Wat is zen? 100 definities

dwaalgids > zen

‘Wat is zen?’ ‘Niet weten wat zen is.’ ‘Wat is niet-weten?’ ‘Zen.’ Zengeest, Weetnietgeest – Honderd definities van zen zonder zen.

Inhoudsopgave

Zengeest, weetnietgeest

Een aanbeveling

Leerling: Wat weet u eigenlijk van zen?

Meester: Minder dan wie ook.

Leerling: En van niet-weten?

Meester: Idem dito.

Leerling: Dat lijkt me geen aanbeveling.

Meester: Integendeel.

Oranje verlopende button met de tekst: Zengeest, Weetnietgeest.
Zengeest, Weetnietgeest.

Zen is geen zen als er zen op staat

Schone schijn

Leerling: Wat heet zen?

Meester: Geen zen.

Leerling: Wanneer heet zen geen zen?

Meester: Als er zen op staat.

Leerling: Wat als er geen zen op staat?

Meester: Wat niet.

Leerling: Is dit nou zen?

Meester: Wat heet.

Zen is geen verkleedpartij

Leerling: Wat is zen?

Meester: Fetisjisme.

Leerling: Wat is zen zonder zen?

Meester: Nudisme.

Zen is oefenen in spontaniteit

Vijf monniken in grijze pij, met uitgestreken gezichten, en één met een oranje feestmuts op z'n hoofd
Oefening baart kunstjes.

Zen is geen traditie

maar een expeditie

Leerling: Wat is zen?

Meester: Geen traditie.

Leerling: Geen traditie of geen-traditie?

Meester: Geen idee.

Leerling: Geen idee of geen-idee?

Meester: Zeg dat wel.

Leerling: Wat is geen idee?

Meester: Dat zeg ik.

Leerling: Ik snap het niet.

Meester: Een expeditie dan maar.

Leerling: Zen is geen traditie maar een expeditie?

Meester: Bij wijze van spreken.

Leerling: Waarheen?

Meester: Geen idee.

Leerling: U vervalt in herhaling.

Meester: Doe er je voordeel mee.

Leerling: Een expeditie op zoek naar een doel?

Meester: Waar je zin in hebt.

Leerling: Maar waarom hebt u geen idee?

Meester: Daarom is zen geen traditie.

Leerling: Zen is wel degelijk een traditie.

Meester: Maar een traditie is geen zen.

Leerling: Wat is zen zonder traditie?

Meester: Dat zeg ik.

Leerling: Geen idee.

Meester: Doe er je voordeel mee.

Leerling: Dus zen is een expeditie naar geen idee.

Meester: ’t Idee.

Leerling: Noem dat maar zen.

Meester: Noem het wat je wil.

Leerling: Hoe zou u het noemen?

Meester: Noemen leidt alleen maar tot vragen.

Leerling: Wat voor vragen?

Meester: Dit soort vragen.

Leerling: Wat dacht u van zen zonder zen?

Meester: Wat is zen zonder zen?

Leerling: Wat dacht u van zenloze zen?

Meester: Wat is zenloze zen?

Leerling: Wat dacht u van weetnietzen?

Meester: Wat is weetnietzen?

Leerling: Wat dacht u van lege zen?

Meester: Wat is lege zen?

Leerling: Wat dacht u van puntje puntje puntje?

Meester: Geen idee.

Zen is geen dode letter

maar een levende geest

Leerling: Wat is zen?

Meester: Een dode letter.

Leerling: Wat is zen zonder zen?

Meester: Letters doden.

Grote zwarte letter Z, met witte tekst erin: Zen is geen dode letter, maar een levende geest.
Zen is geen dode letter, maar een levende geest.

Zen zonder zen en de leegte van de leegte

Sunyata-sunyata

Leerling: Wat is zen?

Meester: Leegte.

Leerling: Wat is zen-zonder-zen?

Meester: De leegte van de leegte.

Leerling: Wat is leegte?

Meester: Niet-weten.

Leerling: Wat is de leegte van de leegte?

Meester: Zelfs niet weten van niet-weten.

Leerling: Zo hou je niets over.

Meester: Zelfs niet niets.

Leerling: En dat is zen?

Meester: En wat is zen?

Zen is niet weten wat zen is

Vergeet het maar

Leerling: Wat is zen?

Meester: Niet weten wat zen is.

Leerling: Wat is niet-weten?

Meester: Alles vergeten.

Leerling: Dus zen is alles vergeten?

Meester: Dat ben ik vergeten.

Leerling: En vergeten is niet-weten?

Meester: Ik zou het niet weten.

Leerling: En dat is zen?

Meester: En wat is zen?

Zen is alles vergeten

Vergeet jezelf, vergeet het Zelf, vergeet het vergeten en je zult spinazie eten

Meester: Wat is zen?

Leerling: Jezelf vergeten.

Meester: En dan?

Leerling: Komt het Zelf vanzelf.

Meester: Hm.

Leerling: Wat is zen volgens u?

Meester: Het Zelf vergeten.

Leerling: En dan?

Meester: Gaat alles vanzelf.

Leerling: En dan?

Meester: Het vergeten nog vergeten.

Leerling: En dan?

Meester: Ik zou het ook niet weten.

Leerling: Noem dat maar zen.

Meester: Of hoe het ook mag heten.

Zen is mediteren zonder mediteren

en dat vierentwintig uur per dag

Meester: Wat is zen?

Leerling: Meditatie.

Meester: Hoe lang duurt zenmeditatie?

Leerling: Uren per dag.

Meester: En die andere uren?

Leerling: Wat is daarmee?

Meester: Wat is zen als je niet mediteert?

Leerling: Hm.

Meester: Zeg dat wel.

Leerling: Wat zou u zeggen?

Meester: Zen is geen meditatie…

Leerling: Geen meditatie of geen-meditatie?

Meester: En geen niet-meditatie.

Leerling: Zen is geen meditatie en geen niet-meditatie?

Meester: Kan niet missen.

Leerling: Bedoelt u dat alles meditatie is?

Meester: Wat zegt een naam.

Leerling: Of dat niets meditatie is?

Meester: Hoe lang duurt geen meditatie en geen niet-meditatie volgens jou?

Leerling: Daar moet ik eens even goed over nadenken.

Meester: Vroeger heette dat mediteren.

Leerling: Vierentwintig uur per dag?

Meester: Daar heb je het al.

Leerling: Maar wat is nou zen?

Meester: Dit is nou zen.

Zen is een tweesnijdend zwaard

Samuraizen

Leerling: Wat is zen?

Meester: Een tweesnijdend zwaard.

Leerling: Waarvoor dient de ene snede?

Meester: Om alle gedachten af te snijden bij de wortel.

Leerling: Waarvoor dient de andere snede?

Meester: Om alle metagedachten af te snijden bij de wortel.

Leerling: Wat zijn metagedachten?

Meester: Gedachten over hoe het denken in zijn werk gaat.

Leerling: Kunt u een voorbeeld geven?

Meester: Dat zen een tweesnijdend zwaard is bijvoorbeeld.

Leerling: Ook die gedachte moet bij de wortel afgesneden worden?

Meester: Dat we onze gedachten bij de wortel moeten afsnijden bijvoorbeeld.

Leerling: Ook die gedachte moet bij de wortel afgesneden worden?

Meester: Dat we daar zelf voor kunnen kiezen bijvoorbeeld.

Leerling: Ook die gedachte moet bij de wortel afgesneden worden?

Meester: Of dat het ons alleen maar overkomt.

Leerling: Ook die gedachte moet bij de wortel afgesneden worden?

Meester: Of dat er een je is die iets doet of laat.

Leerling: Ook die gedachte moet bij de wortel afgesneden worden?

Meester: Of dat er niet zo’n je zou zijn.

Leerling: Ook die gedachte moet bij de wortel afgesneden worden?

Meester: Of dat er zoiets is als zen.

Leerling: Ook die gedachte moet bij de wortel afgesneden worden?

Meester: Of dat er niet zoiets zou zijn.

Leerling: Ook die gedachte moet bij de wortel afgesneden worden?

Meester: Of dat er zoiets als niet-zen zou zijn.

Leerling: Zo blijft er niet veel over, zeg.

Meester: Waarvan?

Leerling: Verwijst u naar de leegte?

Meester: Waarin?

Leerling: Naar de leegte van de leegte?

Meester: Ook die gedachte moet bij de wortel afgesneden worden.

Leerling: Dan weet ik het ook niet meer.

Meester: Ook die gedachte moet bij de wortel afgesneden worden.

Leerling: En dan?

Meester: Ook die gedachte moet bij de wortel afgesneden worden.

Leerling: Deze ook.

Meester: Deze ook.

Leerling: …

Meester: Niet slecht.

Leerling: …

Meester: Hou dit vast.

Leerling: …

Meester: Dan ga ik gauw mijn zwaard slijpen.

Zen is geen fijnslijperij

maar grofsloperij

Leerling: Wat is zen?

Meester: Een botte bijl.

Leerling: Ik dacht dat het een tweesnijdend zwaard was.

Meester: Gelukkig niet.

Leerling: Hoezo?

Meester: Je blijft slijpen.

Leerling: U slaat er gewoon op los.

Meester: Ik sla gewoon alles los.

Leerling: En waarom slaat u alles los?

Meester: Omdat zen een botte bijl is.

Zen is geen hokjesgeest

of is dat ook een hokje?

Leerling: Wat is zen?

Meester: Waar je zin in hebt.

Leerling: Zen is waar je zin in hebt?

Meester: Jij misschien.

Leerling: Is zen een vorm van zingeving?

Meester: Zen heeft met zingeving niets te maken.

Leerling: Is zen dan onzin?

Meester: Zen heeft niets te maken met zin of onzin.

Leerling: Als zen geen zin geeft en geen onzin, wat geeft het dan wel?

Meester: Zen heeft niets te maken met geven en nemen.

Leerling: Maar heeft zen dan wel zin?

Meester: Zen geeft geen zin en zen heeft geen zin.

Leerling: Is zen dan zinloos?

Meester: Zen heeft niets te maken met zinvol of zinloos.

Leerling: Waarmee heeft zen dan wel te maken?

Meester: Met het doorbreken van dit soort categorieën.

Leerling: Welke categorieën?

Meester: Zin versus onzin, zinvol versus zinloos, geven versus nemen.

Leerling: Zen is tegen categorisch denken?

Meester: Dat is gewoon de volgende categorie.

Leerling: Categorisch denken versus categorievrij denken, bedoel ik.

Meester: Daar heb je het al.

Leerling: Maar zen is toch vierkant tegen de hokjesgeest?

Meester: Dat is gewoon het volgende hokje.

Leerling: De hokjesgeest versus de weetnietgeest, bedoel ik.

Meester: Daar heb je het al.

Leerling: Gaat dit over non-dualiteit?

Meester: En weer een hokje.

Leerling: Versus dualiteit, bedoel ik.

Meester: Daar heb je het al.

Leerling: Dat alles één is.

Meester: En nog een hokje.

Leerling: Eenheid is toch zeker geen hokje?

Meester: Het hokje dat monisme heet.

Leerling: Ik had het over non-dualisme.

Meester: En maar tellen.

Leerling: Wat is zen dan wel?

Meester: Begin je nou weer?

Leerling: Zen is zen, wou u zeggen.

Meester: Hokjesgeest.

Leerling: Zen is ook een hokje?

Meester: Wel voor de hokjesgeest.

Leerling: Wat zou u zeggen?

Meester: Waarover?

Leerling: Ja, waar hebben we het nou over!

Meester: Dat zou ik ook weleens willen weten.

Leerling: Zen, man. Dat zen zen is.

Meester: In zen is geen zen.

Leerling: Ware zen is zenloos?

Meester: In zen is geen ware zen.

Leerling: En ook geen valse zeker.

Meester: En ook geen zekerheid.

Leerling: Zen is twijfel.

Meester: Zeker weten?

Leerling: Noem dat maar zen.

Meester: Noem het dan maar zen zonder zen.

Leerling: Zenloze zen.

Meester: Welja.

Leerling: Lege zen?

Meester: Zelfs van leegte ontdaan.

Leerling: Is zen dan geen vorm van leegte?

Meester: Welnee.

Leerling: Hoe kan dat nou?

Meester: Dat is gewoon de volgende categorie.

Vierkant met allemaal gekleurde hokjes met de tekst: Zen is geen hokjesgeest.
Zen is geen hokjesgeest.

Zen is het streven van small mind naar big mind

Hokjes voor de geest

Leerling: Wat is zen?

Meester: Het eeuwige streven van small mind naar big mind.

Leerling: Wat is small mind?

Meester: Een hokje.

Leerling: Wat is big mind?

Meester: Een hokje.

Leerling: Wat is dan het verschil?

Meester: Zeg jij het maar.

Leerling: Small mind verschijnt in big mind.

Meester: En big mind?

Leerling: Nou?

Meester: Big mind verschijnt in small mind.

Small mind is in de terminologie van de Amerikaanse zenboeddhist Genpo Roshi de geest die onderscheid maakt, big mind de geest die geen onderscheid maakt.

Zen is het einde van ‘small mind’ en ‘big mind’

Is er ooit een geest geweest? Eeuwig duurt het hokjesfeest.

Leerling: Wat is small mind?

Meester: Een hokjesgeest.

Leerling: Wat is big mind?

Meester: Ook een hokjesgeest.

Leerling: Hè?

Meester: Had je niet gedacht, hè?

Leerling: Wat is het dat beide tegelijk ziet?

Meester: Een hokjesgeest.

Leerling: Hè?

Meester: Had je niet gedacht, hè?

Leerling: Wat is no mind?

Meester: Een hokjesgeest.

Leerling: Hè?

Meester: Had je niet gedacht, hè?

Leerling: Wat is het derde oog?

Meester: Een hokjesgeest.

Leerling: Hè?

Meester: Had je niet gedacht, hè?

Leerling: Wat is het voor geest die inziet dat het allemaal maar hokjes zijn?

Meester: Een hokjesgeest.

Leerling: Hè?

Meester: Hè? Hè? Hè?

Leerling: Hoe kan de geest die inziet dat het allemaal maar hokjes zijn nou een hokjesgeest zijn!

Meester: Omdat hij overal hokjes ziet natuurlijk.

Leerling: Dus iedere geest is een hokjesgeest?

Meester: Alleen maar voor een hokjesgeest.

Zen is een paradox

Deze tekst is gepubliceerd in het Boeddhistisch Dagblad als ‘Eerbetoon aan zen’.

Eerbetoon aan zen; dertig paradoxen om in te blijven

Zen is geen god

Ik aanbid het door het niet te aanbidden.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen feest

Ik vier het door het niet te vieren.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen prijs

Ik win het door het niet te winnen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen bruid

Ik min het door het niet te minnen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen geest

Ik ken het door het niet te kennen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen identiteit

Ik ben het door het niet te zijn.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen bezit

Ik heb het door het niet te hebben.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen realiteit

Ik realiseer het door het niet te realiseren.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen plek

Ik verblijf er door er niet te verblijven.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen asiel

Ik vlucht erin door niet te vluchten
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen keus

Ik kies ervoor door niet te kiezen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen begrip

Ik vat het door het niet te vatten.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen verhaal

Ik vertel het door het niet te vertellen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen boek

Ik lees het door het niet te lezen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen kennis

Ik weet het door het niet te weten.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen filosofie

Ik leer het door het niet te leren.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen principe

Ik huldig het door het niet te huldigen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen ideaal

Ik koester het door het niet te koesteren.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen recht

Ik claim het door het niet te claimen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen gezag

Ik volg het door het niet te volgen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen weg

Ik ga het door het niet te gaan.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen doel

Ik bereik het door het niet te bereiken.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen kunst

Ik doe het door het niet te doen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen licht

Ik zie het door het niet te zien.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen maan

Ik wijs ernaar door niet te wijzen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen diploma

Ik haal het door het niet te halen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen transmissie

Ik draag het over door het niet over te dragen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen geloof

Ik belijd het door het niet te belijden.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen boodschap

Ik breng het door het niet te brengen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen meester

Ik eer het door het niet te eren.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is onbetaalbaar

Gepubliceerd

Gelukkig kost het niks

Zen is geen geld

Ik spaar het door het uit te geven.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen eenheid

Ik vermenigvuldig het door het te delen.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen thuis

Ik kom er door er weg te gaan.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen leven

Ik leef het door het te doden.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen dood

Ik dood het door het te leven.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen bewaarschool

Gepubliceerd

tenzij voor schoolverlaters

Zen is geen traditie

Ik bewaar het door het niet te bewaren.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen orde

Ik bewaar het door het niet te bewaren.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen stilte

Ik bewaar het door het niet te bewaren.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen geheim

Ik bewaar het door het niet te bewaren.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Zen is geen schat

Ik bewaar het door het niet te bewaren.
Zo bewijs ik het de hoogste eer.

Wat zen voor mij doet

Gepubliceerd

door mij te laten

Zen is geen grond

Het draagt mij door me niet te dragen.
Zo bewijst het mij de grootste dienst.

Zen is geen kompas

Het stuurt mij door me niet te sturen.
Zo bewijst het mij de grootste dienst.

Zen is geen hart

Het drijft mij door me niet te drijven.
Zo bewijst het mij de grootste dienst.

Zen is geen touw

Het bindt mij door me niet te binden.
Zo bewijst het mij de grootste dienst.

Zen is geen wondermiddel

Het helpt mij door me niet te helpen.
Zo bewijst het mij de grootste dienst.

Zen is geen verlosser

Het redt mij door me niet te redden.
Zo bewijst het mij de grootste dienst.

Zen is geen stelling

Het stelt door niet te stellen.
Zo stelt het mij gerust.

Zen is geen verzekering

Gepubliceerd

All risk

Leerling: Wat is zen?

Meester: Niets claimen.

Leerling: No-claim?

Meester: En geen verzekering.

Zen is only kidding

Het zenboeddhisme is ontstaan in China en bewaard gebleven in Japan. Desondanks of juist daardoor is er in Nederland nauwelijks een zenleraar te vinden die zich niet van steenkolenengels bedient. Zen zou ‘only giving’ zijn, ‘only doing’, ‘only sitting’ en ‘only don’t know’. Waaraan herken je de ingewijde? Vijf dwaaltekstjes over barbarismen.

Zen is te denken geven

Meester: Wat is zen?

Leerling: Only giving.

Meester: Tja.

Leerling: Wat zou u zeggen?

Meester: Te denken geven.

Zen is maar wat doen

Meester: Wat is zen?

Leerling: Only doing.

Meester: Tja.

Leerling: Wat zou u zeggen?

Meester: Maar wat doen.

Zen is laten zitten

Meester: Wat is zen?

Leerling: Only sitting.

Meester: Tja.

Leerling: Wat zou u zeggen?

Meester: Laat maar zitten.

Zen is geen idee

Meester: Wat is zen?

Leerling: Only don’t know.

Meester: Tja.

Leerling: Wat zou u zeggen?

Meester: Geen idee.

Zen is geen grap

Leerling: Wat is zen?

Meester: Only kidding.

Leerling: No kidding?

Meester: Just kidding.

Een eerdere versie van deze tekst is verschenen in het Boeddhistisch Dagblad als ‘Only kidding’, met het bovenschrift:

(S)words of wisdom; barbarismen voor puristen

en als naschrift:

barbarisme
woord, uitdrukking of grammaticale vorm uit een andere taal (only giving, only don’t know)

purisme

  1. geloof in universele motto’s (alleen maar doen, alleen maar zitten), universele waarheden (leven is lijden, alles is vergankelijk) of universele verklaringen (alles is één, alles is leeg)
  2. geloof in zuiverheid, bijvoorbeeld van ras, taal, cultuur, moraal, religie, spiritualiteit, traditie of levenswijze (juiste intenties, juist spreken, juist handelen) en een radicale afwijzing van alles wat niet in het zuiverheidsideaal past
  3. (met betrekking tot de moedertaal) radicale afwijzing van barbarismen

zuivering
het ontkennen, onderdrukken, bestrijden, uitroeien of vernietigen van alles wat voor onzuiver wordt gehouden

Zen is gekkenwerk

Nog een barbarisme

Meester: Wat is zen?

Leerling: Crazy wisdom.

Meester: Hm.

Leerling: Wat zou u zeggen?

Meester: Gekkenwerk.

Zen is anarchie

Meester: Wat is zen?

Leerling: Totale anarchie!

Meester: Weg met de anarchie!

Zen is alles wissen

Groen schoolbord met uitgewiste letters: Zen is alles wissen.
Zen is alles wissen.

Zen is geen doen en geen laten

Niet-weten ook niet

Leerling: Wat is zen?

Meester: Geen doen.

Leerling: Zen is geen doen?

Meester: Maar ook geen laten.

Leerling: Zen is geen doen maar ook geen laten?

Meester: Kan je daar iets mee?

Leerling: Wat is zen dan wel?

Meester: Ik zou het ook niet weten.

Leerling: Misschien is zen wel niet-weten.

Meester: Maakt niet uit.

Leerling: Waarom niet?

Meester: Dat is ook geen doen.

Leerling: En ook geen laten, zeker.

Meester: Niet dat ik weet.

Zen is echt zijn als je echt bent, nep zijn als je nep bent

Tautologica

Leerling: Wat is zen?

Meester: Lachen als je lacht, huilen als je huilt.

Leerling: U bedoelt, als je lacht, lach dan helemaal en als je huilt, huil dan helemaal?

Meester: Halfslachtig lachen als je halfslachtig lacht, halfslachtig huilen als je halfslachtig huilt.

Leerling: Zolang het maar echt is.

Meester: Echt zijn als je echt ben, nep zijn als je nep bent.

Leerling: We moeten het leven nemen zoals het komt.

Meester: Als dat is wat er komt.

Leerling: En als dat niet is wat er komt?

Meester: Dan nemen we het niet zoals het komt.

Leerling: En anders?

Meester: Nemen we het zoals het niet komt.

Leerling: Want dat is hoe het komt?

Meester: Als dat is hoe het komt.

Leerling: Bedoelt u dat we niets moeten nastreven?

Meester: Behalve als we iets moeten nastreven.

Leerling: Nou weet ik het helemaal niet meer.

Meester: Weten als je weet, niet weten als je niet weet.

Leerling: Enfin.

Meester: Een ander woord voor zen.

Zen is algemeenheden mijden (ook deze)

Autologica

Meester: Wat is zen?

Leerling: Mijns inziens uit de dharma zich louter op persoonlijke wijze.

Meester: Geldt dat voor iedereen of alleen voor jou?

Leerling: Er is geen waarheid buiten mijzelf, ook al denk ik graag van wel.

Meester: Is dat een waarheid in jezelf of buiten jezelf?

Leerling: Ik bedoel dat er geen algemeen geldige waarheid is.

Meester: Geldt dat voor iedereen of alleen voor jou?

Leerling: Ik kan dus nergens aanspraak op maken.

Meester: Behalve hierop zeker.

Leerling: Ik kan nooit zeggen dat ik wel de waarheid heb gevonden en de ander niet.

Meester: Geldt dat voor iedereen of alleen voor jou?

Leerling: Dat lijkt jammer maar het is vooral een bevrijdend inzicht.

Meester: Waarom?

Leerling: Omdat je als zenboeddhist niets fout kan doen.

Meester: Behalve denken dat je als zenboeddhist iets fout kan doen, zeker.

Leerling: En ook niets goed.

Meester: Behalve denken dat je als zenboeddhist iets goed kan doen, zeker.

Leerling: Je hoeft eigenlijk alleen nog maar te ontvangen.

Meester: Geldt dat voor iedereen of alleen voor jou?

Leerling: En vanuit dit bevrijdende inzicht de moed hebben je eigen weg te gaan.

Meester: Ja, moet je nou ontvangen of moet je nou eigen weg gaan?

Leerling: Mijns inziens uit de dharma zich louter op persoonlijke wijze.

Meester: Geldt dat voor iedereen of alleen voor jou?

Zen is afkeren van je diepste zelfbeeld

De groeten aan je beeldzelf

Meester: Wat is zen?

Leerling: Inkeren.

Meester: Tot?

Leerling: Je diepste zelf.

Meester: Hm.

Leerling: Wat zou u zeggen?

Meester: Afkeren.

Leerling: Van?

Meester: Je diepste zelfbeeld.

Zen is afkeren van je diepste zenbeeld

Een sprong in het duister

Meester: Wat is zen?

Leerling: Afkeren van je diepste zelfbeeld.

Meester: Hm.

Leerling: Wat zou u zeggen?

Meester: Afkeren van je diepste zenbeeld.

Vleeskleurig silhouet van de boeddha met zwarte tekst: Zen is afkeren van je diepste zenbeeld.
Zen is afkeren van je diepste zenbeeld.

Zen is geen zelf

en geen zelfloosheid

Meester: Wat is zen?

Monnik: Het Zelf zijn.

Meester: Hm.

Monnik: Wat zou u zeggen?

Meester: Ach.

Vijf jaar later

Meester: Wat is zen?

Monnik: Zonder zelf zijn.

Meester: Hm.

Monnik: Wat zou u zeggen?

Meester: Och.

Vijf jaar later

Meester: Wat is zen?

Monnik: Zonder zelfloosheid zijn.

Meester: Hm.

Monnik: Wat zou u zeggen?

Meester: Tja.

Vijf jaar later

Meester: Wat is zen?

Monnik: Jezelf zijn.

Meester: Hm.

Monnik: Wat zou u zeggen?

Meester: Dat zeg ik.

Monnik: Hm.

Vijf jaar later

Meester: Wat is zen?

Monnik: Hm.

Meester: Hm.

Monnik: Wat zou u zeggen?

Meester: Hm.

Monnik: Hm.

Geïnspireerd door de titel van een boek en de website van de Amerikaanse zenboeddhist Jeff Shore: ‘Being without self’

Zen is onthechting van elke waarheid (ook van deze)

Het loslaten loslaten

Leerling: De fundamentele waarheid van zen is onthechting van elke waarheid.*

Meester: Is dat waar?

Leerling: Het gaat er niet om of het waar is, het gaat erom van elke waarheid te onthechten.

Meester: Behalve van deze zeker.

Leerling: Zelfs de leer en het onderricht verdienen geen gehechtheid.

Meester: Is dat waar?

Leerling: Daar gaat het niet om, zeg ik toch?

Meester: Waarom dan wel?

Leerling: Dat je ook qua leer en onderricht nergens aan hecht.

Meester: Behalve hieraan zeker.

* ‘De fundamentele waarheid van zen is onthechting van elke waarheid. Ook de leer en het onderricht verdienen geen gehechtheid.’ (Nico Tydeman in Transmissie en Transcendentie, p266)

Zen is zonder kenmerken en niet-kenmerken zijn

Opmerkelijk onopmerkelijk

Leerling: Het fundamentele kenmerk van een boeddha is dat hij geen kenmerken heeft.*

Meester: Toch weer een kenmerk gevonden?

Leerling: Maar ik zeg toch juist dat een boeddha geen kenmerken heeft?

Meester: Toch weer een boeddha gevonden?

* ‘Maar het kenmerk van een boeddha is dat hij geen kenmerken heeft.’ (Nico Tydeman in Transmissie en Transcendentie, p265)

Zen is nergens thuis zijn

ook niet in thuisloosheid

Meester: Wat is zen?

Leerling: Thuisloos zijn.

Meester: Waarin?

Leerling: Wie thuisloos is, is overal thuis.*

Meester: Wie thuisloos is, is nergens thuis.

Leerling: Hoe dat zo?

Meester: Anders zou hij niet thuisloos zijn.

Leerling: Dan is hij toch thuis in thuisloosheid?

Meester: Dan zou hij toch weer thuis zijn.

Leerling: Hoe is het om nergens thuis te zijn?

Meester: Vraag dat maar aan iemand die thuisloos is.

Leerling: Waar bent u thuis?

Meester: Zegt me niks.

Leerling: ‘U’ niet of ‘thuis’ niet?

Meester: Wat jij wilt.

Leerling: In niet-weten?

Meester: Zegt me niks

Leerling: U bent toch thuisgekomen in niet-weten?

Meester: Stel je voor.

Leerling: Hoe bedoel je?

Meester: Dan was ik nog verder van huis.

Leerling: Verdraaid.

Meester: Jij bent begonnen.

Leerling: Wat ik ook vraag, u geeft niet thuis.

Meester: Ik geef het graag, maar wie wil het hebben?

* ‘Wie thuisloos is, is overal thuis.‘ (Nico Tydeman in Transmissie en Transcendentie, p321

Zen is (aan de grond) zitten

Ik ben blij dat ik eindelijk zit

Leerling: Zou je kunnen zeggen dat zen de grond van uw bestaan is?

Meester: De afgrond, zal je bedoelen.

Leerling: Wat is dan wel de grond van uw bestaan?

Meester: Aan de grond zitten is de grond van mijn bestaan.

Leerling: Dat klinkt niet bepaald als een ereplaats.

Meester: Ereplaatsen zijn staanplaatsen.

Leerling: En?

Meester: Ik ben blij dat ik eindelijk zit.

Zen is een afgrond

behalve voor projectontwikkelaars

Leerling: Wat is zen?

Meester: Alles tot de grond toe afbreken.

Jaren later

Meester: Wat is zen?

Leerling: Alles tot de grond toe afbreken.

Meester: Wie zegt dat je grond zult vinden?

Jaren later

Meester: Wat is zen?

Leerling: De ongrond realiseren.

Meester: Wat valt daaraan te realiseren?

Leerling: Ik zou het ook niet weten.

Meester: Wat is niet-weten?

Zen is alles loslaten, zelfs het loslaten

Verbaast kijkende ooievaar die aan een parachute hangt
Waar laat ik nou die baby?

Zen is geen half werk

Keerzijden

Zen is: niets meer te doen (of te laten)

Meester: Wat is zen volgens jou?

Leerling: Niets meer te doen!

Meester: Of te laten.

Zen is: niets meer te vragen (of te antwoorden)

Meester: Wat is zen volgens jou?

Leerling: Niets meer te vragen!

Meester: Of te antwoorden.

Zen is: niets meer te verliezen (of te winnen)

Meester: Wat is zen volgens jou?

Leerling: Niets meer te verliezen!

Meester: Of te winnen.

Zen is: absolute zekerheid (over absoluut niks)

Meester: Wat is zen volgens jou?

Leerling: Absolute zekerheid!

Meester: Over absoluut niets.

Zen is niet weten (wat zen is)

Weetnietzen

Leerling: Wat is zen?

Meester: Tja.

Leerling: Volgens mij begrijpt u er niets van.

Meester: Jij zeker wel.

Leerling: Ik toevallig wel, ja.

Meester: Dan zal dat het probleem wel zijn.

Zen is all-risk

Clou, kluts, claim

Zen is geen clou

Leerling: Wat is de clou van zen?

Meester: Geen clou meer hebben.

Leerling: Van zen?

Meester: Van wat?

Zen is geen kluts

Leerling: Wat is zen ?

Meester: De kluts kwijt zijn.

Leerling: Bent u de kluts kwijt?

Meester: Ik heb hem nooit gehad.

Zen is geen claim

Leerling: Wat is zen?

Meester: Niets claimen.

Leerling: No-claim?

Meester: En geen verzekering.

Zen is een genezende ziekte

Een variatie op deze tekst is gepubliceerd in het Boeddhistisch Dagblad als ‘Herpes perplex’.

Herpes perplex

Leerling: Wat is zen?

Meester: Een ziekte.

Leerling: Wat voor ziekte?

Meester: Een genezende ziekte.

Leerling: Waarvan geneest de ziekte van zen?

Meester: Van complexiteit.

Leerling: Wat komt ervoor in de plaats?

Meester: Perplexiteit.

Leerling: Geen eenvoud?

Meester: Dat is een andere ziekte.

Leerling: Hoe heet die andere ziekte?

Meester: Herpes simplex.

Leerling: En de ziekte van complexiteit?

Meester: Herpes complex natuurlijk.

Leerling: En de ziekte die geneest van zowel complexiteit als simpliciteit?

Meester: Herpes perplex.

Leerling: Mij te moeilijk allemaal.

Meester: Noem het dan maar zen.

Leerling: Dat kan ik nog wel onthouden.

Meester: Ik zou het maar vergeten.

herpes is Grieks voor ‘voortwoekerende wond’
herpes simplex is medisch voor koortsuitslag (koortslip)

Zen is meegaan in de tegenstroom

Een variatie op deze tekst is verschenen in het Boeddhistisch Dagblad als ‘Navigeren zonder kompas’.

Heftig peddelende kanoër die tegen een waterval oproeit
Zen is meegaan in de tegenstroom.

Punk, punker, punkst

Meester: Wat is zen?

Monnik: Tegen de stroom in gaan.

Meester: Hm.

Monnik: Wat zou u zeggen?

Meester: Met de stroom meevaren.

Jaren later

Meester: Wat is zen?

Monnik: Met de stroom meevaren.

Meester: Hm.

Monnik: Wat zou u zeggen?

Meester: Dwarsbomen.

Jaren later

Meester: Wat is zen?

Monnik: Dwarsbomen.

Meester: Hm.

Monnik: Wat zou u zeggen?

Meester: Tegen de stroom in gaan.

Monnik: En als ik dat had gezegd?

Meester: Precies.

Zen is voor de bijl gaan

Een variatie op deze tekst is gepubliceerd in het Boeddhistisch Dagblad als ‘Voor de bijl gaan’.

Alles over de kling

Meester: Wat is zen?

Monnik: Alles weghakken.

Meester: Hm.

Monnik: Wat zou u zeggen?

Meester: Het bijltje achter de hand houden.

Jaren later

Meester: Wat is zen?

Monnik: Het bijltje achter de hand houden.

Meester: Hm.

Monnik: Wat zou u zeggen?

Meester: Het bijltje erbij neergooien.

Jaren later

Meester: Wat is zen?

Monnik: Het bijltje erbij neergooien.

Meester: Hm.

Monnik: Wat zou u zeggen?

Meester: Alles weghakken.

Monnik: En als ik dat had gezegd?

Meester: Precies.

Half omgehakte boomstam die aan de top een bijl heeft met de woorden ernaast: Zen gaat altijd voor de bijl.
Zen gaat altijd voor de bijl.

Zen is redekundig ontleden

Een radicale deconstructie

Toen een professor taalkunde hem eens vroeg wat zen is, riep meester Zuetsu:

Geen onderwerp zijn!
Geen gezegde zijn!
Geen onderwerp van gezegden zijn!
Geen gezegde van onderwerpen zijn!
Zin zonder onderwerp of gezegde zijn!
Onderwerp of gezegde zonder zin zijn!
Zin zonder zin zijn!
Iedere zin zijn!
Niet onderwerpen!
Niet onderworpen zijn!
Niets zeggen!
Niets ongezegd laten!

Zen is een ontmaskering

Een variatie op deze tekst is gepubliceerd in het Boeddhistisch Dagblad als ‘Demasqué’.

Hoeveel schillen heeft een ui?

Leerling: Wat is zen?

Meester: Een ontmaskering.

Leerling: Wat komt er onder het masker tevoorschijn?

Meester: Wie zegt dat er iets tevoorschijn komt?

Leerling: Bedoelt u dat er niets tevoorschijn komt?

Meester: Dan had ik dat wel gezegd.

Leerling: Nou, daar kan je mee voor de dag komen.

Meester: Dat zeg ik.

Leerling: Wat?

Meester: Een ontmaskering.

Een roze mannetje met als gezicht een master en een maskers in iedere hand
Wat zit er onder je masker?

Zen is geen wensdenken

Een eerdere versie van deze tekst is verschenen in het Boeddhistisch Dagblad als ‘Wensdenken, waanvoelen en droomdoen’.

Voor doordenkers

Onderstaande tekst is geïnspireerd door het elfdelige monomentale levenswerk van de eeuwige leerling Hannes G. Hannes: Denken wat je wil denken! (1991), Voelen wat je wil voelen! (1994); Doen wat je wil doen! (1997), Willen denken wat je denkt! (2000), Willen voelen wat je voelt! (2003); Willen doen wat je doet! (2006), Denken wat je denkt! (2009), Voelen wat je voelt! (2012), Doen wat je doet! (2015), het wat meer ingetogen Hm (2018) en als klap op de vuurpijl het minimentale Hè? (jaarlijkse heruitgave op de elfde van de elfde).

Naakt dun mannetje met een enorme stapel boeken op zijn hoofd
En maar denken

1991: Zen is denken wat je wil denken

Meester: Wat is zen?

Hannes: Denken wat je wil denken.

Meester: Denk je dat of wil je dat denken?

Hannes: Eh…

Meester: Als ik het niet dacht.

1994: Zen is voelen wat je wil voelen

Meester: Wat is zen?

Hannes: Voelen wat je wil voelen.

Meester: Voel je dat of wil je dat voelen?

Hannes: Eh…

Meester: Ik had al zo’n gevoel.

1997: Zen is doen wat je wil doen

Meester: Wat is zen?

Hannes: Doen wat je wil doen.

Meester: Doe je dat of wil je dat doen?

Hannes: Eh…

Meester: Niets aan te doen.

2000: Nee, zen is willen denken wat je denkt

Meester: Wat is zen?

Hannes: Willen denken wat je denkt.

Meester: Wil je dat of denk je dat?

Hannes: Eh…

Meester: Als ik het niet dacht.

2003: Zen is willen voelen wat je voelt

Meester: Wat is zen?

Hannes: Willen voelen wat je voelt.

Meester: Wil je dat of voel je dat?

Hannes: Eh…

Meester: Ik had al zo’n gevoel.

2006: Zen is willen doen wat je doet

Meester: Wat is zen?

Hannes: Willen doen wat je doet.

Meester: Wil je dat of doe je dat?

Hannes: Eh…

Meester: Niets aan te doen.

2009: Nee, zen is denken wat je denkt

Meester: Wat is zen?

Hannes: Denken wat je denkt.

Meester: In plaats van?

Hannes: Eh…

Meester: Als ik het niet dacht.

2012: Zen is voelen wat je voelt

Meester: Wat is zen?

Hannes: Voelen wat je voelt.

Meester: In plaats van?

Hannes: Eh…

Meester: Ik had al zo’n gevoel.

2015: Zen is doen wat je doet

Meester: Wat is zen?

Hannes: Doen wat je doet.

Meester: In plaats van?

Hannes: Eh…

Meester: Niets aan te doen.

2018: Zen is, eh…

Meester: Wat is zen?

Hannes: Eh…

Meester: Hm.

Hannes: Wat is zen volgens u?

Meester: Hè?

Zen is afwijzen wat je afwijst

Over macht

Leerling: Wat is zen?

Meester: Denken wat je denkt, voelen wat je voelt en doen wat je doet.

Leerling: Maar dat doe ik al mijn hele leven!

Meester: Dus dat kan het probleem niet zijn.

Leerling: Waarom heet het dan zen?

Meester: Zodat het nog wat lijkt?

Leerling: Voor wie?

Meester: Voor mensen die méér willen.

Leerling: Zen is dus niet, willen denken wat je denkt, willen voelen wat je voelt en willen doen wat je doet?

Meester: Dat mocht je willen.

Leerling: In de zin van omarmen wat er maar gebeurt, bedoel ik?

Meester: Zen is omarmen wat je omarmt en afwijzen wat je afwijst.

Leerling: Maar dat doe ik al mijn hele leven!

Meester: Dus dat kan het probleem niet zijn.

Leerling: Maar waarom heet het dan zen?

Meester: Zodat het nog wat lijkt?

Zen is steeds wat anders

Je blijft denken

Leerling: Wat is zen?

Meester: Denken wat je denkt.

Leerling: Denkt u dat?

Meester: Voor zolang het duurt.

Leerling: En dan?

Meester: Denk ik weer wat anders.

Leerling: Over zen?

Meester: Over wat dan ook.

Leerling: Dan denkt u dus niet meer wat u denkt.

Meester: Dan denk ik nog steeds wat ik denk.

Leerling: Ook al is het heel wat anders?

Meester: Dat is nou net het punt.

Leerling: En dat wou u zen noemen?

Meester: Wat is zen?

Zen is zonder weten

Een heel mens

1. Denken wat je denkt

Leerling: Zijn er bepaalde dingen die een zenboeddhist nooit denkt?

Meester: Niet dat ik weet.

Leerling: Wat denkt u zoal?

Meester: De gekste dingen. De gewoonste dingen. De mooiste dingen. De lelijkste dingen. De wildste dingen en de tamste. De wreedste dingen en de schoonste. De meest abstracte dingen en de meest concrete. Niets menselijks is mij vreemd. Niets onmenselijks is mij vreemd.

Leerling: Net als ik!

Meester: Wat dacht je dan?

Leerling: Dat een zenboeddhist alleen maar goede dingen dacht.

Meester: Dan zou hij maar een half mens zijn.

Leerling: Wat hebben al die gedachten te betekenen?

Meester: Ik zou het ook niet weten.

Leerling: Bedoelt u dat ze niets te betekenen hebben?

Meester: Hoe moet ik dat weten?

Leerling: Wat verstaat u onder zen?

Meester: Denken wat je denkt zonder te weten wat het allemaal te betekenen heeft.

2. Voelen wat je voelt

Leerling: Zijn er bepaalde dingen die een zenboeddhist nooit voelt?

Meester: Niet dat ik weet.

Leerling: Wat voelt u zoal?

Meester: Blijdschap, lust, weerstand, honger, verzadiging, euforie, schaamte, schuld, verveling, melancholie, pijn, boosheid, woede, ergernis, verdriet, weemoed, ontroering, medelijden, onverschilligheid, jaloezie, liefde, haat, hartstocht, lauwheid, sympathie, antipathie, ongeduld, geduld, bezorgdheid, angst, verheugenis, walging en wat al niet.

Leerling: Net als ik!

Meester: Wat dacht je dan?

Leerling: Dat een zenboeddhist alleen maar fijne gevoelens had.

Meester: Dan zou hij maar een half mens zijn.

Leerling: Wat hebben al die gevoelens te betekenen?

Meester: Ik zou het ook niet weten.

Leerling: Bedoelt u dat ze niets te betekenen hebben?

Meester: Hoe moet ik dat weten?

Leerling: Wat verstaat u onder zen?

Meester: Voelen wat je voelt zonder te weten wat het allemaal te betekenen heeft.

3. Doen wat je doet

Leerling: Zijn er bepaalde dingen die een zenboeddhist nooit doet?

Meester: Niet dat ik weet.

Leerling: Wat doet u zoal?

Meester: Ik zing, ik klaag, ik zwijg, ik spreek, ik mopper, ik scheld, ik zoek ruzie, ik vlei, ik dreig, ik lach, ik huil, ik help, ik hinder, ik hou me aan regels, ik overtreed regels, ik confronteer, ik mijd, ik werk, ik luier, ik slaap, ik lig wakker, ik snoep, ik poep, ik laat winden en boeren, ik krab mezelf, ik maak goeie grappen, ik maak slechte, ik leef mij in, ik hoop op het ergste, ik doe mijn best, ik loop de kantjes eraf, ik help, ik laat mensen in hun sop gaarkoken en wat al niet.

Leerling: Net als ik!

Meester: Wat dacht je dan?

Leerling: Dat een zenboeddhist alleen maar positieve dingen deed.

Meester: Dan zou hij maar een half mens zijn.

Leerling: Een halve gare.

Meester: In ieder geval geen zenboeddhist.

Leerling: Wat heeft al dat gedoe te betekenen?

Meester: Ik zou het ook niet weten.

Leerling: Bedoelt u dat het niets te betekenen heeft?

Meester: Hoe moet ik dat weten?

Leerling: Wat verstaat u onder zen?

Meester: Doen wat je doet zonder te weten wat het allemaal te betekenen heeft.

Zen is voor iedereen (wat anders)

Wat is zen voor jou?

‘Wat is zen?’

‘Dat verschilt.’

‘Voor beginners?’

‘Overal mee zitten.’

‘Voor gevorderden?’

‘Nergens meer voor staan.’

‘Voor geoefenden?’

‘Nergens meer mee zitten.’

‘En voor meesters?’

‘Dat verschilt.’

‘Voor u?’

‘Wat is zen?’

Zen is vreemdgaan in het bekende

en thuiskomen in den vreemde

Zen is een misverstand

Een variatie op deze tekst is verschenen in het Boeddhistisch Dagblad als ‘Misverstanden over het onverstand’.

Groeten uit het onverstand

Leerling: Wat is zen?

Meester: Zen?

Leerling: Hoe zou u het noemen?

Meester: Noemen leidt tot misverstanden.

Leerling: Hoe zou u het niet-noemen?

Meester: Niet noemen leidt tot misverstanden.

Leerling: Hoe zou u het omschrijven?

Meester: Omschrijven leidt tot misverstanden.

Leerling: Hoe zou u het niet-omschrijven?

Meester: Niet omschrijven leidt tot misverstanden.

Leerling: Hoe zou u het demonstreren?

Meester: Demonstreren leidt tot misverstanden.

Leerling: Hoe zou u het niet-demonstreren?

Meester: Niet demonstreren leidt tot misverstanden.

Leerling: Wat voor misverstanden eigenlijk?

Meester: Neem alleen al het woordje het.

Leerling: Als in ‘hoe zou u het noemen’?

Meester: Alsof er een of ander het is.

Leerling: Wou u zeggen van niet?

Meester: Hoe kom je daar nou weer bij.

Leerling: Allemaal misverstanden.

Meester: En dan dat woordje misverstand.

Leerling: Ook dat is al een misverstand?

Meester: Alsof je iets verkeerd kan doen.

Leerling: Bedoelt u dat je niets verkeerd kan doen?

Meester: En dan dat woord verkeerd.

Leerling: Is dat dan ook verkeerd?

Meester: Alsof je ook iets goed kan doen.

Leerling: Alweer een misverstand?

Meester: Alsof je nooit iets goed kan doen.

Leerling: Opnieuw een misverstand.

Meester: En dan dat woordje doen.

Leerling: In plaats van ondergaan?

Meester: En hopla, nóg een misverstand.

Leerling: Maar wat is nou toch zen?

Meester: Zen?

Zen is overal over beginnen

Zen is steeds opnieuw beginnen, zei Shunryu Suzuki, en liet de helft weg. Want hoe kan je nou steeds opnieuw beginnen als je niet steeds opnieuw eindigt?

Het eindigen eindigt in een nieuw begin. Wat houdt dat in? Wat je maar wilt. Zen is vrijuit kijken naar en spreken over wat er maar in je opkomt. Zonder taboes. Zonder geheimen. Zonder oordeel.

Als je vrijuit kijkt en spreekt, krimpen gedachten en gevoelens tot hun ware afmetingen van geen-punt. Je went eraan. Je lacht erom. Je haalt je schouders erover op. Je houdt erover op.

Steeds opnieuw beginnen, steeds opnieuw eindigen, overal over beginnen, overal over ophouden – zen is helemaal het einde.

Groene druipvlek met de tekst: Zen is helemaal het einde.
Zen is helemaal het einde.

Zen is helemaal het einde

Zen is geen theorie

Maar het einde van alle theorieën
En daar dan weer het einde van

Zen is geen feit

Maar het einde van alle feiten
En daar dan weer het einde van

Zen is geen praktijk

Maar het einde van alle praktijken
En daar dan weer het einde van

Zen is geen illusie

Maar het einde van alle illusies
En daar dan weer het einde van

Zen is geen werkelijkheid

Maar het einde van alle werkelijkheden
En daar dan weer het einde van

Zen is geen hel

Maar het einde van alle hellen
En daar dan weer het einde van

Zen is geen hemel

Maar het einde van alle hemels
En daar dan weer het einde van

Zen is geen geloof

Maar het einde van elk geloof
En daar dan weer het einde van

Zen is geen ongeloof

Maar het einde van elk ongeloof
En daar dan weer het einde van

Zen is geen egoïsme

Maar het einde van alle egoïsme
En daar dan weer het einde van

Zen is geen altruïsme

Maar het einde van alle altruïsme
En daar dan weer het einde van

Zen is geen leven

Maar het einde van het leven
En daar dan weer het einde van

Zen is geen dood

Maar het einde van de dood
En daar dan weer het einde van

Zen is geen veelheid

Maar het einde van de veelheid
En daar dan weer het einde van

Zen is geen eenheid

Maar het einde van alle eenheid
En daar dan weer het einde van

Zen is geen identiteit

Maar het einde van elke identiteit
En daar dan weer het einde van

Zen is geen anonimiteit

Maar het einde van alle anonimiteit
En daar dan weer het einde van

Zen is geen haat

Maar het einde van alle haat
En daar dan weer het einde van

Zen is geen liefde

Maar het einde van alle liefde
En daar dan weer het einde van

Zen is geen keuze

Maar het einde van al het kiezen
En daar dan weer het einde van

Zen is geen overgave

Maar het einde van het overgeven
En daar dan weer het einde van

Zen is geen gebondenheid

Maar het einde van alle gebondenheid
En daar dan weer het einde van

Zen is geen vrijheid

Maar het einde van alle vrijheid
En daar dan weer het einde van

Zen is geen pessimisme

Maar het einde van het pessimisme
En daar dan weer het einde van

Zen is geen optimisme

Maar het einde van het optimisme
En daar dan weer het einde van

Zen is geen realisme

Maar het einde van het realisme
En daar dan weer het einde van

Zen is geen idealisme

Maar het einde van ieder idealisme
En daar dan weer het einde van

Zen is geen wanhoop

Maar het einde van alle wanhoop
En daar dan weer het einde van

Zen is geen hoop

Maar het einde van alle hoop
En daar dan weer het einde van

Zen is geen doen

Maar het einde van ieder doen
En daar dan weer het einde van

Zen is geen laten

Maar het einde van ieder laten
En daar dan weer het einde van

Zen is geen twijfel

Maar het einde van alle twijfel
En daar dan weer het einde van

Zen is geen zekerheid

Maar het einde van alle zekerheid
En daar dan weer het einde van

Zen is geen antwoord

Maar het einde van het antwoorden
En daar dan weer het einde van

Zen is geen vraag

Maar het einde van het vragen
En daar dan weer het einde van

Zen is geen zoeken

Maar het einde van het zoeken
En daar dan weer het einde van

Zen is geen vinden

Maar het einde van het vinden
En daar dan weer het einde van

Zen is geen waarheid

Maar het einde van iedere waarheid
En daar dan weer het einde van

Zen is geen leugen

Maar het einde van iedere leugen
En daar dan weer het einde van

Zen is geen duisternis

Maar het einde van alle duisternis
En daar dan weer het einde van

Zen is geen licht

Maar het einde van al het licht
En daar dan weer het einde van

Zen is geen vasthouden

Maar het einde van al het vasthouden
En daar dan weer het einde van

Zen is geen loslaten

Maar het einde van al het loslaten
En daar dan weer het einde van

Zen is geen worden

Maar het einde van al het worden
En daar dan weer het einde van

Zen is geen zijn

Maar het einde van al het zijn
En daar dan weer het einde van

Zen is geen dwaasheid

Maar het einde van alle dwaasheid
En daar dan weer het einde van

Zen is geen wijsheid

Maar het einde van alle wijsheid
En daar dan weer het einde van

Zen is geen weten

Maar het einde van al het weten
En daar dan weer het einde van

Zen is geen niet-weten

Maar het einde van niet-weten
En daar dan weer het einde van

Zen is geen zen

als er zen op staat

(en ook niet als er geen-zen op staat)