Dat woorden gebruiken geen kunst is, bijvoorbeeld.

Leerling: Wat is wel een kunst?

Meester: Erbij stilstaan.

Leerling: Als je erbij stilstaat, wat ontdek je dan?

Meester: Het is meer wat je niet ontdekt.

Leerling: Wat ontdek je dan niet?

Meester: Waar ze precies voor staan.

Leerling: Geef eens een voorbeeld.

Meester: ‘Verlichting’.

Leerling: Verlichting is toch gewoon… verlichting betekent alleen maar…

Meester: ‘Je’.

Leerling: Maar je is toch gewoon… je betekent alleen…

Meester: ‘Ik’.

Leerling: Ik is toch gewoon… ik betekent alleen maar… nou moe.

Meester: Zie je wel.

Leerling: Wat?

Meester: Niet te lang bij stilstaan.

Verlichting is niet de grote dood, maar blijven sterven

Leerling: Verlichting wordt ook wel de grote dood genoemd. Herkent u dat?

Meester: Ik ken alleen het grote sterven.

Leerling: Wat houdt dat in?

Meester: Eerst sterf je aan het bekende en word je geboren in het onbekende.

Leerling: En dan?

Meester: Sterf je aan het onbekende en word je geboren in het bekende.

Leerling: En dan?

Meester: Sterf je aan het bekende en word je geboren in het onbekende.

Leerling: En dan sterf je aan het onbekende en word je weer geboren in het bekende, zeker.

Meester: Dat weet ik niet.

Leerling: Hè?

Meester: Ik zit net weer even in het onbekende.

Leerling: Komt er ooit een einde aan?

Meester: Aan het onbekende?

Leerling: Dat ook.

Meester: Precies op dit moment.

Leerling: En aan het grote sterven?

Meester: Dat weet ik niet.

Leerling: Hè?

Meester: Ik zit net weer even in het onbekende.

Verlicht… als een konijn in de lamp van een stroper

Van stropers en schijn-werpers

Leerling: Bent u verlicht?

Meester: In zekere zin.

Leerling: In welke zin?

Meester: Als een konijn in de lamp van een stroper.

Leerling: Hoe bedoelt u?

Meester: Verblind en hulpeloos.

Leerling: En dat wou u verlicht noemen?

Meester: Mij niet gezien.

Leerling: Wie dan wel?

Meester: De stroper?

Geen wezen wordt verlicht, bevrijd of gerealiseerd

Verlichting

Leerling: Wat is het wezen van verlichting?

Meester: Geen wezen.

Leerling: Verlichting heeft geen wezen?

Meester: En dat is nog maar de helft van het verhaal.

Leerling: Wat is de andere helft van het verhaal?

Meester: Geen wezen wordt verlicht.

Bevrijding

Leerling: Wat is het wezen van bevrijding?

Meester: Geen wezen.

Leerling: Bevrijding heeft geen wezen?

Meester: En dat is nog maar de helft van het verhaal.

Leerling: Wat is de andere helft van het verhaal?

Meester: Geen wezen wordt bevrijd.

Realisatie

Leerling: Wat is het wezen van realisatie?

Meester: Geen wezen.

Leerling: Realisatie heeft geen wezen?

Meester: En dat is nog maar de helft van het verhaal.

Leerling: Wat is de andere helft van het verhaal?

Meester: Geen wezen wordt gerealiseerd.

Ontwaken

Leerling: Wat is het wezen van ontwaken?

Meester: Geen wezen.

Leerling: Ontwaken heeft geen wezen?

Meester: En dat is nog maar de helft van het verhaal.

Leerling: Wat is de andere helft van het verhaal?

Meester: Geen wezen ontwaakt.

Verlichting is geen punt en geen uitroepteken

Leerling: Wat is de pointe van verlichting?

Meester: Geen pointe.

Leerling: Verlichting is geen punt!

Meester: En ook geen uitroepteken.

Verlichting is een burn-out

Meester: Wat is verlichting?

Leerling: In vuur en vlam staan.

Meester: Hm.

Leerling: Wat zou u zeggen?

Meester: Helemaal opgebrand zijn.

Verlichting is: ook niet op de maan blijven hangen

Zwarte lucht met sterren en een maansikkel, met een trappetje van en naar de maan, met een mannetje op de trappetjes
Verlichting is: ook niet op de maan blijven hangen

Verlichting is een pyrrusoverwinning

Leerling: Wat is verlichting?

Meester: Geen triomfboog aan het einde van geen weg.